OwlTail

Cover image of Pharaos Cigarer

Pharaos Cigarer

Godnathøjtlæsning for voksne. Karsten Pharao læser op hjemme fra sit bibliotek.

Popular episodes

All episodes

The best episodes ranked using user listens.

Podcast cover

"De dødes Rige" af Henrik Pontoppidan 10

"De dødes Rige" af Henrik Pontoppidan. Jyttes mor, fru Bertha Abildgaard, besøger på Tyrstrups opfordring Enslev for at prøve at tale ham fra et opgør med partiet - men forgæves.  Den gamle lader sig ikke rokke fra sin beslutning om ikke alene at nedlægge alle sine hverv, inklusiv æresformandsskabet, men også helt at melde sig ud af det parti, han har været med til at grundlægge. Og han afviser endda fru Bertha temmelig groft.I mellemtiden aflægger Jytte sammen med sin fætter et besøg i portrætmaleren Karsten Froms atelier for at vælge et af to mulige portrætter af jægermesteren. Endnu en gang er Jytte endt i et mærkeligt frastødnings/tiltrækning-forhold til en mand. Foreløbig afviser hun, men Karsten From optræder ikke desto mindre ofte i hendes tanker. I Tyrstrups fløj af partiet indkaldes der til et hemmeligt møde for at drøfte "problemet Enslev", men da Tyrstrup møder op og fortæller om Enslevs beslutning, der helt overrumpler og chokerer forsamlingen, afsluttes mødet.Time 2:  Grosserer Søholm orienterer sig om den politiske situation og indkalder svigersønnen til en samtale, hvor han advarer ham om, at han ved at holde sig til Enslev risikerer at sætte sin mulige ministerudnævnelse i fare (og det er jo Søholms drøm at se sin datter som ministerfrue). Men John Hagen afviser hånligt sin svigerfar, og efter et voldsomt skænderi forlader han ham og går til Dronningens Tværgade for at tale med Jytte. Hun er imidlertid ikke alene hjemme, som han havde regnet med, men har besøg af fru Merck, en rig juvelerfrue, som også er ved at få malet sit portræt af Karsten From og som vist også har et forhold kørende med kunstneren. Hun har tydeligvis opsøgt Jytte under et opdigtet påskud for at spionere lidt på en mulig konkurrent.Mads Vestrup afholder nu sit annoncerede møde på dansebulen Elysium, og på grund af avisskriverierne om ham, møder der mange op. Men de skuffes, da han ikke taler dunder om præsterne, men i stedet giver en decideret vækkelsesprædiken. Dog er der også nogle, der bliver betagede, deriblandt varietéskuespillerinden Susse Frederiksen.

1hr 50mins

8 Jun 2019

Rank #1

Podcast cover

De dødes rige af Henrik Pontoppidan 1

"De dødes rige" af Henrik Pontoppidan. Time 1: Godsejer Torben Dihmer er vendt hjem fra nyttesløs medicinsk behandling i udlandet. Han er sikker på, at han ikke har langt igen, og udsætter alle beslutninger vedrørende godsets vedligeholdelse til senere, for han når jo alligevel ikke selv at se noget af det færdiggjort. Men døden trækker ud.En dag får han besøg af en gammel ven fra studietiden, der nu er blevet en berømt læge. Han kommer med godt nyt: en opdagelse i Paris betyder, at der nu er helbredelse for Torbens sygdom, og en kur bliver straks påbegyndt - med lovende foreløbigt resultat. Lægen, Asmus Hagen, taler flere gange om sin kusine, Jytte Abildgaard, som Torben har kendt siden barneårene, hvor ferierne blev tilbragt på Asmus Hagens familiegods Storeholt. Og vi får at vide, at Torben og Jytte ved tidligere møder har sværmet for hinanden, men at Jytte på et tidspunkt har afslået et frieri.Det er imidlertid tydeligt for både Torben og Asmus, at de er vokser fra hinanden.Time 2: Den lokale præst, Rasmus Vestrup, har gået i underskolen med Torben. Han var tyk (hvad han stadig er) og blev meget drillet i skolen. Senere mødte de hinanden under studierne i København, men Rasmus underlegenhedsfølelse plagede ham. Da Torben nu møder ham som den lokale præst, har det usikre forladt ham, han er blevet meget fast i troen. Og han geråder i en heftig diskussion med lægen, som ikke kan anerkende Guds betydning for Torbens og andres helbredelse. Hjemme i præstegården hersker der imidlertid ikke den rene idyl. Rasmus afblomstrede kone, der er skævhoftet efter barnefødslerne, er jaloux og klynkende og vil gerne have lov til at opsøge den medicinske autoritet, som er på besøg hos Torben Dihmer, men Rasmus belærer hende om, at der kun findes helbredelse hos frelseren Jesus Kristus. Selv overvejer Rasmus at lade sig opstille til folketingsvalget, da han aner, at det er Guds vilje, fordi de sidste tider står for døren.

1hr 50mins

6 Apr 2019

Rank #2

Similar Podcasts

Podcast cover

De Dødes Rige af Henrik Pontoppidan 2

"De Dødes Rige" af Henrik Pontoppidan. Mads Vestrup går hjem fra sit mislykkede besøg på Fausingholm, men en kødets lyst driver ham op mod Jørgen Stauns gård. Det er Stauns kone, Oleane, der driver ham. Hans kone har altså ikke haft helt uret i sin mistanke. Men da han se hende og erfarer, at Jørgen Staun er kørt til Randers, bliver han alligevel forskrækket og prøver at slippe bort, men Oleane har låst døren og truer med at tage livet af sig. Mads bliver bange, og da han efter at hun er gået ind og har gemt sig finder hende i live, bliver han så lettet, at Oleane misforstår hans udtryk og kaster sig om halsen på ham.I næste kapitel er scenen en smuk ferieby på den italienske riviera uden for Genua. Et par af Torben Diehmers gamle bekendte opholder sig der, og de taler om Torben som snart ventes dertil. Og der tales også om Jytte Abildgaard, som sammen med sin mor opholder sig på stedet, og om det mulige forhold mellem Torben og Jytte. Time 2: Jyttes mor betror datteren, at Torben er rejst derned i håbet om at få hendes ja, og hun presser datteren til at tilstå, at hun elsker Torben.Så mødes de to da endelig, og efter sin tilståelse - og efter at have set ham igen - er Jytte helt glad og rolig - men måske lidt for rolig, for Torben mistolker det som manglende interesse og er parat til straks at rejse videre.

1hr 49mins

11 Apr 2019

Rank #3

Podcast cover

Degnens Hus af Hulda Lütken 5

Peter kommer forvirret og paranoid hjem fra hovedstaden, men der er jo ingen, der har stjålet hans bankbog, og det kommer til en slags forsoning med Lina.Linas gamle mor, Martha, har længe gået og skrantet. Hendes mand, Lars, har jo solgt det gamle hus og bygget et nyt, som ingen af dem kan vænne sig til. Og hun får det dårligere og dårligere. Time 2:  Gamle Martha dør efter på dødslejet at have fået tilgivelses nådegave og er blevet forsonet med Lars, som hun ellers ikke har kunnet tilgive.I Peters omtågede tanker spøger stadig søsterens mange penge, og forestillingen om, at han jo må få søsterens adresse, når hun ønsker sine kister eftersendt, holder ham oppe. Men en dag kommer der en lastbil og henter kisterne til garderoben på Københavns Hovedbanegård altså uden adresse. Og Peter bryder fuldstændig sammen. Det ender med at lægen indlægger ham.Til slut er Lina alene med sønnen Hans, som lader til at være sindsformørket, og datteren Maria Magdalena, hendes lys og håb.  Da hun en lillejuleaften kommer hjem efter en lang tur til fattiggården, forbi det forandrede barndomshjem og ude i mosen, falder mor og datter hinanden om hals, og endelig kan Lina græde ud.

1hr 49mins

30 Mar 2019

Rank #4

Most Popular Podcasts

Podcast cover

"De dødes Rige" af Henrik Pontoppidan 11

"De dødes Rige" af Henrik Pontoppidan. Tilnærmelsen mellem Karsten From og Jytte Abildgaard fortsætter med møder til koncerter og i teatret, og til sidst må Jytte bede sin mor om, at hun i det mindste vil acceptere, at Karsten From vil aflægge besøg i hjemmet.  Fru Bertha er bestyrtet. John Hagen opdager tilfældigt, at hans kone aflægger hemmelige besøg hos vennen Frandsen og han laver en voldsom scene på trappen uden for dennes lejlighed, da han har set sin kone gå derind. Det ender med at han bliver først bort af politiet og spærret inde på den lukkede afdeling.Susse Frederiksen har i fortvivlelse søgt Mads Vestrup, men tør i sidste øjeblik ikke gå ind. Hun går i stedet ned og kaster sig i kanalen, men Vestrup har anet det og når frem i rette tid til at redde hende.Time 2:  John Hagens skæbne vækker opsigt hjemme på egnen, og pastor Gaardbo bliver opfordret til at stille op til valg igen med bedre udsigter nu, da jægermesteren har kastet skam over sin valgkreds med skandalen. Pastor Gaardbo liver op ved tanken, men er stadig beklemt over det brud med hans bror, som det kom til sidst de mødtes, for mere end to måneder siden. Da Povl Gaardbos kone bliver alvorligt syg efter en fødsel, opsøger han broderen, men de er gledet meget langt fra hinanden, og det er lige ved, at de iegn ryger i totterne på hinanden. Lægen må indse, at han ikke længere har nogen bror, og vi får også at vide, at Povl Gaardbo har båret ensom på den hemmelighed, at Johannes kæreste ikke døde ved et ulykkestilfælde. Det var selvmord, som Jytte havde anet. Han har dog aldrig røbet det for broderen.Grosserer Søholm kommer for første gang til det renoverede Storeholt og holder selvskaber og jagter,  men umiddelbart før sin hjemrejse til København, bliver han syg.

1hr 50mins

15 Jun 2019

Rank #5

Podcast cover

"De Dødes Rige" af Henrik Pontoppidan 8

"De Dødes Rige" af Henrik Pontoppidan. Den afskedigede præst og nuværende vandreprædikant Mads Vestrup er kommet til København og bliver kontaktet af en journalist fra Enslevs avis "5. juni", der åbenbart vil bruge ham i kampen mod den klerikale fløj af partiet. Vestrup er som en hund i et spil kegler, men lurer efterhånden den alkoholiserede journalist af.Den avislæsende og politiserende direktør Zaun opsøger statsminister Tyrstrup for at afværge, at provst Broberg udnævnes til ny kirkeminister, men det er umuligt. Han overbringer Enslev budskabet via dennes veninde frk. Enevoldsen.Time 2: Enslev ligger syg i lejligheden på Sankt Annæ Plads og modtager budskabet om provstens snarlige udnævnelse med stoisk ro; han var forberedt. Men det er en krigserklæring, nu skal det sidste slag mod den klerikale fløj i partiet slås, og han indkalder redaktøren af "5. juni" til et møde.Samtidig er Mads Vestrup, der har leveret stof til det første lille nålestik mod provst Broberg i avisen, gået med journalisten ud til nogle kunstnervenner for at fordrive ensomheden. Det ser ud til at blive et vildt drukgilde.

1hr 50mins

25 May 2019

Rank #6

Podcast cover

"De dødes Rige" af Henrik Pontoppidan 14

Asmus Hagen opsøger sin gamle ven Torben Dihmer på hotellet, hvor han bor. Han er ved at forberede sig på at tage hjem til Fausingholm, og lægen bemærker, at Torben ser dårlig ud. Han indrømmer også, at han er holdt op med at tage sine piller, for ingen kan alligevel undslippe sin skæbne. Han virker glad og siger også selv, at han nu er ved at slippe ud af "de dødes rige", det travle, over forbrugende samfund, der virker som om det er i de sidste krampetrækninger.I folketinget behandles Enslevs mistillidsdagsorden, og han holder en stor tale, der voldsomt angriber regeringen og alle præsterne. Men han lider et eklatant nederlag. Han opfordrer sin læge til at operere ham, så han måske kan vinde et par års ekstra liv, der skal bruges på hans sidste kamp.Time 2: Jytte og Karsten From bliver gift og planlægger en bryllupsrejse til Italien. Bryllupsnatten inden afrejsen får de ødelagt af den forsmåede fru Mercks hævn: et rend af telegrambude hele natten.Enslev bliver opereret, men dør kort efter. Og han får en storslået begravelse.Jytte og Karsten vender hjem efter nogle måneder. Karsten skal deltage i konkurrencen om et mindebillede af Enslev. Jytte møder Meta Gaardbo på gaden. Hun fortæller at de er flyttet til Nørrebro, men overvejer at emigrere, fordi Povl Gaardbo er blevet så forfulgt på grund af sine holdninger, at han har mistet alle sine patienter.Povl Gaardbo er gået forbi sin bror på gaden, men denne undgik at se ham og hilste ikke. Povl opsøger nu missionshuset Bethesda for at høre Johannes tale, og han indser i hvor høj grad Johannes lider af from selvforblindelse.

1hr 50mins

6 Jul 2019

Rank #7

Podcast cover

"De dødes Rige" af Henrik Pontoppidan 6

"De dødes Rige" af Henrik Pontoppidan. Jægermester Hagen på Storeholt bliver temmelig piqeret, da skovtaksator Frandsen pludselig dukker op, for det er den mand han mistænker sin kone for at have en flirt kørende med, og på en efterfølgende udflugt til en arkæologisk udgravning bliver hans mistanke bestyrket, og også Jytte og hendes mor kan mærke det. Ubehaget ved opholdet er nu så stort, så fru Bertha beslutter sig til at rejse i utide. Jytte får hende dog til at afvente Enslevs besøg.Jytte aflægger sin veninde Meta et besøg i lægeboligen, og hun erfarer bl.a. at lægen ikke er spor religiøs, selvom hans bror altså er præst, men er stærk modstander af medicin og er imod bedøvelse ved børnefødsler. Jytte har også en føler ude i forbindelse med Metas svoger, der lever alene i præstegården, idet hans forlovede døde inden brylluppet.Time 2: Jytte sidder i haven en dag, da pastor Gårdbo kommer forbi for at se til en syg blandt personalet. Han opfordrer Jytte til at se ind til den syge en gang imellem. Jægermesteren kommer til, og da han hører Gårdbo tilbyde hjælp fra menighedsplejen til den syge, bliver han pludselig meget uhøfligt afvisende. Han mistænker præsten for at ville spionere og sprede kedelige rygter om Storeholt op til valget. I Jyttes øjne er han både ubehøvlet og latterlig. I sine samtaler med præsten har hun fundet ham interessant, men absolut ikke en type, hun kunne forelske sig i. Så da Meta den dag, hvor Enslev er ventet og Jytte er alene, da hele familien er kørt ud i skoven for at høre Enslev, opsøger hende for at få hende til at deltage i en sammenkomst for sognets ældre, får Jytte sikkerhed for, at pastor Gårdbo og hans svigerinde er ved at lokke hende, og hun bruger da en anden pludseligt opdukket gæst, portrætmaleren Karsten From, til at chokere Meta, som sandsynligvis efter den visit ikke længere vil tale godt om hende over for præsten.Enslev komme til enen for at holde den politiske tale ved sommermødet i skoven, men på vejen gøres der på hans opfordring holdt ved præstegården, og i enrum taler han med pastor Gårdbo for at advare ham mod at træde ind i politik og samtidig tage bestik af ham og hans politiske evner.

1hr 50mins

11 May 2019

Rank #8

Podcast cover

De Dødes Rige af Henrik Pontoppidan 3

Torben trækker sig tilbage til sit hotel efter en begivenhedsrig dag. På turen har han kysset Jytte, og hun lagde selv hoved parat til kys! Men om aftenen er hun igen kølig og fraværende. Han lægger imidlertid ikke stor vægt på det, og dagen efter fortæller Jyttes mor ham da også, at Jytte bare var træt. Men hun fortier, at Jytte faktisk har bedt hende om at meddele Torben, at hun ikke er i stand til at elske ham nok. Moren forstår, at man ikke skal presse hende, for hun er på randen af et sammenbrud.På hotellet er Torben blevet opsøgt af direktør Zaun, der nu kan fortælle, at folketinget står foran at blive opløst og valg udskrevet, og at partiet (dvs. det radikale Venstre) gerne vil opstille Torben i en sikker kreds. Men Torben, der nu drømmer om et snarligt bryllup, beslutter sig til at afslå foreløbigt. Han er i det hele blevet i tvivl om store, samfundsforbedrende projekters nytte, efter at hans eget forsøg med et alderdomsasyl på Fausingholm ikker har givet andet end brok og bøvl og utilfredshed.I anden time: Hjemmefra får Torben besked både via Asmus Hagen og godsets forvalter om at den fanatiske lokale præst Mads Vestrup er blev sat fra sit kald efter en skandale. Han har indrømmet at have haft et forhold til nabokonen Oleane, og efter at provsten derfor har set sit snit til at komme af med den besværlige sognepræst har Mads lavet en scene i kirken og forbandet de hykleriske præster. I ly af mørket må han og hele familien flygte fra præstegården, og nu flakker han om på Viborgegnen som omvandrende vækkelses-prædikant, der holder møder på kroerne og lader hatten gå rundt.

1hr 49mins

17 Apr 2019

Rank #9

Podcast cover

”De dødes Rige” af Henrik Pontoppidan 12

”De dødes Rige” af Henrik Pontoppidan. Den tilnærmelse mellem brødrene Gaardbo, som fru Metas sygdom medførte, varer ikke længe. Folks reaktion på Pouls behandling af grosserer Søholm rygtes, og selv Johannes må – om end nødtvunget – tage afstand fra broderens opførsel. Det fører til et voldsomt opgør imellem dem. Men ved valget bliver Johannes indvalgt i folketinget.I København fortsætter spillet frem og tilbage mellem Karsten From og Jytte Abildgaard uden nogen endelig afgørelse.Time 2: Karsten From bliver opsøgt af sin forsmåede elskerinde, der spørger til hans ustandselige afvisninger, og han får til sidst brutalt vist hende døren. Men til det store bal om aftenen har han ikke mange forhåbninger; Jytte har svaret med det sædvanlige ”måske” og holdt ham i stadig usikkerhed. Han iagttager hende i salen i smug og bemærker, at han sender urolige blikke mod hans tomme plads. Efter koncerten byder han hende op til dans for øjnene af hendes bestyrtede mor og hendes fætter Asmus.  Og nu går bysladderen.  Han kan imidlertid stadig ikke nå gennem hendes henholdende forsvarsværker og prøver at narre hende i en lumsk fælde, som hun opdager, hvorefter hun - vred på sig selv og sin naivitet - forlader festen uden at sige farvel.De følgende dage bestormer han hende med breve fulde af undskyldninger og åbenhjertige betroelse, og det bliver disse betroelser, der endelig vinder hende.Torben Dihmer er vendt hjem fra sin store udlandsrejse og opsøger vennen Asmus Hagen, som hurtigt kan se, at han ikke ser godt ud. Torben har opgivet enhver tanke om en politisk karriere og ser nu på verden med al dens jag på succes og udvendig lykke som ”De dødes rige”, som han vender sig bort fra i afsky. Men han røber, at han umiddelbart efter sin hjemkomst var gået hen til det store bal, for at fordrive tiden, og havde set Jytte sammen med Karsten From, som han nu forhører sig om.

1hr 50mins

22 Jun 2019

Rank #10

Podcast cover

"De dødes Rige" af Henrik Pontoppidan 13

"De dødes Rige" af Henrik Pontoppidan.Jytte Abildgaard er blevet stærkt forelsket i portrætmaleren Karsten From og de planlægger at offentliggøre forlovelsen så snart Jyttes mor er orienteret. Men fru Bertha er mildest talt ikke begejstret og nægter rent ud at anerkende Karsten From som sin svigersøn, og hun udtrykker beklagelse af sit eget svigt som mor, der gav sig udtryk i, at hun ikke tvang Jytte til at gifte sig med Torben Dihmer. Jytte har selv tænkt, at en type som Karsten From jo ikke vil være tro i det lange løb, men hendes erkendelse af dette er altså ikke nok til at standse hende.På hospitalet besøger Mads Vestrup sangerinden Susse Frederiksen, men finder hendes seng belejret af to højtråbende herrer fra pressen, som dog forlader stuen, før de bliver smidt ud. Og ved hendes seng finder han en kulørt roman, som en ung læge har lånt hende. Da han bagefter bliver bedst om at møde hos overlægen, er han harmfuld over at han bliver bedt om at standse sin missionsvirksomhed på hospitalet, mens lægen på ingen måde vil diskutere smudslitteratur og snuske herrebesøg på stuen.Overlægen har også aflagt besøg hos jægermester Hagen, der tilsyneladende er faldet helt til ro, men ikke kan få et fast løfte om snart at kunne komme hjem. Derfor sniger han sig ud og kører hjem, for at forsones med frue. Det falder ikke heldigt ud, og lammet og ulykkelig tager han roligt med tilbage til hospitalet.Time 2: Mads Vestrup får uventet besøg af pastor Johannes Gaardbo, som dels vil undskylde sin opførsel ved Strige-mødet, dels overbringe en invitation fra Københavns biskop. Ved vækkelsesmødet samme aften bliver han opsøgt af sygeplejersken frk. Mohn, der kan fortælle ham at Susse Frederiksen er blevet udskrevet for at undgå skandale og at han i øvrigt vil være velkommen til at holde sine møder i missionskredsens lokaler. Til mødet hos biskoppen er det først og fremmest missionens leder, pastor Steensballe, der fører ordet og indbyder ham til et medarbejderskab ved det nye kristelige dagblad, der planlægges.Det er også dette bald, der nu lokker 5. Junis redaktør Samuelsen, til at forlade hvad han betragter som en synkende skude, idet han forudser Enslevs snarlige fald. Det ærgrer Enslev, at han ikke har forudset dette frafald, men han agter selv at overtage reaktionen af bladet.

1hr 50mins

29 Jun 2019

Rank #11

Podcast cover

"De dødes rige" af Henrik Pontoppidan 5

"De dødes rige" af Henrik Pontoppidan. På verandaen på Storeholt bliver Jytte og hendes mor præsenteret for stedets præst, pastor Gaardbo, der skal være meget populær blandt de fattige i sognet. Han kommer for at fortælle, at Tyge Enslev - den gamle politiske kæmpe - har meddelt, at han ønsker at tale ved et nært forestående arrangement. Da han er gået, fortæller fru Vilhelmine, at han er en nevø af Enslev, selvom han aldrig taler om det.Ved en samtale lidt senere forklarer jægermesteren, at pastoren er en søn af Enslevs broder, skolelæreren. Og i samalens løb røber han også, at han tænker over at lade sig opstille til folketingskandidat.Nu viser det sig også, at pastor Gaardbos tvillingebror også er kommet til egnen, nemlig som stedets læge, og at hans kone ikke er nogen anden end Jyttes gamle skoleveninde Meta.I en alvorlig samtale insisterer fru Bertha på at få at vide, hvad der er galt med gårdens økonomi, og jægermesteren må bekende, at han er i økonomiske vanskeligheder.Time 2:  Pastor Gaardbo og hans bror lægen har også en alvorlig samtale - om deres onkels forestående komme til egen for at holde tale. Man fornemmer at de deler deres fars holdning til Enslev, en også at der er noget uudtalt, der skiller dem i den anledning. Lægen lægger pres på broderen for at få han til at stille op til valget for at undgå, at kandidaten bliver den lokale skolelærer.Jægermesteren får hastebesøg af sin bror, professor Asmus Hagen, som åbenbart ved en henvendelse til kaffegrosserer Søholm har fået reddet terminen i land for Storeholt, men i en samtale med fru Bertha fortæller han hende, at der i det lange løb nok ikke er nogen redning og at kaffegrossereren planlægger at overtage godset ved en tvangsauktion.Damerne sidder og drikker te i haven, da en yngre, lapset herre kommer ridende og går ud til damerne. Det er skovtaksator Frandsen, der for tiden arbejder for en nabo, og som tydeligvis er fru Vilhelmines tilbeder.

1hr 50mins

4 May 2019

Rank #12

Podcast cover

"De dødes Rige" af Henrik Pontoppidan 4

Vi præsenteres nu for en række nye personer her i 2. bog af De dødes Rige. Vi får lidt forhistorie for journalisten og politikeren Tyge Enslev. Hans far var smed i Enslev uden for Kolding, og han og hans søskende er vokset op et fattigt, men god hjem, og alle børnene vokser ud over deres miljøs rammer. Kun Tyge bliver dog landskendt, og der er en del misundelse og gnidninger imellem børnene, som har svært ved at acceptere at deres berømte bror skulle være noget særligt. Og er der ikke noget med, at han har opgivet sin barnetro og lever et umorals liv?Ved faderes begravelse synes Tyges søskende, at han igen fører sig frem og ligefrem laver skandale ved at tage ordet ved graven uden at have aftalt med de andre - og i øvrigt er det ulovligt for ikke-ordinerede personer at tale på kirkegården. Ved den efterfølgende middag fryser de andre ham ud, og han forlader selskabet uden at sige farvel.I 2. kapitel springer vi til Jytte Abildgaard og hendes mor, der er på vej til familiegodset Storeholt, hvor fru Berthas nevø bor. Fruen i huset, hofjægermesterinde Hagen, har sin mor på besøg. Den hypokondre kone er gift med den kendte københavnske kaffegrosserer Søholm, men man kan høre på hendes sprog, at hun stammer fra det dengang ganske proletariske Adelgade-kvarter.

1hr 49mins

24 Apr 2019

Rank #13

Podcast cover

"Ravnen" af A. M. Goldschmidt 2

"Ravnen" af A. M. Goldschmidt. Den genidyrkende hr. Ask betaler for digteren Ibalds logi på landet - i en fiskerhytte i Humlebæk. Og da Ibald pludselig ønsker byliv og selskab, tager han ham med til byen. Men at finde passende selskabelig omgang til digteren er ikke nemt for kontoristen hr. Ask. Valget falder på kontorets volontør, den unge hr. Krog, som lader til at være af god familie. Således vinder Ask og Ibald indpas i den rige hr. Krogs hjem, og Ibald kvitterer med et digt, der lovpriser hr. Krog, og som bliver trykt i en avis. Dermed vinder hr. Krog positiv omtale blandt de mennesker, han hidtil forgæves har bejlet til.Overfor Krogs bor skuespilleren Becker, som belurer datteren Ellinor gennem vinduet. Ellinor er sig det bevidst - og nyder det. Becker sender nogle billetter til en forestilling over til Krogs, og resultatet er, at han bliver inviteret til middag hos Krog sammen med deres overbo, oberstløjtnant Winter, og den unge Krogs studenterven, Vilhelm Carøe, Ferdinands bror, som bliver forbavset over at møde Ottilie, Winters datter, som han jo tidligere er blevet præsenteret for ombord på korvetten, hvor Ferdinand var matros.Time 2: Skønt Otilie og Vilhelm står langt fra hinanden på den sociale rangstige, har Amor allerede leet højt i sin himmel. Der er dømt kærlighed, skønt Vilhelm ærgrer sig over sin forlegne optræden ved middagen.Krog har nu gjort sig til Ibalds mæcen og vil gerne besøge ham på landet. På en spadseretur i Humlebæk kommer de forbi huset, hvor de tre brødres bedstemor bor, Krog kigger ind ad vinduet og bliver uforklarligt påvirket ved synes af den gamle, hvorefter han nærmest flygter tilbage til byen.Krog har tidligere bedt Simon Levi om at opspore en familie Spjellerup, som han vil lade tilflyde et legat, og en lykkelig familie i Jylland har nu i nogen tid mydt godt af pengene. Men det viser sig nu, at Krog i Humlebæk har genkendt madam Spjellerup, som var den legatet virkeligt var tiltænkt. På en mission til Humlebæk dumper Levi lige ind i hele familien, der er samlet ved bedstemoderens død.I madam Spjellerups varetægt finder de efterladte nogle gamle breve, der belyser den store familieulykke, sporene efter et forsikringsbedrageri, der i sin tid bragte familie til fald. Vilhelm opsøger en advkat, der finder, at alle spor i sagen ender blindt. Men Ferdinand vil ikke give op. Han vil rejse ud i verden for at finde forbryderen.

1hr 50mins

17 Aug 2019

Rank #14

Podcast cover

"Ravnen" af Meïr Aron Goldschmidt 1

"Ravnen" af Meïr Aron Goldschmidt. Først introduceres vi for den velhavende hr. Krogh, der vendt hjem til København fra udlandet. Rygtet vil vide, at han har skabt sin formue på slavehandel. Hans forsøg på straks at vinde indpas i de bedre kredse slår fejl, men på grund af hans kones sygdom, kan han ikke rejse bort igen. Vi præsenteres også for hans gamle jødiske agent, Simon Levi, der fortæller ham om, hvordan man kan "købe" sig til en etatsråd-titel ved at udvise velgørenhed.Så møder vi matrosen Ferdinand Carøe ombord på en korvet, der ligger for anker ud for Humlebæk. Ferdinand har familie inde i Humlebæk og får landlov. Hans ambition er at hjælpe sin fattige familie op til deres tidligere status, som de er sunket fra, på grund af en økonomisk ulykke, og han spørger sin gamle, tilsyneladende lidt demente, bedstemor om hjælp.  Hendes råd er, at først skal han vise, at han er tro mod sine foresatte, ikke forråder sine kammerater, og holder mere af en anden end af sig selv. Time 2: Korvetten kommer til Flensborg, hvor Ferdinand også går i land for at besøge sin bror Morten, der er i lære som nålemager. Morten er teknisk interesseret, og hans største drøm er en dampmaskine, men han længes meget hjem og har meget ondt af sig selv. Ferdinand lover, at han ved at følge bedstemoderens råd nok skal sørge for, at Morten får sin dampmaskine.I København kommer Ferdinands ældste bror, Vilhelm, ombord, og bliver vist rundt af kaptajn Winter. Vilhelm er familiens håb og er blevet student. Da Ferdinand spørger om hans største ønske, udtrykker han et ønske om, at isskallen omkring hans sjæl vil smelte.Ombord bliver han også præsenteret for kaptajnens kusine, Ottilie Winter, og i et kort glimt opstår der en sympati imellem dem.Endelig møder vi lige en Hr. Ask, en mislykket digter, som dyrker miskendte genier og tror, at han har fundet et i digteren Ibald, som han opsøger på et loftsværelse.

1hr 50mins

10 Aug 2019

Rank #15

Podcast cover

"En blond piges særegne karakter" af Eca de Queiroz (oversat af Marie Svane)...

"En blond piges særegne karakter" af Eca de Queiroz (oversat af Marie Svane) En portugisisk novelle af en af landets kendte nyere forfattere.Macário er en ydmyg kontorist i sin onkels klædehandel. En dag ser han i genbo-bygningen en ældre og en yngre kvinde, og han forelsker sig i den unge pige. Han skal gå meget igennem, blandt andet onklens indædte modstand, før det lykkes ham - næsten - af få hende. Men i sidste øjeblik lærer han noget om hendes karakter.Vi får slutningen på den portugisiske novelle og derudover et par noveller af Meïr Aron Goldschmidt fra samlingen "Kærlighedshistorier fra mange lande" fra 1867 som optakt til hans roman "Ravnen", som begynder som føljeton næste lørdag.

1hr 50mins

3 Aug 2019

Rank #16

Podcast cover

"De dødes Rige" af Henrik Pontoppidan 17

"De dødes Rige" af Henrik Pontoppidan. ÿEn stor påsat brand hærger avlsgården på Fausingholm, og derefter bliver Torben Diehmer meget dårligere. På sit sygeleje betror han Meta at sende en æske med en kostbar ring til Asmus Hagen og om, når hun skriver til Jytte, at hilse og sige tak, noget Meta ikke rigtigt forstår.Gennem Asmus får Jytte underretning om Dihmers sygdom og kan ikke få ham ud af tankerne.  Karsten skal pludselig gå og kommer meget sent hjem. Jytte konfronterer ham med sin mistanke og nægter at tale med ham. I stedet prøver hun, så snart Karsten den næste dag er gået, at ringe til Asmus, men uden held. Hun ringer da til doktor Mikkelsen i Randers og får den besked, at Dihmer er død den foregående aften. Hun forlader nu sin mand og flytter hjem til moderens lejlighed i Dr. Tværgade.To år senere finder vi Povl Gaardbo og hans familie på Fausingholm. Jytte er død, og familien Gaardbo har taget hendes søn til sig. Der er kommet mange "disciple" til Noahs Ark på Fausingholm, livet blomstrer.  Og pludselig står også pastor Johannes Gaardbo der og beder om at blive optaget i "Asylet". "Så er du endelig kommet hjem fra De Dødes Rige", udbryder Povl. Time 2: Hele denne time er et interview med Rasmus Vangshardt, der har skrevet bogen "Livets febrile hemmeligheder" (forlaget Spring, 2017) om De dødes Rige. Han taler om, hvad dette "Dødens Rige" skal symbolisere og om, hvordan Pontoppidan faktisk ikke er en naturalistisk forfatter, men i overvældende grad bruger symboler på en nærmest romantisk måde. Vi taler også om, hvordan man skal forstå den mærkelige slutning, som mange - også professionelle læsere - har taget som en seriøs, positiv utopi. Det er ikke Vangshardts opfattelse.Se i øvrigt også Pontoppidan-selskabets hjemmeside, der ud over 4 anmeldelser af Vangshardts bog også rummer en artikel af forfatteren Caroline Albertine Minor om Jyttes forhold til Karsten From:  www.henrikpontoppidan.dk

1hr 49mins

27 Jul 2019

Rank #17

Podcast cover

"De dødes Rige" af Henrik Pontoppidan 16

Jytte får brev fra Meta. Hun fortæller om Torben Dihmer, at hun tror han har oplevet en stor sorg, som han ikke kan komme over. Samtidig får hun brev fra sin fætter, John Hagen, som nu er indlogeret på et pensionat og forlovet sig med den ene af de to søstre, der driver det. Karsten og Jytte beslutter sig for at tage ud og gratulere. Her møder de en ydmyg, hårdt fysisk arbejdende og nærmest lykkelig jægermester.Fru Abildgaard er blevet meget syg. Asmus Hagen vil ikke gøre hende og datteren urolige ved at fortælle dem, at det er uhelbredelig kræft, men Jytte finder efterhånden ud af det, og moderen har nok også en anelse for hun får efterhånden dagligt besøg af pastor Gaardbo, der er hende til stor trøst. Til sidst dør hun under svære lidelser.Ude hos John Hagen mødte de en smuk frøken fra København, og mens de to pensionatsværtinder viste Jytte rundt, nåede Karsten at tale kort med denne frøken Sølling, og efter tilbagekomsten indleder han en stormkur til hendes, som Jytte får en mistanke om.Povl Gaardbo har accepteret, at Torben Dihmer ikke længere tager sin medicin og bliver frygteligt ældet. De bliver gode venner. På Fausingholm begynder en større istandsættelse, så Dihmer flytter foreløbigt ud af gården og op i et beskedent skovhus. En dag sidder Dihmer ude i skoven, da han møder et ungt par, der leder efter Fausingholm. Det er datteren af Mads Vestrups værter og hendes kæreste Kjeld Borgen, som er en brorsøn til Povl Gaardbo. De vil gerne slå sig ned i Dihmers "Noahs Ark".Efterhånden som fødslen nærmer sig, bliver Jytte ret uligevægtig. Hun kommer til at foragte mennesker mere og mere, og hendes og Karstens forhold bliver helt forstenet.

1hr 49mins

20 Jul 2019

Rank #18

Podcast cover

"De dødes Rige" af Henrik Pontoppidan 15

I København spreder det rygte sig - udbredt af Asmus Hagen - at Torben Dihmer er blevet sindssyg, og Jytte prøver at fritte sin mor ud om det, men uden rigtigt held. S å ringer hun til fætteren, for at få besked, men får kun at vide, at man må håbe, at Torben begynder a tage sit helbred lidt mere alvorligt. Men Asmus siger også, at han i øvrigt skal hilse hende fra Torben. Hjemme i lejligheden bekendtgør Karsten From, at de må se at få gang i lidt selskabelighed. De drejer sig om, at han for at forbedre sine chancer i portrætkonkurrencen vil begynde at pleje omgang med personer, der i den forbindelse vil være nyttige, journalister og medlemmer af bedømmelseskomitéen. Samtidig må Jytte fortælle ham, at hun er gravid, hvad der ikke just vækker begejstring.Doktor Gaardbo og fru Meta beslutter sig for at købe billet til Australien. Men først opsøger doktoren sin bror fr at sige farvel, men møder ingen forståelse. Han beslutter sig til at fortælle Johannes sandheden m hans forlovedes død, men bliver mødt med rasende beskyldninger om, at det er sådan nogle som ham, der bærer skylden for den stakkels piges død. De skilles uforsonede.På Favsingholm får Torben Dihmer besøg af doktor Mikkelsen fra Randers. Mens han venter på Torben taler han med den unge sygeplejerske frk. Hecht, som kan fortælle, at godsejeren nærmest er blomstret op. Hun fortæller dog ikke doktoren, at Torben har gjort grin mad lægens foreskrivelse af kamfer-indåndinger.Time 2: Doktor Mikkelsen kan overbringe den nyhed til Torben, at den gamle Barbara, der plejede ham for et år siden, er blevet fundet i fuld vigør, og at hun sikkert gerne vil gøre tjeneste på Favsingholm igen. Dihmer, der er vred på sig selv, fordi han kan mærke, at han er blevet smålun på frk. Hecht - og at det er gengældt - beslutter sig for at få hende til at rejse. Men inden det lykkes får han besøg af sin ungdomsbekendt, digteren Bjørn Hamre, der er en folkets mand, der er forfærdet over at høre, at Torben med et modarrangement har forsøgt at forpurre et landarbejdermøde i omegnen. Torben prøver at forklare ham, hvordan han er kommet bort fra troen på en politisk løsning på de fattiges problemer, men bliver ikke forstået.Jytte besøger sin mor, der er syg, og fortæller, at hun vil tage ud og sige farvel til Meta, men da fætteren Asmus ankommer i det samme, kan han fortælle, at der ikke bliver noget af rejsen til Ausralien, da doktor Gaardbo har fået job hos Torben Dihmer. Så tager Jytte ud for at gratulere i stedet for, men da hun ser Metas glæde, mærker hun en voldsom jalousi, nu skal Meta pleje daglig omgang med Torben - og ikke hende selv. Og hun må græde over sit forspildte liv, da hun kommer hjem.Kaffegrosserer Søholm er dødssyg og tænker meget på sit regnebrædt oppe hos Gud. Han har tilkaldt pastor Gaardbo for at give lidt flere penge til missionen, men han er irriteret på præsten, som ikke virker tilstrækkelig taknemmelig og i øvrigt slet ikke lader til at have opdaget, at Søholms uforlovede datter er stærkt interesseret i den smukke præst.

1hr 50mins

13 Jul 2019

Rank #19

Podcast cover

Degnens Hus af Hulda Lütken 4

Degnens Hus af Hulda Lütken.Time 1: Linas og Peters ældste søn, Otto, har fået lungebetændelse og krisen nærmer sig. Lina er efterhånden sikker på at Otto skal dø, ikke mindst efter at hendes mor, gamle Martha, har fortalt om den dødsvarslende drøm, der aldrig slår fejl. Som sædvanlig affejer Peter alle den slags tanker og nægter at indse, at drengen overhovedet fejler noget alvorligt, indtil det allersidste øjeblik. Så begynder han at fable om at sende bud efter lægen, som han ellers altid har hånet, uden tanke på at lægen allerede har været der flere gange, at har lovet at komme igen her på sygdommens niende dag, hvor det vil vise sig, om det bliver liv eller død. Lina mister besindelsen og skælder manden huden fuld.Time 2: Det tager meget hårdt på faren at stå ved sønnens dødsleje. Lægen har givet den udmattede mor et sovemiddel, så hun sover under Ottos dødskamp, noget hun har meget svært ved at tilgive sig selv og lægen bagefter.Kort efter begravelsen dukker den længe ventede arvetante fra Amerika op, og Peter er helt fra snøvsen at benovelse og gør alt for at tækkes denne søster, der er blevet adventist og ikke spiser kød og er meget bange for at blive bestjålet. Det viser sig, at hun endnu ikke har skrevet testamente, hvad der får Peter til at blive noget roligere. Så er alt ikke tabt endnu.

1hr 50mins

23 Mar 2019

Rank #20