OwlTail

Cover image of Kosmologipodden

Kosmologipodden

Kosmologipodden presenterar samtal om aktuella händelser och teman i relation till den danske filosofen Martinus.

Weekly hand curated podcast episodes for learning

Popular episodes

All episodes

Warning: This podcast data isn't working.

This means that the episode rankings aren't working properly. Please revisit us at a later time to get the best episodes of this podcast!

Podcast cover

Föredrag nr. 21 Frågor om miljö och arv, Jönköping den 29 mars 2008

Ole Therkelsen har undervisat i Martinus kosmologi under 40 års tid och har hållit runt 2 000 föredrag i olika länder genom åren. Många av dessa har spelats in. Kosmologipoddens redaktion presenterar en serie med ett femtiotal föredrag och frågestunder som Ole har hållit i Sverige under åren 2004 – 2018. Föredragen är inspelade i Karlstad, Malmö, Helsingborg, Jönköping, Göteborg, Stockholm och Borlänge. Detta är det 21:a  föredraget i serien. Det är inspelat i Jönköping i mars 2008 och är en frågestund med fokus på miljö och arv. Medverkande: Ole Therkelsen Språk: svenska Musik komponerad av Lars Palerius

1hr 1min

7 Nov 2021

Rank #1

Podcast cover

Avsnitt 101. Det själsliga livspusslet - Samtal med Tove Blomqvist

Kosmologipodden återvänder till ett kärt tema, nämligen Martinus analyser av polförvandlingen. I ett samtal med psykologen Tove Blomqvist utforskar vi vilka utmaningar som män och kvinnor möter i "de olyckliga äktenskapens zon" och hur vi kan hantera olika inre själsliga konflikter som är ofrånkomliga under en viss fas av utvecklingen från enpolighet till dubbelpolighet. Martinus analyser kan fungera som en mental kompass i en orolig tid där gamla invanda behov och känslor ska samsas med nya önskemål om skapande och upplevelser utanför familjesfären. Tove berättar om sina egna erfarenheter och om mötet med Martinus världsbild. Samtalet berör också särskilt vilka utmaningar som polförvandlingen innebär ur ett kvinnligt perspektiv. Detta första samtal kommer att följas av ytterligare ett avsnitt där vi samtalar med Tove om andra aspekter av polförvandlingen kopplat till kön och sexualitet. Medverkande: Tove Blomqvist, Lars Palerius och Micael Söderberg. Språk: Svenska Musik: komponerad och framförd av Lars Palerius

1hr 10mins

28 Sep 2021

Rank #2

Similar Podcasts

Podcast cover

Avsnitt 100. Konsten att samarbeta - Samtal med Sören Grind

Människor har i alla tider behövt samarbeta för att säkerställa överlevnad i kampen för tillvaron. Men vi befinner oss alla i en utvecklingsprocess där vi ska börja samarbeta på helt andra grunder än tidigare. Ett mänskligt samarbete kräver en utvecklad förmåga att kompromissa och en vilja att ge avkall på sin egen ståndpunkt om det kan gynna helheten. Detta förutsätter god självkännedom och en ödmjuk inställning till sin egen förståelse och förmåga. Det utvecklade samarbetet sker i en god och respektfull atmosfär och det är samtliga parter i ett samarbetsförhållande som bidrar till denna atmosfär. Om man ger uttryck för kamplust eller känslor av att vara förorättad om det inte blir som man själv önskar så är man fortfarande kvar i ett gammalt förhållningssätt som vi håller på att utvecklas bort från. Samtidigt är det viktigt och värdefullt att uttrycka sin ståndpunkt och vara ärlig. Annars riskerar samarbetet att präglas av dolda konflikter. Djupast sett är det Gud vi samarbetar med. I detta avsnitt samtalar kosmologipoddens redaktörer Micael Söderberg och Lars Palerius med Sören Grind om förutsättningar för det goda samarbetet. Samtalet berör vilka utmaningar det kan finnas att samarbeta i det frivilliga arbete som utförs inom Martinusverksamheten. Detta poddavsnitt spelades in i Martinus Center Klint, Danmark, den 8 augusti 2021. Medverkande: Sören Grind, Lars Palerius och Micael Söderberg. Språk: Svenska Musik: komponerad och framförd av Lars Palerius

57mins

24 Aug 2021

Rank #3

Podcast cover

Avsnitt 99. Martinus världsbild 100 år - Samtal med Ole Therkelsen

I samband med att den kosmiska världsbilden fyller hundra år så har kosmologipodden träffat Ole Therkelsen som under många år har arbetat med att sprida kunskap och information om Martinus världsbild. Ole berättar om Martinus invigning som ledde fram till det kosmiska medvetandet. Denna invigning bestod av två upplevelser som Martinus kallar för det vita elddopet och det gyllene elddopet. I det senare såg han en guldgloria där alla levande individers medvetande smälte samman till ett – Guds jag. Martinus påbörjade därefter sin mission där han på ett logiskt sätt med sina analyser förklarar och rättfärdigar kristusmissionen. Martinus kallar sitt verk för Tredje testamentet som uppfyller profetian om Kristi återkomst – talsmannen den helige ande. Ole berättar om sitt eget arbete med att hålla föredrag i olika delar av världen. Han har också skrivit ett antal böcker med anknytning till den kosmiska världsbilden och har planer på ytterligare någon bok. Ole är aktiv på sociala medier där han presenterar världsbilden på olika sätt. Detta poddavsnitt spelades in i Martinus Center Klint, Danmark, den 13 juli 2021. Medverkande: Ole Therkelsen, Lars Palerius och Mary McGovern. Språk: Svenska och danska Musik: komponerad och framförd av Lars Palerius

55mins

3 Aug 2021

Rank #4

Most Popular Podcasts

Podcast cover

Avsnitt 98. Martinus världsbild 100 år - samtal med Solveig Langkilde.

I år firar vi Martinus världsbild 100 år. I år firar vi Martinus världsbild 100 år. Det var år 1921 som Martinus genomgick sin kosmiska födelse, som satte honom i stånd till att skriva ner sitt verk och därmed förmedla sin andliga världsbild. I detta avnitt samtalar Kosmologipodden med Solveig Langkilde, som har varit engagerad som undervisare och frivillig på Martinus Center Klint i snart 50 år. Solveig berättar bland annat om sina personliga möten med Martinus och om utvecklingen av undervisningen i Klint. Solveig berättar också om den vördnad hon känner inför Martinus andliga vetenskap, om den unika beskrivning han ger av jaget och om detta att vara ett med Gudomen.  Vi samtalar också om att man kan se Martinus andliga världsbild om ett allomfattande fredsarbete, där var och en av oss måste börja med det inre fredsarbetet innan vi kan ta itu med det yttre., samt om mycket annat.  Detta poddavsnitt spelades in i Martinus Center Klint den 14 juli 2021. Musik: Lars Palerius Martinus Institut och Stiftelsen Martinus Kosmologi i Stockholm uppmärksammar 100-årsjubiléet genom flera gratis online-evenemang som fokuserar på historiska aspekter av av Martinus liv och betydelsen av hans världsbild, både historiskt och framöver. Du hittar länkar till dessa evenemang på YouTube och Martinus Instituts Crowdcast-kanal:  Martinus världsbild 100 år - tretimmarsjubileum med Anne Pullar, Per Ragnar, Olav Johansson, Solveig Langkilde och Sören Grind, samt musik och bildspel. Martinus världsbild 100 år (föredrag av Willy Kuijper, tolkat till svenska av Anne Pullar) Samtal om Martinus liv och verk (på danska) med Inger Sørensen och Willy Kuijper:  Del 1 Del 2 Del 3 Här hittar ni mer information om jubileumskonferensen i Martinus Center Klint den 7 augusti, med Öppet Hus den 6-8 augusti:  https://www.martinus.dk/da-dk/aktivitet/aabenthusogkonference/?occurrence=2021-08-06 På Martinus Instituts webbplats kan du också läsa delar av Martinus verk online på svenska: https://www.martinus.dk/sv/tt/index.php

39mins

21 Jul 2021

Rank #5

Podcast cover

Föredrag nr. 20 Min bok om Darwin och intelligent design, Jönköping den 29 mars 2008

Ole Therkelsen har undervisat i Martinus kosmologi under 40 års tid och har hållit runt 2 000 föredrag i olika länder genom åren. Många av dessa har spelats in. Kosmologipoddens redaktion presenterar en serie med ett femtiotal föredrag och frågestunder som Ole har hållit i Sverige under åren 2004 – 2018. Föredragen är inspelade i Karlstad, Malmö, Helsingborg, Jönköping, Göteborg, Stockholm och Borlänge. Detta är det 20:e  föredraget i serien. Det är inspelat i Stockholm i mars 2007 och handlar om Oles bok om Darwin och intelligent design. Medverkande: Ole Therkelsen Språk: svenska Musik komponerad av Lars Palerius

56mins

13 Jun 2021

Rank #6

Podcast cover

Föredrag nr. 19 Martinus och Darwin. Ole Therkelsen, Stockholm den 25 mars 2007

Ole Therkelsen har undervisat i Martinus kosmologi under 40 års tid och har hållit runt 2 000 föredrag i olika länder genom åren. Många av dessa har spelats in. Kosmologipoddens redaktion presenterar en serie med ett femtiotal föredrag och frågestunder som Ole har hållit i Sverige under åren 2004 – 2018. Föredragen är inspelade i Karlstad, Malmö, Helsingborg, Jönköping, Göteborg, Stockholm och Borlänge. Detta är det 19:e  föredraget i serien. Det är inspelat i Stockholm i mars 2007 och handlar om Martinus och Darwin. Medverkande: Ole Therkelsen Språk: svenska Musik komponerad av Lars Palerius

1hr 4mins

14 Mar 2021

Rank #7

Podcast cover

Föredrag nr. 18 Martinus som världslärare. Ole Therkelsen, Stockholm den 24 mars 2007

Ole Therkelsen har undervisat i Martinus kosmologi under 40 års tid och har hållit runt 2 000 föredrag i olika länder genom åren. Många av dessa har spelats in. Kosmologipoddens redaktion presenterar en serie med ett femtiotal föredrag och frågestunder som Ole har hållit i Sverige under åren 2004 – 2018. Föredragen är inspelade i Karlstad, Malmö, Helsingborg, Jönköping, Göteborg, Stockholm och Borlänge. Detta är det 18:e  föredraget i serien. Det är inspelat i Stockholm i mars 2007 och handlar om Martinus som världslärare. Medverkande: Ole Therkelsen Språk: svenska Musik komponerad av Lars Palerius

1hr 19mins

31 Jan 2021

Rank #8

Podcast cover

Föredrag nr. 17 Personlig utveckling. Ole Therkelsen, Borlänge den 23 mars 2007

Ole Therkelsen har undervisat i Martinus kosmologi under 40 års tid och har hållit runt 2 000 föredrag i olika länder genom åren. Många av dessa har spelats in. Kosmologipoddens redaktion presenterar en serie med ett femtiotal föredrag och frågestunder som Ole har hållit i Sverige under åren 2004 – 2018. Föredragen är inspelade i Karlstad, Malmö, Helsingborg, Jönköping, Göteborg, Stockholm och Borlänge. Detta är det 17:e  föredraget i serien. Det är inspelat i Borlänge i mars 2007 och handlar om personlig utveckling. Medverkande: Ole Therkelsen Språk: svenska Musik komponerad av Lars Palerius

50mins

13 Dec 2020

Rank #9

Podcast cover

Föredrag nr. 16 Sömn, drömmar och döden. Ole Therkelsen, Karlstad den 22 mars 2007

Ole Therkelsen har undervisat i Martinus kosmologi under 40 års tid och har hållit runt 2 000 föredrag i olika länder genom åren. Många av dessa har spelats in. Kosmologipoddens redaktion presenterar en serie med ett femtiotal föredrag och frågestunder som Ole har hållit i Sverige under åren 2004 – 2018. Föredragen är inspelade i Karlstad, Malmö, Helsingborg, Jönköping, Göteborg, Stockholm och Borlänge. Detta är det 16:e  föredraget i serien. Det är inspelat i Karlstad i november 2007 och handlar om sömn, drömmar och döden. Medverkande: Ole Therkelsen Språk: svenska Musik komponerad av Lars Palerius

1hr 18mins

25 Oct 2020

Rank #10