Cover image of SBS Filipino - SBS Filipino
(5)
News

SBS Filipino - SBS Filipino

Updated 5 days ago

News
Read more

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Filipino program, including news from Australia and around the world. - Makinig sa mga panayam, mga tampok na ulat, mga salaysay mula sa komunidad sa programang Filipino ng Radyo SBS, pati mga balita mula Australya at sa buong mundo.

Read more

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Filipino program, including news from Australia and around the world. - Makinig sa mga panayam, mga tampok na ulat, mga salaysay mula sa komunidad sa programang Filipino ng Radyo SBS, pati mga balita mula Australya at sa buong mundo.

iTunes Ratings

5 Ratings
Average Ratings
4
1
0
0
0

Yes! Yes! Yes! Yes! Yes!

By Deloro - Dec 07 2017
Read more
This podcast is fantastic, thank you so much for providing this!

Instant Show!

By TheSumanShow - Jul 03 2008
Read more
Boom, press play and you get the show! Great take on being "Filo." Fil-ams tend to distinguish themselves as filipino americans. Your perspective presents what is happening around the world, yet remaining philippine-esque. Cizco, iTunes Search: TheSumanShow

iTunes Ratings

5 Ratings
Average Ratings
4
1
0
0
0

Yes! Yes! Yes! Yes! Yes!

By Deloro - Dec 07 2017
Read more
This podcast is fantastic, thank you so much for providing this!

Instant Show!

By TheSumanShow - Jul 03 2008
Read more
Boom, press play and you get the show! Great take on being "Filo." Fil-ams tend to distinguish themselves as filipino americans. Your perspective presents what is happening around the world, yet remaining philippine-esque. Cizco, iTunes Search: TheSumanShow
Cover image of SBS Filipino - SBS Filipino

SBS Filipino - SBS Filipino

Updated 5 days ago

Read more

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Filipino program, including news from Australia and around the world. - Makinig sa mga panayam, mga tampok na ulat, mga salaysay mula sa komunidad sa programang Filipino ng Radyo SBS, pati mga balita mula Australya at sa buong mundo.

Warning: This podcast data isn't working.

This means that the episode rankings aren't working properly. Please revisit us at a later time to get the best episodes of this podcast!

Rank #1: Dealing with the trauma of being an interpreter in family violence cases - Pagharap sa trauma ng isang interpreter sa kaso ng family violence

Podcast cover
Read more

Interpreters helping women from linguistically diverse backgrounds in family violence situations have raised concern about limited support and exposure to vicarious trauma.

Despite changing attitudes to domestic violence, lawyers are also warning women may not be protected properly under the current system.

-

Nagpahayag ng pangamba ang mga interpreter na tumutulong sa mga kababaihang mula sa iba’t ibang kultura na nasa sitwasyon ng karahasan sa pamilya kaugnay ng limitadong suporta at pagkakalantad sa tinatawag na vicarious trauma.

Sa kabila ng nagbabagong mga pananaw ukol sa karahasan sa tahanan, nagbabala rin ang mga abugado na ang mga kababaihan ay maaaring hindi sapat na napoprotektahan sa ilalim ng kasalukuyang sistema.

Sep 18 2019
8 mins
Play

Rank #2: How her struggles led to her success - Ang kanyang paghihirap ang siyang naging daan sa tinamasang tagumpay

Podcast cover
Read more

Imelda Argel is a retired legal practitioner based in Sydney. She describes her book ‘A Pebble that Floats’ as an account of her stories of survival in her new country. She states her initial struggle with issues of discrimination and non-recognition of overseas qualifications equipped her with a strong determination to become a very successful person.

-

Si Imelda Argel ay isang retiradong abugado na nakabase sa Sydney. Inilarawan niya ang kaniyang librong ‘A Pebble that Floats’ bilang isang pagsasalaysay ng mga kuwento ng kaniyang buhay sa bagong bansa. Aniya, ang pakikibaka sa mga usaping tulad ng diskriminasyon at hindi pagkilala sa mga kwalipikasyon sa ibayong dagat ay nagbigay sa kaniya ng matatag na determinasyon upang matamo ang tunay na tagumpay.

Sep 18 2019
9 mins
Play

Rank #3: Only seven of 76 inmates freed under GCTA surrender

Podcast cover
Read more

Police authorities in Davao Region have created special tracker teams to locate former detainees who were freed under the controversial Good Conduct Time Allowance (GCTA).

Sep 18 2019
8 mins
Play

Rank #4: Summer warmth brings increase in drowning deaths - Bilang ng mga kamatayan dulot ng pagkalunod tumataas sa tag-init

Podcast cover
Read more

There's been a surprising rise in drowning deaths - with more older Australians and people from multicultural backgrounds among them.

-

May nakakasurpresang pagtaas sa bilang ng kamatayan dahil sa pagkalunod kung saan mas marami ang matatanda at mga tao mula sa multikultural na pinagmulan.

Sep 17 2019
5 mins
Play

Rank #5: Pigs and pork products from Luzon banned in Cebu - Mga baboy at produktong karneng baboy mula Luzon ipinagbawal sa Cebu

Podcast cover
Read more

Pigs and pork products from Luzon are being banned entry to Cebu City under an executive order issued by Cebu City Mayor Edgardo Labella due to the African Swine Fever scare.

-

Bawal nang magdala ng mga buhay na baboy at mga produktong karneng baboy mula sa Luzon papasok ng Cebu sa ilalim ng executive order na inisyu ni Cebu City Mayor Edgardo Labella dahil sa panganib ng African Swine Fever.

Sep 16 2019
8 mins
Play

Rank #6: Disability Abuse Royal Commission finally underway - Royal Commission ukol sa pang-aabuso sa mga taong may kapansanan isinasagawa

Podcast cover
Read more

The Royal Commission into Violence, Abuse, Neglect and Exploitation of People with Disability is now underway.

-

Kasalukuyang isinasagawa ang Royal Commission ukol sa Karahasan, Pang-aabuso, Pagpapabaya at Pagsasamantala sa mga Taong may Kapansanan o Disability.

Sep 16 2019
8 mins
Play

Rank #7: How to avoid visa-related scams - How to avoid visa-related scams

Podcast cover
Read more

Many work visa applicants are not aware of the process of obtaining work visas in Australia. And because scammers are taking advantage of this, it is important to protect yourself and know the typical red flags before throwing money into a dead-end opportunity.

-

Many work visa applicants are not aware of the process of obtaining work visas in Australia. And because scammers are taking advantage of this, it is important to protect yourself and know the typical red flags before throwing money into a dead-end opportunity.

Sep 16 2019
10 mins
Play

Rank #8: An action-packed weekend of sport - Linggong puno ng aksyon sa mga palakasan

Podcast cover
Read more

It's been an action-packed weekend of sport all around the world as the basketball world cup draws to its conclusion in China, and Australia fails to take the Ashes series in England.

 

-

Naging ma-aksyon ang katapusan ng linggo habang papalapit na ang pagtatapos ng basketball world cup sa Tsina, nabigo naman ang Australya na manalo sa Ashes series sa England.

Sep 16 2019
5 mins
Play

Rank #9: Furious debate over NSW abortion bill as Parliament considers amendments - Mainit na debate ukol sa NSW abortion bill habang kinokonsidera ng parlyamento ang mga pagbabago

Podcast cover
Read more

Debate on the bill for the decriminalisation of abortion in New South Wales resumes in the upper house this week, with at least 10 amendments expected to be considered.

 

-

Magpapatuloy ngayong linggo ang debate sa dekriminalisasyon ng aborsyon sa upper house ng NSW kung saan halos sampung amenda ang inaasahang kokonsiderahin.

Sep 16 2019
5 mins
Play

Rank #10: Fil-Aus indie film to screen in the Australian New Wave filmmakers showcase - Fil-Aus indie film kabilang sa Australian New Wave filmmakers showcase

Podcast cover
Read more

Branded as Australia’s most prolific indie filmmaker, Matthew Victor Pastor will be screening his latest work Repent or Perish! as part of the Australian New Wave filmmakers showcase.

 

-

Kinilala bilang Australia’s most prolific indie filmmaker, ilalabas ni Matthew Victor Pastor ang kanyang pinakabagong palabas na Repent or Perish! na kabilang sa Australian New Wave filmmakers showcase.

Sep 15 2019
16 mins
Play

Similar Podcasts