OwlTail

Cover image of Zlatoš Family Podcast

Zlatoš Family Podcast

Ako spoločne budovať lepšiu verziu SVETA, v ktorom chceme žiť? Kvôli čomu je potrebná celospoločenská TÚŽBA po zmene vo vnímaní HODNÔT, ich poradí, okruhoch ZÁUJMOV, prioritách či kolektívnych PRESVEDČENIACH? Tento podcast je o PROVOKUJÚCICH myšlienkach, ktoré môžu ovplyvniť naše myslenie. Prečo? Pretože CHARAKTER je tvorený celkovým súčtom všetkých našich doterajších myšlienok. A správny výber myšlienok vedie k hlbšiemu SEBAPOZNANIU, porozumeniu, múdrosti, kráse, HOJNOSTI a spokojnosti nielen pre seba. PRÍRODA nám pomáha napĺňať tie myšlienky (semená), ktoré v sebe najviac ŽIVÍME. Nastal čas PRESTAŤ akceptovať celospoločenskú priemernosť a objaviť čaro vyšších ŠTANDARDOV zdravia, vitality, výkonnosti, charakteru, spolupráce či kvality VEDOMIA. Naša VÍZIA je prísľubom toho, kým sa jedného dňa staneme. Lepšia verzia samého SEBA už preto nestačí. Byť silnou, zdravou, komplexnou či produktívnou bytosťou nie je cieľ, ale NÁSTROJ. Nástroj na to, ako byť UŽITOČNÝ, najmä pre tých druhých (zmysel života). Aj preto samotné vedomosti či dobrá vôľa NESTAČIA. Musíme spoločne KONAŤ, pretože iba veľkosť úsilia je meradlom VÝSLEDKU. Preto sa rátajú iba DOKONČENÉ myšlienky, splnené ciele a ZREALIZOVANÉ spoločné vízie, priatelia…

Popular episodes

All episodes

Read more

Ako spoločne budovať lepšiu verziu SVETA, v ktorom chceme žiť? Kvôli čomu je potrebná celospoločenská TÚŽBA po zmene vo vnímaní HODNÔT, ich poradí, okruhoch ZÁUJMOV, prioritách či kolektívnych PRESVEDČENIACH? Tento podcast je o PROVOKUJÚCICH myšlienkach, ktoré môžu ovplyvniť naše myslenie. Prečo? Pretože CHARAKTER je tvorený celkovým súčtom všetkých našich doterajších myšlienok. A správny výber myšlienok vedie k hlbšiemu SEBAPOZNANIU, porozumeniu, múdrosti, kráse, HOJNOSTI a spokojnosti nielen pre seba. PRÍRODA nám pomáha napĺňať tie myšlienky (semená), ktoré v sebe najviac ŽIVÍME. Nastal čas PRESTAŤ akceptovať celospoločenskú priemernosť a objaviť čaro vyšších ŠTANDARDOV zdravia, vitality, výkonnosti, charakteru, spolupráce či kvality VEDOMIA. Naša VÍZIA je prísľubom toho, kým sa jedného dňa staneme. Lepšia verzia samého SEBA už preto nestačí. Byť silnou, zdravou, komplexnou či produktívnou bytosťou nie je cieľ, ale NÁSTROJ. Nástroj na to, ako byť UŽITOČNÝ, najmä pre tých druhých (zmysel života). Aj preto samotné vedomosti či dobrá vôľa NESTAČIA. Musíme spoločne KONAŤ, pretože iba veľkosť úsilia je meradlom VÝSLEDKU. Preto sa rátajú iba DOKONČENÉ myšlienky, splnené ciele a ZREALIZOVANÉ spoločné vízie, priatelia…

Ako komplexnosť zlepšuje kvalitu nášho života?

Podcast cover
Read more
Ľudský život sa kedysi začal od jednoduchých foriem organizmov. Tie sa cez adaptáciu učili zvyšovať stupeň svojej komplexnosti. Domnievam sa preto, že zvyšovať komplexnosť vlastného života je osudom každého z nás. Nieje to ani tak voľba ako nástroj na prežitie plnohodnotného života či už v osobnom alebo pracovnom živote. V podcaste rozprávam o tom, aké príklady komplexnosti nachádzame v prírode, ktorá je hlavným zdrojom pravdy. Poukazujem aj na príklady komplexnosti z vlastných projektov a prezrádzam, prečo si myslím že komplexnosť je hlavný zdrojom sebapoznania. So stupňom komplexnosti sa zvyšuje nielen stupeň kvality života, ale aj stupeň prúdenia energie (zdrojov, financií, dát, iné). Komplexnosť si netreba zamieňať s komplikovanosťou ale o tom viac už v podcaste.

Jun 12 2022

27mins

Play

Ako si parkour našiel mňa?

Podcast cover
Read more
Pre rozhovor o parkoure ma oslovil Adam Youssif, ktorý patrí na Slovensku k taktiež známym parkouristom. Pýta sa ma na začiatky parkourovej scény, ktorej som bol súčasťou, ale aj na to, ako ma parkour ovplyvnil, čo mi dal alebo čo vzal. Diskutujeme o manažmente strachu či riskovania ako dôležitej kompetencii pre život a celkovo o filozofickom aspekte pohybu - obzvlášť takého, ktorý je nejakou formou nebezpečný na prvý pohľad. Adam sa zároveň zaoberá aj liečebnou pedagogikou, v ktorej vedomosti o parkoure kombinuje. Viac zaujímavostí sa dozviete priamo z podcastu.

May 01 2022

32mins

Play

Ako si opraviť imunitu?

Podcast cover
Read more
Existujú obdobia v roku, kedy vonkajšie vplyvy môžu našu imunitu oslabovať. V obdobiach tzv. pandémie, to môže byť aj častejšie. K tomu ak pridáme oslabenia, ktoré si svojim životným štýlom spôsobujeme sami, sa môže ľahko stať, že naša imunita tento nápor nezvládne a prepukne oslabenie alebo ochorenie. Ako svoju imunitu posilniť tým, že ju podporíme od základov, namiesto toho, aby sme jej podávali iba dočasné barličky? Prečo práve hlad, silný vývar alebo taká huspenina v tom zohrávajú dôležitú úlohu, sa dozviete z podcastu.

Mar 11 2022

18mins

Play

Kúpime si vyššiu mzdu našich detí?

Podcast cover
Read more
Po druhýkrát spovedám vynikajúceho ekonóma a analytika z INESS, Roberta Chovanculiaka. Prvý podcast bol viac o pokroku bez povolenia všeobecne a dnes preberáme veľmi zaujímavé témy o vzdelávaní a výchove našich detí. Tento podcast prináša zaujímavé - priam revolučné pohľady do ich budúcej kariéry, do fungovania školstva alebo mechanizmov, ktoré majú zvýšiť ich šance na vysokú mzdu (napríklad človek ako start-up). Stačí, ak osud školy a inštitúcií bude naviazaný na osud svojich študentov. Žeby to mohlo byť až také ľahké? Viac podnetných myšlienok sa dozviete v tomto podcaste. Vrelo vám odporúčam odoberať aj Róbertov newsletter na https://robertchovanculiak.substack.com/.

Feb 02 2022

41mins

Play

Vedomá výchova detí a otcovstvo?

Podcast cover
Read more
V tomto podcaste ma spovedajú priatelia Juraj Bednár a Michal Tomek z projektu otcovia.com. Obaja sú čerství rodičia a pýtajú sa ma na moje osobné skúsenosti s otcovstvom za posledných 10 rokov výchovy našej dcérky Amelky. Dozviete sa, ako som do rodičovstva vstupoval ja spolu s Tinou, alebo ako prebiehali moje osobné a hlavne pracovné transformácie. Prezrádzam, ako si budujem citové väzby s dcérkou ja, ako spolu trávime čas, čo považujem za dôležité a mnoho ďalších úvah, ktoré s témou rodičovstva súvisia.

Jan 23 2022

1hr 4mins

Play

Akú úlohu v životnom štýle zohráva psychológia?

Podcast cover
Read more
Ako si nastaviť vlastnú psychológiu, postoje, presvedčenia či hodnotové systémy tak, aby sa nám darilo vytvoriť si celoživotne udržateľný životný štýl? Stačí nám pevnejšia vôľa či disciplína, u ktorých sa zdá, že ich je vždy nedostatok? Môžu s tým súvisieť aj nevyriešené traumy, závislosti alebo nedostatok lásky? Prečo problematika trvalého schudnutia či budovania excelentnej kondície nie je len o tom, čo jeme a ako sa hýbeme, ale aj o optimálnej psychológii v pozadí nášho vedomia? V tomto podcaste otváram rôzne zaujímavé otázky našej psychológie.

Jan 03 2022

18mins

Play

Plán obnovy kultúry pohybu

Podcast cover
Read more
Naše deti potrebujú našu pomoc. Nedostatok pohybu, dlhé časy sedenia za lavicou či pred obrazovkami si vyžiadali svoju daň. Zdravotný stav a fyzická zdatnosť našich detí padla na úplne dno. Deti však pohyb milujú a prirodzene využívajú, ak majú kde. Ale nemajú. Koho je to chyba? Zmeniť potrebujeme nie len seba, ale napríklad aj školské dvory. Potrebujeme zavádzať kultúru pohybu. Zatiaľ sme tak neurobili a každá ďalšia generácia detí je tučnejšia, chorľavejšia, lenivejšia a digitálne dementnejšia. Dnešné deti majú viac depresií, sebevražedných sklonov a ich schopnosť koncentrovať sa neustále klesá. Deti sú však produktom najmä rodičov i školy. Poďme to meniť. Prečo by malo byť ľahšie posielať ľudí raketami na Mars ako opraviť naše školstvo, ktoré sa za 100 rokov zmenilo len minimálne?

Nov 08 2021

24mins

Play

Mala by sa vyučovať veda o sexe?

Podcast cover
Read more
Ako znie definícia prirodzeného a zdravého sexu? Ako pohľad na zdravú sexualitu skresľuje dnešná kultúra? Ako má vyzerať sexuálna výchova detí a mládeže, aby boli v dospelom živote šťastní a sexuálne zdraví? Ako pomáhať sexuálne zdravo dozrievať našim vlastným deťom? Môže byť cieľom vedomého a zdravého sexu splodiť mentálne i fyzicky zdravé deti? Priatelia, týmto podcastom otváram veľmi náročnú a ťažkú tému (tabu) a na mnohé otázky nepoznám odpovede. Pokiaľ však tieto témy neotvoríme my, vedomí rodičia, naše deti sa s tým vysporiadajú samé. Spôsob ako to zvládnu (napríklad za pomoci internetu či rovesníkov), bude zásadne ovplyvňovať kvalitu ich telesného, mentálneho i duševného zdravia. Osobne vnímam sexuálnu výchovu mládeže i dospelých za rovnako dôležitú, ako telesnú výchovu alebo akúkoľvek inú výchovu, ktorá formuje náš charakter a hodnotový systém.

Oct 06 2021

27mins

Play

Je dôležité rátať kalórie?

Podcast cover
Read more
Počítať či nepočítať? Kto si potrebuje rátať príjem kalórií a komu to môže byť jedno? Je dôležité prijímať viac kalórií z bielkovín, sacharidov alebo tukov? Môžu presné kalorické tabuľky, vychádzajúce aj tak z nepresných čísiel, pomáhať pri manažmente nadváhy či obezity? Je potrebné vytvoriť kalorický deficit, aby sa telo začalo zbavovať nadbytočných zásob podkožného tuku? A čo naberanie svalov? Na tieto a mnohé ďalšie otázky odpovedám v podcaste. Predstavujem celý rámec kontextových výziev, ktoré je v problematike stravovania a budovania udržateľného životného štýlu zohľadňovať ako prvé. A na ktorú priečku v prioritách patrí rátanie kalórií? Po vypočutí podcastu v tom budete mať jasno.

Aug 16 2021

26mins

Play

V akom svete chceme žiť?

Podcast cover
Read more
Poznáme, aký hodnotový rámec je pre ľudskú dušu najlepší? Aké technológie podporujú spoluprácu? V akom prostredí je najlepšie vychovávať deti a mládež? Ako zabezpečiť zdravé emočné väzby medzi deťmi a ich rodičmi? Ktoré usporiadanie vzťahov dáva vlastne najväčší zmysel pre jednotlivca i skupinu? Ktoré vzory osobností pomáhajú formovať zdravšiu kultúru? Aké mechanizmy v spoločnosti pomáhajú odstraňovať väčšinu tenzií, ktoré v sebe máme? Aký denný program dáva pre ľudský rozvoj osobnosti najväčší zmysel? Ako do toho vstupujú láska, telesné i citové potreby, pravda alebo zdravie? Mám viac otázok ako odpovedí, priatelia, no domnievam sa, že aj pre vás bude tento podcast podnetný. Napadajú vám ďalšie životne dôležité otázky?

Jul 27 2021

27mins

Play

V čom zlyháva Vlado Zlatoš?

Podcast cover
Read more
S čím v živote nie som spokojný? Kde vidím svoje slabé stránky, nedokonalosti a kde zlyhávam? Priatelia, v tomto podcaste sám sebe “nakladám” preto, aby ste pochopili, s akou psychológiou vstupujem každý deň do reálneho života. Vysvetľujem, ako prekonávam sklamania, ako si reinterpretujem frustráciu, kde vnímam svoje nedostatky. Je to sebakritický podcast, ktorý by vás mohol povzbudiť. Nech už ide o akékoľvek výsledky mojej práce, ktoré vidieť na povrchu, je za nimi veľké množstvo omylov, zlyhaní, slepých uličiek a nezdaru. Cieľom tohto podcastu je pomôcť vám pozrieť sa na život tak, aby ste tenzie, ktoré prirodzene vznikajú v pracovnom, partnerskom či inom živote, dokázali zo svojej nervovej sústavy úspešne “vyprevadiť”. Ak budete mať nejaké zaujímavé postrehy či spätnú väzbu, neváhajte sa o ňu so mnou podeliť. :)

Jun 06 2021

34mins

Play

Odvrátená stránka perfekcionizmu?

Podcast cover
Read more
Na čo presne je dobré klásť na seba a okolie najvyššie štandardy a očakávania? Aké fyzické a mentálne nástrahy so sebou prináša nezvládnutý perfekcionizmus? Môže perfekcionista nepoznať realitu a spôsob, ako funguje svet, a následne mať o sebe aj o okolí mnoho nenaplnených ilúzií? A nie sú náhodou tieto ilúzie a rozdiel medzi nimi a realitou hlavným zdrojom utrpenia a depresií? O tejto veľmi zaujímavej téme sa zhováram v podcaste spolu s Rasťom Ocelkom, s ktorým sme sa naposledy videli pred viac ako 20-timi rokmi. Ako bývalý profesionálny športovec trpel perfekcionizmom a jeho životný príbeh má poučné výstupy aj pády. Vonkajší a následne vnútorný zdroj motivácie našiel v motivačnej literatúre a jeden z jeho projektov sa venuje práve recenziám motivačných kníh. Viac o jeho práci sa dozviete tu: motivacnaliteratura.sk

May 24 2021

47mins

Play

Ako sa stávať excelentným trénerom?

Podcast cover
Read more
Prečo je zážitok z pohybu dôležitejší ako pohyb samotný? Ako vzbudiť u svojich študentov vnútorné motivácie? Prečo je snaha dôležitejšia ako to, aké výkony práve podáva študent? A čo sám tréner? Aké vlastnosti a vnútorné hodnoty v sebe buduje dobrý tréner? Prečo byť trénerom znamená byť v prvom rade leadrom a vzorovou osobnosťou? Kvôli čomu potrebuje byť tréner multidisciplinárnou osobou? Ako má budovať vlastný systém práce a pridávať mimoriadnu hodnotu do života svojich študentov? V tomto podcaste (a tiež článku na blogu: 04/2021) sumarizujem moje skúsenosti s trénerskou praxou od roku 2004. Byť trénerom je poslanie. Možno práve v tejto oblasti nadviažeme spoluprácu pri šírení kultúry pohybu v našej krajine.

May 09 2021

35mins

Play

Ako rolfing prispieva k sebapoznaniu

Podcast cover
Read more
Nasledujúci podcast je venovaný z veľkej časti fasciám, ktoré považujem za fascinujúce. Zhováram sa s Marcom Kloknerom, ktorý sa v Bratislave venuje Rolfingu, čo je terapeutická metóda, ktorá pôsobí najmä na fascie. Rolfing pomáha odstraňovať mnohé chronické bolesti pohybového aparátu tak, že hľadá rovnováhu tela voči gravitácii (štrukturálna integrita). Preto práca s bolesťou a vnútorným napätím (tenziami) hrá ústrednú úlohu v procese sebapoznávania. Prečo práve sebapoznanie je jeden z kľúčových “produktov” tejto terapie a čo všetko v našom tele ovplyvňujú fascie, sa dozviete z tohto veľmi zaujímavého rozhovoru. Viac o Marcovej práci zistíte na: www.marcoklokner.com

Mar 14 2021

33mins

Play

Ako si „obuť“ zdravé chodidlá?

Podcast cover
Read more
V tomto podcaste sa zhováram s tvorcami projektu Be Lenka www.belenka.sk. Lenka a Juraj vytvorili unikátnu Slovenskú značku, ktorá vyrába o.i. barefoot topánky, ktoré sa predávajú vo veľkom objeme najmä v zahraničí. V podcaste sa ich pýtam na dôvody PREČO projekt začali a čo ich k tomu motivovalo. Tiež som sa zaujímal o proces AKO sa také barefoot topánky tvoria a aké výzvy je nutne prekonať. Na záver Lenka aj Juraj zdielajú svoje skúseností o tom, ako zo značkou prerazili na zahraničných trhoch a kde sú ich ambície. Za mňa je to inšpiratívny rozhovor a ľudí ako Lenku, Juraja a ich celý 50 členný team dávam za vzor našej slovenskej mentalite. Prečo? Pretože na to, aby sa naša krajina niekam posunula, potrebuje presne ľudí, ako sú oni dvaja (charakter, odvaha, ambície, kreativita, nebojácnosť, vytrvalosť). Nechajte sa inšpirovať týmto rozhovorom.

Mar 05 2021

27mins

Play

Ako môže fyzioterapeut a tréner spolupracovať?

Podcast cover
Read more
V podcaste sa rozprávam s Tomášom Malárikom, fyzioterapeutom, chiropraktikom, osteopatom a medicínskym lídrom súkromného rehabilitačného centra FYZIO KLINIK. Diskutujeme o tom, ako sa navzájom dve dôležité profesie (fyzioterapia a komplexný silový tréning) môžu excelentne dopĺňať. Vysvetľujeme, v čom sú tieto dva prístupy rozdielne a aký by bol dopad ich spojenia, a teda vytvorenie skutočne kvalitnej služby pre klienta. V spolupráci s FYZIO KLINIK pripravujeme v Bratislave aj nový pohybový program Empower YOU, ktorého budem garantom. Jeho štart je naplánovaný na 4/2021. Pohybový program bude prakticky prepájať všetky spomenuté oblasti ideálnej synergickej spolupráce, aby sa človek nielen zbavil bolesti, ale aj fyzicky posilnil prípadne naplnil svoje dlhoročné výzvy. Sledujte FB a IG @fyzio_klinik pre viac informácií, aby vám neušla registrácia na tento jedinečný tréning.

Feb 19 2021

26mins

Play

Mentálne zdravie a zodpovednosť?

Podcast cover
Read more
V tomto rozhovore ma spovedá Filip Kubiš z podcastu “Zo života ľudí”. Mali sme pripravených veľa tém na diskusiu, ale nakoniec sme ostali iba pri jednej veľmi horúcej téme. Na mojom Instagrame som 1/2021 zverejnil príspevok o mentálnom zdraví a osobnej zodpovednosti. Ten sa virálne rozšíril po internete a rozpútal vlnu nesúhlasu a miestami až nenávisti. V tomto rozhovore diskutujeme o širších súvislostiach, čo sa presne udialo v médiách, ale aj to, kde som urobil chybu v komunikácii a ako som ju napravil. Dozviete sa moje postoje o tom, ako zodpovednosť súvisí nielen s mentálnym zdravím, ale aj osobnou mocou meniť svoj život k lepšiemu podľa vlastných predstáv.

Feb 12 2021

1hr 42mins

Play

Ako inovovať svoj život či prácu?

Podcast cover
Read more
V tomto podcaste ma spovedá Ján Košturiak, jeden z popredných poradcov a kaučov v oblasti inovácií, strategického manažmentu či priemyselného inžinierstva. Janko píše vynikajúce knihy, v ktorých zhŕňa svoje úctyhodné celoživotné skúsenosti z praxe. Združuje rôznych inovátorov z celého Slovenska a spolupracuje s nimi na zaujímavých projektoch. Mňa sa pýta otázky ako inovovať vlastný životný štýl tak, aby sme sa stávali nie len lepšou a výkonnejšou verziou samého seba, ale aby sme pospájali všetky najlepšie verzie nás všetkých a začali tvoriť lepší svet okolo seba. V rozhovore prezrádzam niektoré filozofické postoje o živote, o tom čo ma motivuje ale aj to, ako prežívam tieto čudné časy. Viac o práci Jána Košturiaka sa dozviete z jeho web stránok: kosturiak.com alebo inovato.sk.

Jan 26 2021

41mins

Play

Ako fungujú dlhodobé vzťahy?

Podcast cover
Read more
V tomto podcaste sa zhovárame s Tinou o našom dlhoročnom vzťahu (od roku 2008). Na úvod preberáme to, ako sme sa zoznámili, čo sme očakávali vtedy od vzťahu ale a aj to, akú úlohu zohrávala vášeň či romantická láska. Následne odpovedáme na otázky, ktoré sme si pre seba pripravili. Z odpovedí sa dozviete, na akých hodnotách je náš vzťah postavený, a čo považujeme v našom vzťahu za dôležité. Pojednávame o tom, ako sa cítime v rôznych pozíciách (frajeri, manželia, rodičia), ako sa menili fázy či priority nášho vzťahu. Dozviete sa, ako náročné je zotrvať v dlhodobom vzťahu, akú spätnú väzbu nám taký vzťah prináša a nevynechávame ani otázky intimity. Veríme, že toto triezve zhodnotenie reality v dlhoročných vzťahoch vám pomôže lepšie sa zorientovať v TOP prioritách, na ktorých fungujúce vzťahy prosperujú. Tento podcast nájdete aj ako video na Tininom YouTube kanále (/tinaturnerova).

Dec 29 2020

1hr 1min

Play

Ako podnikať v športe a zdraví?

Podcast cover
Read more
Tento podcast je rozhovor s Radanou, zakladateľkou projektu Wellspace.cz. Diskutujeme o tom, ako v dnešnom svete môžu tvoriť kvalitné služby či produkty v oblasti pohybu či zdravia iní profesionáli. Z mojich skúseností odpovedám na otázky o tom, ako pracovať s klientmi v online či offline svete (systém), akú psychológiu komunikácie zvoliť, či ako sa prezentovať (marketing). Diskutujeme aj o tom, prečo zber dát je dôležitý pre obe strany (odborník aj klient), aké nástroje na prácu používam ja a mnohé ďalšie praktické inšpirácie. Čím komplexnejší systém práce máme, čím prepracovanejšie sú naše postupy a čím kvalitnejšia je aj realizácia našich myšlienok v praxi, tým sme užitočnejší pre ľudí ktorým pomáhame. Vďaka tomu je vyššia aj naša hodnota na trhu a o to tu ide. Ide o to aj tebe? Ak áno, tento podcast ti pomôže pozrieť sa na svet podnikania cez moje “okuliare”. Začal som podnikať od roku 2006 a za to obdobie som zozbieral robustné množstvo skúsenosti (cez pokus aj omyl) o ktoré sa delím v tomto podcaste.

Dec 03 2020

1hr 2mins

Play