OwlTail

Cover image of Framtidsvisioner

Framtidsvisioner

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen och Polen. Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Popular episodes

All episodes

Read more

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen och Polen. Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

#29 - Laddinfrastruktur anpassad till framtidens behov

Podcast cover
Read more
Laddinfrastruktur är en viktig fråga som har blivit allt mer aktuell i samband med att antalet elbilar har ökat. I avsnitt #29 av Tyréns podcast Framtidsvisioner samtalar Maximilian Bengtsson, trafikplanerare, och Markus Fredriksson, handläggare inom el/belysning, med Krister Insulander kring laddinfrastruktur; vad är det, vilka utmaningar står vi inför och är elbilar lösningen på klimatproblemen?

May 02 2022

32mins

Play

#28 - Hållbar mobilitet

Podcast cover
Read more
Hållbar mobilitet är ett omfattande begrepp som omfattar allt från den fysiska planeringen till beteendemönster och förändringar i resvanor. I avsnitt #28 av Tyréns podcast Framtidsvision delar trafikplanerarna Marlene Sjödin och Marcus Finbom med sig av sina erfarenheter och egna reflektioner kring resande, beteendemönster och hur vi kan åstadkomma hållbar mobilitet.

Apr 06 2022

31mins

Play

#26 - Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen

Podcast cover
Read more
I avsnitt #26 samtalar två experter på området drönarteknik. Du får träffa Ulf Hedlund från Tyréns som har en stor kunskap om drönare och dess möjligheter. Han är även affärsutvecklare inom Mark & Vatten på Tyréns. Anders Hedin kommer från Skellefteå kommun och har arbetat med drönare de senaste fem åren.

Jul 07 2021

26mins

Play

#25 - Träbyggnader i fokus

Podcast cover
Read more
De senaste åren har intresset för att bygga i trä ökat kraftigt. Trä blir allt vanligare i större byggprojekt och jakten på att bygga högre trähus går samtidigt vidare. Nu spår Tyréns en ökad omställningstakt, som drivs av både klimatutmaningen och ekonomiska fördelar. Vilka är fördelarna med att bygga i trä jämfört med andra material? I detta avsnitt av Tyréns podd samtalar Mikael Hallgren, konstruktör och Ove Nilsson, arkitekt om trä som material och hur man kan kombinera de olika materialen.

Apr 16 2021

38mins

Play

#24 - Tyréns innovationsprogram

Podcast cover
Read more
Tyréns har ett strukturerat innovationsarbete där alla medarbetare kan bidra. Hur gör man en innovation till en lönsam affär? I detta avsnitt av Tyréns podd samtalar Dag Måhlstrand, Head of Innovation och Pernilla Thessén, avdelningschef BAX om innovation.

Dec 01 2020

31mins

Play

#23 Hållbarhet och digitalisering

Podcast cover
Read more
I detta avsnitt av Tyréns podd samtalar vår hållbarhetschef Per Löfgren och CIO Ylva Berg om hållbarhet. Och framför allt om hur detta går hand i hand med digitaliseringen. Och vilka utmaningar samhällsbyggnadsbranschen står inför kopplat till digitaliseringens intåg.

Sep 14 2020

32mins

Play

#22 Brogårdaskolan himmelrike för barn med särskilda behov

Podcast cover
Read more
Att en bra ljudmiljö är viktigt för barns inlärning är väl dokumenterat. Speciellt då det gäller barn som har svårt att koncentrera sig eller med andra särskilda behov. Det tog Bjuvs kommun fasta på vid byggandet av nya Brogårdaskolan, som snart varit i bruk i ett år. I detta avsnitt samtalar Eva Sjödahl, akustiker på Tyréns och Håkan Fjällström, projektledare om varför det är så viktigt med ljudmiljön i skolor.

Dec 02 2019

29mins

Play

#21 Social hållbarhet i stadsutveckling

Podcast cover
Read more
I Framtidsvision #21 samtalar Emma Färje Jones som är utvecklingsledare social hållbarhet på Skanska, Harry McNeil som är marknads- och hållbarhetschef på Sveafastigheter och Josefin Uhnbom, strateg social hållbarhet på Tyréns om vikten av social hållbarhet när vi bygger nya bostadsområden, hur processen går till och vad man behöver tänka på.

Dec 04 2018

34mins

Play

#20 Stadsplanering måste utgå från människan

Podcast cover
Read more
I detta avsnitt samtalar Tomas Kruth, processledare på Tyréns och Hanna Areslätt, planarkitekt/processledare på Tyréns om varför stadsplaneringen måste utgå från människan i större uträckning.

Jun 18 2018

29mins

Play

#19 Stadens själ

Podcast cover
Read more
Under fem år har Mia Wahlström forskat i städers själ och hur vi gör städerna mer attraktiva. En del av hennes forskning handlar också om människors attityder när det gäller energieffektiva bostäder. Nu är hennes avhandling klar och i detta avsnitt får vi höra mer om den. Christer Abrahamsson, med lång erfarenhet av stadsbyggnadsfrågor, reflekterar över Mias avhandling och kommer med intressanta inspel.

Jan 09 2018

38mins

Play

#18 Den lilla våningen

Podcast cover
Read more
Trenden är tydlig. Vi behöver bygga mindre bostäder för att fler ska få plats i våra tätbebyggda städer. I Framtidsvision #18 så samtalar vi om utmaningen med att skapa smarta lösningar för hem som ska fylla många olika behov. Effektiva lägenhetslösningar för den lilla och ibland större varannan-veckas familjen är något vi försökt lösa.

Dec 06 2017

33mins

Play

#17 Hållbar samhällsutveckling

Podcast cover
Read more
I Framtidsvision #17 så pratar vi om hållbar samhällsutveckling och FoU-projektet Decode. Decode skapar verktyg för att på ett effektivt sätt låta fler medverka med sina erfarenheter och sitt kunnande. Projektets utgångspunkt är att hållbar stadsutveckling uppnås genom en inkluderande samverkan med alla samhällsgrupper utifrån sociala, miljömässiga och kulturella mål.

Jun 29 2017

35mins

Play

#16 Automatisering inom installation

Podcast cover
Read more
I vår podd Framtidsvisioner följer vi trender och utmaningar inom samhällsbyggnad. I Framtidsvision #16 samtalar Jan Holsøe och Olof Friberg om hur man kan utveckla arbetssätt inom installation. Hur kan man samordna flera tekniker så att man inte behöver göra om samma arbetsmoment flera gånger?

May 22 2017

32mins

Play

#15 Översvämningar

Podcast cover
Read more
Klimathot, översvämningar och dataspel - hur hänger det ihop? I Framtidsvision #15 får vi lyssna på Gunnar Svensson som är expert på datorsimuleringar och Patrik Andersson som är VA-utredare på Tyréns. Samtalsledare är Krister Insulander som är journalist och som skriver en hel del om samhällsbyggnad.

Jan 13 2017

24mins

Play

#14 Installation och IoT

Podcast cover
Read more
I Framtidsvision #14 samtalar Andreas Behm Fredin, affärschef för installation och Per Bjälnes som är BIM-strateg på Tyréns om installation och IoT (Internet of Things) och vilka framtida möjligheter som finns inom området.

Dec 13 2016

26mins

Play

#13 ESS

Podcast cover
Read more
Framtidsvision #13 handlar om hur byggprocessen vänds upp och ned när man arbetar med ett internationellt forskningsprojekt som ”European Spallation Source” i Lund. Malin Åberg och Karin Bühler samtalar om utmaningarna som blir när man uppfinner maskinen samtidigt som man bygger anläggningen den ska stå i.

Sep 15 2016

22mins

Play

#12 Quiet Track

Podcast cover
Read more
På bara tre år har FoU-projektet Quiet Track utvecklats från idé till färdig produkt. I projektet har man tagit fram ett övervakningssystem över tunnelbanespårs egenskaper som styr hur mycket buller det blir till omgivningen.

Aug 25 2016

26mins

Play

#11 Samverkan på nytt sätt

Podcast cover
Read more
Den här gången pratar vi med vår beställare Trafikverket om den kommande motorvägen Tvärförbindelse Södertörn som är en ny vägsträckning mellan E4/E20 vid Skärholmen/Kungens kurva, via Flemingsberg till riksväg 73 vid Haninge centrum. Och framför allt diskuterar vi hur själva arbetsprocessen ser ut. Den skiljer sig nämligen en hel del från hur sådana här projekt brukar drivas.

Jul 01 2016

32mins

Play

#10 Känsla eller förnuft?

Podcast cover
Read more
Vilka attityder och värderingar styr vårt resande, och
hur går de att påverka? För att hjälpa fram alternativa
lösningar behöver vi mer kunskap om de känslomässiga
motiven bakom våra val av färdsätt. Nu utvecklar vi en
ny metod för att effektivisera användandet av transporter i
samhället.

Dec 07 2015

39mins

Play

#9 Besök framtiden innan du bygger den

Podcast cover
Read more
Hör Camilla Rörborn och Ulf Hedlund i vår senaste podd. De samtalar om hur hållbart samhällsbyggande måste väga in alla tänkbara framtidsscenarier. TyrEngine använder avancerad grafisk teknik från TV-spelsvärlden för att visualisera och navigera i en 3D-miljö med mycket hög detaljgrad. Utifrån olika analysresultat kan du i realtid se det nya kvarteret, den nya vägen eller effekterna av skyfall i ett område under planering.

Nov 18 2015

19mins

Play