Cover image of Lärarrummet

Lärarrummet

Här hör du berättelser inifrån skolan. Vuxnas och barns tankar om det som berör och engagerar. Angeläget för pedagoger och alla som intresserar sig för livet i skolan.

Warning: This podcast data isn't working.

This means that the episode rankings aren't working properly. Please revisit us at a later time to get the best episodes of this podcast!

Ranked #1

Podcast cover

Sveriges minsta skola

Sveriges minsta skola

I det här programmet diskuteras byskolans roll i en avfolkad glesbygd. På en kulle mellan två fjälltoppar i byn Ammarnäs... Read more

9 May 2019

29mins

Ranked #2

Podcast cover

Spel som pedagogisk verktyg

Spel som pedagogisk verktyg

Felix Gyllenstig Serrao, SO-lärare på Frölundaskolan, använder datorspel som ett pedagogiskt verktyg. Digitala verktyg i... Read more

2 May 2019

29mins

Similar Podcasts

Ranked #3

Podcast cover

Lågaffektivt bemötande - effektivt?

Lågaffektivt bemötande - effektivt?

Lågaffektivt bemötande är ett förhållningssätt för pedagoger där ansvaret alltid ligger hos läraren om en elev bråkar oc... Read more

25 Apr 2019

29mins

Ranked #4

Podcast cover

Med fokus på särbegåvning

Med fokus på särbegåvning

Som barn hade Timmy Burchard snabbt och lätt att lära. Men i skolan missade man vilken stimulans han behövde. Motivation... Read more

18 Apr 2019

29mins

Most Popular Podcasts

Ranked #5

Podcast cover

Mot ett jobb på restaurang

Mot ett jobb på restaurang

I en nystatsning arbetar särskolelever arbetar integrerat tillsammans med elever från både språkintroduktion och det nat... Read more

11 Apr 2019

29mins

Ranked #6

Podcast cover

Bakom SIS-skolans fasad

Bakom SIS-skolans fasad

Skolor på Statens Institutionsstyrelses ungdomshem SIS-hem är ofta föremål för kritik. Det har handlat om att eleverna f... Read more

4 Apr 2019

29mins

Ranked #7

Podcast cover

Annas kamp för sin dotter med NPF

Annas kamp för sin dotter med NPF

Anna är förälder till en flicka som har flera neuropsykiatriska funktionsvariationer. Anna har kämpat för att dottern sk... Read more

28 Mar 2019

29mins

Ranked #8

Podcast cover

UF företag - språkutvecklande för nyanlända

UF företag - språkutvecklande för nyanlända

Michael Lindquist är lärare i ekonomi och handleder ungdomar som går olika språkförberedande program. Några av dessa ele... Read more

21 Mar 2019

29mins

Ranked #9

Podcast cover

Aarne är brobyggare

Aarne är brobyggare

Aarne Nyman jobbar som brobyggare på Bodaskolan i Borås med ett särskilt uppdrag att fånga upp de romska eleverna. När A... Read more

14 Mar 2019

29mins

Ranked #10

Podcast cover

Varför bråkade Alexander?

Varför bråkade Alexander?

Alexander Skytte är lärare i idrott och hälsa. Vi berättar om hans skoltid som var full av konflikter och missförstånd p... Read more

7 Mar 2019

29mins

“Podium: AI tools for podcasters. Generate show notes, transcripts, highlight clips, and more with AI. Try it today at https://podium.page”