OwlTail

Cover image of Stockholm växer

Stockholm växer

Välkommen till podcasten Stockholm växer, en serie samtal där du får veta mer om hur Stockholm utvecklas och växer. Vad innebär det för bland annat arkitekturen, tryggheten, naturen och framkomligheten när en stad växer så det knakar? I podden pratar programledaren Fritte Fritzson med ansvariga och experter inom Stockholms stad om ämnen som berör just dig. Lyssna in för att inspireras och lära dig mer om hur arbetet kring stadsutveckling går till! See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Popular episodes

All episodes

Read more

Välkommen till podcasten Stockholm växer, en serie samtal där du får veta mer om hur Stockholm utvecklas och växer. Vad innebär det för bland annat arkitekturen, tryggheten, naturen och framkomligheten när en stad växer så det knakar? I podden pratar programledaren Fritte Fritzson med ansvariga och experter inom Stockholms stad om ämnen som berör just dig. Lyssna in för att inspireras och lära dig mer om hur arbetet kring stadsutveckling går till! See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

20. En växande och sammanhängande stad

Podcast cover
Read more

Alla delar av Stockholm behöver hänga ihop och vara tillgängliga för stockholmare. Vilka är målen i stadens Översiktsplan och hur används denna som ett verktyg för att skapa bättre stadsmiljöer? Vilken potential finns i stadens fyra fokusområden, vilka är utmaningarna och hur arbetar staden systematiskt med social hållbarhet?

I avsnitt 20 träffar vi Joel Edding, projektledare för Översiktsplanen på stadsbyggnadskontoret, Karin Ahlzén, projektchef för Fokus Skärholmen på exploateringskontoret och Jennie Argerich, samordnare för hållbar stadsutveckling på exploateringskontoret.

Lyssna på ett samtal om stadens övergripande plan när det kommer till stadsutveckling och arbetet med socialt värdeskapande analys samt medborgarperspektivet i planeringen.

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Feb 24 2022

42mins

Play

19. Den klimatsmarta staden

Podcast cover
Read more

Stockholm ska vara en hållbar stad, både för människa och miljö. Hur arbetar Stockholms stad med klimatfrågan? Hur sker arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser och hur anpassas staden till klimatförändringarnas effekter? Vilka är de största utmaningarna och hur kan vi inspirera och utbilda stockholmare och unga att leva mer hållbart?

I avsnitt 19 träffar vi Björn Hugosson, klimatchef på stadsledningskontoret, Peter Wiborn, projektledare på miljöförvaltningen samt Zeinab Al Mansour, kökschef på förskolan Snårvinden.

Lyssna på ett samtal om stadens utmaningar och klimatmål, och hur staden ligger i relation till dessa. Du får också veta mer om arbetet med klimatsmarta och mångfunktionella ytor och om arbetet med minskat matsvinn och klimatsmart mat.

Vill du veta mer?

https://miljobarometern.stockholm.se/

https://vaxer.stockholm/tema/klimat-och-miljo/

https://start.stockholm/om-stockholms-stad/sa-arbetar-staden/klimat-och-miljo/

https://www.norradjurgardsstaden2030.se/

https://vaxer.stockholm/projekt/slussen/

https://hallbart.stockholm/

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Feb 10 2022

36mins

Play

18. Framkomlighet och rörelse

Podcast cover
Read more

När Stockholm växer ska vi också kunna ta oss fram på gator och torg. Hur många människor reser i Stockholm på en vardaglig basis, och hur möjliggör vi för att olika trafikslag ska kunna vara i rörelse samtidigt? Vilka är de historiska lärdomarna när det kommer till framkomlighet, och hur ser framtiden ut?

I avsnitt 18 träffar vi Sara Bergendorff, trafikstrateg på trafikkontoret och Joakim Boberg, trafik- och cykelstrateg på trafikkontoret.

Lyssna på ett samtal kring stadens framkomlighetsstrategi, om bilens, elsparkcykelns och självdrivna fordons roll i staden samt hur Stockholm ska bli en ännu bättre cykelstad.

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Jan 27 2022

36mins

Play

17. Kulturen i fokus

Podcast cover
Read more

När Stockholm växer ska också kulturen växa. Men hur inkluderas kulturen i stadsutvecklingen, och hur möjliggör vi för kultur i alla stadens delar? På vilket sätt kan konsten och kulturen bidra till platsskapande och upplevelser, samtidigt som stockholmare önskar olika?

I avsnitt 17 träffar vi Patrik Liljegren, biträdande kulturdirektör och chef för kulturstrategiska staben, Katrin Behdjou Arshi, kulturlots samt Johan Westerlund, enhetschef för Unga Berättar och Resurscenter på Kulturskolan Stockholm.

Lyssna in på ett samtal kring det nya Slakthusområdet, hur kulturen skapar möjligheter för gemenskap och lärande samt om Stockholm faktiskt är en kulturstad i världsklass.

Är du ungdom och vill driva eget projekt?

Kontakta ungaberattar@edu.stockholm.se

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Jan 21 2022

40mins

Play

16. Skolans palats och lådor: älskade/hatade rum

Podcast cover
Read more

Förskolan och skolan är en viktig del av livet i staden. Har skolans roll förändrats genom historien, och vad innebär en flexibel skolfastighet? Hur planeras det för skolan i staden och hur arbetar man med trygghet och tillgänglighet när man bygger nya samt förvaltar befintliga skolfastigheter?

I avsnitt 16 träffar vi Maria Ryberg, förvaltningsområdeschef på SISAB, samt Jacob Landin, kommunikationschef och projektledare på SISAB.

Lyssna in på ett samtal om arbetet med att bygga nya och renovera skolfastigheter runt om i staden och hur dessa bidrar till miljömässig och social hållbarhet, samt utmaningen kring att hantera målkonflikter i en växande stad.

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Dec 16 2021

31mins

Play

15. Arkitekturens roll i staden

Podcast cover
Read more

Hur vi planerar framtidens Stockholm och vilken arkitektur vi skapar är något som angår oss alla. Varför är arkitektur viktigt och vem bestämmer hur det ska se ut i staden? Behöver Stockholm fler landmärken och kan arkitektur få oss att må bra?

I avsnitt 15 träffar vi Torleif Falk, stadsarkitekt på stadsbyggnadskontoret samt Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör.

Lyssna in på ett samtal kring stadens årsringar, arkitekturens roll för att skapa en smart, snygg och klimatanpassad stad samt framtidens arkitektur.

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Dec 03 2021

44mins

Play

14. Plats för idrott i en växande stad

Podcast cover
Read more

Idrott och motion gör att du blir friskare, starkare och gladare! I Stockholms stad arbetar vi för att det ska finnas olika möjligheter för idrottande även när staden växer. Så hur säkerställer vi att idrotten får plats och att du har tillgång och närhet till stadens idrottsutbud? Vad är det som avgör var vi bygger och vad vi bygger?

I avsnitt 14 träffar vi Sophie Dahlberg, planeringschef på idrottsförvaltningen, Magnus Åkesson, folkhälsostrateg på idrottsförvaltningen samt Carina Jonsson, chef för fastighetsavdelningen på fastighetskontoret.

Lyssna in på ett samtal kring både nya och befintliga anläggningar, idrottens plats i stadsrummen och arbetet med att nå olika målgrupper.

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Nov 18 2021

34mins

Play

13. Staden under ytan

Podcast cover
Read more

Stockholm växer inte bara ovan mark, utan även under. Vad finns egentligen under ytan, och hur gör man när man planerar för och bygger nya ledningar i en stad där ytan är begränsad? Hur stora är infrastruktursatsningarna för att säkra dricksvattnet och vilka är utmaningarna med dessa typer av projekt?

I avsnitt 13 träffar vi två Hans Gillsbro, programchef för Stockholms vattenutbyggnad, Anna-Maria Harbrom, programledare för ledningsnät, båda från Stockholms Vatten och Avfall samt Katarina Kronheffer, enhetschef för byggprojektledning på Exploateringskontoret.

Lyssna in på ett samtal om stadens dricksvatten, framtida vattenförsörjning och möjligheterna kring samordning i arbetet under ytan.

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Nov 04 2021

33mins

Play

12. Stadens gröna och blåa rum

Podcast cover
Read more

Hur skapas en grönare stad med stor biologisk mångfald, där träden ges utrymme att växa och där insekterna trivs, samtidigt som vi människor har tillgång till grönområden? I avsnitt 12 träffar vi Britt-Marie Alvem, trädgårdsspecialist på Trafikkontoret samt Elisabeth Rosenqvist Saidac, stadsträdgårdsmästare. Lyssna in på ett samtal kring Stockholms träd, arbetet med moderna växtbäddar, lokalt producerat biokol samt stråken och vattnet som stadens framtida potential.

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Oct 28 2021

39mins

Play

11. Bostaden i en föränderlig värld

Podcast cover
Read more

Bostaden är en central del av våra liv. Men vilka bostäder är det som efterfrågas och vilka byggs? Hur gör staden och de kommunala bostadsbolagen för att möta nya krav och hushållskonstellationerna? Och hur minskar man klimatutsläppen från bygg- och bostadssektorn?

I avsnitt 11 träffar vi Anette Sand, VD på Stockholmshem, Anders Hallberg, strateg på Exploateringskontoret samt Beatrice Nordling, verksamhetsutvecklare på Svenska Bostäder.

Lyssna in på ett samtal kring stadens bostadssiffror, arbetet med nya bostadstyper och ungas möjligheter på bostadsmarknaden. 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Oct 21 2021

41mins

Play

Trailer säsong 2

Podcast cover
Read more

Välkommen tillbaka till podcasten Stockholm växer, en serie samtal där du får veta mer om hur Stockholm utvecklas och växer. Vad innebär det för bland annat arkitekturen, tryggheten, naturen och framkomligheten när en stad växer så det knakar?

I podden Stockholm växer pratar programledaren Fritte Fritzson med ansvariga och experter inom Stockholms stad om ämnen som berör just dig. Lyssna in för att inspireras och lära dig mer om hur arbetet kring stadsutveckling går till!

Har du en fråga som du vill ställa i podden? Gå in på https://www.facebook.com/Stadsutvecklingstockholm

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Oct 08 2021

1min

Play

10. Stockholm from the outside in

Podcast cover
Read more
Alongside Stockholm’s rapid growth, tourism to our city is also increasing every year, and people come here to live from every corner of the world. In this episode we are taking an outside-in perspective on Stockholm and discuss different qualities in comparison to other places in the world. Participants in this episode are native Stockholmer (and CEO of Stockholms stad) Ingela Lindh, and James Savage from the Local. Martin Ottoson and Åsa Jackson have spoken to a couple of tourists about their perception of the city.

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Jun 20 2018

34mins

Play

9. Slakthusområdet och söderstaden: Om ett framväxande nöjes- och bostadsområde

Podcast cover
Read more
Nöje betyder olika saker för olika människor. I Söderstaden skapar man ett område som ska erbjuda stockholmarna en massa roligt – allt från sport till musik och dans. Samtidigt ska det vara ett trevligt område att bo i. ”Alla ska få plats”, säger Jenny Gullström, byggprojektledare från exploateringskontoret. Med i avsnittet är också Mats Viker, VD för Stockholm Globe Arena Fastigheter, samt Patrik Tengwall, som är evenemangsstrateg på stadsledningskontoret.

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Jun 10 2018

31mins

Play

8. Järva: Om socialt värdeskapande stadsutveckling

Podcast cover
Read more
Att bygga hus och gator är en sak, men att förhålla sig till sociala aspekter i planeringen är något annat. Hur tänker Stockholms stad och hur arbetar de allmännyttiga bostadsföretagen? Det är något av det som det åttonde avsnittet av Stockholm växer handlar om. Och våra reportrar Åsa och Martin har besökt Rinkeby för att prata med några stockholmare om sitt område

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

May 27 2018

33mins

Play

7. Kista: Om teknik, innovation och människor

Podcast cover
Read more
Kista har gått från miljonprogramsområde till ett centrum för teknik och innovation. Det här avsnittet av Stockholm växer handlar om hur lokalsamhälle, näringsliv och akademi samverkar för att Kista ska bli ännu mer attraktivt för såväl människor som företag. Medverkar i avsnittet gör Johan Ödmark från Kista Science City, Uno Fors från Stockholms universitet och Lukas Ljungqvist från Stockholms stadsbyggnadskontor. Martin Ottoson har varit ute och ställt frågor till personer han träffat i området.

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

May 13 2018

32mins

Play

6. Hagastaden: Om en helt ny stadsdel mellan städerna

Podcast cover
Read more
På gränsen mellan Stockholm och Solna växer en ny stadsdel fram – Hagastaden. Det kommer att bli en ovanligt tät stadsdel där bostäder, näringsliv, utbildning och forskning möts. Hör Anette Scheibe Lorentzi och Carolina Pettersson berätta om hur de båda kommunerna arbetat tillsammans med planerna för området. Anna Gissler från Invest Stockholm ger sitt perspektiv på hur Hagastaden ska bli attraktivt för olika typer av företag. Vi hör också ett par röster från gatan i vanlig ordning.

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Apr 29 2018

30mins

Play

5. Hagsätra/Rågsved: Om stadens gröna rum

Podcast cover
Read more
Stockholmarna älskar sina parker och grönområden. Hur gör vi för att bevara det gröna och förbättra tillgängligheten, samtidigt som vi bygger en massa nya bostäder? Kan byggnader och grönska förstärka varandra i symbios? Om detta och mycket annat handlar det femte avsnittet av Stockholm växer. En stadsarkitekt, en stadsträdgårdsmästare och en landskapsarkitekt delar med sig av sina perspektiv och pratar lite extra om Hagsätra-Rågsved. Åsa och Martin har varit ute i området och frågat några stockholmare vad de tycker.

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Apr 14 2018

34mins

Play

4. Norra Djurgårdsstaden: Om hållbar stadsutveckling

Podcast cover
Read more

2009 beslutades att Norra Djurgårdsstaden skulle bli en hållbarhetsprofilerad stadsdel. Vad innebär det och hur har det gått med hållbarhetsarbetet sedan dess? I det här avsnittet pratar vi om hållbarhetsarbetets olika dimensioner med Staffan Lorentz och Christina Salmhofer från Stockholms stads exploateringskontor. Med i avsnittet är även Marcus Törnqvist från Ericsson, ett av många företag som varit inblandade i hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden. Och som vanligt släpper vi in några röster från Stockholmare vi träffat.

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Apr 01 2018

36mins

Play

3. Mälaräng: Om skola, kultur och identitet i gränslandet

Podcast cover
Read more
Kan placeringen av skolor och andra samhällsfunktioner bidra till att gränser suddas ut och områden kopplas samma? Vad är det som påverkar hur vi identifierar oss med olika platser? I det här avsnittet tittar vi särskilt på Mälaräng – det nya bostadsområdet som planeras mellan Mälarhöjden och Bredäng. Medverkar gör Paul Alarcón, hållbarhetschef på Stockholms stad, Sara Heppling Trygg från Skärholmens stadsdelsförvaltning, samt organisationspsykologen Jonas Mosskin från Sandahl Partners. Vi släpper också in några röster från Stockholmare vi träffat på stan.

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Mar 19 2018

34mins

Play

2. Östberga: Om trygghet och medborgardialog

Podcast cover
Read more
För vem byggs staden? Hur blir det när invånarna är med och utvecklar sin stadsdel? I det här avsnittet tittar vi närmare på Östberga, som får en tunnelbanestation, 2500 nya bostäder och som kommer bli länken mellan Årstafältet och Älvsjö. Medverkar gör Åsa Winfridsson och Hampus Olesund från Stockholms stad, samt Ewa Westermark på Gehl. Vi släpper också in några röster från Stockholmare vi träffat på stan.

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Mar 12 2018

38mins

Play