Cover image of På djupet – en podd från Socialstyrelsen

På djupet – en podd från Socialstyrelsen

I vår podd djupdyker vi i olika frågor med koppling till socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det kan handla om fallolyckor, legitimationer, patientsäkerhet, organdonation, psykisk ohälsa, krishanter... Read more

Warning: This podcast data isn't working.

This means that the episode rankings aren't working properly. Please revisit us at a later time to get the best episodes of this podcast!

Ranked #1

Podcast cover

94. Om munhälsa och demenssjukdom

94. Om munhälsa och demenssjukdom

Våren 2021 publicerade Socialstyrelsen en vägledning för en god munhälsa hos personer med demenssjukdom och en grundlägg... Read more

10 Jun 2022

30mins

Ranked #2

Podcast cover

93. Om självvald inläggning inom psykiatrin

93. Om självvald inläggning inom psykiatrin

Självvald inläggning (SI) är en relativt ny vårdform och metod inom psykiatrin där patienten ges en aktiv roll som medak... Read more

11 Mar 2022

27mins

Similar Podcasts

Ranked #3

Podcast cover

92. Om organisering av kommunal hälso- och sjukvård, del 2

92. Om organisering av kommunal hälso- och sjukvård, del 2

Det här är ett av två avsnitt som handlar om organisering av kommunal hälso- och sjukvård. Vad kan vara utmanande i arbe... Read more

28 Jan 2022

29mins

Ranked #4

Podcast cover

91. Om organisering av kommunal hälso- och sjukvård, del 1

91. Om organisering av kommunal hälso- och sjukvård, del 1

Det här är ett av två avsnitt som handlar om organisering av kommunal hälso- och sjukvård. Vad kan vara utmanande i arbe... Read more

21 Jan 2022

22mins

Most Popular Podcasts

Ranked #5

Podcast cover

90. Om krishantering och att leda i kris

90. Om krishantering och att leda i kris

Coronapandemin har inneburit stora utmaningar för hela samhället och belastningen på vården, inte minst intensivvården, ... Read more

10 Dec 2021

38mins

Ranked #6

Podcast cover

89. Om nationell högspecialiserad vård vid svår endometrios

89. Om nationell högspecialiserad vård vid svår endometrios

Kirurgi vid svår endometrios är ett av de områden som sedan en tid utgör nationell högspecialiserad vård. Vad innebär de... Read more

26 Nov 2021

23mins

Ranked #7

Podcast cover

88. Om skyddat boende för kvinnor med missbruksproblematik

88. Om skyddat boende för kvinnor med missbruksproblematik

Få skyddade boenden tar emot våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik. Varför är det så? Och hur kan ... Read more

12 Nov 2021

28mins

Ranked #8

Podcast cover

87. Om pandemins konsekvenser för personer med LSS-insatser

87. Om pandemins konsekvenser för personer med LSS-insatser

Indragna aktiviteter, ökad isolering och psykisk ohälsa. Coronapandemin har slagit hårt mot personer som har insatser en... Read more

29 Oct 2021

32mins

Ranked #9

Podcast cover

86. Om barns upplevelser av att bo i familjehem

86. Om barns upplevelser av att bo i familjehem

Drygt 20 000 barn och unga i Sverige är placerade i familjehem. Socialstyrelsen har i en nationell brukarundersökning in... Read more

1 Oct 2021

30mins

Ranked #10

Podcast cover

85. Om tidiga och samordnade insatser för barn och unga

85. Om tidiga och samordnade insatser för barn och unga

Tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI) handlar om att verksamheter närmast barn och unga arbetar tillsam... Read more

3 Sep 2021

25mins

“Podium: AI tools for podcasters. Generate show notes, transcripts, highlight clips, and more with AI. Try it today at https://podium.page”