Cover image of SBS Polish - SBS po polsku
(6)
News

SBS Polish - SBS po polsku

Updated 8 days ago

News
Read more

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Polish program, including news from Australia and around the world. - Aktualności z Australii, Polski i ze świata. Można posłuchać informacji o Polonii. Nie brak publicystyki i spotkań z ludźmi biznesu, nauki i sztuki.

Read more

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Polish program, including news from Australia and around the world. - Aktualności z Australii, Polski i ze świata. Można posłuchać informacji o Polonii. Nie brak publicystyki i spotkań z ludźmi biznesu, nauki i sztuki.

iTunes Ratings

6 Ratings
Average Ratings
5
1
0
0
0

American learning Polish

By joleneybean - Mar 16 2014
Read more
I enjoy this podcast because it gives me opportunity to listen to Polish an focus my listening skills. I like the movie reviews and segments on books and general information. Sometimes the news stories are too much about Australia and I don't know much of what is going on there. This week in Poland is also good. I wish there were more episodes on a regular basis.

Movie review

By Erikkkkkkk@! - Mar 12 2014
Read more
I like the movie review the best! You need to put up more episodes

iTunes Ratings

6 Ratings
Average Ratings
5
1
0
0
0

American learning Polish

By joleneybean - Mar 16 2014
Read more
I enjoy this podcast because it gives me opportunity to listen to Polish an focus my listening skills. I like the movie reviews and segments on books and general information. Sometimes the news stories are too much about Australia and I don't know much of what is going on there. This week in Poland is also good. I wish there were more episodes on a regular basis.

Movie review

By Erikkkkkkk@! - Mar 12 2014
Read more
I like the movie review the best! You need to put up more episodes
Cover image of SBS Polish - SBS po polsku

SBS Polish - SBS po polsku

Latest release on Jan 19, 2020

Read more

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Polish program, including news from Australia and around the world. - Aktualności z Australii, Polski i ze świata. Można posłuchać informacji o Polonii. Nie brak publicystyki i spotkań z ludźmi biznesu, nauki i sztuki.

Rank #1: Children sing carols - Dzieci śpiewają kolędy

Podcast cover
Read more

At the end of the year at the Edmund Strzelecki's Polish school in Endeavor Hills (Melbourne) we could sing a carols with the Children's Choir under the direction of Magdalena Biadała-Sahingoez.

-

Na zakończenie roku w polskiej szkole im. Edmunda Strzeleckiego w Endeavour Hills (Melbourne) zaśpiewał Chór Dzieciecy pod kierunkiem Magdaleny Biadały-Sahingoez.

Dec 20 2019

7mins

Play

Rank #2: Horoscope for 2020: Capricorn - Horoskop 2020: Koziorożec

Podcast cover
Read more

Bogna Wernichowska, a journalist from Krakow presents the forecasts for individual signs of the zodiac. Today about Capricorn ... "believe it or not...worth listen to it".

-

Bogna Wernichowska, dziennikarka i pisarka z Krakowa przedstawia prognozy dla znaków zodiaku na rok 2020.  Dziś Koziorożec ... "wierzyć, nie wierzyć ale warto posłuchać".

Jan 05 2020

10mins

Play

Rank #3: What will 2020 bring us? - Co nam przyniesie 2020? Wodnik

Podcast cover
Read more

Forecasts for those born in the Aquarius sign (from January 20 to February 19)

-

Prognozy dla urodzonych w znaku Wodnika (od 20 stycznia do 19 lutego)

Jan 06 2020

10mins

Play

Rank #4: 'Independence Run' in Sydney - 'Bieg Niepodległości' w Sydney

Podcast cover
Read more

Vice President of the 'Polonia' Sports Club in Plumpton, Jacek Lisowski, talks about preparations for the next 'Independence Run', which will take place during the Polish Festival on Sunday, December 8 in Plumpton.

-

Wiceprezes Klubu Sportowego „Polonia” w Plumpton, Jacek Lisowski opowiada o przygotowaniach do kolejnego Biegu Niepodległości, który odbędzie się podczas Festiwalu Polskiego w niedzielę, 8 grudnia, w Plumpton.

Dec 02 2019

9mins

Play

Rank #5: Fire rages in NSW - Żywioł szaleje w Nowej Południowej Walii

Podcast cover
Read more

In New South Wales alone, about 80 fires are burning. One of them exploded on Tuesday 12 Nov, in the northern suburbs of Sydney. The fire authorities issued a 'catastrophic' and highest fire rating for the city and parts of NSW. 

-

W samej Nowej Południowej Walii - pali się około 80 pożarów. Jeden z nich wybuchł na północnych przedmieściach Sydney. Straż pożarna wydała dla miasta najwyższy 'katastrofalny' 6 stopień zagrożenia pożarowego. 

Nov 13 2019

6mins

Play

Rank #6: The Golden Rules of Bilingualism part2 - Złote reguły dwujęzyczności cz.2

Podcast cover
Read more

Double Power for Bilingualism is an ebook guide addressed to Polish parents living around the world. It has been coowriten by Dr Aneta Nott-Bower (United Kingdom) and Magda Szczepaniak (Australia). Magda Szczepaniak share few golden rules to teaching your child a second language, part2 

-

"Podwójna moc dla dwujęzyczności" to ebook-poradnik skierowany do rodziców polonijnych z całego świata.Jest on efektem współpracy dr Anety Nott-Bower (Wielka Brytania) oraz Magdy Szczepaniak (Australia), która podaje cenne wskazówki jak nauczyć dziecko drugiego języka, cz.2 

Nov 06 2019

14mins

Play

Rank #7: Week in Poland - Tydzień w Polsce

Podcast cover
Read more

Przemek Przybylski, in his weekly report from Poland , talks about All Saint tradition in Poland.

-

Przemek Przybylski w swojej cotygodniowej korespondencji z Warszawy mówi o obchodach dnia Wszystkich Świętych w Polsce.

Nov 02 2019

5mins

Play

Rank #8: The Golden Rules of Bilingualism - Złote reguły dwujęzyczności

Podcast cover
Read more

Double Power for Bilingualism is an ebook guide addressed to Polish parents living around the world. It has been coowriten by Dr Aneta Nott-Bower (United Kingdom) and Magda Szczepaniak (Australia). Magda Szczepaniak share few golden rules to teaching your child a second language.

 

-

"Podwójna moc dla dwujęzyczności" to ebook-poradnik skierowany do rodziców polonijnych z całego świata.
Jest on efektem współpracy dr Anety Nott-Bower (Wielka Brytania) oraz Magdy Szczepaniak (Australia), która podaje cenne wskazówki jak nauczyć dziecko drugiego języka.

Oct 30 2019

18mins

Play

Rank #9: Poland - Independent Today, Once a Rampart of Civilization - Dziś Polska Niepodlegla - niegdyś przedmurze cywilizacji

Podcast cover
Read more
Michael Morys-Twarowski, doctor of law and history, author of historical bestsellers: "Polish Gods of War" and "Polish Empire" talks about his latest book "Przedmurze Civilizacji" "Rampart of Civilization". -

Michael Morys-Twarowski, prawnik i amerykanista, doktor historii, autor historycznych bestsellerów, takich jak „Polscy bogowie wojny” i „Polskie imperium” mówi o swojej ostatniej książce „Przedmurze Cywilizacji”.

Nov 11 2019

12mins

Play

Rank #10: Recenzja filmowa: The Good Liar - Recenzja filmowa: The Good Liar

Podcast cover
Read more

Thriller has been described as a game of cat and mouse, with excellent acting by Helen Mirren and Ian McKellen.

-

Treść filmu to przysłowiowa zabawa w kotka i myszkę,  zagrana przez znakomitą obsadę.

Jan 02 2020

6mins

Play

Rank #11: Why are you doing this? - Dlaczego Pan to robi?

Podcast cover
Read more

Maciej Fibrych is a volunteer fireman. In the fires raging in the states of New South Wales and Victoria, 12 people were killed and five are reported missing.

-

O pracy w ochotniczej  straży pożarnej mówi  Maciej Fibrych. W pożarach, szalejących w stanach Nowa Południowa Walia i Wiktoria, zginęło 12 osób, a pięć uważa się za zaginione.

Jan 01 2020

14mins

Play

Rank #12: The 7th Polish Film Festival in Australia ... starts today in Melbourne - 7 Festiwal Polskich Filmów w Australii ...startuje dzisiaj w Melbourne

Podcast cover
Read more

The film screening begins today, Friday, November 22, with 'Mr Jones' by Agnieszka Holland.

What else will we see during the festival? ... this is the second part of the interview with the organizers.

-

Pokaz filmów rozpoczyna się dzisiaj, w piątek, 22 listopada filmem 'Mr Jones' w reż. Agnieszki Holland.

Co jeszcze zobaczymy podczas festiwalu?...oto druga część rozmowy z organizatorami.

Nov 22 2019

8mins

Play

Rank #13: Bravery and Modesty of Our Heroes - Nasi bohaterzy w walce z żywiolem

Podcast cover
Read more
"I don't feel like a hero - I just want to help others," says Maciek Fibrich, a volunteer firefighter from Sydney. -

"Nie czuję się bohaterem - poprostu chcę pomagać innym", mówi Maciek Fibrich strażak ochotnik z Sydney.

Nov 25 2019

6mins

Play

Rank #14: Speak My Language: Planning for the Future - Speak My Language: Planowanie na przyszłość

Podcast cover
Read more

Janina Dytman and Bożena Iwanowska, CEO of the 'Polcare', Polish Community Services in Oakleigh explain how important is planning for the future is and how to manage a power of attorney or write a will. This is another conversation in the "Speak My Language" series about helping the elderly in Australia.

-

Janina Dytman i Bożena Iwanowska, Dyrektor Biura Opieki Społecznej 'Polcare' w Oakleigh tłumaczą jak ważne jest planowanie na przyszłość oraz jak zarządzać pełnomocnictwem lub napisać testament. To kolejna rozmowa z serii „Speak My Language” o pomocy osobom starszym w Australii.

Nov 23 2019

9mins

Play

Rank #15: New Jesuit on a mission in Melbourne - Nowy Jezuita na misji w Melbourne

Podcast cover
Read more

Jesuit, Father Mariusz Han, who started working on a mission in Melbourne a few months ago, shares his insights on the United States, where he studied and worked for many years.

-

Jezuita, ks. Mariusz Han, który kilka miesięcy temu rozpoczął pracę na misji w Melbourne, dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat Stanów Zjednoczonych, gdzie studiował i pracował przez wiele lat.

Dec 15 2019

12mins

Play

Rank #16: Studying Polish in Australia in High School - Nauka j.polskiego w Australii w szkole średniej

Podcast cover
Read more

How to enroll your child to study Polish in high school? Learning a language in NSW at this level is free. Marianna Łacek, a long-time Polish teacher and educator, explains how to enrol.

-

Zapisz swoje dziecko na j.polski w szkole średniej już teraz. Nauka na tym poziomie w NSW jest bezpłatna. Wieloletnia nauczycielka języka polskiego i pedagog Pani Marianna Łacek tłumaczy jak się zapisać.

Dec 11 2019

13mins

Play

Rank #17: Viva: Starting your own business at 60 - Własny biznes po sześćdziesiątce

Podcast cover
Read more

There’s a common perception that we are less likely to take risks as we get older.

Yet, research found that baby-boomers are the fastest growing entrepreneurship cohort anywhere in the world with the trend likely to increase as the population ages. 

-

Istnieje powszechne przekonanie, że z wiekiem jesteśmy mniej skłonni do podejmowania ryzyka.
Tymczasem badania wskazują na coś przeciwnego: osoby w wieku 50 – 65 lat są jedną z najbardziej prężnych grup jeżeli chodzi o własną działalność gospodarczą.

Nov 27 2019

7mins

Play

Rank #18: Week in Poland - Tydzień w Polsce

Podcast cover
Read more

Przemek Przybylski, in his weekly report from Poland , talks about a new Polish government created by Jaroslaw Kaczynski an ruling party Law and Justice ( PIS).

-

Przemek Przybylski w swojej cotygodniowej korespondencji z Polski mówi o nowym polskim rządzie utworzonym przez Jarosława Kaczyńskiego i partię rządzącą Prawo i Sprawiedliwość (PIS).

Nov 09 2019

5mins

Play

News 19 January 2020 - Wiadomości SBS 19 stycznia 2020r.

Podcast cover
Read more

The latest news from Australia and the world from SBS Polish Program.

-

Najnowsze wiadomości z Australii i ze świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS

Jan 19 2020

13mins

Play

Horoscope for 2020: Leo - Horoskop 2020: Lew

Podcast cover
Read more

Bogna Wernichowska, a journalist from Krakow presents the forecasts for individual signs of the zodiac. Today about Leo ... "believe it or not...worth listen to it".

-

Bogna Wernichowska, dziennikarka i pisarka z Krakowa przedstawia prognozy dla znaków zodiaku na rok 2020. Dziś Lew ... "wierzyć, nie wierzyć ale warto posłuchać".

Jan 18 2020

12mins

Play

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Podcast cover
Read more

Przemek Przybylski, in his weekly report from Poland, talks about the scandal in the Central Anti-Corruption Bureau ... an office employee committed the theft of money.

-

Przemek Przybylski w cotygodniowej korespondencji z Polski mówi, między innymi, o skandalu w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym ... pracowniczka biura dopusciła się kradzieży pieniędzy.

Jan 18 2020

5mins

Play

Groats - nutritional values, types and healing properties ... - Kasze - wartości odżywcze, rodzaje i właściwości lecznicze ...

Podcast cover
Read more

What is the difference between buckwheat, corn, couscous, millet, semolina and barley? says Dr Maria Rosiak.

-

Czym różnia się gatunki kaszy, gryczana, kukurydziana, kuskus, jaglana, manna i jęczmienna?  mówi  dr Maria Rosiak.  

Jan 17 2020

8mins

Play

What is Australia doing to tackle climat change ? - Kryzys klimatyczny?

Podcast cover
Read more

Not much, says 79 percent Australians  in the recent poll.

-

Dla większości australijczyków, tak i to wymagający natychmiastowego działania. Dla niektórych polityków i mediów, nie.

Jan 17 2020

6mins

Play

Horoscope 2020: Cancer - Horoskop 2020: Rak

Podcast cover
Read more

 Be ready for changes.

-

Oddech dla wielu. Dla innych zmiany. 

Jan 17 2020

11mins

Play

Polish Women Come to Animal's Rescue - Polki na pomoc zwierzętom

Podcast cover
Read more
A noble cause of two Polish women. Ula Orczykowska sews mattresses for injured and sick animals and Julita Ciesielski decided to become a rescuer for Australian natives. -

Szlachetna działalność dwóch Polek. Pani Ula Orczykowska szyje materace dla rannych lub chorych zwierzaków a Pani Julita Ciesielski zdecydowała zostać ratownikiem dla rodzimych australijskich zwierząt.

Jan 15 2020

12mins

Play

Horoscope 2020: Gemini - Horoskop 2020: Bliźnięta

Podcast cover
Read more

A year of activity and lots of challenges.

-

Rok aktywności i mnóstwa wyzwań.

Jan 15 2020

12mins

Play

The Burning Question to the Australian Government - Palące pytanie do rządu australijskiego

Podcast cover
Read more

How to stop the widespread destruction of property, wildlife and bushland?

-

Jak powstrzymać katastrofę ekologiczną Australii?

Jan 13 2020

7mins

Play

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Podcast cover
Read more

Przemek Przybylski, in his weekly report from Poland, talks about the protest march in Warsaw. Judges and lawyers are opposing to a controversial laws that ruling party PiS wants to introduce.

-

Przemek Przybylski w cotygodniowej korespondencji z Polski mówi, między innymi, o Marszu Tysiąca Tóg w Warszawie jako sprzeciw wobec kontrowersyjnych ustaw sądowych, które chce wprowadzić PiS.

Jan 11 2020

5mins

Play

100th anniversary of the birth of prof. Jerzy Zubrzycki - 100 rocznica urodzin Prof. Jerzego Zubrzyckiego

Podcast cover
Read more

Prof. Jan Pakulski, talks about the legacy of an outstanding Pole and Australian, Jerzy Zubrzycki. Today, January 12, 2020, is the hundredth anniversary of the birth of the "father" of Australian multicultural policy.

-

Prof. Jan Pakulski wspomina wybitnego Polaka i Australijczyka, Jerzego Zubrzyckiego. Dziś, 12 stycznia 2020 r przypada setna rocznica urodzin naukowca, "ojca" australijskiej polityki wielokulturowości.

Jan 11 2020

17mins

Play

Horoscope for 2020:Taurus - Horoskop 2020: Byk

Podcast cover
Read more

Bogna Wernichowska, a journalist from Krakow presents the forecasts for individual signs of the zodiac. Today about Taurus ... "believe it or not...worth listen to it".

-

Bogna Wernichowska, dziennikarka i pisarka z Krakowa przedstawia prognozy dla znaków zodiaku na rok 2020. Dziś Byk ... "wierzyć, nie wierzyć ale warto posłuchać".

Jan 11 2020

10mins

Play

Movie review: Little Women - Recenzja filmowa: Little Women

Podcast cover
Read more

It is the seventh film adaptation of the 1868 novel of the same name by Louisa May Alcott. The film received widespread critical acclaim, and was chosen by both the American Film Institute and Time magazine as one of the top ten films of 2019.

-

Siódma i  bardzo udana adaptacja powieści wydanej po amerykańskiej wojnie domowej.

Jan 10 2020

7mins

Play

In SA Kangaroo Island Fires - W Południowej Australii - pożary na Kangaroo Island

Podcast cover
Read more
Fires raging in South Australia destroyed Kangaroo Island,  about the crisis in SA our Adelaide correspondent Rena Żurawel -

Pożary szaleją w Południowej Australii, ostatnie doszczętnie zniszczyły Kangaroo Island, o sytuacji kryzysowej w tej części Australii mówi Rena Żurawel.

Jan 08 2020

8mins

Play

Dear Australia! - writes Jurek Owsiak - Kochana Australio! - pisze Jurek Owsiak

Podcast cover
Read more
All funds raised by the Australian staff of WOSP the Great Orchestra of Christmas Charity 'Wielka Orkiestra Swiatecznej Pomocy' will be donated to victims of this year's fires in Australia - decided Jurek Owsiak, head of the organisation in Poland, says Szymon Kuc from the Sydney's team of WOSP. -

Wszyskie fundusze zebrane przez australijski sztab WOŚP zostaną przekazane dla ofiar i poszkodowanych w tegorocznych pożarach w Australii - zdecydował  Jurek Owsiak szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Polsce, o czym  mówi Szymon Kuc z sydneyskiego sztabu orkiestry, której final już 12 stycznia.

Jan 08 2020

4mins

Play

The Great Orchestra of Christmas Charity 2020 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2020

Podcast cover
Read more

Plays in Sydney .....  Sunday 12 January at Woodstock Community Centre (22 Church St, Burwood.

-

Gra w Sydney  w niedzielę 12 stycznia  od 11 do 17-stej, w Woodstock Community Centre (22 Church St, Burwood.   Dlaczego warto przyjść  mowią  Kasia Kapera, Karolina Rybińska,  Anna Sułkowska  i Szymon Kuc ze sztabu WOŚP w Sydney.

Jan 07 2020

16mins

Play

Horoscop 2020: Pisces - Horoskop 2020: Ryby

Podcast cover
Read more

Prognosis for 2020 for Pisces ( 19 February - 20 March)

-

Prognozy dla urodzonych w znaku Ryb  (od 19 lutego do 20 marca)

Jan 07 2020

9mins

Play

What will 2020 bring us? - Co nam przyniesie 2020? Wodnik

Podcast cover
Read more

Forecasts for those born in the Aquarius sign (from January 20 to February 19)

-

Prognozy dla urodzonych w znaku Wodnika (od 20 stycznia do 19 lutego)

Jan 06 2020

10mins

Play

Horoscope for 2020: Capricorn - Horoskop 2020: Koziorożec

Podcast cover
Read more

Bogna Wernichowska, a journalist from Krakow presents the forecasts for individual signs of the zodiac. Today about Capricorn ... "believe it or not...worth listen to it".

-

Bogna Wernichowska, dziennikarka i pisarka z Krakowa przedstawia prognozy dla znaków zodiaku na rok 2020.  Dziś Koziorożec ... "wierzyć, nie wierzyć ale warto posłuchać".

Jan 05 2020

10mins

Play

28th Final of 'Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy' in Melbourne - 28 Finał 'Wielkej Orkiestry Świątecznej Pomocy' w Melbourne

Podcast cover
Read more

Lucyna Bąk and Jolanta Najder from the 'Great Orchestra of Christmas Charity' in Melbourne talk about 28th Final of  'WOŚP', which will take place on Sunday, 12th of January 2020, at the Elwood Sailing Club.

-

Lucyna Bąk i Jolanta Najder ze sztabu "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy" w Melbourne opowiadają o tym, co przygotował sztab na 28 Finał "WOŚP",  który odbędzie się w niedzielę, 12 stycznia 2020 roku, w Elwood Sailing Club.

Jan 05 2020

12mins

Play

iTunes Ratings

6 Ratings
Average Ratings
5
1
0
0
0

American learning Polish

By joleneybean - Mar 16 2014
Read more
I enjoy this podcast because it gives me opportunity to listen to Polish an focus my listening skills. I like the movie reviews and segments on books and general information. Sometimes the news stories are too much about Australia and I don't know much of what is going on there. This week in Poland is also good. I wish there were more episodes on a regular basis.

Movie review

By Erikkkkkkk@! - Mar 12 2014
Read more
I like the movie review the best! You need to put up more episodes