Cover image of Stori Tic Toc
(1)
Kids & Family

Stori Tic Toc

Updated 4 days ago

Kids & Family
Read more

Cyfres o straeon i blant bychain. A series of stories for young children.

Read more

Cyfres o straeon i blant bychain. A series of stories for young children.

iTunes Ratings

1 Ratings
Average Ratings
1
0
0
0
0

iTunes Ratings

1 Ratings
Average Ratings
1
0
0
0
0
Cover image of Stori Tic Toc

Stori Tic Toc

Updated 4 days ago

Read more

Cyfres o straeon i blant bychain. A series of stories for young children.

Rank #1: Y Blaidd Dŵr

Podcast cover
Read more
Mae Bryn y Brithyll a'i ffrindiau yn gwybod yn iawn nad ydyn nhw i fod i nofio'n agos at y Pwll Dwfn ond un drwg ydy Dilys, mae hi wastad yn denu'r criw i drafferthion. A dyna sut mae'r ffrindiau yn dod wyneb yn wyneb â'r Blaidd Dŵr.

Apr 01 2018

4mins

Play

Rank #2: Sgrechian

Podcast cover
Read more
Cyfres o straeon o bob math i'r plant lleia. A series of stories for the younger audience.

Feb 18 2018

5mins

Play

Rank #3: Lleucu

Podcast cover
Read more
Stori am Lleucu'r Lleuad sy'n hoffi gwenu, a bachgen bach sydd arno ofn mynd i'w wely. A story for infants.

May 05 2019

5mins

Play

Rank #4: Gemma a'r Hances Hud

Podcast cover
Read more
Cyfres o straeon o bob math i'r plant lleia. A series of stories for the younger audience.

Feb 04 2018

4mins

Play

Rank #5: Huw Bob Lliw

Podcast cover
Read more
Mae Caradog y Coblyn yn genfigennus o Huw Bob Lliw, sy'n lliwio popeth yn y byd. A story about Huw Bob Lliw, whose job is to colour everything in the world.

May 12 2019

5mins

Play

Rank #6: Aled a'r Trysor

Podcast cover
Read more
Bob haf, mae Aled yn treulio ei wyliau ar Ynys Môn gyda Taid.

Mae Taid yn adrodd stori iddo bob nos cyn iddo fynd i gysgu, am ei hanes yn dal pysgod anferth, stormydd gwyllt ar y môr, neu hoff stori Aled am y Royal Charter.

Apr 15 2018

5mins

Play

Rank #7: Clawdd Pigog

Podcast cover
Read more
Stori am Jac yn gwrthod rhannu ei deganau, cyn ymuno i chwarae â Gwion a Gruff drws nesaf. A story for infants.

Jul 28 2019

4mins

Play

Rank #8: Owi a'i Broblem Odli

Podcast cover
Read more
Mae Owi wrth ei fodd yn gwneud pob math o bethau yn yr ysgol, heblaw am farddoni ac odli. Owi enjoys all kinds of things at school, but doesn't like composing poetry and rhyming.

Jun 16 2019

5mins

Play

Rank #9: Tedi Drwg

Podcast cover
Read more
Dewch i wrando ar stori am Cadi a Tedi, sydd eisiau chwarae cyn mynd i'r gwely. Cadi and Tedi want to play before bedtime.

Jun 09 2019

5mins

Play

Rank #10: Nain Cacan

Podcast cover
Read more
Llongyfarchiadau i Efa Fflur Williams ar ennill cystadleuaeth Tic Toc i ddod o hyd i gymeriad newydd.

Mae'r stori yma am Nain Cacan. Hi ydi hoff nain pawb yn y pentref, ond mae'n sâl. Sut mae gwneud iddi deimlo'n well?

Feb 11 2018

5mins

Play

Rank #11: Tigo a Bobo yr Wmffifflwffs

Podcast cover
Read more
Sali Mali sy'n darllen y stori am Tigo a Bobo o blaned yr Wmffifflwffs yn teithio i'r Ddaear i weld Cadi, eu ffrind gorau, ar ddiwrnod ei phen-blwydd. Beth all fynd o'i le?

Jun 03 2018

5mins

Play

Rank #12: Alun yr Wylan

Podcast cover
Read more
Mae Alun yr wylan wrth ei fodd yn dwyn pysgod a sglodion pawb ar draeth Llansgodynsglodyn, ond un diwrnod mae'n dysgu nad yw gormod o sglodion yn eich gwneud yn hapus.

Mar 04 2018

4mins

Play

Rank #13: Siop Sgidiau Siôn

Podcast cover
Read more
Mae Siôn yn caru pob math o 'sgidiau. Welis, bwts, sandalau. Pob esgid yn y byd. Ar ôl i bawb yn ei ddosbarth gwneud hwyl am ei ben, mae'n cael syniad sy'n siwr o newid meddyliau pawb am ei 'sgidiau.

Mar 11 2018

5mins

Play

Rank #14: Henri a Gu

Podcast cover
Read more
Mae Henri wrth ei fodd yn mynd am drip gyda'i famgu, a wastad yn cael diwrnod cyffrous. A series of stories for the young. Henri always enjoys trips with his grandmother.

Mar 25 2018

5mins

Play

Rank #15: Mali a'r Môr

Podcast cover
Read more
Mae Mali yn mwynhau gwylio rhaglenni am fywyd y môr, ond ofn mynd i nofio yn y pwll. Mali enjoys watching programmes about sea life, but is too scared to go swimming in the pool.

May 06 2018

4mins

Play

Rank #16: Siwsi y Seren Wib

Podcast cover
Read more
Mae Siwsi y seren wib wrth ei bodd yn hedfan, ac un diwrnod mae'n cyfarfod â seren arbennig iawn sydd angen gwersi hedfan. Siwsi the shooting star meets a very special star.

Apr 22 2018

4mins

Play

Rank #17: Mochyn yn y Tŷ

Podcast cover
Read more
Stori am antur Osian wrth chwarae cuddio gyda'i frawd, Moi. A story about Osian's adventure when playing hide-and-seek with his brother, Moi.

Apr 28 2019

5mins

Play

Rank #18: Dymuniad Lowri a Lewis

Podcast cover
Read more
Mae dymuniad Lowri a'i brawd, Lewis, yn dod yn wir. Lowri and Lewis' wish comes true.

Sep 01 2019

5mins

Play

Rank #19: Nel a Lili

Podcast cover
Read more
Stori am Lili, chwaer fach Nel, yn rhoi'r gorau i'w dwmi. A story for infants about Nel's little sister, Lili, giving up her dummy.

Aug 04 2019

4mins

Play

Rank #20: Moi y Mochyn Mentrus

Podcast cover
Read more
Stori am Moi y mochyn mentrus a'i frawd bach Osian, bob amser mor ofalus. A story for infants.

Apr 26 2019

5mins

Play