OwlTail

Cover image of Janis Rozentāls

Janis Rozentāls

1 Podcast Episodes

Latest 28 Feb 2021 | Updated Daily

Weekly hand curated podcast episodes for learning

Episode artwork

Janis Rozentāls - mākslinieka saistība ar citām kultūras nozarēm

Šīs dienas acīm

18. martā apritēja 150. gadskārta, kopš dzimis viens no izcilākajiem latviešu glezniecības klasiķiem Janis Rozentāls. Šajā sakarā Rīgas latviešu biedrība un tās priekšsēdētājs Guntis Gailītis aicināja interesentus uz zinātnisku konferenci „Janis Rozentāls Rīgas publiskajā sabiedrībā un Rīgas latviešu biedrībā”. Konferences fokusā bija mākslinieka personība, viņa sabiedriskā darbība un iekļaušanās sava laika latviešu elitē. No plašā priekšlasījumu klāsta, kas aplūkoja dažādas mākslinieka personības šķautnes un arī sniedza plašu kontekstuālu ainu, ieskatam daži fragmenti, kas iezīmē mākslinieka saistību ar citām kultūras nozarēm.

29mins

20 Mar 2016