OwlTail

Cover image of Pravidelná dávka

Pravidelná dávka

Podcast pre zvedochtivých o filozofii, vede a náboženstve.

Popular episodes

All episodes

The best episodes ranked using user listens.

Podcast cover

95. Subjektívna morálka či morálny nihilizmus?

Objektívna morálka neexistuje, lebo celá morálka je závislá od nás. Je subjektívna. Neexistuje externý morálky svet, ale iba akoby morálke okuliare, cez ktoré sa naň (a jeden na druhého) subjektívne pozeráme—a hodnotíme. De gustibus non est disputandum. Ale čo ak je aj toto iba ilúzia a v podstate neexistuje rozdiel medzi správnym a nesprávnym konaním? Celý život je len jeden nechutný a nezmyselný vtip. Treba ho žiť? ----more---- Použitá a odporúčaná literatúra: Richard Joyce, "Moral Anti-Realism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (2016), https://stanford.io/31VP7mT James Dreier, "Projectivism", Encyclopedia of Philosophy (2019),  https://bit.ly/2PuCyw8 Mark van Roojen, "Moral Cognitivism vs. Non-Cognitivism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (2018), https://stanford.io/2MUkpX2 Piers Benn, „The objectivity of morality“, Ethics (Routledge: London, 2007) Súvisiace dávky: PD#18: Emotivizmus, https://bit.ly/34hIrkJ PD#44: Hume o zotročenom rozume, https://bit.ly/31XHg8cPD#65: Existencializmus (Nietzsche & Camus), https://bit.ly/2BUwMvX PD#67: Existencializmus (Heidegger & Satre), https://bit.ly/36fgr2Y PD#85: Hume o vzťahu mysle a sveta, https://bit.ly/2PubLjM PD#93: Meta-etika a objektívna morálka, https://bit.ly/2oqT3hF *** Dobré veci potrebujú svoj čas. Pomohla ti táto dávka zamyslieť sa nad niečím zmysluplným? Podpor tvoj obľúbený podcast sumou 1€, 5€ alebo 10€ (trvalý príkaz je topka!) na SK1283605207004206791985. Ďakujeme! Viac info o podpore na pravidelnadavka.sk/#chcem-podporit

17mins

29 Oct 2019

Rank #1

Podcast cover

103. Sokrates: nepreskúmaný život nie je hodný žitia

Kto bol ten aténsky ovad, ktorého dialektické uhryznutie vedelo mať dlhodobé následky? Prečo bol mnohými pokladaný za svätca, inými za skutočne osvieteného mudrca, a pritom bol svojimi spoluobčanmi demokraticky odsúdený na smrť za korumpovanie mládeže a bezbožnosť? ----more----Dnes sa pozrieme na osobu aténskeho Sokrata, povieme si niečo o jeho živote a filozofickej metóde, a tiež sa pozrieme na to, prečo o ňom Cicero slávne povedal, že bol prvým, kto zniesol filozofiu z nebies do príbytkov bežných ľudí. Použitá a odporúčaná literatúra: Melvyn Bragg, „The Examined Life“ (2002), In Our Time (BBC Radio 4), https://bbc.in/2DhC2u2 Daniel N. Robinson, „Socrates on the Examined Life “, videokurz Great Ideas of Philosophy (2nd Edition),https://bit.ly/2m79xKl Melvyn Bragg, „Socrates“ (2007), In Our Time (BBC Radio 4), https://bbc.in/2KVme4E Karen Armstrong, Socrates: In Out Time’s Greatest Philosophers (BBC Radio 4), https://bbc.in/2ONsKLH Melvyn Bragg, „Melvyn Bragg argues: Gödel, Leibniz, Socrates, JS Mill – does this sound like dumbing down?“ (2010), The Guardian, https://bit.ly/2OnSH5R Debra Nails, „Socrates“ (2018), The Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://stanford.io/33kPS9J Súvisiace dávky:   PD#11: Sokrates a J. R. R. Tolkien, https://bit.ly/2QR3Hdl PD#26: Sokrates v Platónovej jaskyni, https://bit.ly/2pScX5X PD#34: Viem, že nič neviem, https://bit.ly/33ptdJk PD#39: Sokrates preferoval dialóg, https://bit.ly/2rssV7g *** Dobré veci potrebujú svoj čas. Pomohla ti táto dávka zamyslieť sa nad niečím zmysluplným? Podpor tvoj obľúbený podcast sumou 1€, 5€ alebo 10€ (trvalý príkaz je topka!) na SK1283605207004206791985. Ďakujeme! Viac info o podpore na pravidelnadavka.sk/#chcem-podporit

18mins

26 Nov 2019

Rank #2

Similar Podcasts

Podcast cover

94. Liek na Alzheimera: Nová nádej či premrhané miliardy?

Alzheimerova choroba patrí medzi najzávažnejšie ochorenia. Inžinieri, lekári a vedci sa už dlhé roky snažia vyvinúť liek na túto chorobu. Tento týždeň svetovými médiami preletela správa o možnej nádeji pre pacientov, ktorú poskytuje nový liek od spoločnosti Biogen. ----more---- V ďalšej epizóde Pravidelnej Dávky o inováciách v medicíne Miro rozpráva o mozgu, Alzheimerovej chorobe a o novom lieku na túto chorobu. Referencie: [1] Mazzotti, D. R., Guindalini, C., Moraes, W. A. D. S., Andersen, M. L., Cendoroglo, M. S., Ramos, L. R., & Tufik, S. (2014). Human longevity is associated with regular sleep patterns, maintenance of slow wave sleep, and favorable lipid profile. Frontiers in Aging Neuroscience, 6, 134. https://doi.org/10.3389/fnagi.2014.00134 [2] Grandner, M. A. (2012). Sleep duration across the lifespan: implications for health. Sleep Medicine Reviews, 16(3), 199–201. https://doi.org/10.1016/j.smrv.2012.02.001 [3] https://www.nhs.uk/conditions/alzheimers-disease/ [4] Tanzi, R. E. (2012). The Genetics of Alzheimer Disease. Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine, 2(10), a006296–a006296. https://doi.org/10.1101/cshperspect.a006296 [5] Gerstner, W., Kistler, W. M., Naud, R., & Paninski, L. (n.d.). Neuronal dynamics : from single neurons to networks and models of cognition. [6] Alzheimer’s drug revival gives hope to millions — and investors | Financial Times. (n.d.). Retrieved October 25, 2019, from https://www.ft.com/content/e6046166-f4f4-11e9-b018-3ef8794b17c6 [7] In Shocking Reversal, Biogen to Submit Experimental Alzheimer’s Drug for Approval - Scientific American. (n.d.). Retrieved October 25, 2019, from https://www.scientificamerican.com/article/in-shocking-reversal-biogen-to-submit-experimental-alzheimers-drug-for-approval/ *** Dobré veci potrebujú svoj čas. Pomohla ti táto dávka zamyslieť sa nad niečím zmysluplným? Podpor tvoj obľúbený podcast sumou 1€, 5€ alebo 10€ (trvalý príkaz je topka!) na SK1283605207004206791985. Ďakujeme! Viac info o podpore na pravidelnadavka.sk/#chcem-podporit

20mins

25 Oct 2019

Rank #3

Podcast cover

99. Integrita: máme konať podľa vlastného presvedčenia?

Máme konať výhradne podľa vlastného presvedčenia alebo by sme sa mali v prvom rade spýtať, či neexistuje nejaký vyšší projekt, ktorého by sme mali byť súčasťou?  Britský filozof Bernard Williams (1929-2003) je spoluautorom knihy Utilitarizmus: Pre a Proti (1973), kde utilitarizmus definuje ako konanie podľa cudzieho, externého vyššieho projektu a takýto morálny systém je útokom na našu integritu. Dnes si predstavíme tento Williamsov argument namierený proti utilitaristickej morálke a uvidíme, prečo je to práve ľudské integrita, ktorá by mala byť podľa neho v srdci každého etického zmýšľania. ----more---- Citovaný úryvok: „Vec je taká, že človek sa identifikuje s tým svojim konaním, ktoré pramení z jeho vlastných plánov a postojov... a na najhlbšej úrovni je to toto konanie, ktoré s úplnou vážnosťou považuje za to, o čom jeho život je. Je absurdné od tohto človeka požadovať, že by sa mal jednoducho vzdať jeho vlastného projektu a rozhodovania a mal by konať podľa rozhodnutia, ktoré od neho vyžaduje utilitaristická kalkulácia. Tá mu predkladá súčty, ktoré pochádzajú zo siete utility a pôžitku, ktorú tvoria projekty iných. Takáto požiadavka konať podľa takto určeného vyššieho utilitaristického projektu tohto človek v reálnom zmysle odcudzuje od jeho skutkov a od zdroja jeho konania, ktorým sú jeho vlastné presvedčenia. Stáva sa tak kanálom medzi vstupnými informáciami zo súčtu projektov všetkých, vrátane jeho vlastného projektu, a medzi výstupom, ktorým má byť nejaká optimálna voľba. Takýto systém ale ignoruje jeden zásadný rozmer jeho konania a to ten, že jeho projekty a jeho rozhodovanie musí byť chápané ako skutky a voľby, ktoré plynú z plánov a postojov, s ktorými sa na najhlbšie úrovni identifikuje. V najdoslovnejšom zmysle slova tu tak ide o útok na jeho integritu.“ Použitá a odporúčaná literatúra: Sophie-Grace Chappell a Nicholas Smyth, "Bernard Williams", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (2018), https://stanford.io/2X9imSc Bernard Williams, Utilitarianism: For and Against (1973), with J.J.C. Smart, Cambridge: Cambridge University Press. Bernard Williams, Ethics and the Limits of Philosophy (1985), London: Fontana. Paul Russell, „Bernard Williams: Ethics from a human point of view“ (2018), TLC, https://bit.ly/2O8ss1A Súvisiace dávky: PD#04: Utilitarizmus, https://bit.ly/2qR0AHl PD#43: Epikureizmus, https://bit.ly/2q4Ojiw PD#93: Objektívna morálka, https://bit.ly/2Kg3s7y PD#95: Subjektívna morálka, https://bit.ly/2rDGeBZ *** Dobré veci potrebujú svoj čas. Pomohla ti táto dávka zamyslieť sa nad niečím zmysluplným? Podpor tvoj obľúbený podcast sumou 1€, 5€ alebo 10€ (trvalý príkaz je topka!) na SK1283605207004206791985. Ďakujeme! Viac info o podpore na pravidelnadavka.sk/#chcem-podporit

15mins

12 Nov 2019

Rank #4

Most Popular Podcasts

Podcast cover

78. Syntetické bunky II: ako vznikla najmenšia syntetická bunka

Existujú dva prístupy k stavbe syntetických buniek. Dnes si predstavíme "top-down" prístup k stavbe syntetických buniek, fascinujúce výsledky vedcov z J Craig Venter Institute, najmenší syntetický organizmus JCVI-syn3.0 a dôjde aj na esenciálne gény! ----more----  Referencie a odporúčaná literatúra: [1] Hutchison III, C. A., Chuang, R.-Y., Noskov, V. N., Assad-Garcia, N., Deerinck, T. J., Ellisman, M. H., … Venter, J. C. (n.d.). Design and synthesis of a minimal bacterial genome. https://doi.org/10.1126/science.aad6253  [2] Glass, J. I., Merryman, C., Wise, K. S., Hutchison, C. A., & Smith, H. O. (2017). Minimal Cells—Real and Imagined. Cold Spring Harbor Perspectives in Biology, 9(12), a023861. https://doi.org/10.1101/cshperspect.a023861 [3] Göpfrich, K., Platzman, I., & Spatz, J. P. (2018). Mastering Complexity: Towards Bottom-up Construction of Multifunctional Eukaryotic Synthetic Cells. Trends in Biotechnology, 36(9), 938–951. https://doi.org/10.1016/J.TIBTECH.2018.03.008 *** Dobré veci potrebujú svoj čas. Pomohla ti táto dávka zamyslieť sa nad niečím zmysluplným? Podpor tvoj obľúbený podcast sumou 1€, 5€ alebo 10€ (trvalý príkaz je topka!) na SK1283605207004206791985. Ďakujeme! Viac info o podpore na pravidelnadavka.sk/#chcem-podporit

16mins

30 Aug 2019

Rank #5

Podcast cover

96. Vedecká sekularizácia: nahradí čoskoro veda náboženstvo?

Stáva sa náš svet čoraz viac sekularizovaný? Stoja prognózy, že veda čoskoro porazí náboženstvo na dobrom základe? A čo to v prvom rade znamená sekularizácia? Zaujíma vás odpoveď na tieto otázky? Výborne. V tom prípade je tu istá nenulová pravdepodobnosť, že vás bude zaujímať aj táto dávka! ----more---- Použitá a odporúčaná literatúra Zuckerman, Shook (eds.), The Oxford Handbook of Secularism. Taylor, A Secular Age. Berger, The Many Altars of Modernity. Bruce, In Defence of an Unfashionable Theory. Gregory, The Unintended Reformation. Martin, 'Does the Advance of Science Mean Secularisation?'. Ecklund, Scheitle, 'Religion among Academic Scientists: Distinctions, Disciplines, and Demographics'. 'Being Christian in Western Europe', Pew Research Centre. '10 key findings about religion in Western Europe', Pew Research Centre. 'Christianity as default is gone': the rise of a non-Christian Europe', The Guardian. 'Survey of Scientists Finds A Stability of Faith in God', The New York Times. *** Dobré veci potrebujú svoj čas. Pomohla ti táto dávka zamyslieť sa nad niečím zmysluplným? Podpor tvoj obľúbený podcast sumou 1€, 5€ alebo 10€ (trvalý príkaz je topka!) na SK1283605207004206791985. Ďakujeme! Viac info o podpore na pravidelnadavka.sk/#chcem-podporit

16mins

1 Nov 2019

Rank #6

Podcast cover

87. Rozhovor s Petrom Zajacom o idei (slovenského) národa

Dnes sa rozprávam s literárnym vedcom a emeritným profesorom Petrom Zajacom. I keď bol červenou niťou nášho rozhovoru kritický pohľad na ideu národa, teda čo je to národ, ako vniká, ako zaniká a či je vlastne nevyhnutný, dotkli sme sa aj týchto otázok: ----more---- Čo je to ten inovatívny tzv. synopticko-pulzačný model Slovenského romantizmu? Aký je rozdiel medzi dvomi základnými pohľadmi na vznik národa: teda modelom organistickým a konceptuálnym? Sú nevyhnutne v protiklade? Je národno-budovateľský proces postavený vždy na idei vyvoleného národa? O čom hovoria štyri Štúrove koncepty slovenské národa a ktorý a prečo zvíťazil? Smeruje Európska únia, teda únia európskych národov, k federácii? V akej fáze svojho života je slovenský národ? Knihy spomenuté v rozhovore: Peter Zajac a Ľubica Schmarcová (editori), Slovenský romatizmus (Host, 2019), https://bit.ly/2nRL1hd Vladimír Macura, Znamení zrodu a české sny (Academia, 2015), https://bit.ly/2nWLG0J Tibor Pichler, Etnos a polis (Kalligram, 2011), https://bit.ly/2n8Scl0 Súvisiace dávky: PD#73: Rozhovor s Michalom Vašečkom, https://bit.ly/2lYG9Ge *** Dobré veci potrebujú svoj čas. Pomohla ti táto dávka zamyslieť sa nad niečím zmysluplným? Podpor tvoj obľúbený podcast sumou 1€, 5€ alebo 10€ (trvalý príkaz je topka!) na SK1283605207004206791985. Ďakujeme! Viac info o podpore na pravidelnadavka.sk/#chcem-podporit Zdroj fotografie: DennikN, https://bit.ly/2oELJit

38mins

1 Oct 2019

Rank #7

Podcast cover

81. Gottfried Leibniz: aj nepopísaný papier je stále papier

Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu. Nihil? Nisi intellectus ipse! —trochu latinčiny na úvod a v dnešnej dávke sa dozviete presný preklad a význam týchto dvoch slávnych výrokov vo svete filozofiu. V 79. dávke sme sa pozreli na Lockeovu teóriu ľudského chápania a v jej závere nám vyvstala jedna kľúčová kritická otázka: ak je ľudská myseľ nepopísaný čistý papier a všetko poznanie prichádza na úplnom začiatku z našich zmyslov, metaforicky ale tento obraz nesedí. Ak je myseľ nepopísaný papier, a teda je úplne prázdna, predsa len prázdna nie je, pretože sa v mysli nachádza samotná myseľ. Aj nepopísaný papier je stále papier! A toto je klasická námietka proti Lockeovu empirizmu, s ktorou prišiel jeho súčasník, nemecký filozof Gottfried Leibniz a túto námietku si poriadne rozpitváme. ----more---- Použitá a odporúčaná literatúra: Mark Kulstad a Laurence Carlin, „Leibniz's Philosophy of Mind", The Stanford Encyclopedia of Philosophy(2013 ), https://stanford.io/2ktLS6D Daniel N. Robinson, „No matter. The Challenge of Materialism“, videokurz Great Ideas of Philosophy (2nd Edition),https://bit.ly/2m79xKl Basketbalový experiment, 1999, https://bit.ly/1gXmThe Hank Green, „Newton and Leibniz: Crash Course History of Science #17“, YouTube(2018), https://bit.ly/2lOonoP Viac o monádach: Brandon Look, „Metaphysics: Leibnizian Idealism“ v „Gottfried Wilhelm Leibniz“, The Stanford Encyclopedia of Philosophy(2017), https://stanford.io/2kBUesE Súvisiace dávky: PD#77: Intro do rozmýšľania o realite, https://bit.ly/2lULT3D PD#79: John Locke o ľudskom chápaní, https://bit.ly/2kD51TA *** Dobré veci potrebujú svoj čas. Pomohla ti táto dávka zamyslieť sa nad niečím zmysluplným? Podpor tvoj obľúbený podcast sumou 1€, 5€ alebo 10€ (trvalý príkaz je topka!) na SK1283605207004206791985. Ďakujeme! Viac info o podpore na pravidelnadavka.sk/#chcem-podporit

19mins

10 Sep 2019

Rank #8

Podcast cover

82. Syntetické bunky III: Môžeme postaviť bunky od základov?

"Čo nedokážem postaviť, tomu nerozumiem," povedal Richard Feynman. V tejto epizóde sa teda budeme rozprávať o stavbe syntetických buniek od základov, o výzvach, ktorým pri tomto prístupe čelíme a o nebunkovej ("cell-free") biológii. ----more---- Referencie: [1] Berhanu, S., Ueda, T., & Kuruma, Y. (2019). Artificial photosynthetic cell producing energy for protein synthesis. Nature Communications, 10(1), 1325. https://doi.org/10.1038/s41467-019-09147-4 [2] Adamala, K. P., Martin-Alarcon, D. A., Guthrie-Honea, K. R., & Boyden, E. S. (2017). Engineering genetic circuit interactions within and between synthetic minimal cells. Nature Chemistry, 9(5), 431–439. https://doi.org/10.1038/nchem.2644 [3] Powell, K. (2018). How biologists are creating life-like cells from scratch. Nature, 563(7730), 172–175. https://doi.org/10.1038/d41586-018-07289-x [4] Elani, Y., Trantidou, T., Wylie, D., Dekker, L., Polizzi, K., Law, R. V., & Ces, O. (2018). Constructing vesicle-based artificial cells with embedded living cells as organelle-like modules. Scientific Reports, 8(1), 4564. https://doi.org/10.1038/s41598-018-22263-3 Súvisiace dávky:  PD #78: O najmenšej syntetickej bunke, https://bit.ly/2lSDqhgPD #74: Úvod do témy syntetických buniek, https://bit.ly/2ZodKMq *** Dobré veci potrebujú svoj čas. Pomohla ti táto dávka zamyslieť sa nad niečím zmysluplným? Podpor tvoj obľúbený podcast sumou 1€, 5€ alebo 10€ (trvalý príkaz je topka!) na SK1283605207004206791985. Ďakujeme! Viac info o podpore na pravidelnadavka.sk/#chcem-podporit

22mins

13 Sep 2019

Rank #9

Podcast cover

89. Immanuel Kant: priepasť medzi svetom a mysľou

David Hume ho prebudil z jeho dogmatických driemot, ale namiesto toho, aby sa stal verným zástancom empirizmu, Immanuel Kant išiel o mnoho racionálnym míľ ďalej a dnes ho radíme medzi ne-empiristických, idealistických filozofov. Dnes si posvietime na jeho chápanie ľudského chápania a na to ako nadviazal na Humea, ako ho potom hodil cez palubu a ako sa Hume nakoniec na tú palubu i tak vyšplhal späť, ale ku kormidlu sa nedostal. ----more----  Použitá a odporúčaná literatúra: Michael Rohlf, „Immanuel Kant“, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (2018), https://stanford.io/33erMxG Matt McCormick, „Immanuel Kant: Metaphysics“, Internet Encyclopedia of Philosophy, https://bit.ly/2LYcqI3 Daniel N. Robinson, „What Is Enlightenment Kant on Freedom“, videokurz Great Ideas of Philosophy, 2nd Edition, The Great Courses(2004), https://bit.ly/2m79xKl Daniel N. Robinson, „Kant's Critique of Pure Reason“, videokurz, Oxforská univezita (2011), https://bit.ly/2OBtyoq Bryan Magee v rozhovore s Geoffrey Warnockom o filozofii a živote Immanuela Kanta, YouTube (1987), https://bit.ly/2osA3iK Immanuel Kant, všeobecný sumár jeho troch kritík, Wikipédia, https://bit.ly/2VpDSBi The School of Life, „Philosophy – Immanuel Kant“, YouTube (2015), https://bit.ly/1nBVzLT Súvisiace dávky: PD#77: Intro do rozmýšľania o realite,https://bit.ly/2lULT3D PD#79: Locke o ľudskom chápaní, https://bit.ly/2kD51TA PD#81: Leibniz o nemateriálnom svete, https://bit.ly/2kFE8yv PD#83: Berkeley a vnímanej existencii, https://bit.ly/2lkPGaA PD#85: Hume o prirodzenom poznaní,https://bit.ly/31VOlHe *** Dobré veci potrebujú svoj čas. Pomohla ti táto dávka zamyslieť sa nad niečím zmysluplným? Podpor tvoj obľúbený podcast sumou 1€, 5€ alebo 10€ (trvalý príkaz je topka!) na SK1283605207004206791985. Ďakujeme! Viac info o podpore na pravidelnadavka.sk/#chcem-podporit

22mins

8 Oct 2019

Rank #10

Podcast cover

129. Koronavírus môžeme diagnostikovať rýchlejšie a lacnejšie: S Boonom Limom z Oxfordu

(For the English version of the interview, go to 15:15) V tejto epizóde Pravidelnej dávky sa Miro exkluzívne rozpráva s Boonom Limom, svojím kolegom z výskumnej skupiny Prof. Antonisa Papachristodoulou a doktorandom na Oxforde, ktorý sa venuje výskumu rýchlejšej a jednoduchšej diagnostiky ochorenia COVID-19 prostredníctvom metód syntetickej biológie.  ----more---- Miro a Boon sa rozprávaujú o spolupráci medzi syntetickými biológmi, bioinžiniermi a matematikmi, o Boonovom výskume diagnostiky rakoviny s využitím baktérií, no predovšetkým o koronavíruse a o tom, ako nám syntetická biológia umožňuje jeho rýchlejšiu a dostupnejšiu diagnostiku a prečo by sa o syntetickú biológiu malo zaujímať viac ľudí. Tento rozhovor bude v angličtine a preto v jeho úvode bude obšírne zhrnutie v slovenčine.  *** Dobré veci potrebujú svoj čas. Pomohla ti táto dávka zamyslieť sa nad niečím zmysluplným? Podpor tvoj obľúbený podcast sumou 1€, 5€ alebo 10€ (trvalý príkaz je topka!) na SK1283605207004206791985. Ďakujeme! Viac info o podpore na pravidelnadavka.sk/#chcem-podporit

58mins

9 Mar 2020

Rank #11

Podcast cover

120. David Hume a náboženstvo pod paľbou

Dnes sa pozrieme na jedného z najväčších filozofov v dejinách, Davida Humea, hlavne z pohľadu filozofie náboženstva. Prečo je Hume vplyvný aj dnes? Čo si myslí Hume o argumentoch pre Božiu existenciu? A bol Hume ateista? ----more---- Použitá a odporúčaná literatúra: Coleman, Hume, Dialogues Concerning Natural Religion: And Other Writings. Gaskin, Hume’s Philosophy of Religion. Gaskin, Principal Writings on Religion. Pyle, Hume’s Dialogues Concerning Natural Religion: A Reader’s Guide. Russell, Kraal, "Hume on Religion", Stanford Encyclopedia of Philosophy. Taliaferro, Evidence and Faith. Súvisiace dávky: PD#116: Viera ako duševná porucha? https://bit.ly/39axpQu PD#112: Tajná tvár teológa Newtona, https://bit.ly/3bj9oIN PD#72: Prirodzená teológia, https://bit.ly/2NfbqPM  *** Dobré veci potrebujú svoj čas. Pomohla ti táto dávka zamyslieť sa nad niečím zmysluplným? Podpor tvoj obľúbený podcast sumou 1€, 5€ alebo 10€ (trvalý príkaz je topka!) na SK1283605207004206791985. Ďakujeme! Viac info o podpore na pravidelnadavka.sk/#chcem-podporit

23mins

7 Feb 2020

Rank #12

Podcast cover

79. John Locke a tajomstvo nepopísaného papiera

Ako funguje ľudské chápanie? Je naša myseľ obdarená nejakým vrodeným poznaním alebo sme ako nepopísaný papier, na ktorý sa od nášho narodenia zapisujú naše skúsenosti? V dnešnej dávka budem pokračovať v našom rozmýšľaní o realite a na túto otázku sa pozrieme očami britského lekára a filozofa Johna Lockea, ktorý je na tomto podcaste už varený-pečený. ----more----  Zamyslíme sa nad tým, ako Locke, stavajúc na vedeckej metóde svojho súčasníka a priateľa Isaaca Newtona, vysvetľuje ako funguje a z čoho sa skladá naše ľudské chápanie—inými slovami, ako funguje naše myseľ. Ako uvidíme, jeho vysvetlenie toho, ako funguje naše chápanie sveta je samozrejme plne podmienené tomu „čo je to svet“ a to nás vráti k našej starej známej metafyzike. Použitá a odporúčaná literatúra: Daniel N. Robinson, „Locke’s Newtonian Science of the Mind“, videokurz Great Ideas of Philosophy (2nd Edition),https://www.thegreatcourses.com/courses/great-ideas-of-philosophy-2nd-edition.html William Uzgalis, „John Locke", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (2019 ), https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/locke Jan-Erik Jones, „Locke on Real Essence", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (2018), https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/real-essence Hank Green, „Locke, Berkeley, & Empiricism: Crash Course Philosophy #6“, YouTube(2016), https://www.youtube.com/watch?v=5C-s4JrymKM Súvisiace dávky: PD#77: Intro do rozmýšľania o realite, https://bit.ly/2lULT3D *** Dobré veci potrebujú svoj čas. Pomohla ti táto dávka zamyslieť sa nad niečím zmysluplným? Podpor tvoj obľúbený podcast sumou 1€, 5€ alebo 10€ (trvalý príkaz je topka!) na SK1283605207004206791985. Ďakujeme! Viac info o podpore na pravidelnadavka.sk/#chcem-podporit

14mins

3 Sep 2019

Rank #13

Podcast cover

105. Rozhovor s Robertom Chovanculiakom o statkoch-zmätkoch, crowfundingu a filozofii

Dnes sa rozprávam s ekonomickým analytikom Robertom Chovanculiakom. I keď bolo červenou niťou nášho rozhovoru niečo, čo sa dnes nazýva filozofia ekonómie, každý pohľad na trhové vzťahy musí byť ukotvený v diskusii o povahe štátu, ktorá následne stojí na filozofickej antropológii—teda, kto sme ako ľudia a prečo sme takí. Tu je ochutnávka z tém a otázok, o ktorých sme sa rozprávali: ----more---- Čo je to štát a prečo vlastne existuje? Predchádzal štátu anarchický prirodzený stav? O čom hovorí koncept pan-anarchie? Definuje štát viac jeho teritórium alebo ústava? Ako mení rozvoj technológii formu štátu? Je občianstvo vecou explicitného súhlasu alebo občanmi rodíme? Prečo a odkedy vnímame štát a trh v opozícii? Ide vôbec o dichotómiu? Prečo chápal Hegel súkromné vlastníctvo ako jednu z našich morálnych kvalít? Je súkromné vlastníctvo základom občianskej spoločnosti? O čom je jeho nová kniha „Pokrok bez povolenia“ a prečo ju napísal? Ako v rámci spoločnosti presvedčiť "čierneho pasažiera", aby prispel na verejné dobro? Je crowdfunding jeden z najefektívnejších spôsobov? A prečo sú aj davy ľudí na Slovensku ochotné podporiť veľké množstvo crowdfundingových projektov a kampaní? V rozhovore sme spomenuli: Pokrok bez povolenia, https://pokrokbezpovolenia.sk Mortal engines (2018), https://bit.ly/2OXGfZn Panarchia, https://bit.ly/2RcTwzU Súvisiace dávky:  PD#73: Rozhovor s Michalom Vašečkom, https://bit.ly/2lYG9Ge PD#87: Rozhovor s Petrom Zajacom, https://bit.ly/2rCLqpQ *** Dobré veci potrebujú svoj čas. Pomohla ti táto dávka zamyslieť sa nad niečím zmysluplným? Podpor tvoj obľúbený podcast sumou 1€, 5€ alebo 10€ (trvalý príkaz je topka!) na SK1283605207004206791985. Ďakujeme! Viac info o podpore na pravidelnadavka.sk/#chcem-podporit

1hr 21mins

3 Dec 2019

Rank #14

Podcast cover

104. Mali by sme sa lepšie bez náboženstva?

Mali by sme sa lepšie bez náboženstva? Musí ísť iba o špekuláciu alebo nám môžu pri tom niektoré výskumy predsa len pomôcť? Ak áno, čo vravia o vzťahu nábožnosti, zdravia a blahobytu? ----more---- Použitá a odporúčaná literatúra: (bude onedlho doplnená) *** Dobré veci potrebujú svoj čas. Pomohla ti táto dávka zamyslieť sa nad niečím zmysluplným? Podpor tvoj obľúbený podcast sumou 1€, 5€ alebo 10€ (trvalý príkaz je topka!) na SK1283605207004206791985. Ďakujeme! Viac info o podpore na pravidelnadavka.sk/#chcem-podporit

19mins

29 Nov 2019

Rank #15

Podcast cover

100. Rozhovor s Evinou Stein o temnosti stredoveku

V dnešnej okrúhlej stej dávke sa rozprávam o stredoveku s Evinou Stein, ktorá je odborníčka práve na toto obdobie. Bavili sme sa aj o týchto otázkach: Čo to vlastne stredovek je? Bolo to obdobie temna a ak predsa len áno, aké obdobie presne a v akom zmysle? Aké dve renesancie sa odohrali počas stredoveku, o ktorých mnoho ľudí netuší? Kto to bol Karol Veľký a prečo je pre toto obdobie relevatný? Aké sú dve obľúbené postavy, ktoré má naša dnešná hostka? A aké sú niektoré jej tipy pre tých, ktorí by sa chceli dozvedieť o stredoveku niečo viac? ----more---- *** Dobré veci potrebujú svoj čas. Pomohla ti táto dávka zamyslieť sa nad niečím zmysluplným? Podpor tvoj obľúbený podcast sumou 1€, 5€ alebo 10€ (trvalý príkaz je topka!) na SK1283605207004206791985. Ďakujeme! Viac info o podpore na pravidelnadavka.sk/#chcem-podporit 

1hr 2mins

15 Nov 2019

Rank #16

Podcast cover

85. David Hume: Všetko je to v hlave a hlava v tele

Svet a myseľ. V akom sú vzťahu? Ako spolu interagujú? Je svet jednou veľkou mysľou alebo je myseľ iba súčasťou materiálneho sveta? Dnes budeme v rozmýšľaní nad nimi pokračovať s ďalším empirikom, ktorý priamo nadväzuje na Johna Locke a nie je ním nikto iný ako škótsky osvietenec David Hume. ----more----  Dnes sa pozrieme detailnejšie na tú časť jeho filozofie, ktorá sa zvykne nazývať filozofia mysle. Ak ste o nej ešte nepočuli, dnes si obzvlášť posvietime na tzv. Humeovu vidličku, na ktorú vieme metaforicky napichnúť iba to, čo je v našom jazyku, a teda v našich myšlienkach, zmysluplné. Použitá a odporúčaná literatúra: William Edward Morris a Charlotte R. Brown,  „David Hume", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2019 Edition), https://stanford.io/2mnhNpT James Fieser, „David Hume“, Internet Encyclopedia of Philosophy, https://bit.ly/2kNXEbX Daniel N. Robinson, „Hume and the Pursuit of Happiness“, videokurz Great Ideas of Philosophy (2nd Edition),https://bit.ly/2m79xKl Peter Millican, „Hume’s Central Principles“, videokurz, Oxforská univezita (2012), https://bit.ly/2mlSzIk Bryan Magee v rozhovore s Johnom Passmorom o filozofii Davida Humea, YouTube(1987), https://bit.ly/2mq9Tfu The School of Life, „Philosophy – David Hume“, YouTube (2016), https://bit.ly/2STvJal Súvisiace dávky: PD#77: Intro do rozmýšľania o realite, https://bit.ly/2lULT3DPD#79: Locke o ľudskom chápaní, https://bit.ly/2kD51TAPD#81: Leibniz o nemateriálnom svete, https://bit.ly/2kFE8yvPD#83: Berkeley a vnímanej existencii, https://bit.ly/2lkPGaA *** Dobré veci potrebujú svoj čas. Pomohla ti táto dávka zamyslieť sa nad niečím zmysluplným? Podpor tvoj obľúbený podcast sumou 1€, 5€ alebo 10€ (trvalý príkaz je topka!) na SK1283605207004206791985. Ďakujeme! Viac info o podpore na pravidelnadavka.sk/#chcem-podporit

17mins

24 Sep 2019

Rank #17

Podcast cover

84. Svet pred Darwinom: myšlienka meniacej sa Zeme

Ako ľudia uvažovali o našom svete pred 19. storočím, v ktorom žil Charles Darwin? Akí sú niektorí jeho predchodcovia? Prečo a ako ľudia začali rozmýšľať o svete ako premenlivom mieste? ----more---- Použitá a odporúčaná literatúra: Lindberg, Numbers (eds.), God and Nature, kap. 12. Olson, Science & Religion, 1450-1900, kap. 7. Gregory, Natural Science in Western History, kap. 9. Thomson, Before Darwin. Gould, "Fall in the House of Ussher".

19mins

20 Sep 2019

Rank #18

Podcast cover

86. Na streche MIT o automatizácii biolaboratórií: S Dhashom Shrivathsom, CEO Radix Labs

**For the (English) recording of the interview, go to 16:30**Medzi najväčšie problémy moderného biologického a medicínskeho laboratórneho výskumu patria ľudské chyby a neschopnosť pri rovnakom postupe dosahovať uspokojivo rovnaké výsledky. Okrem toho stále nemáme špičkové nástroje a platformy na rýchlu komunikáciu medzi ľuďmi a laboratórnymi robotmi a prístrojmi. Biológovia tak stále trávia príliš veľa času v laboratóriu a málo času prípravou a uvažovaním nad experimentami.  ----more---- Dhash Shrivathsa sa rozhodol zamerať na všetky spomínané problémy a vo svojom (už druhom) startupe Radix Labs vyvíja nový programovací jazyk a softvérovú platformu, ktorá umožní experimentátorom a laboratórnym nástrojom jednoducho komunikovať potrebné inštrukcie jednoduchým, no zároveň presným spôsobom. O jeho projekte nedávno vyšiel aj článok v časopise Nature.  V tejto epizóde Pravidelnej dávky sa Miro vo svojom prvom rozhovore rozpráva s Dhashom o počítačoch, automatizácii laboratórií, o demokratizácii biológie, o jeho sne vyrobiť si vlastné pivo a tiež o tom, ako budovať úspešný biznis a získať investície do svojich projektov. Zdroje a referencie : [1] Segal, M. (2019). An operating system for the biology lab. Nature 2019 573:7775. [2] Štúdia o slabej reprodukovateľnosti výsledkov: Begley, C. G., & Ellis, L. M. (2012). Raise standards for preclinical cancer research. Nature 2012 483:7391, 483(7391), 531–533. https://doi.org/10.1038/483531a [3] Startup vyrábajúci laboratórne roboty na manipuláciu s tekutinami: https://opentrons.com/ [4] Dhashov startup zameraný na automatizáciu a programovanie experimentálnych procesov v biologických laboratóriách: http://radix.bio/ *** Dobré veci potrebujú svoj čas. Pomohla ti táto dávka zamyslieť sa nad niečím zmysluplným? Podpor tvoj obľúbený podcast sumou 1€, 5€ alebo 10€ (trvalý príkaz je topka!) na SK1283605207004206791985. Ďakujeme! Viac info o podpore na pravidelnadavka.sk/#chcem-podporit

37mins

27 Sep 2019

Rank #19

Podcast cover

122. Ako budú vyzerať lekári budúcnosti? S Dr. Alexejom Youssefom

(Skip to 12:00 for the original interview in English) V tejto epizóde Pravidelnej Dávky sa Miro rozpráva s Dr. Alexejom Youssefom o tom, či existuje ideálny zdravotný systém, prečo je rola súkromného sektora v zdravotníctve dôležitá, ako umelá inteligencia ovplyvní rozvoj medicíny a na čo by sa mali zameriavať lekári budúcnosti. ----more---- Alex pochádza z Ukrajiny, vyštudoval medicínu v Sýrii, získal Rhodes Scholarship, jedno z najprestížnejších štipendií na svete, vďaka ktorému vyštudoval Medzinárodné zdravotné systémy na Oxforde a momentálne na Oxforde robí doktorát v Klinickej Umelej Inteligencii. *** Dobré veci potrebujú svoj čas. Pomohla ti táto dávka zamyslieť sa nad niečím zmysluplným? Podpor tvoj obľúbený podcast sumou 1€, 5€ alebo 10€ (trvalý príkaz je topka!) na SK1283605207004206791985. Ďakujeme! Viac info o podpore na pravidelnadavka.sk/#chcem-podporit

47mins

14 Feb 2020

Rank #20