Cover image of Học tiếng Trung cùng Wang Long - Learn Chinese with Wang Long

Học tiếng Trung cùng Wang Long - Learn Chinese with Wang Long

Chào đón bạn đến với Podcast "Học tiếng Trung cùng Wang Long - Learn Chinese with Wang Long"Nơi mà mỗi ngày bạn dành ra ít phút nghe những kiến thức, những chia sẻ, những trích dẫn trong sách, những c... Read more

Podcast cover

#Ep98《该快点儿嫁人了》&《生活中什么最重要》- Mau lấy chồng đi và Trong cuộc sống điều gì là quan trọng nhất - Học tiếng Trung cùng Wang Long - Luyện nghe tiếng Trung - Luyện thi HSK - Tiếng Trung giao tiếp

#Ep98《该快点儿嫁人了》&《生活中什么最重要》- Mau lấy chồng đi và Trong cuộc sống điều gì là quan trọng nhất - Học tiếng Trung cùng Wang Long - Luyện nghe tiếng Trung - Luyện thi HSK - Tiếng Trung giao tiếp

Chào mừng các bạn đến với bài số 98: #Ep98《该快点儿嫁人了》&《生活中什么最重要》- Mau lấy chồng đi và Trong cuộc sống điều gì là quan ... Read more

9 Jul 2022

7mins

Podcast cover

#Ep97《旅行经历》- Kinh nghiệm du lịch - Học tiếng Trung cùng Wang Long - Luyện nghe tiếng Trung - Luyện thi HSK - Tiếng Trung giao tiếp - Learn Chinese HSK - Teach Chinese HSK - 汉语水平考试 - 听力练习 - 学习中文

#Ep97《旅行经历》- Kinh nghiệm du lịch - Học tiếng Trung cùng Wang Long - Luyện nghe tiếng Trung - Luyện thi HSK - Tiếng Trung giao tiếp - Learn Chinese HSK - Teach Chinese HSK - 汉语水平考试 - 听力练习 - 学习中文

Chào mừng các bạn đến với bài số 97: #Ep97《旅行经历》- Kinh nghiệm du lịch - Học tiếng Trung cùng Wang Long - Learn Chinese w... Read more

8 Jul 2022

9mins

Similar Podcasts

Podcast cover

#Ep96《压力与健康》- Áp lực và sức khỏe - Học tiếng Trung cùng Wang Long - Luyện nghe tiếng Trung - Luyện thi HSK - Tiếng Trung giao tiếp - Learn Chinese HSK - Teach Chinese HSK - 汉语水平考试 - 听力练习 - 学习中文

#Ep96《压力与健康》- Áp lực và sức khỏe - Học tiếng Trung cùng Wang Long - Luyện nghe tiếng Trung - Luyện thi HSK - Tiếng Trung giao tiếp - Learn Chinese HSK - Teach Chinese HSK - 汉语水平考试 - 听力练习 - 学习中文

Chào mừng các bạn đến với bài số 96: #Ep96《压力与健康》- Áp lực và sức khỏe - Học tiếng Trung cùng Wang Long - Learn Chinese w... Read more

7 Jul 2022

9mins

Podcast cover

#Ep95《生日礼物》- Món quà sinh nhật - Học tiếng Trung cùng Wang Long - Luyện nghe tiếng Trung - Luyện thi HSK - Tiếng Trung giao tiếp - Learn Chinese HSK - Teach Chinese HSK - 汉语水平考试 - 听力练习 - 学习中文

#Ep95《生日礼物》- Món quà sinh nhật - Học tiếng Trung cùng Wang Long - Luyện nghe tiếng Trung - Luyện thi HSK - Tiếng Trung giao tiếp - Learn Chinese HSK - Teach Chinese HSK - 汉语水平考试 - 听力练习 - 学习中文

Chào mừng các bạn đến với bài số 95: #Ep95《生日礼物》- Món quà sinh nhật - Học tiếng Trung cùng Wang Long - Learn Chinese wit... Read more

5 Jul 2022

8mins

Most Popular Podcasts

Podcast cover

#Ep94《今天都在送什么》- Ngày nay mọi người đang tặng nhau quà gì - Học tiếng Trung cùng Wang Long - Luyện nghe tiếng Trung - Luyện thi HSK - Tiếng Trung giao tiếp - Learn Chinese HSK - Teach Chinese HSK

#Ep94《今天都在送什么》- Ngày nay mọi người đang tặng nhau quà gì - Học tiếng Trung cùng Wang Long - Luyện nghe tiếng Trung - Luyện thi HSK - Tiếng Trung giao tiếp - Learn Chinese HSK - Teach Chinese HSK

Chào mừng các bạn đến với bài số 94: #Ep94《今天都在送什么》- Ngày nay mọi người đang tặng nhau quà gì - Học tiếng Trung cùng Wan... Read more

4 Jul 2022

8mins

Podcast cover

#Ep93《三元钱一斤快乐》- 3 đồng một cân vui vẻ - Học tiếng Trung cùng Wang Long - Luyện nghe tiếng Trung - Luyện thi HSK - Tiếng Trung giao tiếp - Learn Chinese HSK - Teach Chinese HSK - 汉语水平考试 - 听力练习 - 学习中文

#Ep93《三元钱一斤快乐》- 3 đồng một cân vui vẻ - Học tiếng Trung cùng Wang Long - Luyện nghe tiếng Trung - Luyện thi HSK - Tiếng Trung giao tiếp - Learn Chinese HSK - Teach Chinese HSK - 汉语水平考试 - 听力练习 - 学习中文

Chào mừng các bạn đến với bài số 93: #Ep93《三元钱一斤快乐》- 3 đồng một cân vui vẻ - Học tiếng Trung cùng Wang Long - Learn Chin... Read more

2 Jul 2022

8mins

Podcast cover

#Ep92《我的理想家庭》- Gia đình lý tưởng của tôi- Học tiếng Trung cùng Wang Long - Luyện nghe tiếng Trung - Luyện thi HSK - Tiếng Trung giao tiếp - Learn Chinese HSK - Teach Chinese HSK - 汉语水平考试 - 听力练习 - 学习中文

#Ep92《我的理想家庭》- Gia đình lý tưởng của tôi- Học tiếng Trung cùng Wang Long - Luyện nghe tiếng Trung - Luyện thi HSK - Tiếng Trung giao tiếp - Learn Chinese HSK - Teach Chinese HSK - 汉语水平考试 - 听力练习 - 学习中文

Chào mừng các bạn đến với bài số 92: #Ep92《我的理想家庭》- Gia đình lý tưởng của tôi - Học tiếng Trung cùng Wang Long - Learn C... Read more

1 Jul 2022

8mins

Podcast cover

#Ep91《换工作》- Đổi công việc - Học tiếng Trung cùng Wang Long - Luyện nghe tiếng Trung - Luyện thi HSK - Tiếng Trung giao tiếp - Learn Chinese HSK - Teach Chinese HSK - 汉语水平考试 - 听力练习 - 学习中文

#Ep91《换工作》- Đổi công việc - Học tiếng Trung cùng Wang Long - Luyện nghe tiếng Trung - Luyện thi HSK - Tiếng Trung giao tiếp - Learn Chinese HSK - Teach Chinese HSK - 汉语水平考试 - 听力练习 - 学习中文

Chào mừng các bạn đến với bài số 91: #Ep91《换工作》- Đổi công việc - Học tiếng Trung cùng Wang Long - Learn Chinese with Wan... Read more

30 Jun 2022

8mins

Podcast cover

#Ep90《吃在中国》- Thói quen ăn uống ở Trung Quốc - Học tiếng Trung cùng Wang Long - Luyện nghe tiếng Trung - Luyện thi HSK - Tiếng Trung giao tiếp - Learn Chinese HSK - Teach Chinese HSK - 汉语水平考试 - 听力练习

#Ep90《吃在中国》- Thói quen ăn uống ở Trung Quốc - Học tiếng Trung cùng Wang Long - Luyện nghe tiếng Trung - Luyện thi HSK - Tiếng Trung giao tiếp - Learn Chinese HSK - Teach Chinese HSK - 汉语水平考试 - 听力练习

Chào mừng các bạn đến với bài số 90: #Ep90《吃在中国》- Thói quen ăn uống ở Trung Quốc - Học tiếng Trung cùng Wang Long - Lear... Read more

29 Jun 2022

6mins

Podcast cover

#Ep89《音乐和邻居女孩》- Âm nhạc và cô bé hàng xóm - Học tiếng Trung cùng Wang Long - Luyện nghe tiếng Trung - Luyện thi HSK - Tiếng Trung giao tiếp - Learn Chinese HSK - Teach Chinese HSK - 汉语水平考试 - 听力练习

#Ep89《音乐和邻居女孩》- Âm nhạc và cô bé hàng xóm - Học tiếng Trung cùng Wang Long - Luyện nghe tiếng Trung - Luyện thi HSK - Tiếng Trung giao tiếp - Learn Chinese HSK - Teach Chinese HSK - 汉语水平考试 - 听力练习

Chào mừng các bạn đến với bài số 89: #Ep89《音乐和邻居女孩》- Âm nhạc và cô bé hàng xóm - Học tiếng Trung cùng Wang Long - Learn ... Read more

24 Jun 2022

5mins

“Podium: AI tools for podcasters. Generate show notes, transcripts, highlight clips, and more with AI. Try it today at https://podium.page”