Cover image of Lärarpodden
Education

Lärarpodden

Updated 6 days ago

Education
Read more

Goda råd och nya idéer för ditt yrkesliv. Våra experter ger sina bästa tips och intressanta gäster ger nya perspektiv.

Read more

Goda råd och nya idéer för ditt yrkesliv. Våra experter ger sina bästa tips och intressanta gäster ger nya perspektiv.

Cover image of Lärarpodden

Lärarpodden

Latest release on Sep 25, 2020

The Best Episodes Ranked Using User Listens

Updated by OwlTail 6 days ago

Warning: This podcast data isn't working.

This means that the episode rankings aren't working properly. Please revisit us at a later time to get the best episodes of this podcast!

Rank #1: 109. Teachers in Turkey: "We will not give up the fight for our rights"

Podcast cover
Read more

Trade unionists in the field of education around the world are subjected to violence, arrests, torture and even murder. In highly authoritarian countries, governments want total control over the education system. Therefore, free trade unions in the education sector are often perceived as a threat.

Özgur Bozdogan from the turkish union for education workers, Egitim-sen, shares the story about mass dismissals of teachers, about a system where teachers are are silenced by fear and about a teacher union that never will give up the fight for their rights.

Sep 25 2020

33mins

Play

Rank #2: 108 En hjärna under stress – så ger du den bättre förutsättningar Gäst: Katarina Gospic

Podcast cover
Read more

Hjärnforskaren Katarina Gospic förklarar hur våra hjärnor påverkas och stressas av miljön vi vistas i och av informationsflödet. Hon tipsar också om hur vi kan skapa bättre förutsättningar för våra hjärnor och verka för en lugnare lärmiljö i skolan.

Mar 18 2020

17mins

Play

Rank #3: 107. Normkreativitet skapar större utrymme i könsnormerna

Podcast cover
Read more

Hur kan vi göra könsnormerna större och låta fler få plats? I ett samtal med den normkreativa förläggaren Marie Tomicic och jämställdshetsexperten Jeanette Rabe diskuteras hur man kan skapa en tillåtande och trygg miljö i skolan som inte begränsar flickor och pojkar i traditionella könsroller. Samtalet spelades in på Lärarscenen på Bokmässan.

Feb 25 2020

37mins

Play

Rank #4: 106 Patricia Diaz om språkutvecklande undervisning med digitala verktyg

Podcast cover
Read more
Hur kan man arbeta språkutvecklande i olika ämnen? Och hur gör man det språkutvecklande arbetet roligare och enklare med hjälp av digitala verktyg? Läraren och pedagogiska utvecklaren Patricia Diaz ger oss svaren i det här avsnittet av Lärarpodden.

Feb 13 2020

19mins

Play

Rank #5: 105 Så kan hela skolan samarbeta kring studie- och yrkesvägledning

Podcast cover
Read more

Läraren Charlotta Granath och studie- och yrkesvägledaren Anette Svensson ger förslag på hur hela skolan kan arbeta tillsammans med studie- och yrkesvägledning. De ger även tips på hur man kan arbeta mer normkritiskt med vägledning och hur man får igång ett närmare samarbete mellan lärare och studie- och yrkesvägledare.

Samtalet spelades in på Bokmässan 2019 och leds av Maria Bohlin från Lärarnas Riksförbund.

Jan 29 2020

19mins

Play

Rank #6: 104. Jim Cummins: How to support multilingual students in their education

Podcast cover
Read more

Education is not just about filling buckets, it is about lighting fires. Professor Jim Cummins encourages all teachers to see a student as what she or he can be in the future, not just what the student is right now. A small change in perspective can make a huge difference for bilingual and multilingual students in their language acquisition and their education. Professor Jim Cummins (University of Toronto, Canada) has been a driving force in bilingual and multilingual education for the past four decades. His commitment to promoting language rights throughout the world, his cross disciplinary ideas, support for tolerant and equitable multilingual education has made him a catalyst for change across continents.

Jan 15 2020

44mins

Play

Rank #7: 103. Skolan i Sydkorea – därför är den så framgångsrik. Gäst: Professor Okhwa Lee

Podcast cover
Read more

I Sydkorea har lärarna hög status och anses vara nationsbyggare. Tidigare var läskunnigheten låg, men landets satsning på utbildning har gjort skillnad. Nu ligger Sydkorea högt i internationella mätningar. Gäst: Okhwa Lee, professor i pedagogik. Samtalet är inspelat på Bokmässan 2019 och leds av Maria Bohlin från Lärarnas Riksförbund.

Dec 12 2019

22mins

Play

Rank #8: 102 Kunskap och alternativa fakta. Gäst: Åsa Wikforss

Podcast cover
Read more

Vad är egentligen kunskap? Vems sanning är den rätta? Hur tar vi till oss kunskaper och hur lär vi oss nya saker? Filosofen och författaren Åsa Wikforss berättar om de psykologiska mekanismer som ligger bakom kunskapsresistens och hur vi kan motverka dem.

Samtalet spelades in på Bokmässan 2019 och leds av Maria Bohlin från Lärarnas Riksförbund.

Nov 27 2019

19mins

Play

Rank #9: 101. Hantera din stress. Gäster: Anna Bennich och Fredrik Astin

Podcast cover
Read more

Om du ständigt känner dig stressad kan det bero på att du inte får tillräckligt med återhämtning. Psykologen Anna Bennich ger råd om hur du kan hantera stress i din vardag och ombudsmannen Fredrik Astin berättar om dina rättigheter på jobbet när tiden inte räcker till. Samtalet spelades in på Bokmässan 2019 och leds av Maria Bohlin från Lärarnas Riksförbund.

Nov 13 2019

20mins

Play

Rank #10: 100. Björn Ranelid berättar personligt om livet, skrivandet och språket

Podcast cover
Read more

Björn Ranelid sjunger lärarnas lov och reflekterar över livet, skrivandet och språkets alla möjligheter. Han avslöjar värdens viktigaste mening och berättar hur han själv brann för att undervisa under alla de år han själv arbetade som lärare. Avsnittet är inspelat under Bokmässan och leds av Maria Bohlin.

Oct 25 2019

21mins

Play