Cover image of HIEU.TV

HIEU.TV

Xin chào các anh chị và các bạn, chào mừng các anh chị đến với podcast HIEU.TVPodcast này là nơi tôi chia sẻ về chủ yếu 2 mảng nội dung chính: các kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và thứ hai những ki... Read more

Podcast cover

126. Khi Yêu, Hãy Nhìn Về Bản Thân

126. Khi Yêu, Hãy Nhìn Về Bản Thân

Nhiều người trong chúng ta vẫn đang mang theo bên mình rất nhiều tiêu chuẩn mà chúng ta kỳ vọng ở người bạn đời của mình... Read more

13 Aug 2023

12mins

Podcast cover

125. Biết Trước Tương Lai Để Làm Gì?

125. Biết Trước Tương Lai Để Làm Gì?

Trong tập ngày hôm nay tôi sẽ cùng chia sẻ và phân tích với các anh chị về việc cố gắng đi tìm kiếm những dự đoán cho tư... Read more

6 Aug 2023

15mins

Similar Podcasts

Podcast cover

124. Bớt Quan Trọng, Thêm Hạnh Phúc

124. Bớt Quan Trọng, Thêm Hạnh Phúc

Trong tập hôm nay, thông qua những câu chuyện từ chính hành trình của mình khi thực hiện loạt podcast này, tôi sẽ chia s... Read more

30 Jul 2023

15mins

Podcast cover

123. Thời Gian - Sức Khoẻ - Tiền Bạc

123. Thời Gian - Sức Khoẻ - Tiền Bạc

"Thời gian, sức khoẻ và tiền bạc. Trong cuộc đời chúng ta, lúc nào cũng thiếu một trong 3 thứ đó" - Trong tập ngày hôm n... Read more

23 Jul 2023

18mins

Most Popular Podcasts

Podcast cover

122. Liệu Chúng Ta Có Sẵn Sàng Để Giàu?

122. Liệu Chúng Ta Có Sẵn Sàng Để Giàu?

Trong tập ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu toàn bộ những kỹ năng cần có trong hành trình tài chính, qua đó ch... Read more

18 Jul 2023

19mins

Podcast cover

121. Chưa Kịp Giàu - Cha Mẹ Đã Già

121. Chưa Kịp Giàu - Cha Mẹ Đã Già

Trong tập ngày hôm nay, thông qua vài chia sẻ từ chính câu chuyện của mình. Tôi sẽ cùng với các anh chị đi tìm lời giải ... Read more

10 Jul 2023

18mins

Podcast cover

120. Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

120. Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Trong tập ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một vài góc nhìn của mình về Hạnh Phúc và thông qua đó chúng ta cù... Read more

2 Jul 2023

17mins

Podcast cover

119. Phân biệt Thẻ ATM, Thẻ Ghi Nợ và Thẻ Tín Dụng

119. Phân biệt Thẻ ATM, Thẻ Ghi Nợ và Thẻ Tín Dụng

Trong loạt bài này tôi sẽ cố gắng chia sẻ một cách đầy đủ và chi tiết nhất về cách hoạt động của từng loại thẻ ngân hàng... Read more

26 Jun 2023

19mins

Podcast cover

118. Làm Chủ Cảm Xúc - Làm Chủ Cuộc Sống

118. Làm Chủ Cảm Xúc - Làm Chủ Cuộc Sống

Trong tập ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ các anh chị một số đúc kết cũng như những kinh nghiệm của mình trong việc kiểm soá... Read more

18 Jun 2023

21mins

Podcast cover

117. Hành Trình Tự Học Tiếng Anh

117. Hành Trình Tự Học Tiếng Anh

Trong tập ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị hành trình tự học tiếng Anh của mình. Từ những ngày đầu khi vừa mớ... Read more

11 Jun 2023

23mins

“Podium: AI tools for podcasters. Generate show notes, transcripts, highlight clips, and more with AI. Try it today at https://podium.page”