Cover image of SBS Polish - SBS po polsku
(6)
News

SBS Polish - SBS po polsku

Updated 2 days ago

News
Read more

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Polish program, including news from Australia and around the world. - Aktualności z Australii, Polski i ze świata. Można posłuchać informacji o Polonii. Nie brak publicystyki i spotkań z ludźmi biznesu, nauki i sztuki.

Read more

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Polish program, including news from Australia and around the world. - Aktualności z Australii, Polski i ze świata. Można posłuchać informacji o Polonii. Nie brak publicystyki i spotkań z ludźmi biznesu, nauki i sztuki.

iTunes Ratings

6 Ratings
Average Ratings
5
1
0
0
0

American learning Polish

By joleneybean - Mar 16 2014
Read more
I enjoy this podcast because it gives me opportunity to listen to Polish an focus my listening skills. I like the movie reviews and segments on books and general information. Sometimes the news stories are too much about Australia and I don't know much of what is going on there. This week in Poland is also good. I wish there were more episodes on a regular basis.

Movie review

By Erikkkkkkk@! - Mar 12 2014
Read more
I like the movie review the best! You need to put up more episodes

iTunes Ratings

6 Ratings
Average Ratings
5
1
0
0
0

American learning Polish

By joleneybean - Mar 16 2014
Read more
I enjoy this podcast because it gives me opportunity to listen to Polish an focus my listening skills. I like the movie reviews and segments on books and general information. Sometimes the news stories are too much about Australia and I don't know much of what is going on there. This week in Poland is also good. I wish there were more episodes on a regular basis.

Movie review

By Erikkkkkkk@! - Mar 12 2014
Read more
I like the movie review the best! You need to put up more episodes
Cover image of SBS Polish - SBS po polsku

SBS Polish - SBS po polsku

Latest release on Jan 23, 2020

The Best Episodes Ranked Using User Listens

Updated by OwlTail 2 days ago

Rank #1: The Golden Rules of Bilingualism part2 - Złote reguły dwujęzyczności cz.2

Podcast cover
Read more

Double Power for Bilingualism is an ebook guide addressed to Polish parents living around the world. It has been coowriten by Dr Aneta Nott-Bower (United Kingdom) and Magda Szczepaniak (Australia). Magda Szczepaniak share few golden rules to teaching your child a second language, part2 

-

"Podwójna moc dla dwujęzyczności" to ebook-poradnik skierowany do rodziców polonijnych z całego świata.Jest on efektem współpracy dr Anety Nott-Bower (Wielka Brytania) oraz Magdy Szczepaniak (Australia), która podaje cenne wskazówki jak nauczyć dziecko drugiego języka, cz.2 

Nov 06 2019

14mins

Play

Rank #2: News 19 January 2020 - Wiadomości SBS 19 stycznia 2020r.

Podcast cover
Read more

The latest news from Australia and the world from SBS Polish Program.

-

Najnowsze wiadomości z Australii i ze świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS

Jan 19 2020

13mins

Play

Rank #3: Horoscope for 2020: Capricorn - Horoskop 2020: Koziorożec

Podcast cover
Read more

Bogna Wernichowska, a journalist from Krakow presents the forecasts for individual signs of the zodiac. Today about Capricorn ... "believe it or not...worth listen to it".

-

Bogna Wernichowska, dziennikarka i pisarka z Krakowa przedstawia prognozy dla znaków zodiaku na rok 2020.  Dziś Koziorożec ... "wierzyć, nie wierzyć ale warto posłuchać".

Jan 05 2020

10mins

Play

Rank #4: What will 2020 bring us? - Co nam przyniesie 2020? Wodnik

Podcast cover
Read more

Forecasts for those born in the Aquarius sign (from January 20 to February 19)

-

Prognozy dla urodzonych w znaku Wodnika (od 20 stycznia do 19 lutego)

Jan 06 2020

10mins

Play

Rank #5: Children sing carols - Dzieci śpiewają kolędy

Podcast cover
Read more

At the end of the year at the Edmund Strzelecki's Polish school in Endeavor Hills (Melbourne) we could sing a carols with the Children's Choir under the direction of Magdalena Biadała-Sahingoez.

-

Na zakończenie roku w polskiej szkole im. Edmunda Strzeleckiego w Endeavour Hills (Melbourne) zaśpiewał Chór Dzieciecy pod kierunkiem Magdaleny Biadały-Sahingoez.

Dec 20 2019

7mins

Play

Rank #6: The Air that Kills Us - Powietrze, które nas zabija!

Podcast cover
Read more

Toxic smog is air pollution generated by our civilization. Inhalation of the smog micro-particles suspended in the air causes a range of serious medical conditions leading to mortality. 

- Toksyczny smog to zanieczyszczenie powietrza wytwarzane przez naszą cywilizację. Wdychanie zawieszonych w powietrzu toksycznych mikrocząstek  powoduje szereg poważnych schorzeń prowadzących do śmierci.

Nov 06 2019

13mins

Play

Rank #7: 'Independence Run' in Sydney - 'Bieg Niepodległości' w Sydney

Podcast cover
Read more

Vice President of the 'Polonia' Sports Club in Plumpton, Jacek Lisowski, talks about preparations for the next 'Independence Run', which will take place during the Polish Festival on Sunday, December 8 in Plumpton.

-

Wiceprezes Klubu Sportowego „Polonia” w Plumpton, Jacek Lisowski opowiada o przygotowaniach do kolejnego Biegu Niepodległości, który odbędzie się podczas Festiwalu Polskiego w niedzielę, 8 grudnia, w Plumpton.

Dec 02 2019

9mins

Play

Rank #8: Why are you doing this? - Dlaczego Pan to robi?

Podcast cover
Read more

Maciej Fibrych is a volunteer fireman. In the fires raging in the states of New South Wales and Victoria, 12 people were killed and five are reported missing.

-

O pracy w ochotniczej  straży pożarnej mówi  Maciej Fibrych. W pożarach, szalejących w stanach Nowa Południowa Walia i Wiktoria, zginęło 12 osób, a pięć uważa się za zaginione.

Jan 01 2020

14mins

Play

Rank #9: Healthy, tasty groats - Zdrowa, smaczna kasza

Podcast cover
Read more

Anna Sadurska talks with dr Maria Rosiak about the nutritional value of groats, which are very popular in Polish cuisine ... today about the types of groats and why there are healthy.

-

Rozmowa Anny Sadurskiej z dr Marią Rosiak o wartościach odżywczych kaszy, która jest popularna w polskiej kuchni ... dziś o tym, jakie są rodzaje kaszy i dlaczego jest zdrowa.

Dec 13 2019

8mins

Play

Rank #10: Theater review: 'A Respectable Wedding' - Recenzja teatralna: 'A Respectable Wedding'

Podcast cover
Read more

'A Respectable Wedding' is a one act play by the German playwright Bertolt Brecht. Like Brecht's other early works, this play is seen as a critique of bourgeois society.

The play was produced at NIDA in Sydney.

-

'A Respectable Wedding' to jednoaktówka niemieckiego dramaturga Bertolta Brechta. Podobnie jak inne wczesne prace Brechta, ta sztuka jest postrzegana jako krytyka burżuazyjnego społeczeństwa.

Spektakl wystawiono w NIDA, w Sydney.

Dec 13 2019

5mins

Play

Rank #11: Merry Christmas to All - Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Podcast cover
Read more
Wishing all the listeners a happy Christmas spiritual leaders: The head of Polish Catholic Mission in Australia and NZ Fr. Tadeusz Przybylak and Jesuit priest Fr. Mariusz Han; and leaders of Polish diaspora organizations in Australia: the President of the Federation of Polish Organizations in NSW Adam Gajkowski and the President of the Federation of Polish Organizations in Victoria Marian Pawlik.   -

Życzą duchowni: Polskiej Misji Katolickiej w Australii i NZ Ks. Tadeusz Przybylak i Jezuita ks. Mariusz Han; oraz liderzy polonijnych organizacji: Prezes Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii , Marian Pawlik i Prezes Federacji Polskich Organizacji w NPW, Adam Gajkowski.

Dec 25 2019

8mins

Play

Rank #12: What to consider when it comes to downsizing? - Viva - plusy i minusy przeprowadzki do mniejszego domu

Podcast cover
Read more

Downsizing can be both physically and emotional draining. It’s often hard to let go of the memories and the home you’ve created over a life-time. So, what do you need to consider before making the decision? 

-

Przeprowadzka do mniejszego domu jest trudna zarówno pod względem fizycznym jak i emocjonalnym.

Są jednak sposoby na to, żeby ten proces ułatwić i załagodzić.

Nov 20 2019

9mins

Play

Rank #13: Fire rages in NSW - Żywioł szaleje w Nowej Południowej Walii

Podcast cover
Read more

In New South Wales alone, about 80 fires are burning. One of them exploded on Tuesday 12 Nov, in the northern suburbs of Sydney. The fire authorities issued a 'catastrophic' and highest fire rating for the city and parts of NSW. 

-

W samej Nowej Południowej Walii - pali się około 80 pożarów. Jeden z nich wybuchł na północnych przedmieściach Sydney. Straż pożarna wydała dla miasta najwyższy 'katastrofalny' 6 stopień zagrożenia pożarowego. 

Nov 13 2019

6mins

Play

Rank #14: Bravery and Modesty of Our Heroes - Nasi bohaterzy w walce z żywiolem

Podcast cover
Read more
"I don't feel like a hero - I just want to help others," says Maciek Fibrich, a volunteer firefighter from Sydney. -

"Nie czuję się bohaterem - poprostu chcę pomagać innym", mówi Maciek Fibrich strażak ochotnik z Sydney.

Nov 25 2019

6mins

Play

Rank #15: Speak My Language: Planning for the Future - Speak My Language: Planowanie na przyszłość

Podcast cover
Read more

Janina Dytman and Bożena Iwanowska, CEO of the 'Polcare', Polish Community Services in Oakleigh explain how important is planning for the future is and how to manage a power of attorney or write a will. This is another conversation in the "Speak My Language" series about helping the elderly in Australia.

-

Janina Dytman i Bożena Iwanowska, Dyrektor Biura Opieki Społecznej 'Polcare' w Oakleigh tłumaczą jak ważne jest planowanie na przyszłość oraz jak zarządzać pełnomocnictwem lub napisać testament. To kolejna rozmowa z serii „Speak My Language” o pomocy osobom starszym w Australii.

Nov 23 2019

9mins

Play

Rank #16: The 7th Polish Film Festival in Australia ... starts today in Melbourne - 7 Festiwal Polskich Filmów w Australii ...startuje dzisiaj w Melbourne

Podcast cover
Read more

The film screening begins today, Friday, November 22, with 'Mr Jones' by Agnieszka Holland.

What else will we see during the festival? ... this is the second part of the interview with the organizers.

-

Pokaz filmów rozpoczyna się dzisiaj, w piątek, 22 listopada filmem 'Mr Jones' w reż. Agnieszki Holland.

Co jeszcze zobaczymy podczas festiwalu?...oto druga część rozmowy z organizatorami.

Nov 22 2019

8mins

Play

Rank #17: Viva: Starting your own business at 60 - Własny biznes po sześćdziesiątce

Podcast cover
Read more

There’s a common perception that we are less likely to take risks as we get older.

Yet, research found that baby-boomers are the fastest growing entrepreneurship cohort anywhere in the world with the trend likely to increase as the population ages. 

-

Istnieje powszechne przekonanie, że z wiekiem jesteśmy mniej skłonni do podejmowania ryzyka.
Tymczasem badania wskazują na coś przeciwnego: osoby w wieku 50 – 65 lat są jedną z najbardziej prężnych grup jeżeli chodzi o własną działalność gospodarczą.

Nov 27 2019

7mins

Play

Rank #18: Groats - nutritional values, types and healing properties ... - Kasze - wartości odżywcze, rodzaje i właściwości lecznicze ...

Podcast cover
Read more

What is the difference between buckwheat, corn, couscous, millet, semolina and barley? says Dr Maria Rosiak.

-

Czym różnia się gatunki kaszy, gryczana, kukurydziana, kuskus, jaglana, manna i jęczmienna?  mówi  dr Maria Rosiak.  

Jan 17 2020

8mins

Play

Rank #19: Australian Open 2020 - Australian Open 2020

Podcast cover
Read more

Grand Slam's first tennis tournament of the year. Piotr Haczek talks about favorites and money.

-

Wstęp do pierwszego wielkoszlemowego turnieju tennisowego roku.  Piotr Haczek mówi o faworytach  i  pieniądzach.

Jan 20 2020

11mins

Play

Rank #20: Horoscope 2020: Virgo - Horoskop 2020: Panna

Podcast cover
Read more

2020 is a good time for a career and  promotion.

-

2020 rok to dobry czas dla kariery, awansu i umocnienia pozycji. 

Jan 20 2020

11mins

Play