OwlTail

Cover image of På ren svenska - en podcast för sfi-lärare

På ren svenska - en podcast för sfi-lärare

Med podcasten På ren svenska vill vi vända och vrida på sfi. Vi tittar närmare på sfi ur flera perspektiv och får inblick i både verksamhetens praktik och akademins forskning.

Popular episodes

All episodes

The best episodes ranked using user listens.

Warning: This podcast has few episodes.

This means there isn't enough episodes to provide the most popular episodes. Here's the rankings of the current episodes anyway, we recommend you to revisit when there's more episodes!

Podcast cover

Uttal

Är det granen eller grannen som är vackrast med glitter? Processen när man lär sig att uttala på ett nytt språk är komplex, och helst ska man undvika det som kallas fossilisering, säger Elisabeth Zetterholm. Gäst: Elisabeth Zetterholm, docent och universitetslektor i svenska som andra språk.

24mins

21 Aug 2019

Rank #1

Podcast cover

Digital kompetens för sfi-lärare

I januari 2018 skrevs digital kompetens in i kursplanen för sfi. Hur ger vi sfi-eleverna en intressant undervisning med relevant innehåll, så att de kan hantera livet i dessa olika domäner även digitalt?   Gäster: författarna till boken ”Digital kompetens för sfi-lärare – vad innebär vuxenutbildningens digitalisering?” – Annsofie Thörnroth Engborg och Ivana Eklund (båda med tidigare erfarenhet som sfi-lärare). Fortsätt diskussionen på Facebook-sidan: På ren svenska.

29mins

6 Sep 2018

Rank #2

Similar Podcasts

Podcast cover

Digitala resurser och sfi

I den digitala verklighet som vi lever i behöver sfi-elever både digital kompetens och digitala resurser. Forskning bland barn i skolan visar att eleven utvecklar språket snabbare och bättre med hjälp av digitala verktyg. Inom vuxenutbildningen bedrivs just nu liknande forskning. Hur kan undervisningen verklighetsanpassas och hur kan du som sfi-lärare enkelt använda digitala resurser i din undervisning? Gäst och expert inom digital kompetens och digitala resurser i undervisningen. Ivana Eklund, författare, lärarfortbildare och föreläsare. Fortsätt diskussionen på Facebook-sidan: På ren svenska.

24mins

8 Mar 2018

Rank #3

Podcast cover

Klassrummets didaktik och modersmålets roll

Detta avsnitt fokuserar på undervisning och lärande. Hur stöttar vi eleven på bästa vis? Ett sätt är att ha ett resursperspektiv i undervisningen och att ge modersmålsbaserad undervisning i sfi. Hur går det till? Hur gör vi det möjligt? Gäst: Sigun Boström, Sfi-utvecklare, Hyllie Park i Malmö Fortsätt diskussionen på Facebook-sidan: På ren svenska.

23mins

15 Feb 2018

Rank #4

Most Popular Podcasts

Podcast cover

Språkbruk i vardags-, samhälls- och yrkesliv

Att undervisa skolovana vuxna elever som nu sitter i skolbänken och ska lära sig läsa och skriva innebär flera olika utmaningar och rentav konflikter. Hur upprätthåller vi en vuxen relation mellan läraren och eleverna?   Gäst: Fredrik Harstad, pedagogisk utvecklingsledare, föreläsare och författare, ABF Vuxenutbildning och Gothia Fortbildning. Fortsätt diskussionen på Facebook-sidan: På ren svenska.

24mins

17 Jan 2018

Rank #5