OwlTail

Cover image of Snåret

Snåret

Svensk Byggtjänsts podcast Snåret tittar närmare på hur byggandet kan bli mindre snårigt och trassligt. Programledare är Viktor Ginner, redaktör på Svensk Byggtjänsts Omvärldsbevakning. Han pratar och leder diskussioner med intressanta personer från olika delar av byggprocessen.

Weekly hand curated podcast episodes for learning

Popular episodes

All episodes

Warning: This podcast data isn't working.

This means that the episode rankings aren't working properly. Please revisit us at a later time to get the best episodes of this podcast!

Podcast cover

#74 Återbruk - en framtida guldkalv

Att återbruksmarknaden kommer explodera när trycket på koldioxidreducerande åtgärder i byggbranschen ökar är ingen högoddsare. Miljöanpassning blir en allt vanligare parameter i börsvärderingen av fastighetsbolag och i plan- och bygglagen återfinns nu krav om återbruksinventering. Programledaren Viktor Ginner diskuterar var affärsmöjligheterna finns med: Marianne Hedberg, miljöexpert på Byggföretagen, Jan Axlund-Horneij, återbrukskonsult och försäljningschef på Kompanjonengruppen, Johanna Andersson, från IVL Svenska miljöinstitutet, ansvarig för Centrum för cirkulärt byggandes nätverk. Tidskoder: 3.45 Så mycket återbrukas 5.18 Lönsamhetspotentialen i återbruk 18.00 Kompetensbehovet  22.25 Nytt versus gammalt 25.50 Lagar och regler 27.50 Standarder och digitaliseringspotentialen

37mins

9 Nov 2021

Rank #1

Podcast cover

#73 - Så stoppar vi olyckorna och håller nollan

Hur ska byggbranschens olycksstatistik förbättras? Snåret har samlat ett antal säkerhetsproffs som ger tips på säkra beteenden och hur var och en i byggprocessen kan bidra till att skapa en positiv säkerhetskultur. Medverkande är Gustav Sand Kanstrup, projektledare på Arbetsmiljöverket, Caroline Wester, beteendevetare på Behavior Design Group, Jasmina Insanic, arbetsmiljöingenjör hos Ellevio, David Jansson, arbetsmiljöingenjör på NCC och Ulrika Dolietis, vd på Håll nollan. Programledare är Viktor Ginner, Svensk Byggtjänst. Tidskoder1.50  Statistiken bakom olyckorna3.50  ”Hårda” insatser – regelverk7.45  ”Mjuka” insatser – kulturen11.40  Goda exempel – beställare20.30 Involvera underentreprenörer23.50  Innovationer som lösning26.00 Slutsatser lösningar

32mins

28 Sep 2021

Rank #2

Similar Podcasts

Podcast cover

#72 Så blir den hållbara bostaden

Allt fler vill bo i hållbara bostäder. Vad får hållbarhetsmålen för påverkan på utformningen av bostaden, och var väljer vi att bo, i staden eller på landsbygden? I höstens första avsnitt av Snåret möts hållbarhetsexperterna för att tala om framtidens bostad under ledning av Svensk Byggtjänsts Viktor Ginner. Vi hör: Anna Hamnö Wickman, hållbarhetschef hos bostadsutvecklaren Bonava. Elisabet Stadler, miljöchef på Peab. Per Olsson, hållbarhetschef på LINK arkitektur. David Lindén, livscykelanalytiker hos teknikkonsultbolaget Ramboll. I avsnittet tas följande aspekter upp (med tidsangivelse, minut och sekund): 01.20 Bostadsköparnas betalningsvilja för hållbarhet 04.30 Bostadens placering – på landet eller i stan 08.49 Bostadsytornas förändring 11.20 Byggnaders livslängd 14.10 Material i byggnaderna 15.50 Återbruk 19.40 Industriellt byggande som hållbarhetslösning 22.51 Teknologi i bostaden 23.45 “Product as a service” för cirkularitet 26.45 Delningsekonomi

32mins

10 Aug 2021

Rank #3

Podcast cover

#71 Hållbarhet – mät rätt, nå målen

Svensk Byggtjänsts podcast Snåret samlar några av bygg-Sveriges tyngsta hållbarhetsröster, alla från olika delar av byggprocessen men med det gemensamma målet att förflytta branschen och sina respektive företag och kunder mot ett hållbart byggande på riktigt. Gäster Anna Hamnö Wickman, hållbarhetschef hos bostadsutvecklaren Bonava. Elisabet Stadler, miljöchef på Peabkoncernen. Per Olsson, hållbarhetschef på LINK arkitektur. David Lindén, livscykelanalytiker hos teknikkonsultbolaget Ramböll. Programledare: Svensk Byggtjänsts Viktor Ginner Innehåll I avsnittet besvarar gästerna frågor nedan (inklusive tidsangivelse). 01.35 Vilka certifieringar, beräkningar, färdplaner och mål på olika nivåer som de fokuserar på i sina respektive företag. 07.19 Greenwash, är det mer prat än äkta hållbarhet i byggbranschen? 13.30 Om det är lätt att mäta rätt i syfte att skapa hållbarhet på riktigt i slutändan. 9.15. Hur beställaren kan förbättra sitt hållbarhetsarbete. 23.10 Hur branschen generellt så få det lättare att välja rätt. 29.15 Vilka hållbarhetsmål som kommer nås.

33mins

15 Jun 2021

Rank #4

Most Popular Podcasts

Podcast cover

#70 Entreprenad- och upphandlingsformer - vad är vad?

Entreprenad- och upphandlingsformer leder till mycket förvirring. De är tätt sammankopplade och gränserna är inte alltid tydliga. Snåret försöker reda ut begreppen och diskuterar lösning för framtiden under ledning av Viktor Ginner. Medverkar gör också Jan-Olof Edgar, utvecklingsstrateg på Svensk Byggtjänst och entreprenadupphandlaren Stefan Kindeborg från Stockholmshem. Avsnittsinnehåll med tidsangivelser 01.48 Entreprenadform: vem har ansvaret? 02.10 Upphandlingsform: vem har avtal med vem? 03.20 De två entreprenadformerna 04.05 Utförandeentreprenad: beställaren, huvudansvaret, ritningar och tekniska lösningar 05.20 Totalentreprenad: entreprenören ansvarar för projekteringen 07.45 Övriga entreprenadformer 09.10 Framtidens entreprenadformer 10.30 Upphandlingsformer 12.05 Generalentreprenad: en entreprenör har huvudansvaret 12.20 Delad entreprenad: avtal med flera entreprenörer 12.30 Samordnad generalentreprenad: en entreprenör har samordningsansvar på byggplatsen 14.20 Vem fattar beslutet? 14.40 Skillnad privat och offentlig upphandling 15.45 Vem tar risken? 17.00 Hur avtalen ska skrivas

19mins

27 Apr 2021

Rank #5

Podcast cover

#69 65 miljarder kan sparas årligen. Sim sala BIM?

Tekniken är på plats och snart kan näst intill alla i en byggprocess behöva arbeta digitalt. Men fortfarande saknar de flesta en grundläggande förståelse av vad Building Information Modelling, BIM egentligen är. Snåret reder ut begreppen med hjälp av Kjell Karlsson, projektledare på Byggstyrning, Susanne Nelleman Ek, VD på BIM Alliances och Nicholas Alvén, VD på Nikolai Development. Programledare är Viktor Ginner.

36mins

9 Mar 2021

Rank #6

Podcast cover

#68 Hur ska vi minska brottsligheten i den tungt drabbade byggbranschen?

Brottsligheten i byggbranschen handlar ofta om avancerade internationella nätverk som upprättar lagliga fasader. I senaste Snåret möter vi Pia Bergman, expert på ekonomisk brottslighet på Skatteverket och Jessica Löfström, Senior Advisor på Ansvar.nu samt Johan Fyrk, författare av boken Svartjobbsfabriken och journalist på tidningen Byggnadsarbetaren. 

36mins

2 Feb 2021

Rank #7

Podcast cover

#67 Hållbarhet och hyresrätten vinnare 2020. Vad händer 2021?

Byggåret 2020 blev ovanligt. Men vilka blir effekterna? Är hållbarhet lika aktuellt? Blir det en ny fastighetskrasch? Viktor Ginner diskuterar tillsammans med branschveteranerna Mikael Anjou, författare av boken ”Den ineffektiva byggbranschen” och Jeanette Reuterskiöld, styrelseproffs och grundare av HRM affärsutveckling.

38mins

15 Dec 2020

Rank #8

Podcast cover

#66 Så lockar man stora företag även till små kommuner

God planering och nationella investeringar i infrastruktur är centrala för att kunna locka företagen. Det är några av slutsatserna när Snåret undersöker hur stat och kommun strategiskt kan arbeta för att attrahera företagsinvesteringar. Diskuterar gör Skellefteås kommunalråd, Lorentz Burman, Göran Cars, professor vid KTH och Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, där nätjätten Amazons precis öppnat.

38mins

10 Nov 2020

Rank #9

Podcast cover

#65 Tar de nya energihushållningsreglerna oss närmare hållbarhetsmålen?

Energikapitlet i Boverkets byggregler (BBR), innehåller det sista i införandet av EU:s energiprestandadirektiv. I Snåret möts tre branschföreträdare med djup insyn i energifrågan för att diskutera vad detta innebär för hållbarhetsmålen. Diskuterar gör Mats Östlund, energiexpert på Svensk Byggtjänsts Bygginfo, Birgitta Govén, energiexpert på Byggföretagen och Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg på Stockholms stad.

35mins

6 Oct 2020

Rank #10