OwlTail

Cover image of Atravè Labib @ ttb.twr.org/creole

Atravè Labib @ ttb.twr.org/creole

Pwogram “Atravè Labib” yo fè pati ministè etid biblik entènasyonal “Thru the Bible.” Se Dr. J. Vernon McGee ki te prepare seri etid sa yo e kounyea yo deja tradwi e disponib nan plis pase 100 lang ak dyalèk. Entansyon nou se prezante yon etid biblik jounalye pandan 30 minit kote nou kapab vwayaje avèk oditè a atravè tout Bib la. Kounyea pwogram sa yo disponib pou ou tou sou Entènèt. Nou trè rekonesan ke w chwazi kòmanse aprann plis sou Pawòl Bondye a pa mwayen pwogram sa yo. Nou ankouraje w koute omwen yon emisyon pa jou, soti lendi pou rive vandredi. Si w kontinye fè sa chak senmenn pandan 5 pwochen lanne yo ou va fin etidye tout Bib la nèt.

Weekly hand curated podcast episodes for learning

Popular episodes

All episodes

The best episodes ranked using user listens.

Warning: This podcast data isn't working.

This means that the episode rankings aren't working properly. Please revisit us at a later time to get the best episodes of this podcast!

Podcast cover

Amòs 2:1-9

29mins

12 Nov 2021

Rank #1

Podcast cover

Amòs 1:4-15

29mins

11 Nov 2021

Rank #2

Similar Podcasts

Podcast cover

Amòs 1:1-8

29mins

10 Nov 2021

Rank #3

Podcast cover

Amòs Intro

29mins

9 Nov 2021

Rank #4

Most Popular Podcasts

Podcast cover

1 Pyè 1:6-11

29mins

22 Oct 2021

Rank #5

Podcast cover

1 Pyè 1:3-6

29mins

21 Oct 2021

Rank #6

Podcast cover

1 Pyè 1:2

29mins

20 Oct 2021

Rank #7

Podcast cover

1 Pyè 1:1

29mins

19 Oct 2021

Rank #8

Podcast cover

Jowèl 3:1-21

29mins

18 Oct 2021

Rank #9

Podcast cover

Jowèl 2:26-3.1

29mins

15 Oct 2021

Rank #10