Cover image of Lära Från Lärda - En fackbok och en författare
Education
Self-Improvement

Lära Från Lärda - En fackbok och en författare

Updated 8 days ago

Education
Self-Improvement
Read more

Sveriges största podcast om lärorika böcker! Varje avsnitt handlar om en ny fackbok och dess författare intervjuas av Fredrik Hillerborg. Tipsa gärna om böcker och författare som du tycker borde vara med i programmet.Mail: fredrik@hillerb.orgHemsida: larafranlarda.comInstagram: @larafranlarda

Read more

Sveriges största podcast om lärorika böcker! Varje avsnitt handlar om en ny fackbok och dess författare intervjuas av Fredrik Hillerborg. Tipsa gärna om böcker och författare som du tycker borde vara med i programmet.Mail: fredrik@hillerb.orgHemsida: larafranlarda.comInstagram: @larafranlarda

Cover image of Lära Från Lärda - En fackbok och en författare

Lära Från Lärda - En fackbok och en författare

Latest release on Sep 20, 2020

The Best Episodes Ranked Using User Listens

Updated by OwlTail 8 days ago

Rank #1: #105 Förstå Afghanistan med Anders Fänge

Podcast cover
Read more

Boken heter "Förstå Afghanistan" och gäst är en av medförfattarna, Anders Fänge.

Afghanistan är ett land som på många sätt skiljer sig ganska markant från Sverige. Landet har en lång historia av krig, utbredd korruption, dåligt utbyggd infrastruktur, många barn som inte går i skolan och religösa grupper som driver starka agendor i landet. Men det görs också framsteg och pågår en utveckling inom många områden. Det har hänt mycket inom skola och utbildning, och situationen för flickor och kvinnor har förbättrats något. Afghanistan är på många sätt en speciellt land. Och trots sin konfliktfyllda historia så vittnar många om ett land som har en mycket gästvänlig befolkning.

I programmet pratar vi bl.a. om vilka faktorer som gör det så svårt att skapa stabilitet i landet. Vi pratar om hur utvecklingen har sett ut i Afghanistan de senaste åren. Och vi pratar om ljuspunkter och vilken positiv utveckling ändå skett. Lyssna och få en kortversion av boken!

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Feb 04 2019

50mins

Play

Rank #2: #144 Argumentationsanalys med Gunnar Björnsson

Podcast cover
Read more

Boken heter "Argumentationsanalys: färdigheter för kritiskt tänkande" och gäst är Gunnar Björnsson, författare och professor i praktisk filosofi.


Att argumentera handlar om att presentera teser och bra argument. Men lika mycket som att bli bättre på att argumentera, hjälper den här tekniken till att bättre förstå andras. Att lära sig argumentera på riktigt handlar till sist om att få klarare tankar och att utveckla ett kritiskt tänkande. I programmet pratar vi bl.a. om hur man kan värdera och analysera argument. Vi pratar om tekniker för att bygga upp bra argumentation. Och vi pratar om hur man kan använda denna teknik för bl.a. kritiskt tänkande. Lyssna och få en kortversion av boken!

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Nov 04 2019

1hr 13mins

Play

Rank #3: #128 Långsiktig viktnedgång (slutbantat) med Erik Hemmingsson

Podcast cover
Read more

Boken heter "Slutbantat" och gäst är överviktsforskaren och författaren Erik Hemmingsson.


Det är många av oss som tänker att vi behöver gå ner lite i vikt, och kanske har vi någon gång testat en och annan diet. Men det finns en hel del problem med att tro att bantning är en lösning som håller på lång sikt. För att komma till rätta med övervikt behöver man göra en djupare analys som sträcker sig utanför vad du lägger på talriken. Mat och motion är en grund, men sen behöver man även titta på emotionella faktorer (stress), familjeförhållanden (vanor hemifrån) och socioekonomiska faktorer. I programmet pratar vi bl.a. om hur övervikt fungerar och vad det kommer av. Vi pratar om vilka faktorer det är som leder fram till övervikt ("överviktsbägaren"). Och vi pratar om hur man ska göra för att hitta en bra vikt som håller på lång sikt. Lyssna och få en kortversion av boken!

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Jul 14 2019

52mins

Play

Rank #4: #118 Indien med Pär Jansson

Podcast cover
Read more

Boken heter "Indien - En reportageresa" och gäst är författaren och journalisten Pär Jansson.


I boken skildras bland annat Indisk kultur, traditioner och fenomen. Världens största demokrati är ett färgstarkt land med otroligt mycket folk, som på många sätt skiljer sig ganska kraftigt från Sverige. Utvecklingen i landet går fort och befolkningen växer, men det innebär förstås en hel del utmaningar. Följ med på en resa till Indien! 

I programmet pratar vi bl.a. om hur gamla traditioner möter städernas mer liberala rörelser. Vi pratar om hur man hanterar kor på gatorna och den överfyllda tågtrafiken. Och vi pratar om synen på relationer och sex. Lyssna och få en kortversion av boken!

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

May 05 2019

59mins

Play

Rank #5: #138 Destruktivt ledarskap med Maria Fors Brandebo

Podcast cover
Read more

Boken heter "Destruktivt ledarskap" och gäst är Maria Fors Brandebo, författare och lektor på Försvarshögskolan.


Att bra ledarskap är viktigt är nog alla överens om, men forskning har också visat att destruktivt ledarskap kan få stora negativa konsekvenser för en organisation. En av de stora utmaningarna med destruktivt ledarskap är att vi lätt kan luras av kortsiktiga resultat. Men tittar man närmre på negativa beteenden och lyssnar till medarbetarnas uppfattning kring ledaren, så får man en tydlig bild av vad som behöver göras för att lyfta arbetet till en ny nivå. I programmet pratar vi bl.a. om vad destruktivt ledarskap innebär. Vi pratar om dess olika varianter och konsekvenser. Och vi pratar om hur man kan skapa ett konstruktivt ledarskap som gynnar organisationen bättre. Lyssna och få en kortversion av boken!

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Sep 22 2019

56mins

Play

Rank #6: #137 Kärlek, relationer och terapi med Anders Nyman

Podcast cover
Read more

Boken heter "Kärlekens koreografi - Du och jag och vi hos psykologen" och gäst är psykologen och författaren Anders Nyman.


Bokens två författare har tillsammans 100 års erfarenhet från terapirum och samtal med människor om relationer och kärlek. Man brukar säga att den första förälskelsen hos par håller i sig någonstans mellan 8-12 månader, men sedan går man in i nya faser. Och för att bygga längre kärleksrelationer krävs en hel del ansträngning. Även om det inte finns något generellt facit så finns det en hel del faktorer och "nycklar" som är avgörande för att klara detta. I programmet pratar vi bl.a. om vad kärlek och relationer handlar om. Vi pratar om vilka som är de vanligaste problemen i relationer. Och vi pratar om hur man bär sig åt för att lyckas leva i långa kärleksrelationer. Lyssna och få en kortversion av boken!

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Sep 15 2019

55mins

Play

Rank #7: #99 Feministfällan med Nina Åkestam

Podcast cover
Read more

Boken heter "Feministfällan" och gäst är författaren Nina Åkestam.


Att vara feminist, eller att kalla sig feminist, har nästan blivit något det "strösslas med" åt höger och vänster. T-shirts med feministiska budskap syns i var och varannan klädaffär och det blir mindre diskussion om du kallar dig feminist än om du inte gör det. Nina tycker att den feministiska debatten idag har landat snett och börjat bli problematisk. Detta beskriver hon med ett antal fällor som många av oss hamnar i när vi diskuterar feminism.


I programmet pratar vi bl.a. om vad feminism egentligen handlar om. Vi pratar om vilka fällor feminismen fastnat i. Och vi pratar om varför det är problematiskt att Zara Larsson, i rollen som feministisk profil, lägger ut sexiga bilder på sig själv. Lyssna och få en kortversion av boken!

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Dec 17 2018

42mins

Play

Rank #8: #126 Känslor och känsloreglering med Hanna Sahlin

Podcast cover
Read more

Boken heter "Känslor som kraft eller hinder" och gäst är Hanna Sahlin, författare och specialist i klinisk psykologi.


Känslor styr och påverkar oss alla på ett eller annat sätt. Och vårt känsloliv påverkas genom både arv och miljö, och fortsätter utvecklas livet igenom. Din omgivning och människor omkring dig kommer påverka hur du hanterar och reagerar på dina känslor. Men det finns en hel del man kan göra för att utveckla sin kompetens och lära känna sig själv bättre. I programmet pratar vi bl.a. om vad känslor är för något. Vi pratar om hur sekundära känslor kan skapa problem för oss. Och vi pratar om hur man kan utveckla sin känslokompetens! Lyssna och få en kortversion av boken!

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Jun 30 2019

1hr 2mins

Play

Rank #9: #74 Konsumtionskulturen med Katarina Graffman och Jacob Östberg

Podcast cover
Read more

Boken heter "Vi är vad vi köper - Konsumtionskulturen är här för att stanna" och gäster är författarna Katarina Graffman och Jacob Östberg.


Ett vanligt missförstånd är att vi tror att vi ibland är konsumenter, exempelvis när vi är i en butik och shoppar kläder, och sen kliver vi ur konsumtionen när vi går därifrån. Men i realiteten är konsumtion en betydligt större del av vår kultur och våra liv. Genom att köpa, använda och rätta oss efter symboliskt material som marknaden erbjuder (boende, transportmedel, prylar, träningsformer m.m.) skapar vi vår identitet och kommunicerar vilka vi är.


I programmet pratar vi bl.a. om hur vi blir till genom vår konsumtion. Vi pratar om hur konsumtionskulturen kan ses som en spelplan där vi alla navigerar. Och vi pratar om hur vi alla är mindre individualistiska än vi tror. Lyssna och få en kortversion av boken!

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Apr 15 2018

1hr 11mins

Play

Rank #10: #110 Självkänsla och perfektionism med Irena Makower

Podcast cover
Read more

Boken heter "Självkänsla och perfektionism" och gäst är författaren och psykologen Irena Makower.


Det pratas ofta om självkänsla med uppdelningen "bra eller dålig självkänsla", en väldigt kraftig förenkling av ett komplext område. Det intressanta med självkänsla, individens generella bedömning av sitt värde som person, är att det finns flera olika variabler som är intressanta att titta på. Vissa har en mer stabil självkänsla (mindre påverkbar av omgivningen) medan andra har en mer villkorad (påverkas av yttre bekräftelse). Det skiljer sig också mellan explicit självkänsla (medveten nivå) och implicit självkänsla (omedveten nivå). Perfektionism är också ett område som blivit mer aktuellt på senare år och som är en ingrediens i självkänslan. I programmet pratar vi bl.a. om vilka uppdelningar som finns inom självkänsla. Vi pratar om hur perfektionism fungerar. Och vi pratar om vad man kan göra för att utveckla sin självkänsla. Lyssna och få en kortversion av boken!

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Mar 11 2019

56mins

Play

Rank #11: #130 Klimatnyckeln med Staffan A. Qvist

Podcast cover
Read more

Boken heter "Klimatnyckeln" och gäst är Staffan A. Qvist, författare och kärnfysiker. Se video från inspelningen här.


Klimatförändringarna är vår tids största utmaning och något som oroar hela världen. Det råder en bred enighet i både forskarvärlden och bland världens länder att användning av fossila bränslen är en väldigt stor del av problemet, och att vi måste övergå till rena energikällor. Med siffror och statistik presenterar författarna vad dom kallar "en fungerande lösning på världens största problem".  I programmet pratar vi bl.a. om vad vad som ligger bakom klimatförändringarna. Vi pratar om de få länder som faktiskt lyckats göra en omställning, och vad de har gjort (däribland Sverige). Och vi pratar om vad som måste göras för att världen ska kunna bromsa klimatförändringarna. Lyssna och få en kortversion av boken!

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Jul 28 2019

1hr

Play

Rank #12: #102 Naturens hemlighet med Eva Sanner

Podcast cover
Read more

3 min video från inspelningen här! Boken heter "Naturens hemlighet" och gäst är författaren och terapeuten Eva Sanner.


För stadsbor kan skogen nästan kännas som något lite okänt, något som är långt borta. Och en känsla av "vi och dom", skogen är där och vi är här, kan göra att vi har en ganska svag relation med naturen. Men det finns otroligt mycket som natur, växter och skog kan skapa både vad gäller välmående och känsla av tillhörighet. I programmet pratar vi bl.a. om vad naturen kan göra med oss. Vi pratar om relationen mellan människor och natur. Och vi pratar om varför odling och trädgård är så givande för människor. Lyssna och få en kortversion av boken!

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Jan 14 2019

54mins

Play

Rank #13: #122 Så påverkas vi av skräpmat med Jacob Gudiol

Podcast cover
Read more

Boken heter "Skitmat!" och gäst är författaren och fysioterapeuten Jacob Gudiol.


I princip alla vet om att det är onyttigt med socker och att vi blev överviktiga av för mycket mat i kombination med för lite motion. Men problemet med skitmat ("snabbmat") är att den lurar oss på ett nästan omedvetet sätt. Mycket av snabbmaten är framtagen och utvecklad för att ge oss en så stark belöning att det är svårt att stå emot. Innehållet är noga uträknat (andel socker, fetter o.s.v.) för att den ska sälja så mycket som möjligt och att vi ska köpa den om och om igen. I programmet pratar vi bl.a. om vilka olika faktorer som gör att vi går upp i vikt. Vi pratar om varför vi har svårt att hantera skräpmat. Och vi pratar om vad man kan göra för att få bättre koll på sin kost. Lyssna och få en kortversion av boken!

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Jun 02 2019

1hr 6mins

Play

Rank #14: #92 Det omätbara och det mätbara med Jonna Bornemark

Podcast cover
Read more

Boken heter "Det omätbaras renässans" och gäst är författaren Jonna Bornemark, docent i filosofi och lektor på Centrum för praktisk kunskap på Södertörns Högskola.


Vi lever i en tid då siffror och statistik är högt värderat och något vi mer än gärna använder för att kontrollera och utvärdera. Kvalitet skapas av kvantitet när saker och ting ska mätas och rapporteras. Inte minst inom skola, sjukvård och äldreomsorg. Men hur kan man tänka istället och vad finns det för alternativ? I programmet pratar vi bl.a. om hur det mätbara förhåller sig till det icke mätbara. Vi pratar om vad man går miste om när man lägger för stor vikt vid siffror och statistik. Och vi pratar om hur och varför man bör göra annorlunda. Lyssna och få en kortversion av boken!

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Oct 29 2018

58mins

Play

Rank #15: #112 Korea igår och idag med Gabriel Jonsson

Podcast cover
Read more

Boken heter "Korea igår och idag" och gäst är Gabriel Jonsson, författare och lektor vid koreanska avdelningen på instititution för Asien-, Mellanöstern- och Turkiestudier på Stockholms Universitet.


Koreahalvön har en dramatisk och konfliktfylld historia. Dagens Nord- och Sydkorea förknippas idag med helt olika saker och har väldigt olika relationer till omvärlden. Nordkorea är främst kända för sin diktatur och är väldigt stängda mot omvärlden. Det välbefolkade Sydkorea är ett för omvärlden öppet land, har en demokratisk vald president och är för många förknippade med varumärken som Samsung. I programmet pratar vi bl.a. om ländernas framväxt och bakgrund fram tills idag. Vi pratar om hur ländernas relation har sett ut genom åren. Och vi pratar om vad som kännetecknar respektive land. Lyssna och få en kortversion av boken!

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Mar 25 2019

53mins

Play

Rank #16: #117 Kriminalvården och fängelsevistelse med Annelie Björkhagen Turesson

Podcast cover
Read more

Boken heter "Kriminalvården - Innanför och utanför" och gäst är Annelie Björkhagen Turesson, huvudredaktör för boken och lektor på Malmö Universitet.


Kriminalvården har ett oerhört viktigt men komplicerat uppdrag. De ska både låsa in och skydda samhället från brottslingar, samtidigt som de ska vårda och återanpassa brottslingarna till samhället. Synen på fängelsestraff och brottslingar är också något som förändrats över tid och påverkas av samhällsdebatt och politik. Men ett perspektiv som ofta glöms bort är att de intagna även har familj och anhöriga som på olika sätt blir påverkade av deras vistelse i fängelse. Inte minst deras barn. I programmet pratar vi bl.a. om hur fängelser och kriminalvården växt fram och förändrats över tid. Vi pratar om hur politik och samhällsdebatt påverkar kriminalvårdens uppdrag och situationen för de intagna. Och vi pratar om hur anhöriga påverkas när personer hamnar i fängelse. Lyssna och få en kortversion av boken!

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Apr 28 2019

1hr 9mins

Play

Rank #17: #134 Fötterna och kroppens välmående med Pa Sandberg

Podcast cover
Read more

Boken heter "Fötter - Ett nytt perspektiv på kroppen" och gäst är författaren och kroppsterapeuten Pa Sandberg.


Något som skiljer våra fötter från andra kroppsdelar är att vi dagligen paketerar in dem i ganska hårda och skyddande förpackningar (d.v.s. skor). Det här gör vi för att det känns både naturligt och nödvändigt i den kultur vi lever i. Men det finns samband mellan fötter, muskelbelastning, stress och hur vi rör oss. Det finns också starka samband mellan kroppens välmående och hur vi belastar kroppen i alla typer av sammanhang. Hur vi går, hur vi springer och hur avslappnade eller stressade våra muskler är till vardags är avgörande faktorer för hur våra kroppar mår i sin helhet.  

I programmet pratar vi bl.a. om varför fötterna har en påverkan på resten av kroppens välmående. Vi pratar om varför små felbelastningar av muskler kan få stora konsekvenser. Och vi pratar om varför man ska försöka hitta motionsformer där vi inte "stresstränar". Lyssna och få en kortversion av boken!

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Aug 25 2019

55mins

Play

Rank #18: #101 Sociologi 2.0 med Simon Lindgren

Podcast cover
Read more

3 min video fån inspelningen här! Boken heter "Sociologi 2.0" och gäst är författaren Simon Lindgren, professor i sociologi på Umeå Universitet.


Vi beter oss och gör saker annorlunda beroende på vilka konstellationer vi befinner oss i med andra människor. Vi beter oss exempelvis lite annorlunda när vi är två personer mot när vi är tio personer. Inom sociologin intresserar man sig just för detta, hur vi människor fungerar och beter oss i allt ifrån mindre grupper till väldigt stora sammanhang (samhällsnivå). I programmet pratar vi bl.a. om vad sociologi är för något. Vi pratar om hur man kan använda sig av sociologi. Och vi pratar om hur man kan använda gamla teorier på nya samhällsfenomen. Lyssna och få en kortversion av boken!

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Jan 07 2019

40mins

Play

Rank #19: #96 Normbrytande föräldraskap med Lina Bodestad

Podcast cover
Read more

Boken heter "Farliga monster och ljuva prinsessor" och gäst är författaren och normpsykologen Lina Bodestad.


Klädaffärernas barnavdelningar är fyllda med två färger, rosa för flickor och blå för pojkar. I leksaksaffärerna kan du köpa Barbie till flickorna och Batman till pojkarna. Och i Disneyfilmer är prinsessor vanligt förekommande. Men vad är egentligen problemet med allt detta och kan inte flickor få vara prinsessor om de nu vill det? Vi reder ut allt detta och diskuterar om färger och leksaker egentligen har någon betydelse.


I programmet pratar vi bl.a. om skillnaden mellan möjliggörande och begränsande normer. Vi pratar om problematiken med att begränsa barnens val utifrån deras kön. Och vi pratar hur man som vuxen kan tänka för att öka barnens valmöjligheter. Lyssna och få en kortversion av boken!

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Nov 26 2018

42mins

Play

Rank #20: #94 Dejting och dejtingpsykologi med Linnea Molander

Podcast cover
Read more

Boken heter "Dejting börjar med dig!" och gäst är författaren och dejtingcoachen Linnea Molander.


Vi lever i en tid med appar och internet som gör det lättare än någonsin att komma i kontakt med potentiella partners. Trots detta så stannar många som singlar och lever sina liv där mycket går bra förutom just kärlekslivet. Men vad detta handlar om är egentligen psykologi och självkännedom. Låt oss kalla det dejtingpsykologi!I programmet pratar vi bl.a. om vilka som är dom riktiga orsakerna till att många är singlar. Vi pratar om hur dejtingbeteenden har en stark koppling till ens barndom. Och vi pratar om vad det finns för verktyg för dig som vill komma ifrån singellivet. Lyssna och få en kortversion av boken!

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Nov 12 2018

45mins

Play