OwlTail

Cover image of Filosofiska rummet

Filosofiska rummet

Filosofiska rummet om klassiska filosofiska frågor såväl som vår tids mest brännande etiska, existentiella och politiska dilemman.Ansvarig utgivare: Karin Lindblom

Weekly hand curated podcast episodes for learning

Popular episodes

All episodes

The best episodes ranked using user listens.

Podcast cover

Den dumma idrotten

Intellektuella har ett problematiskt förhållande till idrott och idrottande, med drag av såväl förakt som fascination: Folk som tränar är ytliga och egoistiska. De bryr sig mer om hur de ser ut än om världen och sina medmänniskor. Och tänk på hur många böcker man inte hinner läsa när man hänger på gym eller är ute och knatar runt, runt! Det ligger dessutom något ociviliserat i att tävla, i att vilja slå motståndaren med muskelkraft och fysisk snabbhet snarare än med goda argument. Samtidigt är den vältränade kroppen vacker, och den fysiska ansträngningen något ädelt som lämpar sig väl som metaforer vid betraktande av människans lott i en meningslös värld. I Filosofiska rummet: Den dumma idrotten diskuterar idrottsfilosof Kutte Jönsson, skribent Jenny Maria Nilsson och idehistoriker Sverker Sörlin förhållandet mellan intellekt och idrott. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

41mins

13 May 2012

Rank #1

Podcast cover

Jul

Julen är en tid för gemenskap i familjens hägn - en tid när mycket ställs på sin spets: Vad är en familj? Hur ser sambandet ut mellan tvång och gemenskap? Kan jag behålla hörlurarna på under middagen? Måste jag visa glädje när jag får en kokbok jag inte vill ha? Är det anständigt att spendera tusentals kronor på ting som vi inte behöver när det samtidigt finns de i Sverige som inte har råd att köpa gympaskor till sina barn? Filosofiska rummet knäcker julens värsta nötter, tillhandahåller julrim och reson men också delikata dilemman att begrunda. Allt med hjälp av fyra filosoferande nissar: komikerna Anders & Måns (Johansson & Nilsson), kulturjournalist Per Svensson och filosof Jeanette Emt. Programledare: Lars Mogensen. Producent: Thomas Lunderquist.

41mins

23 Dec 2012

Rank #2

Similar Podcasts

Podcast cover

Kulturkrock. Om konkurrerande kulturella normer

De kulturella normer vi växer upp med tycks i hög grad styra vår känsla för rätt och fel, ont och gott. Vad händer när olika normer ska samsas om samma utrymme, och hur kan vi överbrygga konflikter? Många flyktingar till Sverige kommer från länder med bristfälliga statliga institutioner, och är vana vid att istället organisera de nödvändiga samhällsfunktionerna på egen hand, i familjen, släkten, byn, klanen. Organiseringen präglas ofta av religiösa och kulturella sedvänjor som ur ett västerländskt perspektiv kan uppfattas som patriarkala och odemokratiska med med en låg grad av rättssäkerhet. Kontrasten kan vara stark mot Sveriges extrema stats-individualism, där ingen ska behöva vara utlämnad åt familjeförhållandenas godtycke. Hur uppnå ett fungerande möte? Samtal mellan Qaisar Mahmood, författare, ledarskapskonsult och tidigare chef inom offentlig sektor. Johanna Bäckström Lerneby, journalist och författare till den uppmärksammade boken Familjen samt islamologen Eli Göndör, verksam på Timbro och på Segerstedt-institutet vid Göteborgs universitet. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

44mins

8 Sep 2020

Rank #3

Podcast cover

Det filosofiska språket

Söndag 10 juni 17.00 i P1 (repris fredag 15 juni 21.03) Varför är vissa filosofiska texter så otillgängliga och snåriga medan andra kan vara förhållandevis lätta att ta till sig? Platon, Descartes och även Nietzsche kan åtminstone delvis upptäckas på egen hand medan Kant, Heidegger och Wittgenstein kräver stora ansträngningar eller lärarledd handledning. Men måste det vara så snårigt och måste varje filosof uppfinna en egen begreppsapparat för att fånga in sina tankar? Gäster är Hans Ruin, professor i filosofi vid Södertörns högskola, Jonna Bornemark doktor i filosofi vid Södertörns högskola och Erik Jansson Boström, doktorand i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet. Programledare och producent heter Peter Sandberg. Programmet är en repris från maj 2011

41mins

5 Feb 2012

Rank #4

Most Popular Podcasts

Podcast cover

Filosofiska rummet Om döden och existensen, del 2

Människan har en stor förmåga att skapa mening i sitt liv. Men kanske behöver vi skapa en mening också med döden. Del 2 i filosofiska rummets serie om döden och existensen. Programledare: Peter Sandberg.

41mins

30 Sep 2012

Rank #5

Podcast cover

Roger Scruton

Vilar svaret på framtidens frågor i vårt förflutna? Filosofiska rummet minns den konservative tänkaren Roger Scruton. I mitten av januari avled den brittiske filosofen Roger Scruton vid 75 års ålder efter en kort tids sjukdom. Han skrev över 50 böcker om allt ifrån konst, musik och estetik till sexualitet och rävjakt; grundade den konservativa tidskriften The Salisbury Review, adlades och fick medalj av Vaclav Havel för sitt stöd till oppositionen bakom järnridån. Men han var också omstridd, bland annat för sin kritik av det han kallade oikofobi: en avsky mot den egna kulturen som han fann inom det intellektuella livet i väst. Programmet sändes första gången i februari. Programledare: Tithi Hahn Producent: Mårten Arndtzén

43mins

1 Feb 2020

Rank #6

Podcast cover

Romanen som filosofiskt redskap

Kan det konstnärliga språket bidra till filosofin? Det är frågan för veckans samtal i Filosofiska rummet. Skönlitteratur läser vi av många skäl: för att fly vardagen, fördriva tiden eller för att försöka förstå något om livet. Men kan en dikt eller roman också fungera som ett redskap i en filosofisk undersökning? Och vad kan litteraturen i så fall bidra med, som filosofin inte klarar på egen hand? Eller är det tvärtom poeterna som behöver filosofin att hålla i handen? Frågorna väcks av två aktuella skrifter av den berömde, franske författaren Michel Houellebecq en poetik och en essä tillägnad lidandets store filosof Arthur Schopenhauer (1788-1860). I Filosofiska rummet samtalar författaren Helena Granström med Svante Nordin, professor i idé- och lärdomshistoria i Lund, om romankonstens filosofiska traditioner och möjligheter. Programledare: Tithi Hahn Producent: Mårten Arndtzén

44mins

22 May 2020

Rank #7

Podcast cover

Posthumanism

Har växter själ? Nya idéer om naturens egenvärde utmanar våra uppfattningar om människans särställning. Filosofiska rummet öppnar dörren mot naturen i veckans samtal. Sedan urminnes tider har människan betraktat sig som överordnad naturen. Kritiken mot detta synsätt är inte heller ny - att det varit funktionellt i förhållande till den rovdrift på planetens resurser som utmynnat i vår tids globala uppvärmning är ingen orimlig tanke. Ändå finns andra idéer om vår plats i naturen redan hos Platon och Aristoteles. Och idag prövar filosofer och forskare nya tankar om naturens egenvärde, inom ramen för etiketter som posthumanism och eko-feminism. Är det en väg framåt eller ett slags eskapism, i klimatkrisens skugga? Filosofiska rummet diskuterar människans plats i skapelsen tillsammans med filosofen Jonna Bornemark, litteraturvetaren Erik van Ooijen samt genus- och miljövetaren Cecilia Åsberg. Programledare: Tithi Hahn Producent: Mårten Arndtzén

44mins

7 Jun 2019

Rank #8

Podcast cover

Hubotar, äkta människor och viljans frihet

I SVT:s dramaserie Äkta människor utför ett slags humanoider, hubotar, alla slags tjänster åt de riktiga människorna. Serien är spännande och skrämmande som underhållning, men den kommenterar också vårt högteknologiska samhälle och väcker tankar om mänskliga mekanismer som vilja till makt, libido och främlingsfientlighet. Men hur stor är egentligen skillnaden mellan dessa hjälpredor och sexdockor, och oss äkta människor av kött och blod? Nya rön inom hjärnforskning, biologi och psykologi verkar ge allt mindre spelrum för den fria, väljande individen. Är vi kanske alla i själva verket hubotar, helt styrda av en avancerad mekanik och mjukvara som gör att vi handlar efter ett fixt och färdigt schema av drifter och instinkter? Gäster i veckans Filosofiska rummet är hjärnforskaren Germund Hesslow och filosoferna Asger Kirkeby-Hinrup och Jeanette Emt. Programledare Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

41mins

12 Feb 2012

Rank #9

Podcast cover

Lögnen

När for du med osanning senast? Filosofiska rummet tar sig an lögnen i veckans samtal. Där Aristoteles såg något tarvligt och klandervärt fann Nietzsche tecken på storhet lögnens värde har varit en fråga för filosofin ända sedan Platons akademi. För vem klarar att helt avstå från att ljuga (eller undanhålla sanningen) ibland. Och rymmer inte lögnen också en viktig frihet? Även i det offentliga livet är den en trofast följeslagare. Uppfattningen att politiker bara ljuger är nog lika gammal som demokratin, men vad spelar lögnen för roll i det offentliga samtalet idag? Är den rentav någonting vi börjat utgå ifrån när vi möter en meningsmotståndare? Och är sanningen lögnarens bästa redskap? Lögn och förbannad dikt är ämnet för veckans samtal, med Elena Namli, professor i teologisk etik vid Uppsala universitet, och Torbjörn Tännsjö, professor emeritus i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. Programledare: Tithi Hahn Producent: Mårten Arndtzén

44mins

9 Aug 2020

Rank #10

Podcast cover

Mannen

Många av samhällets problem tycks uppstå av en överdriven manlighet. Är det dags för männen att dämpa sig lite? Kutte Jönsson, Navid Modiri och Mats Olsson diskuterar med Lars Mogensen. Kön är en social konstruktion, hävdade Simone de Beauvoir, och många håller med henne. Naturvetenskapen har dock vissa invändningar mot att de sociala skillnaderna skulle vara de enda. Oavsett om könsskillnaderna är påhittade eller biologiska kvarstår frågan varför män är så överrepresenterade i all våldsstatistik. Man kan också undra om det alls är någon poäng att diskutera manligt och kvinnligt i ett jämställt samhälle. Dessa och fler frågor diskuterar männen Kutte Jönsson (filosof), Navid Modiri (samtalsaktivist m m) och Mats Olsson (lärarutbildare m m). Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

44mins

7 Oct 2017

Rank #11

Podcast cover

Flykten från ekorrhjulet

Läraren Åsa Axelsson har skrivit en bok om att hoppa av ekorrhjulet. Tillvaron är cyklisk, påpekar filosofen Johan Brännmark. Här samtalar de om det värdefulla i livet. Många människor i dagens Sverige känner sig fast som i ett ekorrhjul. De är inte på väg nånstans, ändå går allting bara snabbare och snabbare. Läraren Åsa Axelsson blev utbränd, och bestämde sig för att hoppa av. Nu har hon skrivit boken Jag lämnar ekorrhjulet, där hon berättar om hur det går att leva utan vardagsstressen som det innebär att heltidsarbeta och samtidigt ha familj med flera barn. Tillsammans med filosofen Johan Brännmark och programledare Lars Mogensen vänder och vrider hon på den gängse uppskruvade livsstilen och diskuterar möjliga alternativ till den. Producent: Thomas Lunderquist.

43mins

16 Feb 2019

Rank #12

Podcast cover

Vem ska rädda världen? Om ansvar, rättvisa och moral i klimatdebatten

Filosoferna Bengt Brülde och Magnus Jiborn diskuterar vem som bör ställa klimatproblemen tillrätta. Programledare är Lars Mogensen. Det börjar bli bråttom nu. Isarna smälter, regn och översvämningar ökar i omfattning. Om vi fortsätter som nu kommer vattennivån att höjas en meter fram till år 2100. I världen rubbas ekosystemet, och livsmedelsförsörjning och fattigdomsbekämpning påverkas negativt.Inför den stora klimatkonferensen i Paris i december diskuterar filosoferna Bengt Brülde och Magnus Jiborn vems ansvaret är att rädda världen undan de kraftiga klimatförändringarnas härjningar.Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

39mins

18 Oct 2015

Rank #13

Podcast cover

Antigone

På Dramaten spelas nu den klassiska tragedin Antigone av Sofokles. Filosofiska rummet sänder ett samtal med gäster inför publik på nationalscenen. Den mångbottnade och nästan 2500 år gamla tragedin Antigone sätts ständigt upp på världens scener och har tolkats av filosofer som Heidegger och Hegel och psykoanalytiker som Freud. Den har också tolkats feministiskt. Den upproriska Antigone som trycks ner av den patriarkala makten och går i döden efter att ha trotsat kung Kreons självsvåldiga styre. Gäster är Magnus Florin, dramatens chefsdramaturg, Cecilia Sjöholm, filosof och litteraturvetare, Hans Ruin, filosof och skådespelaren Maria Salomaa. Programledare och producent Peter Sandberg. Antigone i Dramatens uppsättning spelas i en version av Marie Lundquist efter Hjalmar Gullbergs översättning.

44mins

18 Nov 2017

Rank #14

Podcast cover

”Det ligger i deras kultur” - om kulturkritik och rasism

Är det relevant eller rasism att betona förövarnas kulturella bagage i samband med sextrakasserierna i Köln, Kalmar och Kungsträdgården? Samtal mellan Per Bauhn, Heidi Avellan och Christian Fernandez. Det har påståtts att många av förövarna var unga män från Mellanöstern, i de kollektiva sextrakasserierna i Köln, Kalmar med flera ställen på nyårsnatten, liksom i Kungsträdgården under musikfestivalen We Are Sthlm somrarna 2014 och 2015. Samtidigt framhålls att 98% av våldtäkter utförs av män. Är det meningsfullt att tala om en krock mellan olika samhällsnormer och kulturella sedvänjor, när man ska försöka förstå och komma tillrätta med händelserna, eller leder det inte mest bara till fördomar, kollektivt skuldbeläggande och i förlängningen rasism? Samtidigt: Om det finns strukturell rasism i det svenska samhället skulle det väl kunna förekomma strukturell sexism i andra?Samtal mellan Per Bauhn, filosof, Heidi Avellan, politisk chefredaktör på Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad, och Christian Fernandez, statsvetare med fokus på politisk filosofi och medborgarskap. Programledare: Lars Mogensen.

44mins

23 Jan 2016

Rank #15

Podcast cover

Det obetydligas betydelse 2010-12-26 kl. 17.03

Vad händer när ingenting särskilt tycks hända? Orvar Löfgren samtalar i Filosofiska rummet: Det obetydligas betydelse med berättaren Christina Claesson och den fria tänkaren Ladislaus Horatius. Programledare Lars Mogensen.

40mins

2 Jan 2011

Rank #16

Podcast cover

Varat och tiden

Söndag 15 maj 17.03 i P1 (repris fredag 20 maj 21.03) Den tyska filosofen Martin Heideggers bok Varat och tiden räknas som ett av 1900-talets mest betydande verk. Boken kretsar kring varat - det som är - och författaren har skapat ett helt batteri av begrepp för att precisera och utveckla resonemangen. Varat och tiden har rykte om att vara en svårläst och svårtolkad bok, men i veckans program gör vi ett försök att reda ut några av begreppen. Gäster är Fredrik Svenaeus, professor vid Centrum för praktisk kunskap, Johan Eriksson doktor i filosofi och Anna-Karin Selberg, författare o doktorand i filosofi. Programledare och producent Peter Sandberg Lästips: Kommentar till Varat och tiden av Hans Ruin

41mins

15 May 2011

Rank #17

Podcast cover

Framtiden som forskningsfält

Framtiden tycks ha tagit paus. Men hur ska vi ta oss an den, när den kommer stormande igen? Filosofiska rummet diskuterar framtidsforskning i veckans samtal. Framtiden är ett tvetydigt fenomen. I en mening är den fullständigt oåtkomlig för oss, i en annan det som så mycket av våra strävanden går ut på att förändra eller förutsäga. I Sverige har så kallade framtidsstudier bedrivits sedan 1960-talet; en tvärvetenskaplig forskningsgren som länge var direkt knuten till politiken men som idag är mer fristående och beroende av finansiering från olika källor. Vår aktuella belägenhet är också tvetydig. Ett virus har fått framtiden att verka mer avlägsen än någonsin samtidigt menar de allra flesta klimatforskare att framtiden snabbt rycker närmare och kräver att vi snabbt tar ställning. Men hur ser framtidsforskningen ut idag? Vem betalar för den och vad betyder det för dess rön? Kan forskning om framtiden vara opartisk eller bör den tvärtom stå så nära politiken som det bara går, så att kunskapen också kan leda till handling? Filosofiska rummet lägger framtiden på bordet i veckans samtal med Gustaf Arrhenius, professor i filosofi och VD för Institutet för Framtidsstudier; Lars Ingelstam, professor emeritus i teknik och social förändring samt Åsa Svenfelt, forskare inom strategiska hållbarhetsstudier på KTH. Programledare: Tithi Hahn Producent: Mårten Arndtzén

44mins

29 May 2020

Rank #18

Podcast cover

Förnuft och känsla

Känslor är irrationella och leder oss vilse, förnuftet rationellt och leder rätt så brukar man säga. Men är det så enkelt? Senare års forskning har gjort spännande upptäckter när det gäller känslornas roll i beslutsfattande förnuftet verkar inte klara den saken på egen hand. Men vad betyder det för forskning och vetenskap?  Vad är känslornas roll i kunskapsprocessen? Hur förhåller sig förnuft och känsla till varandra? Står känslan i vägen för förnuftet eller bakom det? Bör vetenskap och forskning utgå från känslan eller undvika den? Jonna Bornemark och Åsa Wikforss, båda författare och professorer i filosofi, diskuterar förnuft, känsla och kunskap i veckans samtal. Programledare: Tithi Hahn Producent: Mårten Arndtzén

44mins

15 May 2020

Rank #19

Podcast cover

Vad betyder orden "jag älskar dig"?

Alla hjärtans dag har under de senaste decennierna blivit den romantiska kärlekens högtid. Och naturligtvis ska vi prata kärlek även i Filosofiska Rummet. I höstas kom essän Kärleksförklaring, av litteraturvetaren Anders Johansson. Här möter vi kärleken utifrån en mängd olika perspektiv; romantiskt, höviskt, psykologiskt, biologiskt, kulturellt, filosofisk och historiskt. Allt från Beatles Love me do till tunga filosofiska teorier. Och en bärande fråga i essän är vad vi menar med de tre orden: Jag älskar dig?Medverkande Anders Johansson, litteraturvetare, Pernilla Glaser, författare och Jenny Jägerfeld, psykolog. Programledare Peter Sandberg.Essän Kärleksförklaring av Anders Johansson är utgiven av förlaget Glänta.

44mins

14 Feb 2016

Rank #20