Cover image of Sunhuyn Podcast

Sunhuyn Podcast

Chào các bạn, mình là Sun. Các bạn đang lắng nghe Sunhuyn Podcast. Nếu có những ngày cảm thấy chênh vênh hãy quay về đây và yêu lấy chính mình. Cùng lắng nghe và thấu hiểu. Kết nối với Sun:➫ Youtube: ... Read more

Podcast cover

#60 Gửi trái tim tan vỡ của tôi

#60 Gửi trái tim tan vỡ của tôi

Mời các bạn đón nghe những tập podcast được lên sóng vào 22h00 tối thứ Ba hàng tuần trên kênh ⁠YouTube ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Sunhuyn Po... Read more

9 Aug 2023

23mins

Podcast cover

#59 Sai lầm lớn nhất của phụ nữ?

#59 Sai lầm lớn nhất của phụ nữ?

Mời các bạn đón nghe những tập podcast được lên sóng vào 22h00 tối thứ Ba hàng tuần trên kênh ⁠YouTube ⁠⁠⁠⁠⁠⁠Sunhuyn Pod... Read more

26 Jul 2023

23mins

Similar Podcasts

Podcast cover

#58 Làm sao để biết mình giỏi cái gì?

#58 Làm sao để biết mình giỏi cái gì?

Mời các bạn đón nghe những tập podcast được lên sóng vào 22h00 tối thứ Ba hàng tuần trên kênh ⁠YouTube ⁠⁠⁠⁠⁠⁠Sunhuyn Pod... Read more

19 Jul 2023

24mins

Podcast cover

#57 Làm sao để cân bằng cuộc sống?

#57 Làm sao để cân bằng cuộc sống?

Mời các bạn đón nghe những tập podcast được lên sóng vào 22h00 tối thứ Ba hàng tuần trên kênh ⁠YouTube ⁠⁠⁠⁠⁠Sunhuyn Podc... Read more

5 Jul 2023

17mins

Most Popular Podcasts

Podcast cover

#56 Sống không có bạn bè có ổn không?

#56 Sống không có bạn bè có ổn không?

Mời các bạn đón nghe những tập podcast được lên sóng vào 22h00 tối thứ Ba hàng tuần trên kênh ⁠YouTube ⁠⁠⁠⁠Sunhuyn Podca... Read more

28 Jun 2023

21mins

Podcast cover

#55 Sống thật với bản thân?

#55 Sống thật với bản thân?

Mời các bạn đón nghe những tập podcast được lên sóng vào 22h00 tối thứ Ba hàng tuần trên kênh ⁠YouTube ⁠⁠⁠Sunhuyn Podcas... Read more

24 May 2023

16mins

Podcast cover

#54 Vì bận rộn nên làm tổn thương nhau?

#54 Vì bận rộn nên làm tổn thương nhau?

Mời các bạn đón nghe những tập podcast được lên sóng vào 22h00 tối thứ Ba hàng tuần trên kênh ⁠YouTube ⁠⁠⁠Sunhuyn Podcas... Read more

17 May 2023

10mins

Podcast cover

#53 Không ngủ được

#53 Không ngủ được

Mời các bạn đón nghe những tập podcast được lên sóng vào 22h00 tối thứ Ba hàng tuần trên kênh YouTube ⁠⁠⁠Sunhuyn Podcast... Read more

26 Apr 2023

22mins

Podcast cover

#52 Tình yêu là thiên đường hay địa ngục?

#52 Tình yêu là thiên đường hay địa ngục?

Mời các bạn đón nghe những tập podcast được lên sóng vào 22h00 tối thứ Ba hàng tuần trên kênh YouTube ⁠⁠⁠Sunhuyn Podcast... Read more

19 Apr 2023

17mins

Podcast cover

#51 Bạn đã có ranh giới cân bằng chưa? | Tôi Đang Lớn (tập 4)

#51 Bạn đã có ranh giới cân bằng chưa? | Tôi Đang Lớn (tập 4)

Mời các bạn đón nghe những tập podcast được lên sóng vào 22h00 tối thứ Ba hàng tuần trên kênh YouTube ⁠⁠Sunhuyn Podcast⁠... Read more

29 Mar 2023

21mins

“Podium: AI tools for podcasters. Generate show notes, transcripts, highlight clips, and more with AI. Try it today at https://podium.page”