OwlTail

Cover image of Herbert a Heledd Yn Achub Y Byd!

Herbert a Heledd Yn Achub Y Byd!

Dwy o ferched ifanc y ddinas yn trio newid eu ffyrdd er lles y blaned (gyda help llaw gwesteion arbennig!)

Weekly hand curated podcast episodes for learning

Popular episodes

All episodes

Warning: This podcast data isn't working.

This means that the episode rankings aren't working properly. Please revisit us at a later time to get the best episodes of this podcast!

Podcast cover

Ers i ni siarad y tro diwethaf...

Gyda'r byd yn teimlo fel lle go wahanol, mae Catrin a Heledd am gadw mewn cysylltiad.

31mins

5 May 2020

Rank #1

Podcast cover

Gwyliau Eco-Gyfeillgar

Herbert a Heledd sy'n trafod effaith gwyliau ar yr amgylchedd.

29mins

26 Feb 2020

Rank #2

Similar Podcasts

Podcast cover

Y gwpan Misglwyf.. Llwyddiant?

Herbert a Heledd yn edrych yn ôl ar eu hwythnos wrth iddynt brofi cynhyrch misglwyf cynaliadwy.

26mins

12 Feb 2020

Rank #3

Podcast cover

Misglwyf di-blastig

Wedi meddwl am fisglwyf di-blastig ond ddim yn siwr ble i ddechrau? Elen Ifan sy'n rhannu ei phrofiadau o gwpanau misglwyf a chynnyrch hylendid gyda Herbert a Heledd!

36mins

5 Feb 2020

Rank #4

Most Popular Podcasts

Podcast cover

Edrych yn ôl ar wythnos ddi-blastig

Catrin Herbert a Heledd Medi sydd yn edrych yn ôl ar eu hwythnos ddi-blastig!

23mins

5 Feb 2020

Rank #5

Podcast cover

Edrych yn ôl ar wythnos o deithio yn "Wyrdd"

Herbert a Heledd yn edrych yn ôl ar wythnos o deithio yn "Wyrdd".

25mins

29 Jan 2020

Rank #6

Podcast cover

Effaith teithio ar yr amgylchedd

Jacob Ellis sy'n ymuno â Herbert a Heledd i drafod yr effaith y mae teithio o ddydd i ddydd yn cael ar yr amgylchedd

33mins

22 Jan 2020

Rank #7

Podcast cover

Edrych yn ôl ar wythnos o fyw heb gynnyrch harddwch

Catrin Herbert a Heledd Medi sydd yn edrych yn ôl ar eu hwythnos o fyw heb gynnyrch harddwch sy’n rhydd o greulondeb

22mins

15 Jan 2020

Rank #8

Podcast cover

Ydy defnyddio colur yn greulon?

Emma Jenkins sy'n cyflwyno Catrin a Heledd i gynnyrch harddwch sy'n garedig i'r blaned.

31mins

9 Jan 2020

Rank #9

Podcast cover

Effaith plastig ar y blaned

Dwy o ferched ifanc y ddinas yn trio newid eu ffyrdd er lles y blaned (gyda help llaw gwesteion arbennig!)Ydych chi bach yn ddi-glem? Ry' ni 'fyd OND peidiwch a becso, fe wnawn ni'r gwaith caled i gael adrodd nôl ato chi!Alwen Marshall sydd yn trafod effaith plastig ar y blaned gyda Herbert a Heledd.

30mins

11 Dec 2019

Rank #10