OwlTail

Cover image of Snåret

Snåret

Svensk Byggtjänsts podcast Snåret tittar närmare på hur byggandet kan bli mindre snårigt och trassligt. Programledare är Viktor Ginner, redaktör på Svensk Byggtjänsts Omvärldsbevakning. Han pratar och leder diskussioner med intressanta personer från olika delar av byggprocessen.

Popular episodes

All episodes

Read more

Svensk Byggtjänsts podcast Snåret tittar närmare på hur byggandet kan bli mindre snårigt och trassligt. Programledare är Viktor Ginner, redaktör på Svensk Byggtjänsts Omvärldsbevakning. Han pratar och leder diskussioner med intressanta personer från olika delar av byggprocessen.

#79 Så IT-säkras bebyggd miljö

Podcast cover
Read more

Hur ska det gå till när vi ska skydda en bebyggd miljö där faktiskt både byggkranar och skyddsklassade byggnader kan kapas och hackas?

Jul 06 2022

42mins

Play

#78 Nye bostadsministern – det kan byggbranschen vänta sig

Podcast cover
Read more
Svensk Byggtjänsts vd, Kajsa Hessel, möter bostads- och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson (s) för att prata om vad byggbranschen kan förvänta sig av honom. En intervju som till stor del handlar om hur arbetsmiljön i branschen ska förbättras.

Apr 28 2022

19mins

Play

#77 Bygga för framtidens resande

Podcast cover
Read more

Hur förnyade transportmöjligheter och förändrade rörelsemönster påverkar byggandet besvaras i det senaste avsnittet av podcasten Snåret från Svensk Byggtjänst.

Programledare är Viktor Ginner.

Gäster: Anna Kramers, forskare på KTH. Projektledare för forskningsprojektet Mistra Sams, ett living lab som studerar vardagsrörligheten under åtta år.  Christer Ljungberg, Trivector. Grundare och senior advisor. Han har hållit i tusentals föreläsningar om framtidens transporter.  Karin Kjellson, Arkitekt och medgrundare Theory into practice.

Innehåll med tidskoder: 01.30 Aktuella beteende- och transportförändringar 03.00 Förändrad mobilitet - så påverkas staden 09.58 Kollektivtrafik i förändring 10.49 Förändrad mobilitet ur nationellt perspektiv 17.45 Beställartips för kravställning av mobilitet 22.15 Förändrad mobilitet - så påverkas byggnader

Feb 15 2022

27mins

Play

#76 Snåret förklarar - AMA funktion

Podcast cover
Read more

Snårets andra kortavsnitt i serien Snåret förklarar handlar om AMA-funktion, det senaste hjälpmedlet för upprättande av funktionskrav.

Tidskoder:

1.19 Vad är AMA Funktion? 1.42 Varför behövs AMA Funktion? 2.37 Vad är en funktion? 3.27 Vem behöver bry sig om AMA Funktion? 4.08 Vad är nyttan med funktionsupphandlingar ur beställarperspektivet? 4.32 Vad är nyttan med funktionsupphandlingar ur konsult/entreprenör/arkitektperspektivet?

Jan 19 2022

6mins

Play

#75 Snåret förklarar - AMA

Podcast cover
Read more

Snårets första kortavsnitt i serien Snåret förklarar handlar om referensverket AMA. AMA står för Allmän material- och arbetsbeskrivning, men vad är det för något?

Tidskoder:

1.07 Vad är AMA? 2.23 Vem behöver bry sig om AMA? 2.51 När används AMA? 3.23 Vad är AMA inte? 3.42 Varför behövs AMA?

Jan 19 2022

5mins

Play

#74 Återbruk - en framtida guldkalv

Podcast cover
Read more

Att återbruksmarknaden kommer explodera när trycket på koldioxidreducerande åtgärder i byggbranschen ökar är ingen högoddsare. Miljöanpassning blir en allt vanligare parameter i börsvärderingen av fastighetsbolag och i plan- och bygglagen återfinns nu krav om återbruksinventering. Programledaren Viktor Ginner diskuterar var affärsmöjligheterna finns med: Marianne Hedberg, miljöexpert på Byggföretagen, Jan Axlund-Horneij, återbrukskonsult och försäljningschef på Kompanjonengruppen, Johanna Andersson, från IVL Svenska miljöinstitutet, ansvarig för Centrum för cirkulärt byggandes nätverk.

Tidskoder: 3.45 Så mycket återbrukas 5.18 Lönsamhetspotentialen i återbruk 18.00 Kompetensbehovet  22.25 Nytt versus gammalt 25.50 Lagar och regler 27.50 Standarder och digitaliseringspotentialen

Nov 09 2021

37mins

Play

#73 - Så stoppar vi olyckorna och håller nollan

Podcast cover
Read more

Hur ska byggbranschens olycksstatistik förbättras? Snåret har samlat ett antal säkerhetsproffs som ger tips på säkra beteenden och hur var och en i byggprocessen kan bidra till att skapa en positiv säkerhetskultur.

Medverkande är Gustav Sand Kanstrup, projektledare på Arbetsmiljöverket, Caroline Wester, beteendevetare på Behavior Design Group, Jasmina Insanic, arbetsmiljöingenjör hos Ellevio, David Jansson, arbetsmiljöingenjör på NCC och Ulrika Dolietis, vd på Håll nollan. Programledare är Viktor Ginner, Svensk Byggtjänst.

Tidskoder1.50  Statistiken bakom olyckorna3.50  ”Hårda” insatser – regelverk7.45  ”Mjuka” insatser – kulturen11.40  Goda exempel – beställare20.30 Involvera underentreprenörer23.50  Innovationer som lösning26.00 Slutsatser lösningar

Sep 28 2021

32mins

Play

#72 Så blir den hållbara bostaden

Podcast cover
Read more

Allt fler vill bo i hållbara bostäder. Vad får hållbarhetsmålen för påverkan på utformningen av bostaden, och var väljer vi att bo, i staden eller på landsbygden? I höstens första avsnitt av Snåret möts hållbarhetsexperterna för att tala om framtidens bostad under ledning av Svensk Byggtjänsts Viktor Ginner.

Vi hör: Anna Hamnö Wickman, hållbarhetschef hos bostadsutvecklaren Bonava. Elisabet Stadler, miljöchef på Peab. Per Olsson, hållbarhetschef på LINK arkitektur. David Lindén, livscykelanalytiker hos teknikkonsultbolaget Ramboll.

I avsnittet tas följande aspekter upp (med tidsangivelse, minut och sekund): 01.20 Bostadsköparnas betalningsvilja för hållbarhet 04.30 Bostadens placering – på landet eller i stan 08.49 Bostadsytornas förändring 11.20 Byggnaders livslängd 14.10 Material i byggnaderna 15.50 Återbruk 19.40 Industriellt byggande som hållbarhetslösning 22.51 Teknologi i bostaden 23.45 “Product as a service” för cirkularitet 26.45 Delningsekonomi

Aug 10 2021

32mins

Play

#71 Hållbarhet – mät rätt, nå målen

Podcast cover
Read more

Svensk Byggtjänsts podcast Snåret samlar några av bygg-Sveriges tyngsta hållbarhetsröster, alla från olika delar av byggprocessen men med det gemensamma målet att förflytta branschen och sina respektive företag och kunder mot ett hållbart byggande på riktigt.

Gäster

  • Anna Hamnö Wickman, hållbarhetschef hos bostadsutvecklaren Bonava.
  • Elisabet Stadler, miljöchef på Peabkoncernen.
  • Per Olsson, hållbarhetschef på LINK arkitektur.
  • David Lindén, livscykelanalytiker hos teknikkonsultbolaget Ramböll.

Programledare: Svensk Byggtjänsts Viktor Ginner

Innehåll

I avsnittet besvarar gästerna frågor nedan (inklusive tidsangivelse).

  • 01.35 Vilka certifieringar, beräkningar, färdplaner och mål på olika nivåer som de fokuserar på i sina respektive företag.
  • 07.19 Greenwash, är det mer prat än äkta hållbarhet i byggbranschen?
  • 13.30 Om det är lätt att mäta rätt i syfte att skapa hållbarhet på riktigt i slutändan.
  • 9.15. Hur beställaren kan förbättra sitt hållbarhetsarbete.
  • 23.10 Hur branschen generellt så få det lättare att välja rätt.
  • 29.15 Vilka hållbarhetsmål som kommer nås.

Jun 15 2021

33mins

Play

#70 Entreprenad- och upphandlingsformer - vad är vad?

Podcast cover
Read more

Entreprenad- och upphandlingsformer leder till mycket förvirring. De är tätt sammankopplade och gränserna är inte alltid tydliga. Snåret försöker reda ut begreppen och diskuterar lösning för framtiden under ledning av Viktor Ginner. Medverkar gör också Jan-Olof Edgar, utvecklingsstrateg på Svensk Byggtjänst och entreprenadupphandlaren Stefan Kindeborg från Stockholmshem.

Avsnittsinnehåll med tidsangivelser

01.48 Entreprenadform: vem har ansvaret?

02.10 Upphandlingsform: vem har avtal med vem?

03.20 De två entreprenadformerna

04.05 Utförandeentreprenad: beställaren, huvudansvaret, ritningar och tekniska lösningar

05.20 Totalentreprenad: entreprenören ansvarar för projekteringen

07.45 Övriga entreprenadformer

09.10 Framtidens entreprenadformer

10.30 Upphandlingsformer

12.05 Generalentreprenad: en entreprenör har huvudansvaret

12.20 Delad entreprenad: avtal med flera entreprenörer

12.30 Samordnad generalentreprenad: en entreprenör har samordningsansvar på byggplatsen

14.20 Vem fattar beslutet?

14.40 Skillnad privat och offentlig upphandling

15.45 Vem tar risken?

17.00 Hur avtalen ska skrivas

Apr 27 2021

19mins

Play

#69 65 miljarder kan sparas årligen. Sim sala BIM?

Podcast cover
Read more

Tekniken är på plats och snart kan näst intill alla i en byggprocess behöva arbeta digitalt. Men fortfarande saknar de flesta en grundläggande förståelse av vad Building Information Modelling, BIM egentligen är. Snåret reder ut begreppen med hjälp av Kjell Karlsson, projektledare på Byggstyrning, Susanne Nelleman Ek, VD på BIM Alliances och Nicholas Alvén, VD på Nikolai Development. Programledare är Viktor Ginner.

Mar 09 2021

36mins

Play

#68 Hur ska vi minska brottsligheten i den tungt drabbade byggbranschen?

Podcast cover
Read more

Brottsligheten i byggbranschen handlar ofta om avancerade internationella nätverk som upprättar lagliga fasader. I senaste Snåret möter vi Pia Bergman, expert på ekonomisk brottslighet på Skatteverket och Jessica Löfström, Senior Advisor på Ansvar.nu samt Johan Fyrk, författare av boken Svartjobbsfabriken och journalist på tidningen Byggnadsarbetaren. 

Feb 02 2021

36mins

Play

#67 Hållbarhet och hyresrätten vinnare 2020. Vad händer 2021?

Podcast cover
Read more

Byggåret 2020 blev ovanligt. Men vilka blir effekterna? Är hållbarhet lika aktuellt? Blir det en ny fastighetskrasch? Viktor Ginner diskuterar tillsammans med branschveteranerna Mikael Anjou, författare av boken ”Den ineffektiva byggbranschen” och Jeanette Reuterskiöld, styrelseproffs och grundare av HRM affärsutveckling.

Dec 15 2020

38mins

Play

#66 Så lockar man stora företag även till små kommuner

Podcast cover
Read more

God planering och nationella investeringar i infrastruktur är centrala för att kunna locka företagen. Det är några av slutsatserna när Snåret undersöker hur stat och kommun strategiskt kan arbeta för att attrahera företagsinvesteringar. Diskuterar gör Skellefteås kommunalråd, Lorentz Burman, Göran Cars, professor vid KTH och Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, där nätjätten Amazons precis öppnat.

Nov 10 2020

38mins

Play

#65 Tar de nya energihushållningsreglerna oss närmare hållbarhetsmålen?

Podcast cover
Read more

Energikapitlet i Boverkets byggregler (BBR), innehåller det sista i införandet av EU:s energiprestandadirektiv. I Snåret möts tre branschföreträdare med djup insyn i energifrågan för att diskutera vad detta innebär för hållbarhetsmålen. Diskuterar gör Mats Östlund, energiexpert på Svensk Byggtjänsts Bygginfo, Birgitta Govén, energiexpert på Byggföretagen och Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg på Stockholms stad.

Oct 06 2020

35mins

Play

#64 Härliga tider. Strålande tider. För byggbranschen?

Podcast cover
Read more

Har byggbranschen en ljus framtid? Det tror i alla fall några av branschens giganter trots Corona-kris. Kriser är ett utmärkt tillfälle att få ordning på sådant som inte sköts, menar till exempel Erik Paulsson, grundare av PEAB. I Snåret möter du även Jens Linderoth, analyschef på affärskonsulterna Navet och Hans Eliasson, ägare av Gullringbo.

Sep 01 2020

23mins

Play

#63 Vilka av våra yrkesroller överlever digitaliseringen?

Podcast cover
Read more

Byggbranschen blir allt mer digitaliserad och industrialiserad. Det betyder att en del roller kanske inte försvinner, men förändras och att nya dessutom tillkommer. Men var blir omställningen som störst? Det diskuterar Kajsa Simu, strategiutvecklare på NCC och forskare vid Luleå Tekniska Universitet Jed Klebanow från Fullstack Modular och Petter Bengtsson, vd på Zynka BIM i senaste avsnittet av Snåret.

Jun 16 2020

39mins

Play

#62 Nya AMA anläggning. Så påverkas byggbranschen.

Podcast cover
Read more

Flera års slit, 50 teknikspecialister och ett 50-tal remissinstanser senare – nu är AMA Anläggning 20 här.

Snåret belyser i det senaste avsnittet de förändringar som anläggningsbranschen behöver sätta sig in i när AMA Anläggning 20 nu tas i bruk.

Apr 26 2020

18mins

Play

#61 I väntan på klimatsmart betong. Finns det hopp för materialet?

Podcast cover
Read more

Att betong skulle försvinna som byggmaterial inom kort är inte troligt och det dröjer till 2030 innan klimatsmart betong finns på marknaden. I Snåret förklarar Mats Emborg, professor i konstruktionsteknik och forskningschef på Betongindustri AB, varför han ändå är hoppfull och sätter stor tilltro till materialet även i framtiden.

Mar 31 2020

22mins

Play

#60 Gör staten tillräckligt för att skydda bostadsrättsköpare?

Podcast cover
Read more

Det svaga konsumentskyddet vid köp av nybyggda bostadsrätter får ofta kritik, inte minst i media. Nu har Riksrevisionen fått sätta tänderna i frågan om staten gjort tillräckligt för att skydda köparna.  Snåret träffar Riksrevisionens projektledare, Johannes Österström, Programleder gör Viktor Ginner.

Feb 21 2020

19mins

Play