Cover image of پادکست فارسی ناوکست / Navcast/کتاب صوتی انسان خردمند
(591)
Science & Medicine
Society & Culture
Social Sciences
History

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/کتاب صوتی انسان خردمند

Updated 11 days ago

Science & Medicine
Society & Culture
Social Sciences
History
Read more

قسمتهای این فصل از ناوکست به صورت پیوسته به کتاب انسان خردمند میپردازند.اینجا بخش به بخش پیش میریم و قصد داریم با هویت خودمون بیشتر آشنا بشیم

Read more

قسمتهای این فصل از ناوکست به صورت پیوسته به کتاب انسان خردمند میپردازند.اینجا بخش به بخش پیش میریم و قصد داریم با هویت خودمون بیشتر آشنا بشیم

iTunes Ratings

591 Ratings
Average Ratings
514
44
16
11
6

جذاب‌ترین پادکست فارسی

By Littlevioletfish - Aug 10 2019
Read more
خیلی خیلی جذابه ممنون بی وقفه دارم گوش می‌دم

مرسی از پرانتزها

By k-behzad - Aug 04 2019
Read more
قسمت ۳۵ تا الان با اختلاف بهترین اپیسودتون بوده. زمانش کمه.

iTunes Ratings

591 Ratings
Average Ratings
514
44
16
11
6

جذاب‌ترین پادکست فارسی

By Littlevioletfish - Aug 10 2019
Read more
خیلی خیلی جذابه ممنون بی وقفه دارم گوش می‌دم

مرسی از پرانتزها

By k-behzad - Aug 04 2019
Read more
قسمت ۳۵ تا الان با اختلاف بهترین اپیسودتون بوده. زمانش کمه.
Cover image of پادکست فارسی ناوکست / Navcast/کتاب صوتی انسان خردمند

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/کتاب صوتی انسان خردمند

Updated 11 days ago

Read more

قسمتهای این فصل از ناوکست به صورت پیوسته به کتاب انسان خردمند میپردازند.اینجا بخش به بخش پیش میریم و قصد داریم با هویت خودمون بیشتر آشنا بشیم

Warning: This podcast is a series podcast

This means episodes are recommended to be heard in order from the very start. Here's the 10 best episodes of the series anyway though!

Rank #1: قسمت دو - انسان آشپز

Podcast cover
Read more

قسمت دو - انسان آشپز

این قسمت به اهمیت آتش در تکامل بشر، رازگشایی از کد ژنتیکی انسان و موضوعات دیگر میپردازد

NavCast.net 

 پشتیبانی از ناوکست 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

برای دیدن اطلاعات تکمیلی به لینکهای زیر مراجعه کنید:

Australopithecus میمون جنوبی

Homo Erectus انسان راست قامت

Homo Floresiensis هابیتها یا انسان جزیره فلورز

Homo Neanderthalensis نئاندرتالها

Homo Sapiens انسان امروزی

Aug 18 2018
20 mins
Play

Rank #2: قسمت سه - درخت ممنوعه

Podcast cover
Read more

این قسمت به نقش زبان درایجاد بستری برای همکاری گروههای پرجمعیت و همچنین توانایی افسانه پردازی های مشترک انسانهای امروزی در رسیدن به اهداف بسیار بزرگ میپردازد

جهش ژنتیکی یا خوردن میوه درخت ممنوعه؟

NavCast.net 

 پشتیبانی از ناوکست 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

برای دیدن اطلاعات تکمیلی به لینکهای زیر مراجعه کنید:

Australopithecus میمون جنوبی

Homo Erectus انسان راست قامت

Homo Floresiensis هابیتها یا انسان جزیره فلورز

Homo Neanderthalensis نئاندرتالها

Homo Sapiens انسان امروزی

Aug 26 2018
14 mins
Play

Rank #3: قسمت چهار - اسطوره پژو

Podcast cover
Read more

این قسمت به قدرت تخیلات مشترک انسانی و نقش مهم اونها در شکل دهی جوامع امروزی میپردازه

NavCast.net 

 پشتیبانی از ناوکست 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Sep 02 2018
20 mins
Play

Rank #4: قسمت بیست و سه - سمت و سوی تاریخ

Podcast cover
Read more

تو این قسمت میپرسیم که تاریخ داره به کدوم سمت میره، اتحاد یا افتراق؟

NavCast.net 

 پشتیبانی از ناوکست 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Feb 17 2019
44 mins
Play

Rank #5: قسمت هفده - بارِ سنگینِ حافظه

Podcast cover
Read more
تو این قسمت به اختراعی میپردازیم که به تشکیل امپراتوریها کمک کرد 

لینک پادکست جارگوشه

لینک پادکست جیگسا

NavCast.net 

 پشتیبانی از ناوکست 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Dec 16 2018
24 mins
Play

Rank #6: قسمت شانزده - معتقدینِ واقعی

Podcast cover
Read more

تو این قسمت میخوایم ببینیم که، آیا میشه از دست نظامهای ساختگیِ موجود در دنیا رها شد یا نه؟

NavCast.net 

 پشتیبانی از ناوکست 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Dec 09 2018
26 mins
Play

Rank #7: قسمت بیست و چهار - عطرِخوشِ پول

Podcast cover
Read more

.تو این قسمت در مورد پیدایش، کاربرد و اهمیت پول میگیم 

NavCast.net 

 پشتیبانی از ناوکست 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Mar 03 2019
31 mins
Play

Rank #8: قسمت بیست و دو - خوبی مرد بودن چیه؟

Podcast cover
Read more

تو این قسمت میخوایم ببینیم که چرا مردا امتیازات بیشتری تو جامعه دارن

NavCast.net 

 پشتیبانی از ناوکست 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Jan 20 2019
29 mins
Play

Rank #9: قسمت نوزده - چرخهٔ معیوبِ عدالت

Podcast cover
Read more

 تو این قسمت از بی عدالتی سیستماتیک در جوامع مختلف و بخصوص جامعهٔ هندوستان صحبت میکنیم. 

Gayomart / کیومرث

طبقات اجتماعی در دوران پارتیان و ساسانی

NavCast.net 

 پشتیبانی از ناوکست 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Dec 30 2018
25 mins
Play

Rank #10: قسمت هشت - ارواح سخنگو

Podcast cover
Read more

 در این قسمت هم به اعتقادات و باورهای اجداد دوره گردمون که پیش از انقلاب کشاورزی زندگی میکردن میپردازیم و میپرسیم که آیا جنگ طلب بودن یا صلح جو

NavCast.net 

 پشتیبانی از ناوکست 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Oct 01 2018
21 mins
Play

Rank #11: قسمت پنج - دور زدن ژنوم انسان

Podcast cover
Read more

در این قسمت به رهایی تکامل انسان از وابستگی ها فیزیولوژیکی و سرعت بخشیدن به این روند میپردازیم.

درضمن مطالب دو قسمت آخر را هم به طور خلاصه جمع بندی میکنیم

NavCast.net 

 پشتیبانی از ناوکست 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Sep 09 2018
16 mins
Play

Rank #12: قسمت پانزده - یک نظام خیالی

Podcast cover
Read more

تو این قسمت به دو دستورالعمل همکاری جامع، در دو نقطه از تاریخ بشر میپردازیم.

NavCast.net 

 پشتیبانی از ناوکست 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Dec 02 2018
22 mins
Play

Rank #13: قسمت چهارده - آینده در راه است

Podcast cover
Read more

تو این قسمت به تاثیر کشاورزی بر زندگی انسان و تشکیل قلمروهای انسانی میرسیم.

NavCast.net 

 پشتیبانی از ناوکست 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Nov 25 2018
17 mins
Play

Rank #14: قسمت هفت - جامعه پیشرفته واقعی

Podcast cover
Read more

در این قسمت به ادامه زندگی اجداد دوره گردمون در بازه زمانی انقلاب ادراکی تا انقلاب کشاورزی میپردازیم و میگیم که چرا متخصصین به این جور جوامع میگن جامعه پیشرفته واقعی 

مردمان آچٍی Aché people

NavCast.net 

 پشتیبانی از ناوکست 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Sep 23 2018
21 mins
Play

Rank #15: قسمت سیزده - مداخلهٔ الهی

Podcast cover
Read more

تو این قسمت در ادامه انقلاب کشاورزی به دامپروری میرسیم

NavCast.net 

 پشتیبانی از ناوکست  

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Nov 18 2018
22 mins
Play

Similar Podcasts