OwlTail

Cover image of Learn Czech
(14)
Education
Language Learning

Learn Czech

Updated 13 days ago

Education
Language Learning
Read more

Site news

Read more

Site news

iTunes Ratings

14 Ratings
Average Ratings
9
1
1
0
3

Great podcast

By Davenb73 - Jan 12 2017
Read more
Lessons are put together very nicely. Easy to listen to for intermediate learners. For beginners, there are nicely done pdf's for each podcast that you can view online or download. No downloading is necessary. My only complaint is that I wish there were more. ;)

Need website to follow along

By suible - Feb 16 2014
Read more
Okay, to follow the Learn Czech podcast, you are sent to website. Then you get to the website and it is COVERED with how you need to download homepage software. Ummm . . . yeah, I want to download software from a site I don’t know, but if I don’t then the podcast is useless. Oh, and in YEARS of being online on hundreds of thousands websites, I have never needed this “great software before. Oh, and there is a also a little message about connect now to one of our representatives NOW. Yeah, SO NOT DOING THAT. Podcasts are deleted. Maybe it isn’t a scam, but it is tremendously annoying. DELETE.

iTunes Ratings

14 Ratings
Average Ratings
9
1
1
0
3

Great podcast

By Davenb73 - Jan 12 2017
Read more
Lessons are put together very nicely. Easy to listen to for intermediate learners. For beginners, there are nicely done pdf's for each podcast that you can view online or download. No downloading is necessary. My only complaint is that I wish there were more. ;)

Need website to follow along

By suible - Feb 16 2014
Read more
Okay, to follow the Learn Czech podcast, you are sent to website. Then you get to the website and it is COVERED with how you need to download homepage software. Ummm . . . yeah, I want to download software from a site I don’t know, but if I don’t then the podcast is useless. Oh, and in YEARS of being online on hundreds of thousands websites, I have never needed this “great software before. Oh, and there is a also a little message about connect now to one of our representatives NOW. Yeah, SO NOT DOING THAT. Podcasts are deleted. Maybe it isn’t a scam, but it is tremendously annoying. DELETE.

Best weekly hand curated episodes for learning

Cover image of Learn Czech

Learn Czech

Latest release on Mar 08, 2015

Best weekly hand curated episodes for learning

The Best Episodes Ranked Using User Listens

Updated by OwlTail 13 days ago

Rank #1: PODCAST: Grammatical Genders in Czech

Podcast cover
Read more

The Czech language, just like German, French, Spanish, or Russian, has three grammatical genders. However, there is nothing inherently male about the "masculine" nouns or female about the "feminine" nouns. How to tell what gender a noun has?

As far as "unliving nouns", i.e. things, are concerned, it is not logical, it is just something you have to learn. But don't get panicky! There are some rules, or rather guidelines, how to recognize what gender a noun has (and we're talking about the basic dictionary form now, i.e. Nominative)...

Čeština, stejně jako němčina, francouzština, španělština nebo ruština, má tři gramatické rody. Na "mužských" podstatných jménech však není nic bytostně mužského a na "ženských" zase ženského. Jak poznat rod podstatného jména?

Pokud jde o "neživotná podstatná jména", tedy věci, není to logické, budete se to prostě muset naučit. Ale nepanikařte! Existují určitá pravidla, nebo spíše vodítka, jak rod podstatného jména rozpoznat (a bavíme se nyní o základní slovníkové formě, tzn. nominativu)...

Oct 14 2010

Play

Rank #2: PODCAST: Shopping & Verb Groups

Podcast cover
Read more

How to ask your partner to go and buy something for you and how to conjugate verbs in Czech?

More:

Oct 23 2011

Play

Similar Podcasts

Learn Czech | CzechClass101.com

Czech's podcast

One Minute Czech

SBS Czech - SBS česky

Musíme se učit česky!

A Diet of Brussels

Radio Prague International - aktuální vysílání v češtině

Rich Imperfections Radio

Learn Czech Online

Czech with Iva

Zdeňkův český podcast

The Key of Gold: 23 Czech Folk Tales by Unknown

InnovativeLanguage.com – Speak a New Language in Minutes!

bohemican

Radio Prague International - latest broadcast in English

Rank #3: Dračí pohádky: Kostým pro dráčka Špuntíka

Podcast cover
Read more

Roztomilé pohádky o dracích z knihy s překrásnými ilustracemi. Čtení v češtině.

(Wonderful stories about dragons from a book with beautiful illustrations. Reading in Czech.)

Oct 02 2010

Play

Rank #4: Dračí pohádky: Kouzlo k narozeninám

Podcast cover
Read more

Roztomilé pohádky o dracích z knihy s překrásnými ilustracemi. Čtení v češtině.

(Wonderful stories about dragons from a book with beautiful illustrations. Reading in Czech.)

Oct 11 2010

Play

Most Popular Podcasts

The Joe Rogan Experience

TED Talks Daily

The Tim Ferriss Show

The Daily

Stuff You Should Know

Oprah's SuperSoul Conversations

Armchair Expert with Dax Shepard

Rank #5: Dračí pohádky: Lucinka se zamilovala

Podcast cover
Read more

Roztomilé pohádky o dracích z knihy s překrásnými ilustracemi. Čtení v češtině.

(Wonderful stories about dragons from a book with beautiful illustrations. Reading in Czech.)

Oct 25 2010

Play

Rank #6: Dračí pohádky: Draci na hradní slavnosti

Podcast cover
Read more

Roztomilé pohádky o dracích z knihy s překrásnými ilustracemi. Čtení v češtině.

(Wonderful stories about dragons from a book with beautiful illustrations. Reading in Czech.)

Nov 02 2010

Play

Rank #7: CIP newsletter 05/2010

Podcast cover
Read more
Listening of the Czech texts from CIP - MP3
CIP online - read the newsletter or download in PDFIn this old issue of the CIP magazine, you'll find four stories (or fairytales) written by my students, where they were supposed to find such that include either adverbs or adjectives (if possible in the comparative and superlative form). It also includes two minibiographies of celebrities from my students' countries. This issue is mostly in Czech, but with explanation and translation of selected vocabulary. The audio is new!V tomto starém čísle magazínku CIP naleznete pohádky napsané mými studentkami, přičemž měly za úkol nalézt takové, které obsahují buď příslovce, nebo přídavná jména (pokud možno ve druhém a třetím stupni). Obsahuje také dva miniživotopisy osobností ze zemí mých studentek. Toto číslo je převážně v češtině, ale s vysvětlením a překladem vybrané slovní zásoby do angličtiny. Audio je nové!

Oct 15 2011

Play

Rank #8: CIP newsletter 01/2011

Podcast cover
Read more
Listening to the Czech texts from CIP - MP3
CIP online - read the newsletter or download in PDF

The autumn issue of 2011 introduces various ways how to you can learn Czech with "Learn Czech Online" or "Czech in Prague": with videos and pictures (YouTubeTumblrFlickr), podcasts (iTunesSoundCloudRSS) or on social networks (TwitterFacebookGoogle Buzz).

It also includes an article for teachers of Czech as a foreign language - and an invitation to cooperation or meetings in person.

Podzimní číslo z roku 2011 představuje různé způsoby, jak se s "Learn Czech Online" či "Czech in Prague" můžete učit česky: s videy a obrázky (YouTubeTumblrFlickr), podcasty (iTunesSoundCloudRSS) či na sociálních sítích (TwitterFacebookGoogle Buzz). 

Obsahuje také článek věnovaný učitelům češtiny pro cizince - a pozvání ke spolupráci či osobnímu setkání.

Oct 08 2011

Play

Rank #9: PODCAST: Talking about a Family Photo & Possessive Pronouns

Podcast cover
Read more

How to describe a photo of your family to somebody in Czech? Family members, positions and possessives.

More:

Oct 03 2011

Play

Rank #10: PODCAST: Introducing yourself and the verb "to be"

Podcast cover
Read more

What are the basic Czech phrases when you meet someone and how to conjugate the basic verb = to be in Czech?

More:

Sep 11 2011

Play