Cover image of Storslagen Fjällmiljö

Storslagen Fjällmiljö

Ett event- och produktionsbolag

Podcast cover

Ett betespräglat fjällandskap

Ett betespräglat fjällandskap

Utan renar i fjällen skulle landskapet sannolikt växa igen. Det visar många studier. Trots det så vet vi i dag ganska li... Read more

27 Dec 2016

58mins

Podcast cover

Bortom konflikter i fjällen

Bortom konflikter i fjällen

Det finns en rad olika källor till intressemotsättningar i Jämtlandsfjällen. Upplevelsen av buller och tystnad är en av ... Read more

13 Dec 2016

55mins

Similar Podcasts

Podcast cover

Integrerad natur- och kulturmiljövård i fjällen

Integrerad natur- och kulturmiljövård i fjällen

Trycket på fjällandskapet har ökat kraftigt de senaste åren. Bland annat på grund av ett allt större intresse för exempe... Read more

29 Nov 2016

48mins

Podcast cover

Kommunikativ kapacitet i fjällen

Kommunikativ kapacitet i fjällen

I fjällvärlden ska många olika intressen samsas och ofta försöker man lösa oenigheter med olika typer av samråd. Tyvärr ... Read more

15 Nov 2016

54mins

Most Popular Podcasts

Podcast cover

Kulturella ekosystemtjänster i fjällen

Kulturella ekosystemtjänster i fjällen

För att vårt storslagna fjällandskap ska kunna vårdas varsamt och hållbart, krävs att politiker och beslutsfattare skaff... Read more

31 Oct 2016

53mins

Podcast cover

Lokal samverkan i fjällen

Lokal samverkan i fjällen

Den svenska fjällregionen är en arena för upprepade intressekonflikter. Det kan handla om konkurrens mellan jakt och fis... Read more

17 Oct 2016

58mins

Podcast cover

Miljöövervakning och beslutsstöd i fjällen

Miljöövervakning och beslutsstöd i fjällen

Kunskapen om hur ren och älg rör sig över fjällen är viktig för att förstå hur deras närvaro präglar landskapet. I det h... Read more

3 Oct 2016

49mins

Podcast cover

Fjällens rörelsearv

Fjällens rörelsearv

Intressekonflikterna och konkurrensen om olika fjällområden blir allt större. Renskötare, fjällvandrare, eventföretag me... Read more

19 Sep 2016

52mins

Podcast cover

Den nya fjällupplevelsen

Den nya fjällupplevelsen

Det går tydliga trender inom turism och friluftsliv. Nya typer av aktiviteter och beteenden påverkar i dag fjällvärlden ... Read more

2 Sep 2016

59mins

“Podium: AI tools for podcasters. Generate show notes, transcripts, highlight clips, and more with AI. Try it today at https://podium.page”