Cover image of پنجره آگاهی

پنجره آگاهی

پنجره آگاهی جایی است برای شنیدن، فهمیدن و زیبا زیستن؛ صدای آگاهی را با ما تجربه کنید

Warning: This podcast data isn't working.

This means that the episode rankings aren't working properly. Please revisit us at a later time to get the best episodes of this podcast!

Ranked #1

Podcast cover

فصل ۲ اپیزود ۱۷: عشق را پایانی نیست

فصل ۲ اپیزود ۱۷: عشق را پایانی نیست

درباب عشق -اپیزود هفدهم- عشق را پایانی نیست از عشق گفتیم و فراز و نشیب‌های پر شور و پر از رمز و رازش. سعادتمند کسی خواهد... Read more

8 Oct 2021

7mins

Ranked #2

Podcast cover

فصل ۲ اپیزود ۱۶: فرهادترین عاشق

فصل ۲ اپیزود ۱۶: فرهادترین عاشق

درباب عشق -اپیزود شانزدهم- فرهادترین عاشق فرهاد؛ یکی از زیباترین شخصیت های عاشقانه ادبیات محسوب می‌شود چرا که عشق را با ... Read more

4 Oct 2021

21mins

Ranked #3

Podcast cover

فصل ۲ اپیزود ۱۵: عشق سازنده

فصل ۲ اپیزود ۱۵: عشق سازنده

درباب عشق -اپیزود پانزدهم- عشق سازنده برای خلق عشقی سازنده در زندگی علاوه بر احساسات آتشین،  باید ذهنی خردمند داشت تا بت... Read more

27 Sep 2021

21mins

Ranked #4

Podcast cover

فصل ۲ اپیزود ۱۴: بزم‌نامه خسرو و شیرین

فصل ۲ اپیزود ۱۴: بزم‌نامه خسرو و شیرین

درباب عشق -اپیزود چهاردهم- بزم‌نامه خسرو و شیرین داستان زیبای خسرو و شیرین را هر بار که بشنویم زیباست. تمام تکه‌های پازل... Read more

17 Sep 2021

21mins

Most Popular Podcasts

Ranked #5

Podcast cover

فصل ۲ اپیزود ۱۳: سودای جنون

فصل ۲ اپیزود ۱۳: سودای جنون

درباب عشق -اپیزود سیزدهم- سوادی جنون چیزی که روح انسان را بیدار می‌کند و از او همه چیز را می‌گیرد و باز به او می‌بخشد، ش... Read more

10 Sep 2021

21mins

Ranked #6

Podcast cover

فصل ۲ اپیزود ۱۲: قهرمان اصلی کیست؟

فصل ۲ اپیزود ۱۲: قهرمان اصلی کیست؟

درباب عشق- اپیزود دوازدهم- قهرمان اصلی کیست؟در زندگی همه ما دنبال جاودانگی هستیم، از روز اول خلقت قصه ما همین قصه ی زیبا... Read more

6 Sep 2021

21mins

Ranked #7

Podcast cover

فصل ۲ اپیزود ۱۱: میکرو لحظه های اعجاب انگیز

فصل ۲ اپیزود ۱۱: میکرو لحظه های اعجاب انگیز

درباب عشق -اپیزود یازدهم- میکرو لحظه های اعجاب انگیز باید یاد بگیریم میکرولحظه های زندگی مان اعجاب انگیز، زندگی کنیم و ا... Read more

5 Sep 2021

7mins

Ranked #8

Podcast cover

فصل ۲ اپیزود ١٠: عشق و فراق

فصل ۲ اپیزود ١٠: عشق و فراق

درباب عشق -اپیزود دهم- عشق و فراق حماسه های عاشقانه مقدس شده اند تا عشق ناتمام باقی بماند و فراق جدی ترین نشان عشق باشد

27 Aug 2021

21mins

Ranked #9

Podcast cover

فصل ۲ اپیزود ۹ : مواجهه با عشق سیّال

فصل ۲ اپیزود ۹ : مواجهه با عشق سیّال

درباب عشق - اپیزود نهم - مواجهه با عشق سیّال حال و روز مردان و زنانی که در این زمانه « سیال مدرن» از پیوندها و روابط پای... Read more

6 Aug 2021

21mins

Ranked #10

Podcast cover

فصل ۲ اپیزود ۸: چهره مبهم عشق

فصل ۲ اپیزود ۸: چهره مبهم عشق

درباب عشق -اپیزود هشتم- چهره مبهم عشق هر چقدر مفهوم عشق را در جهان مدرن دنبال می‌کنیم متوجه تحول عمیق آن می‌شویم. عشق به... Read more

30 Jul 2021

21mins

“Podium: AI tools for podcasters. Generate show notes, transcripts, highlight clips, and more with AI. Try it today at https://podium.page”