OwlTail

Cover image of CfL podcast om ledelse

CfL podcast om ledelse

Podcast henvendt til danske topledere

Weekly hand curated podcast episodes for learning

Popular episodes

All episodes

Read more

Podcast henvendt til danske topledere

Mental sundhed

Podcast cover
Read more

Unik undersøgelse dokumenterer, at den mentale nedslidning efter et år med hjemmearbejde og hjemsendelser nærmer sig et kritisk niveau. Lederne, der selv er ramt, står foran en række afgørende valg.

Lyt med, når Lars Hemmingsen, Seniorrådgiver i CfL og Caroline Stadsbjerg, Erhvervspsykolog i Human Engage fortæller om mental sundhed.

Få mere at vide her: https://www.cfl.dk/artikler/mental-sundhed-marts-2021-aar-et-efter-nedlukningen-er-samfundssind-blevet-til-samfundspligt


Apr 20 2021

33mins

Play

Kriseledelse - Se usikkerheden i øjnene

Podcast cover
Read more

Se usikkerheden i øjnene

Kriseledelse handler om at have et strategisk beredskab, der sætter os i stand til at leve med og agere i forhold til usikkerhed. Det gælder markedsmæssigt, organisatorisk og ledelsesmæssigt.

Lyt med, når Ejner Jacobsen, chefrådgiver i CfL, fortæller om kriseledelse.

Mar 01 2021

25mins

Play

Sådan lykkes du med purposedrevet ledelse - februar 2021

Podcast cover
Read more

Enhver organisation med respekt for sig selv har i dag et højere formål – er purposedrevet om man vil – og for at tiltrække unge talenter og kritiske forbrugere er det altafgørende med et purpose, der rækker langt ud over bundlinjen.

Det er både nødvendigt og sympatisk, men i den gode sags tjeneste er vi tilbøjelige til at overse, at purpose ikke nødvendigvis skaber mening for medarbejderne. Og i forlængelse af det: Det er betydeligt lettere at formulere et ædelt formål end at få formålet til at leve i organisationen.

I dette podcast får du en indføring i, hvordan din organisation kan arbejde med purposedrevet ledelse, der giver mening.

Podcastet er produceret i forlængelse af et CfL-Klubhusmøde, det vil sige et arrangement for CfLs medlemmer.  

Værterne er Jacob Grum-Schwensen, seniorrådgiver i CfL og Rasmus Thomsen, CEO og Partner i IS IT A BIRD.

Feb 01 2021

25mins

Play

Strategi og eksekvering - september 2020

Podcast cover
Read more

En strategi er en langsigtet plan, der skaber retning og mål. Som bekendt forløber planer sjældent snorlige, så hvad kendetegner moderne strategiarbejde? Det får du et bud på i denne CfL-podcast, der handler om strategi og eksekvering.

Lyt med, når Ejner Jacobsen, chefrådgiver i CfL, og Erik Poulstrup, tidl. forstander på en erhvervsskole, diskuterer strategi og eksekvering omsat til den virkelige verden. Du får også en introduktion til den internationale ledelsesekspert Stephen Bungay.     

Sep 04 2020

30mins

Play

CfL podcast om strategi

Podcast cover
Read more
I november 2017 blev CfLs nye indikator om strategi præsenteret på et velbesøgt klubhusmøde.
I det her podcast kan du høre to af CfLs eksperter på strategi-området tale mere om udfordringerne med en skarp strategi.

Nov 30 2017

18mins

Play

CfL om eksekvering

Podcast cover
Read more
I oktober 2017 blev CfLs nye indikator om eksekvering fremlagt, debatteret og perspektiveret på et klubhusmøde.
I det her podcast kan du høre to af CfLs eksperter på eksekveringsfeltet:

Oct 24 2017

16mins

Play

CfL om daglig ledelse

Podcast cover
Read more
2017 indikatoren om daglig ledelse blev præsenteret på CfLs klubhusmøde for nyligt. Mere end 200 danske ledere fulgte med live i København og Aarhus.
I det her podcast kan du høre to af CfLs stærke profiler diskutere mere om daglig ledelse

Oct 04 2017

21mins

Play

Ledelsesdilemma om Vækst

Podcast cover
Read more
Din virksomhed skal vækste. Inden for samme strategiperiode er der krav om vækst på både toplinje, markedsandele og indtjening. Du argumenterer over for bestyrelsen, at vækst i toppen kræver investeringer, så derfor er det urealistisk at ville se resultater på bundlinjen samtidig. Men svaret lyder, at mange andre virksomheder fint lykkes med heftig vækst. Hvad gør du? Det debatterer tre topledere i dette podcast fra CfL

Jun 24 2017

16mins

Play

Ledelsesdilemma om Innovation (2017)

Podcast cover
Read more
Disruption. Du læser ordet igen og igen, og ser mindst lige så mange forskellige måder at håndtere det på. Din bestyrelse har også taget ordet i sin mund, og på tegnebrættet er etableringen af en helt ny disruption-unit, der skal tilføres masser af man-power og betragtelige midler. Ressourcer, der især kommer til at gå fra den løbende driftsudvikling.

Men du er i tvivl. Hvis de vildeste ideer kan komme fra to iværksættere, er en stor afdeling så overhovedet svaret? Men måske du bare tænker gammeldags? Hvad gør du?

Og chefrådgiver ved CfL, Jesper Toft, sætter perspektiv på og forklarer om den nye CfL INDIKATOR™.

Medvirkende i podcastet er:

Poul Blåbjerg adm. direktør i CfL
Jesper Toft chefrådgiver i CfL
Dorthe Keilberg partner i Deloitte Consulting
Ulrik Heilmann adm. direktør Bolius
Niels Tørsløv trafikdirektør i Vejdirektoratet

May 22 2017

14mins

Play

Ledelsesdilemma om effektivitet og værdiskabelse (2017)

Podcast cover
Read more
Mange danske virksomheder har ikke et skarpt fokus på effektivitetsforbedringer, viser den nye indikator fra CfL.

Så i dette podcast sætter vi fokus på effektivitet og værdiskabelse.

Du kan høre to topledere diskutere dette dilemma:
Skarpe, strømlinede LEAN-processer har gjort din organisation virkelig effektiv. Men hvordan står det til med værdiskabelsen? Der kommer flere og flere henvendelser fra kunder, der oplever et forringet serviceniveau, fordi alting helst skal kunne skemalægges. Du får tanken, at I måske er blevet for effektive – hvad gør du?

Og områdechef ved CfL, Bjarne Jacobsen, sætter perspektiv på og forklarer om den nye indikator.

Personer der medvirker i dette podcast:

Poul Blåbjerg adm. direktør i CfL
Bjarne Jacobsen områdechef i CfL
Jesper-Max Larsen adm. direktør i Gaihede arkitekter
Jørn Vibe Andreasen adm. direktør i Molio

Mar 20 2017

12mins

Play

Ledelsesdilemma om Organisation & HR (2016)

Podcast cover
Read more
Du har længe haft et ønske om, at din HR-afdeling i højere grad er gearet til at understøtte din forretning rent strategisk. Men når du drøfter det med HR-chefen, fornemmer du en vedvarende modstand. Du er efterhånden begyndt at overveje, om din HR afdeling overhovedet er sammensat på en ordentlig måde: organisatorisk tilknytning, størrelsesmæssigt, og kompetencemæssigt – men også her afhænger du jo af din HR-chefs vurderinger, som du fornemmer, ikke er helt uvildige. Hvad gør du?
Medvirkende:
Adm. direktør i CfL Poul Blåbjerg
Peter Jonasen
Maria Kofod Larsen - Koncerndirektør DLG
Chefrådgiver i CfL Jesper Toft

Nov 27 2016

10mins

Play

Ledelsesdilemma om strategi (2016)

Podcast cover
Read more
Du har som leder arbejdet meget med både din personlige udvikling som leder, og virksomhedens udvikling. Alt sammen i et overordnet forretningsmæssigt perspektiv, så din virksomhed konstant er bedst muligt rustet til at møde både interne og eksterne udfordringer.
Du ser dit lederskab som et strategisk fyrtårn, som hele virksomheden kan pejle efter. Men på medarbejdersiden og i ledergruppen fornemmer du langt mindre engagement for at komme i mål med jeres strategi – og det frustrerer dig, fordi du selv lægger så meget energi i projektet. Hvad gør du?

I podcastet medvirker:

- Poul Blaabjerg, Adm. Direktør, CfL
- Charlotte Pontoppidan Wise, Direktør, CfL
- Bjarne Jacobsen, Head of East, CfL
- Kim Nielsen, Adm. Direktør, Canon Danmark A/S
- Claus Klein-Ipsen, Country Manager, Sopra Steria A/S

Oct 23 2016

13mins

Play

CfL - Ledelsesdilemma om eksekvering

Podcast cover
Read more
Din virksomhed har fastlagt en ny, ambitiøs strategi, og du har givet bestyrelsen dit ord for, at de nye tiltag vil blive implementeret inden for ganske få måneder.
Du har fuldt overblik over de forskellige faser, og derfor har du turdet committe til den ganske tætte tidsplan.
Men efterhånden som ”deadline” nærmer sig, kan du se, at der simpelthen ikke sker noget. Når du spørger din ledergruppe, hvorfor tingene går mere langsomt end forventet, lyder meldingen tilbage, at alle gør, hvad de kan – men det tager tid at skabe ejerskab for de nye tiltag blandt medarbejderne.
Hvad gør du?

Sep 21 2016

11mins

Play

CfL - Ledelsesdilemma om daglig ledelse

Podcast cover
Read more
To danske topledere debatterer dette dilemma:
Du er leder for en stor organisation. Der er mange medarbejdere, og der er mange forskellige sites, hvor disse medarbejdere befinder sig. Du har arbejdet meget med at synliggøre din ledelse og din virksomheds værdier. Alligevel får du konstant tilbagemeldinger fra din ledergruppe om, at det er et problem, at du ikke er mere tilstede. Nu står du over for at gennemføre en større omstrukturering af virksomheden, og du kan allerede høre ramaskriget og kravet om din fysiske tilstedeværelse overalt i virksomheden. Hvad gør du?

Jun 29 2016

11mins

Play

CfL - Ledelsesdilemma om vækst

Podcast cover
Read more
Vækst. Ordet bliver nævnt på hvert eneste bestyrelses- og direktionsmøde du går til. For hvor bliver den af? I har gjort alt det rigtige… Du tænker, det måske er på tide at kigge indad – og måske kigge efter, om der er nogle interne barrierer, der hindrer jeres fremgang. Men når du lufter den idé for din ledergruppe, vækker den ikke begejstring. Den generelle holdning er, at det stadig er efterdønninger fra finanskrisen, og I blot skal give tingene mere tid, så skal den økonomiske vækst nok komme. Du er ikke enig. Hvad gør du?

May 29 2016

12mins

Play

CfL - Lydnyt om vækst

Podcast cover
Read more
Hør adm. direktør Poul Blåbjerg fortælle om årets temaer og mød to af CfL's eksperter, der forholder sig til temaet vækst i dette lydnyt fra CfL

May 27 2016

5mins

Play

Topledere taler om forretningsfokus, CSR og innovation

Podcast cover
Read more
I dette podcast fra CfL får to topledere dette dilemma:
Din virksomhed har innovation som en integreret del af sin målsætning. Men når du kigger på, hvad der sker i verden – Gomore på bilmarkedet, Spotify i musikbranchen og lignende eksempler - forstår du, at I måske er nødt til at nytænke jeres konkurrentbegreb fuldstændigt, for at bevare jeres gode greb om markedet. Men du har svært ved at få organisationen til at opgive den klassiske måde at tænke konkurrentbegrebet på – for det har jo fungeret hidtil. Hvad gør du?

Mar 23 2016

14mins

Play

Nytårs lydnyt fra CfL

Podcast cover
Read more
Årets sidste lydnyt fra CfL.

Dec 30 2015

4mins

Play

CfL dilemma om ledelsesansvar

Podcast cover
Read more
Du er øverste leder af en organisation, hvor der er mange ledere uden personaleansvar. Projektledere, stabschefer og specialister, der i mange situationer skal få grupper til at arbejde sammen, men som ikke har det langsigtede ansvar for personalet. De er med andre ord ikke tænkt ordentligt ind i virksomhedens drift, selvom de reelt har stor betydning for denne.
Hvordan klæder du denne ledertype på til at lede? Og hvordan får du tænkt denne ledertype bedre ind i den klassiske ledelsesstruktur samtidig med, at du fastholder deres motivation?

Dec 18 2015

13mins

Play

CfL dilemma - Strategisk beredskab

Podcast cover
Read more
Du er leder af en virksomhed, hvor du har skabt nogle rammer, du selv synes passer til det strategiske fokus for virksomheden. Produktudvikling og intern dialog fungerer fint, og du kan se, at medarbejderne trives inden for rammerne.
Men du ønsker nu på sigt at åbne op for mere kundefokus og –dialog i virksomheden, og også skabe en innovationskultur, der kan finde sted i andre afdelinger end produktudvikling.
Derfor bliver du nødt til at ændre på de eksisterende rammer. Hvordan gør du? Og hvordan sikrer du, at de nye rammer samtidig bliver så elastiske, at de kan ændres til noget helt tredje, hvis det skulle blive nødvendigt på et tidspunkt?

Nov 23 2015

13mins

Play