OwlTail

Cover image of Framtidsvisioner

Framtidsvisioner

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen och Polen. Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Popular episodes

All episodes

Podcast cover

#29 - Laddinfrastruktur anpassad till framtidens behov

Laddinfrastruktur är en viktig fråga som har blivit allt mer aktuell i samband med att antalet elbilar har ökat. I avsnitt #29 av Tyréns podcast Framtidsvisioner samtalar Maximilian Bengtsson, trafikplanerare, och Markus Fredriksson, handläggare inom el/belysning, med Krister Insulander kring laddinfrastruktur; vad är det, vilka utmaningar står vi inför och är elbilar lösningen på klimatproblemen?

32mins

2 May 2022

Podcast cover

#28 - Hållbar mobilitet

Hållbar mobilitet är ett omfattande begrepp som omfattar allt från den fysiska planeringen till beteendemönster och förändringar i resvanor. I avsnitt #28 av Tyréns podcast Framtidsvision delar trafikplanerarna Marlene Sjödin och Marcus Finbom med sig av sina erfarenheter och egna reflektioner kring resande, beteendemönster och hur vi kan åstadkomma hållbar mobilitet.

31mins

6 Apr 2022

Similar Podcasts

Podcast cover

#26 - Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen

I avsnitt #26 samtalar två experter på området drönarteknik. Du får träffa Ulf Hedlund från Tyréns som har en stor kunskap om drönare och dess möjligheter. Han är även affärsutvecklare inom Mark & Vatten på Tyréns. Anders Hedin kommer från Skellefteå kommun och har arbetat med drönare de senaste fem åren.

26mins

7 Jul 2021

Podcast cover

#25 - Träbyggnader i fokus

De senaste åren har intresset för att bygga i trä ökat kraftigt. Trä blir allt vanligare i större byggprojekt och jakten på att bygga högre trähus går samtidigt vidare. Nu spår Tyréns en ökad omställningstakt, som drivs av både klimatutmaningen och ekonomiska fördelar. Vilka är fördelarna med att bygga i trä jämfört med andra material? I detta avsnitt av Tyréns podd samtalar Mikael Hallgren, konstruktör och Ove Nilsson, arkitekt om trä som material och hur man kan kombinera de olika materialen.

38mins

16 Apr 2021

Most Popular Podcasts

Podcast cover

#24 - Tyréns innovationsprogram

Tyréns har ett strukturerat innovationsarbete där alla medarbetare kan bidra. Hur gör man en innovation till en lönsam affär? I detta avsnitt av Tyréns podd samtalar Dag Måhlstrand, Head of Innovation och Pernilla Thessén, avdelningschef BAX om innovation.

31mins

1 Dec 2020

Podcast cover

#23 Hållbarhet och digitalisering

I detta avsnitt av Tyréns podd samtalar vår hållbarhetschef Per Löfgren och CIO Ylva Berg om hållbarhet. Och framför allt om hur detta går hand i hand med digitaliseringen. Och vilka utmaningar samhällsbyggnadsbranschen står inför kopplat till digitaliseringens intåg.

32mins

14 Sep 2020

Podcast cover

#22 Brogårdaskolan himmelrike för barn med särskilda behov

Att en bra ljudmiljö är viktigt för barns inlärning är väl dokumenterat. Speciellt då det gäller barn som har svårt att koncentrera sig eller med andra särskilda behov. Det tog Bjuvs kommun fasta på vid byggandet av nya Brogårdaskolan, som snart varit i bruk i ett år. I detta avsnitt samtalar Eva Sjödahl, akustiker på Tyréns och Håkan Fjällström, projektledare om varför det är så viktigt med ljudmiljön i skolor.

29mins

2 Dec 2019

Podcast cover

#21 Social hållbarhet i stadsutveckling

I Framtidsvision #21 samtalar Emma Färje Jones som är utvecklingsledare social hållbarhet på Skanska, Harry McNeil som är marknads- och hållbarhetschef på Sveafastigheter och Josefin Uhnbom, strateg social hållbarhet på Tyréns om vikten av social hållbarhet när vi bygger nya bostadsområden, hur processen går till och vad man behöver tänka på.

34mins

4 Dec 2018

Podcast cover

#20 Stadsplanering måste utgå från människan

I detta avsnitt samtalar Tomas Kruth, processledare på Tyréns och Hanna Areslätt, planarkitekt/processledare på Tyréns om varför stadsplaneringen måste utgå från människan i större uträckning.

29mins

18 Jun 2018

Podcast cover

#19 Stadens själ

Under fem år har Mia Wahlström forskat i städers själ och hur vi gör städerna mer attraktiva. En del av hennes forskning handlar också om människors attityder när det gäller energieffektiva bostäder. Nu är hennes avhandling klar och i detta avsnitt får vi höra mer om den. Christer Abrahamsson, med lång erfarenhet av stadsbyggnadsfrågor, reflekterar över Mias avhandling och kommer med intressanta inspel.

38mins

9 Jan 2018

Loading