Cover image of SBS Lao - SBS ພາ​ສາ​ລາວ

SBS Lao - SBS ພາ​ສາ​ລາວ

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Lao-speaking Australians. - ຂ່າວທີ່ມີອິສຣະພາບແລະເຣື່ອງທີ່ເອົາທ່ານໃສ່ຊີວິດໃນອອສເຕຼເລັຍແລະຄົນອອສເຕຼລຽນທີປາກພາສລາວ.

Warning: This podcast data isn't working.

This means that the episode rankings aren't working properly. Please revisit us at a later time to get the best episodes of this podcast!

Ranked #1

Podcast cover

ຄວາມສຳຄັນຂອງການບໍຣິຈາກອະໄວຍະວະ

ຄວາມສຳຄັນຂອງການບໍຣິຈາກອະໄວຍະວະ

Donate Life ກໍາລັງພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ ໃຫ້ ຊາວອອສເຕຣເລັຍຈົດທະບຽນເປັນຜູ້ຣິຈາກອະໄວຍະວະຫລາຍຂຶ້ນ. ການແພ່ລາມຂອງ ໂຄວິດ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົ... Read more

2 Aug 2022

7mins

Ranked #2

Podcast cover

ພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບແມ່ນຫຍັງ?

ພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບແມ່ນຫຍັງ?

ເຖິງແມ່ນວ່າພະຍາດ ປາກເປື່ອຍລົງເລັບ (Foot and Mouth Disease) ຈະບໍ່ເປັນອັນຕຣາຍຕໍ່ມະນຸດ ແຕ່ມັນສາມາດທຳລາຍສັດລ້ຽງໃນຟາມ ແລະສົ່ງ... Read more

28 Jul 2022

7mins

Similar Podcasts

Ranked #3

Podcast cover

ຂູ່ວາງຣະເບິດສະຖານທູດຈີນ ທີ່ອັງກິດ.

ຂູ່ວາງຣະເບິດສະຖານທູດຈີນ ທີ່ອັງກິດ.

ຄົນອອສເຕຣເລັຍຖືກຈັບທີ່ ລອນດອນໃນຂໍ້ຫາວ່າ ຈະວາງຣະເບີດໃສ່ສະຖານທູດຈີນ. ແຕ່ຜູ້ຖືກກ່າວຫາໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫານັ້ນ. 

25 Jul 2022

7mins

Ranked #4

Podcast cover

ທະນາຄານແຫ່ງຊາດ ຈະຖືກທົບທວນຄືນ ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ໃນຮອບສີ່ທົດສະວັດ.

ທະນາຄານແຫ່ງຊາດ ຈະຖືກທົບທວນຄືນ ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ໃນຮອບສີ່ທົດສະວັດ.

ເພື່ອຈະໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງຊາດ ເປັນທະນາຄານ ທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນໂລກ, ຣັຖມົນຕີ ກະຊວງການຄັງ ຈຶ່ງປະກາດໃຫ້ມີການທົບທວນກ່ຽວກັບ  ຄວາມຮັບຜິດຊ... Read more

22 Jul 2022

6mins

Most Popular Podcasts

Ranked #5

Podcast cover

ຜົນກະທົບຂອງການພະນັນໃນ ອອສເຕຣເລັຍ.

ຜົນກະທົບຂອງການພະນັນໃນ ອອສເຕຣເລັຍ.

ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຊາວ ອອສເຕຣເລັຍ ໃຊ້ເງິນປະມານ 24 ພັນລ້ານຕໍ່ປີໃນການເຫຼັ້ນການພະນັນ. ເຖິງວ່ານັກຫລິ້ນພະນັນ ຈະມີຄວາ... Read more

21 Jul 2022

4mins

Ranked #6

Podcast cover

ພັກແຮງງານແລະການຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພູມອາກາດ

ພັກແຮງງານແລະການຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພູມອາກາດ

ພັກແຮງງານ ຈະສາມາດຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພູມອາກາດຫຼືບໍ່ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີສຽງສ່ວນໃຫຍ່ໃນສະພາຕ່ຳ ແຕ່ວ່າໃນສະພາສູງແລ້ວ ພັກແຮງງານຕ້... Read more

20 Jul 2022

8mins

Ranked #7

Podcast cover

Telehealth ແມ່ນຫຍັງ? ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສັບສົນ

Telehealth ແມ່ນຫຍັງ? ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສັບສົນ

ສຳຣັບຜູ້ປ່ວຍທີ່ຢູ່ໃນຊົນນະບົດແລ້ວ ການຈະໄປຫານາຍໝໍນັ້ນແມ່ນເຣື້ອງຍາກ ດັ່ງນັ້ນ ການປຶກສາທາງໂທຣະສັບຈຶ່ງເປັນທາງດຽວທີ່ຈະຊ່ອຍໄດ້. ... Read more

19 Jul 2022

5mins

Ranked #8

Podcast cover

ການປະຊຸມສຸດຍອດ ຂອງ ໝູ່ເກາະປາຊີຟິກ

ການປະຊຸມສຸດຍອດ ຂອງ ໝູ່ເກາະປາຊີຟິກ

ການປະຊຸມສຸດຍອດ ຂອງ ໝູ່ເກາະປາຊີຟິກ ໄດ້ພົບອຸປສັກເມື່່ອ ຄີຣີບັສໄດ້ຖອນໂຕຈາກການປະຊຸມ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ ຈີນມີບົດບາດລາຍຂຶ້ນໃນພູມິພາ... Read more

14 Jul 2022

5mins

Ranked #9

Podcast cover

ການໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນໃນການຮັກສາອຸນຫະພູມຂອງ ຢາວັກຊີນ

ການໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນໃນການຮັກສາອຸນຫະພູມຂອງ ຢາວັກຊີນ

ເຄນຢາ (Kenya) ສາມາດໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນໃນການຮັກສາອຸນຫະພູມຂອງ ຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ 19 ເຊິ່ງສາມາດໃຊ້ໃນ ຄລີນິກເຄື່ອນທີ່ ແລະສາມາດເ... Read more

12 Jul 2022

6mins

Ranked #10

Podcast cover

ໂຄວິດ 19 ຣະບາດໃນເຮືອນພັກຄົນຊຣາ

ໂຄວິດ 19 ຣະບາດໃນເຮືອນພັກຄົນຊຣາ

ເຮືອນພັກຄົນຊຣາ St. Basil’s ໃນ Melbourne ຖືກກ່າວຫາຈາກຫນ່ວຍງານກວດກາຄວາມປອດພັຍຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກຂອງຣັດ ຍ້ອນທັງພະນັກງານ ແລະຜູ້ອາ... Read more

11 Jul 2022

9mins

“Podium: AI tools for podcasters. Generate show notes, transcripts, highlight clips, and more with AI. Try it today at https://podium.page”