Cover image of Giang ơi Radio

Giang ơi Radio

Cảm ơn các bạn đã đến với Giang Ơi Radio, mình là Giang và ở đây mình tản mạn về chuyện làm người lớn.

Podcast cover

#27 -người lớn được và mất

#27 -người lớn được và mất

Mình là Giang, mình là người lớn và mình sống cùng những cái được bên cạnh những cái mất.

21 Jul 2023

14mins

Podcast cover

#26 - người lớn ở riêng

#26 - người lớn ở riêng

Mình là Giang, mình là người lớn và mình đã ra ở riêng

28 Apr 2023

12mins

Podcast cover

#25 - người lớn cô đơn

#25 - người lớn cô đơn

Mình là Giang, mình là người lớn và mình thỉnh thoảng cũng cô đơn

16 Mar 2023

22mins

Podcast cover

#24 - người lớn tạm biệt năm cũ

#24 - người lớn tạm biệt năm cũ

Mình là Giang, mình là người lớn và mình đang tạm biệt năm cũ

31 Dec 2022

14mins

Most Popular Podcasts

Podcast cover

#23 - người lớn chơi trung thu

#23 - người lớn chơi trung thu

Mình là Giang, mình là người lớn và mình chơi trung thu

7 Sep 2022

17mins

Podcast cover

#22 - người lớn FOMO

#22 - người lớn FOMO

Mình là Giang, mình là người lớn và thỉnh thoảng mình cũng FOMO

24 May 2022

18mins

Podcast cover

#21 - người lớn đi đẻ

#21 - người lớn đi đẻ

Mình là Giang, mình là người lớn và mình đi đẻ

16 Apr 2022

24mins

Podcast cover

#20 - người lớn mang bầu

#20 - người lớn mang bầu

Mình là Giang, mình là người lớn và mình mang bầu

26 Nov 2021

11mins

Podcast cover

#19 - người lớn quá tải mạng xã hội

#19 - người lớn quá tải mạng xã hội

Mình là Giang, mình là người lớn và mình (thỉnh thoảng cũng) bị quá tải mạng xã hội.

17 Sep 2021

22mins

Podcast cover

#18 - người lớn đi thi

#18 - người lớn đi thi

Mình là Giang, mình là người lớn và mình đã đi thi rất nhiều cuộc thi.

26 Jul 2021

21mins

“Podium: AI tools for podcasters. Generate show notes, transcripts, highlight clips, and more with AI. Try it today at https://podium.page”