OwlTail

Cover image of Bwletin Amaeth

Bwletin Amaeth

Y newyddion ffermio diweddaraf ar BBC Radio Cymru. The latest farming news.

Popular episodes

All episodes

Warning: This podcast data isn't working.

This means that the episode rankings aren't working properly. Please revisit us at a later time to get the best episodes of this podcast!

Podcast cover

Cynnal yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad unwaith eto

Siân Williams sy'n clywed mwy am yr ŵyl gan Mared Rand Jones o Gymdeithas y Sioe Fawr.

5mins

20 May 2022

Rank #1

Podcast cover

Effaith chwyddiant ar gontractwyr

Siân Williams sy'n sgwrsio gyda Glyn Davies o Lanrhystud am y cynnydd ym mhrisiau diesel.

5mins

19 May 2022

Rank #2

Similar Podcasts

Podcast cover

Cynnydd ym mhrisiau gwlân

Aled Rhys Jones sy'n trafod mwy gyda Gareth Jones, Pennaeth Marchnata Gwlân Prydain.

5mins

18 May 2022

Rank #3

Podcast cover

Cig artiffisial – bygythiad neu gyfle i ffermwyr?

Aled Rhys Jones sy'n holi Illtud Llyr Dunsford, sylfaenydd cwmni Cellular Agriculture.

5mins

17 May 2022

Rank #4

Most Popular Podcasts

Podcast cover

Llywodraeth Cymru yn rhwystro ffermydd solar ar dir cynhyrchiol

Aled Rhys Jones sy'n clywed mwy gan Teleri Fielden, Swyddog Polisi Undeb Amaethwyr Cymru.

5mins

16 May 2022

Rank #5

Podcast cover

Cynhadledd yr NFU

Aled Rhys Jones sy'n edrych yn ôl ar y gynhadledd gydag Aled Jones o NFU Cymru.

5mins

24 Feb 2021

Rank #6