Cover image of Pigion: Highlights for Welsh Learners
(9)
Education

Pigion: Highlights for Welsh Learners

Updated 1 day ago

Education
Read more

Y darnau gorau o raglenni BBC Radio Cymru gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. BBC Radio Cymru highlights for Welsh learners.

Read more

Y darnau gorau o raglenni BBC Radio Cymru gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. BBC Radio Cymru highlights for Welsh learners.

iTunes Ratings

9 Ratings
Average Ratings
7
1
0
1
0

Ffantastig!

By GreenwickPress - Nov 04 2012
Read more
Great for Welsh learners. I recommend putting it on and just trying to keep up with the syllables they're saying. It is really good for listening practice.

iTunes Ratings

9 Ratings
Average Ratings
7
1
0
1
0

Ffantastig!

By GreenwickPress - Nov 04 2012
Read more
Great for Welsh learners. I recommend putting it on and just trying to keep up with the syllables they're saying. It is really good for listening practice.
Cover image of Pigion: Highlights for Welsh Learners

Pigion: Highlights for Welsh Learners

Updated 1 day ago

Read more

Y darnau gorau o raglenni BBC Radio Cymru gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. BBC Radio Cymru highlights for Welsh learners.

Rank #1: Podlediad Dysgu Cymraeg Gorffennaf 13eg - 19eg

Podcast cover
Read more
Enw Betws y Coed, David Jones, Sean Fletcher, Lynn Davies, Cleif Harpwood, rheolau Saboth

Jul 30 2019

13mins

Play

Rank #2: Podlediad Awst 18fed-24ain

Podcast cover
Read more
Greta Hughes, Dr Meic Stephens, mynd trwy fag Ilid Ann Jones a sgwrs Ifan a Lowri Evans.

Aug 28 2018

11mins

Play

Rank #3: Podlediad Dysgu Cymraeg Mehefin 8fed - 15fed

Podcast cover
Read more
Daniel Sumner, Heather Jones, Sara Louise Wheeler, Ameer Rana, Lucy Hughes a Deri Tomos.

Jun 18 2019

17mins

Play

Rank #4: Matt Spry a'i westeion yn trafod dysgu Cymraeg

Podcast cover
Read more
Matt Spry, Dysgwr y Flwyddyn 2018, sy’n sgwrsio gyda mewnfudwyr o wlad Pwyl, Yr Almaen, Arfordir Ifori a Lloegr, sydd wedi dysgu Cymraeg.

Oct 14 2019

52mins

Play

Rank #5: Podlediad Dysgu Cymraeg Awst 24ain-30ain

Podcast cover
Read more
Gwenan Haf Jones, Bronwydd, Abbie Heasley, Stephen Bale, Orig Williams a Gareth Glyn.

Sep 04 2019

11mins

Play

Rank #6: Podlediad i Ddysgwyr - Medi 15fed - 21ain 2018

Podcast cover
Read more
Mari Gwilym, Angharad Mair, Blind Willie Johnson, Sara Peacock a Becky Williams.

Sep 24 2018

21mins

Play

Rank #7: Podlediad i ddysgwyr Gorffennaf 15fed - 21ain

Podcast cover
Read more
Cysylltiad y Mabinogion a Game of Thrones, dyfodol economi Ynys Mon a hoff ganeuon serch

Jul 24 2017

10mins

Play

Rank #8: Podlediad Dysgu Cymraeg - Ionawr 11 - 18 2019

Podcast cover
Read more
Rhaglen Dei Tomos, Emma Walford, Rhys Mwyn, Dubai, Eirfyl Lewis, a John Bercow

Jan 22 2019

12mins

Play

Rank #9: Podlediad Dysgu Cymraeg Mehefin 16eg-22ain

Podcast cover
Read more
John Davies, Elliw Gwawr, Helgard Krause, Leah Marian, Rhian Lois ac Annaly Jones

Jun 25 2019

13mins

Play

Rank #10: Podlediad Dysgu Cymraeg - 27ain o Fedi 2019

Podcast cover
Read more
Sion Tomos Owen, Siapan, Alaw Llwyd Owen, Clive Rowlands, Comedi a Canu gwlad

Sep 27 2019

11mins

Play

Rank #11: Podlediad Gorffennaf 28ain - Awst 3ydd

Podcast cover
Read more
Howell Thomas, nofel Llwyd Owen, Meilir Emrys, Edwin Humphreys ac Andrew White.

Aug 06 2018

14mins

Play

Rank #12: Podlediad Dysgu Cymraeg - Hydref yr 2il 2019

Podcast cover
Read more
Awstralia, Kio Rodis, Leah Peregrine-Lewis, Taith gerdded, Cystadleuaeth a dawnsio.

Oct 02 2019

15mins

Play

Rank #13: Podlediad Dysgu Cymraeg - 4ydd o Chwefror 2019

Podcast cover
Read more
Nerys Bowen, Super Furry Animals, Pobol y Cwm, Valériane Leblond a The Beatles.

Feb 04 2019

14mins

Play

Rank #14: Podlediad i Ddysgwyr - Medi 1af - 7fed 2018

Podcast cover
Read more
Elin Fflur a IVF, Patagonia, Golwg yn 30, ceiniogau coll, trawsblaniad, Rhydian Marc

Sep 10 2018

17mins

Play

Rank #15: Podlediad Ionawr 21ain-27ain

Podcast cover
Read more
Coffi, Labordy, rheolwyr pel droed, Paula Leslie, Duncan Bron a Simon Chandler

Jan 29 2018

15mins

Play

Rank #16: Podlediad i ddysgwyr Ionawr 13- 19eg

Podcast cover
Read more
Aneurin Karadog, Eira 1947, Chris Bagley a Llwybr y Llofrudd a Bethan Gwanas

Jan 22 2018

10mins

Play

Rank #17: Podlediad Dysgu Cymraeg Chwefror 23ain - Mawrth 1af

Podcast cover
Read more
Robin Lyn, Awen Roberts, perm Linda'r Hafod, Einir Dafydd, Richard Tudor a Llinos Davies.

Mar 04 2019

13mins

Play

Rank #18: Podlediad Chwefror 17eg - 23ain

Podcast cover
Read more
Gwenno Rees a Phatagonia, Ioan Talfryn, Catrin Williams yn hwylfyrddio a Mair Tomos Ifans

Feb 26 2018

8mins

Play

Rank #19: Podlediad Mawrth 24ain - 30ain

Podcast cover
Read more
Dilwyn Morgan, Eden, Dafydd Iwan a tinnitus, colli golwg, gweilch Glaslyn a David Coleman

Apr 04 2018

14mins

Play

Rank #20: Podlediad Dysgu Cymraeg Ebrill 20fed - 26ain

Podcast cover
Read more
Carwyn Elis, Ceri Phillips, Owain Llwyd, Gabriella Jukes, Caryl Bryn a Dani Shlick.

Apr 30 2019

15mins

Play