Cover image of Bwletin Amaeth

Bwletin Amaeth

Y newyddion ffermio diweddaraf ar BBC Radio Cymru. The latest farming news.

Warning: This podcast data isn't working.

This means that the episode rankings aren't working properly. Please revisit us at a later time to get the best episodes of this podcast!

Ranked #1

Podcast cover

IBERS yn dod yn ganolfan ragoriaeth ymchwil ffermio cynaliadwy

IBERS yn dod yn ganolfan ragoriaeth ymchwil ffermio cynaliadwy

Elen Mair sy'n sgwrsio gyda Judith Thornton, Rheolwr Carbon Isel Canolfan IBERS.

1 Jun 2023

4mins

Ranked #2

Podcast cover

Digwyddiad codi arian 'Concro'r Cnu'

Digwyddiad codi arian 'Concro'r Cnu'

Rhodri Davies sy'n sgwrsio am y digwyddiad gan Catrin Owen, Cadeirydd CFFI Meirionnydd.

31 May 2023

4mins

Similar Podcasts

Ranked #3

Podcast cover

Dydd Sul Fferm Agored LEAF

Dydd Sul Fferm Agored LEAF

Non Gwyn sy'n trafod y dyddiadu agored gydag Aled Jones, Llywydd NFU Cymru.

30 May 2023

4mins

Ranked #4

Podcast cover

Troseddau twyll a seiber yn y byd amaethyddol

Troseddau twyll a seiber yn y byd amaethyddol

Non Gwyn sy'n cael cyngor gan y Ditectif Arolygydd Iolo Edwards o Heddlu Gogledd Cymru.

29 May 2023

4mins

Most Popular Podcasts

Ranked #5

Podcast cover

Edrych ymlaen at Rali CFFI Sir Benfro

Edrych ymlaen at Rali CFFI Sir Benfro

Elen Mair sy'n trafod pwysigrwydd y rali gyda'r Frenhines, Megan Phillips o CFFI Hermon.

26 May 2023

4mins

“Podium: AI tools for podcasters. Generate show notes, transcripts, highlight clips, and more with AI. Try it today at https://podium.page”