OwlTail

Cover image of RADplus

RADplus

RADplus on FOAMed-henkinen podcast-sarja, jossa käsitellään ensi- ja akuuttihoidon ajankohtaisia ja ajattomia aiheita. Sarjan tavoitteena on tuoda laadukasta ja ajankohtaista tietoa asiantuntijoilta kliinisen työn etulinjaan helposti lähestyttävässä muodossa, jotta potilaamme saavat parhaan mahdollisen hoidon. Pääpaino on ensi- ja tehohoidon sekä akuuttilääketieteen näkökulmissa. Vierailevien asiantuntijoiden kanssa käydään läpi sekä päivittäin kohdattavia potilasryhmiä ja sairauksia että harvinaisempia tilanteita. Säännöllisesti käsitellään myös kuulijoiden lähettämiä kysymyksiä ja kommentteja, ja yhteistyössä HUS Akuutin ja Myrkytystietokeskuksen kanssa tehdyssä osiossa paneudutaan toksikologiaan sekä erilaisten myrkytyspotilaiden ensi- ja akuuttihoitoon. Kohderyhmään kuuluvat niin lääkärit kuin ensihoitajat, pelastajat ja sairaanhoitajat, farmaseutit sekä näiden alojen opiskelijat – toisin sanoen näitä potilasryhmiä kohtaavat terveydenhuollon ammattilaiset aina ensihoidosta perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon.

Popular episodes

All episodes

Read more

RADplus on FOAMed-henkinen podcast-sarja, jossa käsitellään ensi- ja akuuttihoidon ajankohtaisia ja ajattomia aiheita. Sarjan tavoitteena on tuoda laadukasta ja ajankohtaista tietoa asiantuntijoilta kliinisen työn etulinjaan helposti lähestyttävässä muodossa, jotta potilaamme saavat parhaan mahdollisen hoidon. Pääpaino on ensi- ja tehohoidon sekä akuuttilääketieteen näkökulmissa. Vierailevien asiantuntijoiden kanssa käydään läpi sekä päivittäin kohdattavia potilasryhmiä ja sairauksia että harvinaisempia tilanteita. Säännöllisesti käsitellään myös kuulijoiden lähettämiä kysymyksiä ja kommentteja, ja yhteistyössä HUS Akuutin ja Myrkytystietokeskuksen kanssa tehdyssä osiossa paneudutaan toksikologiaan sekä erilaisten myrkytyspotilaiden ensi- ja akuuttihoitoon. Kohderyhmään kuuluvat niin lääkärit kuin ensihoitajat, pelastajat ja sairaanhoitajat, farmaseutit sekä näiden alojen opiskelijat – toisin sanoen näitä potilasryhmiä kohtaavat terveydenhuollon ammattilaiset aina ensihoidosta perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon.

Toksikologia: CBRNE, ionisoiva säteily

Podcast cover
Read more

Tässä CBRNE-sarjan R/N-osassa puhutaan ionisoivasta säteilystä ja sen vaikutuksista ihmiseen sille altistuessa. 

Käydään läpi mitä mahdollisia säteilylähteitä yhteiskunnastamme löytyykään ja pohditaan mikä voisi aiheuttaa säteilyonnettomuuden tai muun säteilylle altistavan tilanteen. 

Lyhyesti sivutaan säteilyn fysiikkaa eli mitä terveydenhuollon etulinjan ammattilaisen olisi hyvä ymmärtää eri säteilylajeista.

Kuullaan myös selitys sille, miksi säteilylle altistunut potilas ei yleensä ole säteilyriski muille ensihoidossa tai sairaalassa, mutta toisaalta, milloin ensiauttajan sitten on oltava varuillaan oman altistumisen suhteen.

Käydään läpi säteilysairauden kliininen kuva ja pohditaan mitkä oireet voisivat antaa aiheen epäillä säteilysairautta - aina altistus ei ole tiedossa. 

Käy myös katsomassa paramedic.fi -sivustoltamme lisätietoa ja linkkejä aiheesta!

Sep 09 2020

17mins

Play

Toksikologia: CBRNE, kemialliset aineet

Podcast cover
Read more

CBRNE-sarjan toisessa osassa keskustellaan  Pietari Heleniuksen kanssa kemiallisista aineista.

Millä eri tavoilla aine voi olla vaarallinen ja mitä merkitystä aineen fysikaalisilla ominaisuuksilla on? Pohditaan myös, miten kemiallisen aineen vaaratilanteen voisi tunnistaa, eli milloin epäillä ns. C-tilannetta ensihoidossa. Entä miten tulisi toimia, jos epäily kemiallisen aineen altistusvaarasta herääkin vasta sairaalassa? Ja voiko psykogeenisen oireilun erottaa ns. oikeasta?

Jul 15 2020

12mins

Play

Toksikologia: CBRNE, mistä on kyse?

Podcast cover
Read more

Tänään käynnistyy RADplus -podcastin viiden jakson CBRNE-aiheinen kesäsarja!

Näissä ensi- ja akuuttihoitoa sekä toksikologiaa yhdistävissä jaksoissa Maria keskustelee anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Pietari Heleniuksen kanssa, joka on aiheeseen perehtynyt ensihoitolääkäri HUS Akuutissa (EHE10). 

Ensimmäisessä jaksossa paneudutaan aluksi hieman CBRNE-termin taustoihin; mistä aiheessa onkaan kyse ja milloin käsissämme on CBRNE-tilanne? Puhutaan tehtävien luonteesta, miniviranomaistyöstä ja vastuista; kuka tilanteita johtaa, miten viranomaisvastuut jakautuvat tehtävillä - ja toisaalta varautumisen ja valvonnan suhteen. Kuullaan myös Pietarin näkemys siitä, mitä todennäköisiä CBRNE-uhkia saattaisimme kohdata Suomessa - ja mitä CBRNE-tilanteita maailmalla on tapahtunut, joista ottaa oppia. Pohditaan myös, miten näitä voisi ehkäistä tai riskejä minimoida sekä miten voimme niihin varautua. 

Kesän aikana paneudumme tarkemmin kemiallisiin (C), biologisiin (B) ja säteilyyn (RN) liittyviin uhkatilanteisiin sekä omana jaksonaan myös dekontaminaatioon.

Jun 17 2020

14mins

Play

Toksikologia: imeytymisen estäminen - lääkehiili, huuhtelu vai mekaaninen poisto?

Podcast cover
Read more

Tässä jaksossa Maria keskustelee Myrkytystietokeskuksen viimeisimmän ylilääkärin, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkärin, dosentti Leena Soinisen kanssa suun kautta otettujen aineiden akuuttien myrkytysten imeytymisen estämisen keinoista. 

Minkälaisissa myrkytystilanteissa ja aikaikkunassa lääkehiilestä voi ajatella olevan hyötyä? Milloin standardiannoksen suurentamista tulisi harkita ja milloin toistettu lääkehiilen anto on tarpeen? Punnitaan mahdollisia haittoja, ja mietitään mikä on sopiva tajunnantaso hiilen antoon spontaanisti hengittävälle. Onko lääkehiilen turvallinen antaminen indikaatio intubaatiolle? 

Käydään myös tarkemmin läpi mitkä listatuista vasta-aiheista ovat absoluuttisia ja mitkä tilanteita, joissa hiili ei sido kyseistä ainetta, mutta voi sekamyrkytyksissä tulla kyseeseen muiden aineiden sitojana. 

Lopuksi keskustellaan myös jo enemmänkin historiallisista imeytymisen estämisen keinoista, kuten mahahuuhtelusta ja oksettamisesta, ja kuullaan miksi niitä ei pidetä enää akuuttien myrkytysten imeytymisen eston hoitovalikoimaan kuuluvina, mutta miksi niiden sijaan kannattaa harkita endoskooppista tai jopa kirurgista tablettien poistoa.

Apr 30 2020

26mins

Play

Extra: COVID-19, kysymyksiä ja vastauksia (8.4.2020)

Podcast cover
Read more

Ensimäinen #radpluspodcast -extra uudesta koronaviruksesta julkaistiin, kun virus oli ensi kerran juuri kohdattu Suomessa. Tilannekuva näyttäytyi silloin kovin erilaisena ja on sittemmin päivittynyt valtavasti - ja varmaa on vain sen tarkentuminen ja muuttuminen jatkossakin. 

Siitä huolimatta päätimme koostaa pienen update-jakson - sellaisena kuin tilanne etä-äänitysiltana 8.4. meille näyttäytyi.

Ja oikeastaan TE teitte tämän jakson osuvilla kysymyksillänne - me vain toimitimme ja kaivoimme vähän vastauksia. #sitähänsäkysyit

Valitettavasti ihan kaikki kysymykset eivät mahtuneet mukaan, mutta ehkäpä jatkoa siis seuraa. Vastaanotamme oikein mielellämme kysymyksiä myös jatkossa!

Mutta muistakaa: monikin yksityiskohta uudesta koronaviruksesta ja sen aiheuttamasta taudista tarkentuu ja muuttuu yhä. 

Jakson toimittavat Maria Kaista, Jukka Lehtola ja Tapio Sovijärvi.

Music: https://www.purple-planet.com

Apr 12 2020

58mins

Play

Ensihoito: akuutti vatsa

Podcast cover
Read more

Tässä jaksossa puidaan ns. akuutin vatsan syitä ja hoitoja HUS vatsakeskuksen päivystyskirurgian yksikön gastrokirurgi Matti Tolosen kanssa. Mitä termillä "akuutti vatsa" tarkoitetaan? Miten vatsakipuinen potilas tutkitaan: miten mahaa pitää painaa ja mitä laboratoriokokeet sekä kuvantaminen kertovat? Erityisesti paneudutaan pahimpiin eli ns. “tappajiin” - niihin akuutin vatsan syihin, jotka pitäisi osata tunnistaa ja saada hoitoon välittömästi - samaan tapaan kuin sepsis, ST-nousu- tai aivoinfarktitkin. Jaksossa kuullaan myös Matin terveiset ensihoidon ja päivystysten etulinjaan sekä puretaan myytti, ettei vatsakipuista potilasta saisi kipulääkitä ennen kirurgin tutkimusta. 

Mar 25 2020

43mins

Play

Ihmiset: tutkija ja ensihoitolääkäri Jouni Nurmi

Podcast cover
Read more

RADplus Ihmiset -osion vieraana on tällä viikolla yleisön toiveesta anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, kokeellisen ensihoitolääketieteen dosentti Jouni Nurmi. Jounin kanssa puhutaan ensihoitajien koulutuksen laadusta, ammattillisen osaamisen ylläpidon haasteista ja miten voimme sitä kehittää. Pohditaan ensihoitajien urakehitystä, ja kuullaan samalla mikä Jounin oma polku alalle olikaan, kun Jouni kertoo kokemuksistaan uran eri vaiheista - ensihoidon joka tasolta. 

Jaksossa keskustellaan myös ensihoidon työympäristön luonteesta, systemaattisista toimintatavoista, kommunikaatiosta ja tilannetietoisuuden merkityksestä tiimin onnistumisessa. Sen lisäksi, että Jukka ja Jouni kertovat, kuinka pimeä Lappeenranta talvella on, avataan myös kliinisen tutkimustyön sekä lääkärihelikopteritoiminnan kehittämisen maailmaa, ja mikä merkitys ja mielekkyys siinä voi olla, sekä miten sen opettamat projekti- ja oman työn hallinnan taidot ovat hyödyksi. 

Tärkeänä vinkkinä kuullaan myös, kuinka monta päivää viikossa pitää lukea autotallin nurkassa päästäkseen lääkikseen sekä myös tuoreempia kokemuksia siitä, kuinka huolehtia omasta jaksamisesta ja muusta elämästä tällaisen työn kanssa.

Jakson toimittavat Maria Kaista, Jukka Lehtola ja Tapio Sovijärvi

Mar 11 2020

50mins

Play

Toksikologia: synteettiset kannabinoidit

Podcast cover
Read more

Niin suomen kuin maailman yleisin huumausaine on kannabis, jota suositumpi päihde on ainoastaan alkoholi. 

Yleisin kannabistuote Suomessa on marijuana eli ns. perinteiset kasviperäiset kannabistuotteet. 

Tässä jaksossa Maria ja Jukka puhuvat synteettisesti valmistetuista kannabinoideista, joiden käyttö Suomessa on toistaiseksi ollut maltillista. 

Näitä kemiallisesti valmistettavia kannabinoideja tunnetaan yli 200 ja niitä saa eri muodoissa: jauheena, nesteenä, jopa kasvirouheeseen ruiskutettuna eli ns. perinteisen näköisenä. Katukaupassa niillä on monia lempinimiä kuten Spice, K2, Black Mamba, Bombay Blue, Jehova jne. 

Synteettisten kannabinoidien THC-pitoisuus voi olla jopa 800-kertainen perinteisiin kannabistuotteisiin verrattuna.

Jaksossa käydään läpi, miten tämä vaikuttaa synteettisten kannabinoidien oirekuvaan, miksi on syytä olla varuillaan, ja miten näitä potilaita tulee hoitaa. 

On myös hyvä tiedostaa, että markkinoilla olevien perinteisten kasviperäisten kannabistuotteidenkin THC-pitoisuuden tiedetään olevan nousussa, eli niidenkin käyttö voi nykyään johtaa vaikeampiin oirekuviin kuin 90-luvulla - saati 60 luvulla. #notyourmothersweed 

HUOM! Jakson äänityshetken jälkeen tietoon on myös tullut huolestuttava määrä vaikeita keuhkoreaktiota ja jopa kuolemantapauksia liittyen sähkötupakan käyttöön, joista suuressa osassa tapauksista sähkösavukkeella oli inhaloitu nimenomaan kannabistuotteita. Näiden reaktioiden taustalla epäillään olevan liuoksessa käytetty E-vitamiini, mutta varmuutta asiasta ei ole.

Feb 19 2020

13mins

Play

Extra: uusi koronavirus ensi- ja akuuttihoidon näkökulmasta

Podcast cover
Read more

HUOM! Jakso on äänitetty helmikuun 2020 alussa ja aihetta on käsitelty tuolloin saatavilla olleen tiedon sekä epidemiatilanteen valossa. Ajantasaiset THL:n ohjeet terveydenhuollon yksiköille löytyvät THL:n verkkosivuilta.

Koronavirukset aiheuttavat yleensä lieviä hengitystie-infektiota, ja harvemmin keuhkokuumeen, joka hauraille ja sairaille voi olla kohtalokaskin. Viimeisen 20 vuoden aikana tunnetaan kolme eläinsyntyistä koronainfektiota, SARS, MERS ja nyt Wuhanilainen “uusi” koronavirus 2019-nCoV. 

Vaikka mediassa vilahtelevat otsikot “tappajavirus” ja sanat epidemia ja pandemia, niin millainen uusi koronavirus oikeastaan on ja pitääkö olla huolissaan? Ja onko muualla kuin Aasiassa kyse edes epidemiasta?

RADplus -podcastin uudessa EXTRA-osiossa asiantuntija Eeva Ruotsalainen kertoo, miten tällainen epäilty epidemiatilanne etenee, miten tietoa kertyy - ja mitä juuri nyt voidaan sanoa uudesta koronaviruksesta. Puhutaan mitä nimenomaan ensi- ja akuuttihoidossa työskentelevien tulisi tietää viruksesta ja miten toimia epäilytilanteissa. 

Kerrataan myös pisaratartuntojen estokeinot eli ne #perusasiat joita noudatetaan, kun ollaan lähikontakteissa  myös niissä muissakin yleisemmissä infektioepäilyissä, joilta niiltäkin oletettavasti halutaan välttyä, kuten kaikki ne muut hengitystieinfektiot tai vaikkapa norovirus.

Feb 10 2020

33mins

Play

Ensihoito: neurologisen potilaan tutkiminen

Podcast cover
Read more

Tällä viikolla RADplus-tiimin vieraana on neurologian erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori, apulaisylilääkäri Anne-Mari Kantanen Kuopion yliopistollisesta keskussairaalasta. Anne-Marin kanssa puhutaan akuuteista neurologista oireista ja erityisesti niiden tutkimisesta nimenomaan ensihoidon ja akuuttilääkärin tai -hoitajan näkökulmasta. Miten “pahat” ja kiireelliset neurologiset tilanteet (kuten tulpat ja vuodot) voi erottaa kliinisen statuksen keinoin ei-niin-kiireellisistä? Millainen on riittävä neurologinen status päivystyksen tai ensihoidon etulinjassa? Miksi "karkea neuro" ei ole ok? Voiko tajuttoman potilaan neurologiaa arvioida? Miten? Miksi puristusvoimat eivät aina kerro tarpeeksi ja miten raajapuolioireet olisi hyvä testata? Milloin voi ensihoidon keinoin epäillä toiminnallista oirekuvaa?

Feb 06 2020

32mins

Play

Toksikologia: tavallisimmat myrkytystilanteet Suomessa

Podcast cover
Read more

Vuoden ensimmäisessä jaksossa Maria, Jukka ja farmaseutti Suvi Pajarre-Sorsa keskustelevat myrkytyksistä Suomessa ja tarkemmin juuri Myrkytystietokeskuksen toiminnasta. Mitä myrkytyksellä tarkoitetaan ja millainen Suomen ”myrkytysskene” useimmiten on? Milloin Myrkytystietokeskukseen kannattaa soittaa, kuka sieltä vastaa ja mitä apua sieltä saa? Miten riskinarvio myrkytyksissä tehdään ja mitä tietoja ammattilaisen olisi hyvä osata kertoa, jotta saa vastauksesta parhaan hyödyn?

Jan 21 2020

18mins

Play

Ihmiset: ensihoitaja Jenna Peteri

Podcast cover
Read more

Ihmiset-osion toisessa jaksossa RADplus-tiimin vieraana on alunperin lappilainen, sittemmin helsinkiläistynyt ensihoitaja Jenna Peteri. Jenna on työssään nähnyt suomalaisen ensihoitokentän molemmat ääripäät - sekä maantieteellisesti, että ehkäpä myös toimintaympäristöiltään. Minkälaisia eroja ensihoitotyöllä on Lapin ja pääkaupungin välillä? Mitkä potilasryhmät tai tehtävät ovat erityisesti Jennan sydäntä lähellä? Lisäksi Jenna kertoo myös eräästä "kaverille" sattuneesta tehtävästä, joka ei mennyt ihan putkeen.

Dec 18 2019

50mins

Play

Toksikologia: opioidimyrkytyksen hoito

Podcast cover
Read more

Maria ja Jukka keskustelevat opioidimyrkytyksen käytännön hoidosta. Milloin epäillä opioidimyrkytystä (klassinen oirekuva) ja voiko toisaalta ilmetä muitakin oireita? Miten oirekuva eroaa (jos eroaa) eri opioideja tai eri annostelureittejä käytettäessä? Mikä ensihoidossa on tärkeää, ja paljonko annetaan vasta-ainetta? Miten se annostellaan, jos ei saa suoniyhteyttä, tai mitä jos sitä ei ole saatavilla? Voiko potilaan turvallisesti joskus jättää kotiin ensihoidon jälkeen? Entäpä pitääkö itse suojautua, jos käsittelee vahvoja opiodijauheita kuten karfentaniilia?

Dec 04 2019

23mins

Play

Ensihoito: rintakipuinen potilas ja sepelvaltimokohtaus

Podcast cover
Read more

Ensihoidon avausjaksossa Maria keskustelee kardiologi Ilkka Tieralan kanssa yhdestä ensihoidon ja päivystysten yleisimmästä potilasryhmästä – rintakipuisen potilaan kohtaamisesta ja sepelvaltimokohtauksen tunnistamisesta. Mistä ne riskipotilaat tunnistaa? Mitä EKG kertoo ja voiko sillä poissulkea sydäninfarktin mahdollisuuden? Milloin voi ”äksätä” – vai voiko koskaan? Miten anamneesi otetaan ja mitä ne päätökseen vaikuttavat merkittävät riskitekijät ovatkaan? Pitäisikö troponiini määrittää jo kentällä? Miten kardiologi päättää STEMIssä: liuotus vai primääri PCI? Entä milloin ne nSTEMI-potilaat pitää angioida? Lisäksi käydään läpi myös sepelvaltimokohtausten muuta lääkehoitoa ja esimerkiksi milloin beetasalpaus on aiheen – vai onko? Innolla jäämme odottamaan Ilkan seuraavaa vierailua, jolloin pureudumme EKG-diagnostiikkaan.

Nov 27 2019

39mins

Play

Ihmiset: ensihoitolääkäri Hetti Kirves

Podcast cover
Read more

Ihmiset -osion avausjaksossa RADplus-tiimin vieraana on Hetti Kirves, anestesiologi ja pitkän linjan ensihoitolääkäri, jonka kanssa paneudutaan siihen mitä tämä työ hänelle merkitsee ja miten työssä jaksaa. Mitä Hetti tarkoittaa sanomalla olevansa ”all-in”-ihminen, mikä työssä vuodesta toiseen motivoi ja miten omaa pääkoppaa parhaiten hoidetaan? Kuulemme myös ensihoidon paperitiikereistä eli vastuulääkäriydestä, mutta myös operatiivisen ensihoitolääkärin työstä ja Hetin näkökulmia työskentelystä eri ensihoidon lääkäriyksiköissä (FinnHEMS 10, FinnHEMS 30, Helsingin lääkäriyksikkö). Hetti kertoo, miten hän ylipäätään päätyi lääkäriksi, anestesiologiksi ja ensihoitoon sekä miten ensihoito hänen 15-vuotisen työkokemuksensa aikana on alana ja järjestelmänä kehittynyt. Lisäksi puhutaan mm. tiimityön merkityksestä, ilmailupuolelta saaduista opeista ja tieteen tekemisestä.

Nov 27 2019

56mins

Play

Toksikologia: opioidit, osa 1

Podcast cover
Read more

Toksikologian avausjaksossa Maria ja Jukka keskustelevat opioideista ja opioidikriisistä. Mitä opiaatit tai opioidit oikeastaan ovat sekä mistä opioidikriisissä vouhkataan – ja miksi? Ovatko opiaatit meillä Suomessa ongelma, ja jos niin miten? Miksi fentanyylit ovat vaarallisempia kuin muut opiaatit? Aiheen käsittely jatkuu seuraavassa jaksossa opiaattimyrkytyksen hoidon tiimoilta. Tuolloin puhutaan tarkemmin opioidiyliannoksen kliinisestä kuvasta, spesifistä vasta-aine- sekä muusta hoidosta.

Nov 27 2019

16mins

Play

RADplus - podcast-sarjan esittely

Podcast cover
Read more

RADplus -podcast-sarjaa isännöivät anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Maria Kaista sekä ensihoitaja Jukka Lehtola esittelevät Paramedic.fi -sivuston uuden podcast-sarjan tulevaa sisältöä sekä ajatuksia ensi- ja akuuttihoitoon keskittyvän podcastin perustamisen taustalla.

Nov 15 2019

2mins

Play