Cover image of The Underdog Radio

The Underdog Radio

Mình làm lại podcast chia sẻ về hành trình phát triển cá nhân, rèn những kĩ năng và chia sẻ những kiến thức xung quanh việc đọc sách, học ngôn ngữ và chạy bộ. Thi thoảng sẽ là kiến thức chuyên ngành m... Read more

Ranked #1

Podcast cover

Sách giấy Giỏi tiếng Anh không phải là tất cả - Cảm ơn các bạn nhiều nha!

Sách giấy Giỏi tiếng Anh không phải là tất cả - Cảm ơn các bạn nhiều nha!

Xin chào , Podcast này Dang HNN muốn hỏi bạn có muốn mua bản sách giấy "Giỏi tiếng Anh không phải là tất cả" kèm với c... Read more

23 Feb 2019

1min

Ranked #2

Podcast cover

[Audio Book]: CHƯƠNG 2 - KĨ NĂNG ĐI TRƯỚC ĐAM MÊ - CAL NEWPORT

[Audio Book]: CHƯƠNG 2 - KĨ NĂNG ĐI TRƯỚC ĐAM MÊ - CAL NEWPORT

[Audio Book]: CHƯƠNG 2 - KĨ NĂNG ĐI TRƯỚC ĐAM MÊ - CAL NEWPORTHướng dẫn sử dụng : https://youtu.be/Fa8y29s_nkI----------... Read more

6 Sep 2018

11mins

Similar Podcasts

Ranked #3

Podcast cover

Audio Book Giỏi tiếng Anh không phải là tất cả - Dang HNN

Audio Book Giỏi tiếng Anh không phải là tất cả - Dang HNN

Cuốn sách “Giỏi tiếng Anh không phải là tất cả” này có nội dung chủ yếu hướng tới những bạn trẻ từ 18 – 25 tuổi bởi đây ... Read more

31 Jan 2019

1hr 59mins

Ranked #4

Podcast cover

Chương 1 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

Chương 1 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

Chương 1 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

6 Aug 2018

21mins

Most Popular Podcasts

Ranked #5

Podcast cover

[Audio Book]: CHƯƠNG 1 - KĨ NĂNG ĐI TRƯỚC ĐAM MÊ - CAL NEWPORT

[Audio Book]: CHƯƠNG 1 - KĨ NĂNG ĐI TRƯỚC ĐAM MÊ - CAL NEWPORT

[Audio Book]: CHƯƠNG 1 - KĨ NĂNG ĐI TRƯỚC ĐAM MÊ - CAL NEWPORT

5 Sep 2018

11mins

Ranked #6

Podcast cover

[Audio Book]: CHƯƠNG 4 - KĨ NĂNG ĐI TRƯỚC ĐAM MÊ - CAL NEWPORT

[Audio Book]: CHƯƠNG 4 - KĨ NĂNG ĐI TRƯỚC ĐAM MÊ - CAL NEWPORT

[Audio Book]: CHƯƠNG 4 - KĨ NĂNG ĐI TRƯỚC ĐAM MÊ - CAL NEWPORTHướng dẫn sử dụng : https://youtu.be/Fa8y29s_nkI----------... Read more

8 Sep 2018

23mins

Ranked #7

Podcast cover

Chương 9 - Nghệ thuật tinh tế của việc Đếch Quan Tâm - Dang HNN

Chương 9 - Nghệ thuật tinh tế của việc Đếch Quan Tâm - Dang HNN

Chương 9 - Nghệ thuật tinh tế của việc Đếch Quan Tâm - Dang HNN

3 Aug 2018

33mins

Ranked #8

Podcast cover

Chương 8 - Nghệ thuật tinh tế của việc Đếch Quan Tâm - Dang HNN

Chương 8 - Nghệ thuật tinh tế của việc Đếch Quan Tâm - Dang HNN

Chương 8 - Nghệ thuật tinh tế của việc Đếch Quan Tâm - Dang HNN

2 Aug 2018

41mins

Ranked #9

Podcast cover

Chương 4 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

Chương 4 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

Chương 4 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

11 Aug 2018

22mins

Ranked #10

Podcast cover

[Audio Book]: CHƯƠNG 14 - KĨ NĂNG ĐI TRƯỚC ĐAM MÊ - CAL NEWPORT

[Audio Book]: CHƯƠNG 14 - KĨ NĂNG ĐI TRƯỚC ĐAM MÊ - CAL NEWPORT

Link tải Mp3 : Hướng dẫn sử dụng : https://youtu.be/Fa8y29s_nkI------------------------Nếu bạn muốn support mình thì có ... Read more

19 Sep 2018

15mins

Ranked #11

Podcast cover

Chương 2 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

Chương 2 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

Chương 2 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

7 Aug 2018

25mins

Ranked #12

Podcast cover

Chương 12 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

Chương 12 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

Chương 12 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

21 Aug 2018

13mins

Ranked #13

Podcast cover

Chương 11 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

Chương 11 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

Chương 11 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

20 Aug 2018

19mins

Ranked #14

Podcast cover

TẠI SAO MÌNH - DANG HNN DỪNG LÀM AUDIO BOOK?

TẠI SAO MÌNH - DANG HNN DỪNG LÀM AUDIO BOOK?

Latest episode of Dang HNN Audio Book

18 Nov 2018

3mins

Ranked #15

Podcast cover

Chương 5 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

Chương 5 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

Chương 5 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

11 Aug 2018

17mins

Ranked #16

Podcast cover

Chương 3 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

Chương 3 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

Chương 3 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

8 Aug 2018

21mins

Ranked #17

Podcast cover

Chương 6 - Nghệ thuật tinh tế của việc Đếch Quan Tâm - Dang HNN

Chương 6 - Nghệ thuật tinh tế của việc Đếch Quan Tâm - Dang HNN

Chương 6 - Nghệ thuật tinh tế của việc Đếch Quan Tâm - Dang HNN

31 Jul 2018

53mins

Ranked #18

Podcast cover

Chương 19 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

Chương 19 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

Chương 19 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

1 Sep 2018

22mins

Ranked #19

Podcast cover

Chương 3 - Nghệ thuật tinh tế của việc Đếch Quan Tâm

Chương 3 - Nghệ thuật tinh tế của việc Đếch Quan Tâm

Nghệ thuật tinh tế của việc Đếch Quan Tâm Audio Book - Chương 3

27 Jul 2018

33mins

Ranked #20

Podcast cover

Chương 10 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

Chương 10 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

Chương 10 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

18 Aug 2018

21mins

“Podium: AI tools for podcasters. Generate show notes, transcripts, highlight clips, and more with AI. Try it today at https://podium.page”