OwlTail

Cover image of Genel Muhasebe

Genel Muhasebe

Genel Muhasebe

Popular episodes

All episodes

Read more

Genel Muhasebe

22. Gelir ve Giderlere Ait Dönem Sonu İşlemleri - Bölüm 2

Podcast cover
Read more

Oct 03 2012

19mins

Play

20. Reeskont ve Amortisman İşlemleri - Bölüm 2

Podcast cover
Read more

Oct 03 2012

17mins

Play

19. Reeskont ve Amortisman İşlemleri - Bölüm 1

Podcast cover
Read more

Oct 03 2012

20mins

Play

21. Gelir ve Giderlere Ait Dönem Sonu İşlemleri - Bölüm 1

Podcast cover
Read more

Oct 03 2012

20mins

Play

18. Dönem Sonu İşlemleri - Bölüm 2

Podcast cover
Read more

Oct 03 2012

17mins

Play

17. Dönem Sonu İşlemleri - Bölüm 1

Podcast cover
Read more

Oct 03 2012

22mins

Play

13. Borçlar - Bölüm 1

Podcast cover
Read more

Oct 03 2012

19mins

Play

16. Gelirler ve Giderler - Bölüm 2

Podcast cover
Read more

Oct 03 2012

20mins

Play

14. Borçlar - Bölüm 2

Podcast cover
Read more

Oct 03 2012

19mins

Play

15. Gelirler ve Giderler - Bölüm 1

Podcast cover
Read more

Oct 03 2012

20mins

Play

6. Muhasebe Süreci - Bölüm 2

Podcast cover
Read more

Oct 03 2012

18mins

Play

9. Hazır Değerler ve Menkul Kıymetler - Bölüm 1

Podcast cover
Read more

Oct 03 2012

20mins

Play

7. Stoklar - Bölüm 1

Podcast cover
Read more

Oct 03 2012

20mins

Play

11. Alacaklar - Bölüm 1

Podcast cover
Read more

Oct 03 2012

20mins

Play

12. Alacaklar - Bölüm 2

Podcast cover
Read more

Oct 03 2012

19mins

Play

8. Stoklar - Bölüm 2

Podcast cover
Read more

Oct 03 2012

19mins

Play

10. Hazır Değerler ve Menkul Kıymetler - Bölüm 2

Podcast cover
Read more

Oct 03 2012

19mins

Play

4. Hesaplar - Bölüm 2

Podcast cover
Read more

Oct 03 2012

20mins

Play

3. Hesaplar - Bölüm 1

Podcast cover
Read more

Oct 03 2012

20mins

Play

2. Muhasebe ve Mali Tablolar - Bölüm 2

Podcast cover
Read more

Oct 03 2012

19mins

Play