OwlTail

Cover image of Ar y Marc

Ar y Marc

Golwg ar newyddion pêl-droed. Football news and discussion

Popular episodes

All episodes

The best episodes ranked using user listens.

Podcast cover

Pedwaredd Rownd Cwpan Cymru

Sylw i'r gemau ym mhedwaredd rownd Cwpan Cymru JD. A round up of all the games in the JD Welsh Cup 4th Round.

30mins

25 Jan 2020

Rank #1

Podcast cover

Hollt tymor Cymru Premier JD

Dylan Jones a'r criw yn trafod pob math o bethau'n ymwneud â phêl-droed. Football magazine programme with Dylan Jones and the gang.

30mins

18 Jan 2020

Rank #2

Similar Podcasts

Podcast cover

3edd Rownd Cwpan F.A. Lloegr

Dylan Jones a'r criw yn trafod pob math o bethau'n ymwneud â phêl-droed. Football magazine programme with Dylan Jones and the gang.

30mins

4 Jan 2020

Rank #3

Podcast cover

Gwion Edwards - cyfnod heb bêl-droed

Gwion Edwards, chwaraewr Ipswich, yn rhannu ei brofiad o ddelio â chyfnod heb bêl-droed yn sgîl gwaharddiad gemau oherwydd argyfwng Coronafeirws.

30mins

28 Mar 2020

Rank #4

Most Popular Podcasts

Podcast cover

Pêl-droed a'r Coronafeirws

Dylan Jones a'r criw yn trafod pob math o bethau'n ymwneud â phêl-droed. Football magazine programme with Dylan Jones and the gang.

30mins

14 Mar 2020

Rank #5

Podcast cover

8 ola Cwpan Cymru

Dylan Jones a'r criw yn trafod pob math o bethau'n ymwneud â phêl-droed. Football magazine programme with Dylan Jones and the gang.

30mins

29 Feb 2020

Rank #6

Podcast cover

Ail ran tymor Cymru Premier

Golwg ar ddechrau ail ran tymor Cymru Premier; adfywiad y gêm Subbuteo; a choffâd am y diweddar Lloyd Thomas, un o hoelion wyth Clwb Pêl-droed y Bont, Pontrhydfendigaid.

30mins

8 Feb 2020

Rank #7

Podcast cover

Ffeinal Cwpan Nathaniel MG

Dylan Jones a'r criw yn trafod pob math o bethau'n ymwneud â phêl-droed. Football magazine programme with Dylan Jones and the gang.

30mins

1 Feb 2020

Rank #8

Podcast cover

Azerbaijan v Cymru - Rowndiau Rhagbrofol Ewro 2020

Edrych ymlaen at y ddwy gêm dyngedfennol yn ymgyrch Cymru i gyrraedd Pencampwriaethau Ewro 2020, yn erbyn Azerbaijan a Hwngari.

30mins

16 Nov 2019

Rank #9

Podcast cover

Carrie Jones, Gogledd Iwerddon v Cymru

Cyfweliad gyda'r chwaraewraig ifanc Carrie Jones, wrth edrych mlaen i gem Cymru yn erbyn Gogledd Iwerddon yn Rowndiau Rhagbrofol Ewro 2021.

30mins

9 Nov 2019

Rank #10

Podcast cover

Hiliaeth mewn pêl-droed

Noam Davey, cydlynydd addysg Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth, yn trafod sut mae'r elusen yn delio gydag achosion o hiliaeth mewn pêl-droed.

30mins

19 Oct 2019

Rank #11

Podcast cover

Penybont v Airbus

Dylan Jones a'r criw'n edrych 'mlaen i'r gêm Pen-y-bont v Airbus yng ngwaelodion tabl Uwch Gynghrair Cymru Premier. Football magazine programme with Dylan Jones and the gang.

30mins

21 Sep 2019

Rank #12

Podcast cover

Cian Williams - Wrecsam

Hanes Cian Williams o Gaernarfon sydd yn y llyfrau hanes am fod y chwaraewr ieuengaf i chwarae i dîm cynta Wrecsam ar y Cae Ras.

30mins

14 Sep 2019

Rank #13

Podcast cover

Cwpan Orig Williams

Sylw i gêm gwpan rhwng Llansannan a Dyffryn Nantlle, er cof am y reslwr Orig Williams.Hefyd, ymateb i lwyddiant y Seintiau Newydd a Cei Connah wrth iddyn nhw barhau yng nghystadlaethau Cynghrair y Pencampwyr ac Europa, a sylw i benodiad Steve Bruce yn rheolwr newydd Newcastle United.

30mins

20 Jul 2019

Rank #14

Podcast cover

Cei Connah a'r Seintiau Newydd yn Ewrop

Dylan Jones a'r criw yn trafod gemau Cei Connah v Kilmarnock a'r Seintiau Newydd v Feronikeli.Wedi'r newyddion am farwolaeth Gwilym Owen, mae'r Parchedig Huw John Hughes yn ei gofio fel dyfarnwr.Sylw hefyd i daith Wrecsam i Bortiwgal, a hanes y cynlluniau diweddaraf ar gyfer cae Clwb Pêl-droed Llanrhaeadr-ym-Mochnant.

30mins

13 Jul 2019

Rank #15

Podcast cover

Rownd Derfynol Cwpan y Byd i Ferched

Dylan Jones a'r criw yn edrych ymlaen at y gêm rhwng Unol Daleithiau America a'r Iseldiroedd yn Rownd Derfynol Cwpan y Byd i Ferched.Sylw hefyd i gemau Ewropeaidd y timoedd o Gymru, a gêm ragbrofol Cynghrair Europa rhwng Cei Connah a Kilmarnock yn Y Rhyl.

30mins

6 Jul 2019

Rank #16

Podcast cover

Bryn Law

Ar ôl bod yn un o ohebwyr Sky Sports am dros ugain mlynedd, mae Bryn Law yn hel atgofion.Sgwrs hefyd gydag Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg, am sut mae'n mynd i ddefnyddio pêl-droed i hyrwyddo'r iaith.

30mins

13 Apr 2019

Rank #17

Podcast cover

Leyton Orient v Wrecsam

Dylan Jones a'r criw yn edrych ymlaen at Leyton Orient v Wrecsam, y gêm fawr i'r Dreigiau ar frig Cyngres Genedlaethol Lloegr.Tomi Morgan sy'n cofio David "Dias" Williams, wrth i Josh Jones sôn am gynrychioli Manchester United mewn twrnamaint o gêm gyfrifiadurol FIFA 19.Sgwrs hefyd gyda Cai Emlyn o dîm pêl-droed Clwb Dinas Caerdydd i chwaraewyr sy'n rhannol ddall.

30mins

9 Mar 2019

Rank #18

Podcast cover

Rownd Wyth Olaf Cwpan Cymru

Dylan Jones a'r criw yn edrych ymlaen at rownd wyth olaf Cwpan Cymru. Dylan Jones and the gang look forward to the quarter-finals of the Welsh Cup.

30mins

2 Mar 2019

Rank #19

Podcast cover

03/11/2018

Dylan Jones a'r criw yn trafod pob math o bethau'n ymwneud â phêl-droed. Football magazine programme with Dylan Jones and the gang.

30mins

3 Nov 2018

Rank #20