OwlTail

Cover image of KRITIK Podd

KRITIK Podd

KRITIK Podd - en podd från Arkitekturtidskriften KRITIKChefredaktör och ansvarig utgivare: Pär Eliaesonredaktion@syntesforlag.se

Popular episodes

All episodes

Read more

KRITIK Podd - en podd från Arkitekturtidskriften KRITIKChefredaktör och ansvarig utgivare: Pär Eliaesonredaktion@syntesforlag.se

KRITIK Podd #4 - Identifikation och förändring

Podcast cover
Read more
KRITIK Podd om identifikation och förändring i staden. Och om kärlek som ett kvalitetsmått på arkitektur. Arkitektur är bäst i radio.

Medverkande: Pär Eliaeson, Adam Cwejman, Per Magnus Johansson. Producent: Pär Eliaeson.

Adam Cwejman är statsvetare och politisk redaktör på Göteborgs-Posten. Per Magnus Johansson är psykoanalytiker, psykolog, idéhistoriker och författare, redaktör för tidskriften Arche. Pär Eliaeson är arkitekt och chefredaktör för Arkitekturtidskriften KRITIK.

Jan 15 2020

1hr 5mins

Play

KRITIK Podd #3 - Om: kvalitet, Gert Wingårdh

Podcast cover
Read more
KRITIK Podd om kvalitet i arkitekturen. Arkitektur är bäst i radio.

Medverkande: Pär Eliaeson, Gert Wingårdh. Redigering: Hagob Manoukian. Producent: Pär Eliaeson.

Gert Wingårdh är arkitekt, driver Wingårdh arkitektkontor med 150 anställda i Göteborg, Stockholm och Malmö. Pär Eliaeson är arkitekt och chefredaktör för Arkitekturtidskriften KRITIK.

Dec 02 2019

40mins

Play

KRITIK Podd #2 - Postmoderna rum

Podcast cover
Read more
KRITIK Podd om det postmoderna tillståndet i kärleken och arkitekturen. Arkitektur är bäst i radio.

Medverkande: Pär Eliaeson, Per Magnus Johansson, Thomas Hellquist. Redigering: Hagob Manoukian. Producent: Pär Eliaeson.

Per Magnus Johansson är psykoanalytiker, psykolog, idéhistoriker och författare, redaktör för tidskriften Arche. Thomas Hellquist är arkitekt och professor emeritus vid Lunds tekniska högskola, institutionen för arkitektur och byggd miljö. Pär Eliaeson är arkitekt och chefredaktör för Arkitekturtidskriften KRITIK.

Referenser:
”Postmodern kärlek”, Per Magnus Johansson, Arche nr 54-55
http://www.syntesforlag.se/kritik/postmodern_karlek.pdf http://www.freudianska.org/tidskrift/54_55/54_55.html

”Formal autism”, Thomas Hellquist, Arkitektur nr 1-2008
http://www.syntesforlag.se/kritik/formal_autism.pdf
”Människans mått, del 1”, Mikael Askergren, KRITIK #7
http://www.syntesforlag.se/kritik/maud.pdf http://www.askergren.com/detskaverlitet.html
”Den arkitektoniska anständigheten”, Ola Andersson, KRITIK #2
http://www.syntesforlag.se/kritik/asp+lew.pdf

Aug 14 2019

1hr 58mins

Play

KRITIK Podd #1 - Skissernas museum

Podcast cover
Read more
KRITIK Podd i Lund! Premiär! Arkitektur är bäst i radio.

Vi samtalar kring den senaste tillbyggnaden av Skissernas museum.
Medverkande: Pär Eliaeson, Thomas Hellquist, Johan Fowelin. Producent: Sofia Nyblom.

Thomas Hellquist är arkitekt och professor emeritus vid Lunds tekniska högskola, institutionen för arkitektur och byggd miljö. Johan Fowelin är fotograf och skribent, verksam i Stockholm. Sofia Nyblom är kulturjournalist och radioproducent, med uppdrag för Sveriges radio och Kungliga operan. Pär Eliaeson är arkitekt och redaktör för Arkitekturtidskriften KRITIK.

Även som artikel i Arkitekturtidskriften KRITIK #33.
http://syntesforlag.blogspot.se/2017/05/kritik-33.html

Jun 17 2017

45mins

Play