OwlTail

Cover image of EKONOMI AN KREYÒL
News
Business News

EKONOMI AN KREYÒL

Updated about 2 months ago

News
Business News
Read more

Ekonomi an Kreyòl se yon Podcast ki la pou aprann ou diferan konsèp ekonomik yo an kreyòl men tou pou fè w konprann pi byen sitiyasyon ekonomik yo e enfòme w sou pri dola ak lot lajan etranje yo ekonomi an( to chanj) . Pa neglije swiv li pou w aprann plis.Present by: Frantz Vilsenat and Emmanuel Louis-JeuneSupport by: Intello Magazine, TAKE Production LD Company and CADHai

Read more

Ekonomi an Kreyòl se yon Podcast ki la pou aprann ou diferan konsèp ekonomik yo an kreyòl men tou pou fè w konprann pi byen sitiyasyon ekonomik yo e enfòme w sou pri dola ak lot lajan etranje yo ekonomi an( to chanj) . Pa neglije swiv li pou w aprann plis.Present by: Frantz Vilsenat and Emmanuel Louis-JeuneSupport by: Intello Magazine, TAKE Production LD Company and CADHai

Best weekly hand curated episodes for learning

Cover image of EKONOMI AN KREYÒL

EKONOMI AN KREYÒL

Latest release on Oct 15, 2020

Best weekly hand curated episodes for learning

The Best Episodes Ranked Using User Listens

Updated by OwlTail about 2 months ago

Warning: This podcast data isn't working.

This means that the episode rankings aren't working properly. Please revisit us at a later time to get the best episodes of this podcast!

Rank #1: "KISA KI DEMAND AK ÒF LAN ?

Podcast cover
Read more
Demand ak òf se 2 konsèp ki itilize nan ekonomi ki senbolize konsomatè ak vendè yo.

Oct 15 2020

7mins

Play

Rank #2: KISA YON MACHE YE E KI DIFERAN ESTRIKTI MACHE KI GENYEN NAN EKONOMI AN?

Podcast cover
Read more
Yon mache se yon espas kote vandè ak achtè rankontre.

Sep 23 2020

9mins

Play

Rank #3: 3 REZON KI FÈ NOU MENM AJAN EKONOMIK NOU TOUJOU VLE GEN LAJAN NAN MEN NOU.

Podcast cover
Read more
-Nou menm ajan ekonomik nou bezwen lajan pou 3 rezon: pou nou achte byen ak sevis pou nou konsome, pou sere pou nou kapab konsome demen , pou nou kapab profite yon avantaj ki prezante

Aug 19 2020

5mins

Play

Rank #4: DIFERAN SOUS REVNI( LAJAN) YON MOUN NAN EKONOMI AN.

Podcast cover
Read more
Diferan sous revni: travay, kapital, transfert

Jul 20 2020

11mins

Play

Most Popular Podcasts

The Joe Rogan Experience

TED Talks Daily

The Tim Ferriss Show

The Daily

Stuff You Should Know

Oprah's SuperSoul Conversations

Armchair Expert with Dax Shepard

Rank #5: KISA YON REVNI YE E DIFERAN ELEMAN KI KAPAB FOME REVNI YON MOUN

Podcast cover
Read more
Revni se tout lajan yon moun antre pandan yon tan, tankou yon semèn, yon mwa oubyen yon ane.

Jul 13 2020

14mins

Play

Rank #6: KISA YON SEKTÈ EKONOMIK YE e DIFERAN SEKTE KI GENYEN NAN EKONOMI AN.

Podcast cover
Read more
Episod sa ap pemet ou konprann kisa yon sektè ye e pemèt ke w fe diferans ant diferan sektè e aktivite ki fèt ladan yo.

Jun 23 2020

12mins

Play

Rank #7: Entrodiksyon  “ EKONOMI AN KREYOL ”

Podcast cover
Read more

Jun 15 2020

Play

Rank #8: DIFERAN FAKTÈ/RESOUS ANTREPRIZ YO ITILIZE POU PRODWI YON BYEN OUSWA YON SÈVIS NAN EKONOMI AN.

Podcast cover
Read more
Resous yo se tout sa antrepriz yo mete ansanm pou yo kapab pwodwi sa ke y’ap ofri sou mache an.

Jun 15 2020

10mins

Play

Rank #9: BYEN KONSOMASYON AK BYEN PRODIKSYON E LOT DIFERAN BYEN KI GENYEN NAN EKONOMI AN.

Podcast cover
Read more
Epizod sa ap pemet ou konprann kisa ki byen konsomasyon e prodiksyon men tou fe deferans ant yo 2 an. An plis konnen ki lot byen ki genyen nan ekonomi an tankou: byen enferyè, siperyè , byen nomal ect...

Jun 08 2020

10mins

Play

Rank #10: BEZWEN EKONOMIK AK DIFERANS KI GENYEN ANT YON BYEN AK YON SÈVIS EKONOMIK.

Podcast cover
Read more
Konprann pi byen kisa yon bezwen ekonomik ye. An plis kisa yon byen ak yon sèvis ekonomik ye e ki kiferans ki genyen antre yo.

Jun 01 2020

7mins

Play