OwlTail

Cover image of Samhällsbyggarpodden

Samhällsbyggarpodden

Samhällsbyggarpodden undersöker, genom intervjuer med yrekesverksamma, vad de olika titlarna i fastighets- och samhällsbyggarbranschen betyder i praktiken samt belyser aktuella utmaningar och möjligheter.Podcasten görs av Vilhelm Nord i samarbete med Samhällsbyggarna.se.

Popular episodes

All episodes

Podcast cover

S03E09 - John Mellkvist - Mindmakers PR

John arbetar som PR-konsult och framtidsspanare på Mindmakers PR, med en lång bakgrund inom kommunikation. Han har sedan ett par år satt fokus på åldersfrågor – för att minska ålderismen, förbättra attityderna till- och öka insikterna om människans förmågor genom hela livet. Han har på olika vis lyft ämnet i medierna, som gäst i TV4:s och SVT:s morgonsoffor och som krönikör i SvD Perfect Guide. Sedan hösten 2018 är John utsedd av regeringen som en av sju ambassadörer för äldre arbetskraft.På Samhällsbyggnadsdagarna belyste John varför det inte är så viktigt hur länge du har levt, men däremot i vilken tidsanda du växt upp i. Varför ålderismen är så utbredd, så skadlig och varför vi behöver samverka mer över generationsgränserna.

33mins

10 Jun 2019

Podcast cover

S03E08 - Magnus Meyer - VD, WSP

Magnus Meyer är VD för WSP Europe och WSP Sverige. Var tidigare VD för Tengbomgruppen och haft ledande positioner inom GE Real Estate och Ljungberggruppen. Styrelseledamot i Bygg-Fast, Slättö och Kinnarps och har tidigare haft ett flertal styrelseuppdrag i bl a Kungsleden, Aberdeen Asset Management och Hemsö.

31mins

10 Jun 2019

Podcast cover

S03E07 - Filip Elland - Hållbarhetschef, Castellum

Filip är i grund och bottencivilingenjör inom Väg och Vattenbyggnad utbildad på Lunds Tekniska Högskola. Filip ser mig själv som en envis problemlösare som tycker om att leda förändringsarbete och tror det drivet tillsammans med engagemanget för hållbarhetsfrågor är det som lett honom till den roll han har idag som hållbarhetschef. Idag arbetar Filip strategiskt med hållbarhetsfrågor på ett av Sveriges största fastighetsbolag. Utöver det är Filip engagerad i EPRA sustainability committee och GRESB benchmark committee.Under Samhällsbyggnadsdagarna berättade Filip om varför hälsa och välbefinnande på ett kontor spelar roll och varför WELL är ett bra verktyg för att åstadkomma just det.

27mins

4 Feb 2019

Podcast cover

S03E06 - Rickard Stark - Creative dir & grundare, Okidoki! Arkitekter

Rickard Stark – Arkitekt, debattör – en av grundarna till Okidoki AB. Som kreativ ledare arbetar Rickard med tidiga skeden med idéer, gestaltning och strategiska frågor. Skalan är oftast inom byggnadsarkitektur eller stadsutveckling.I avsnittet berättar Rickard hur det är att arbeta som arkitekt, hur det är att starta en egen firma och hur han ser på dagens utmaningar och möjligheter.

26mins

12 Jan 2019

Most Popular Podcasts

Podcast cover

S03E05 Adam Mohammadi, BIM-podden

Bakom nystartade BIM-podden står Adam Mohammadi, byggnadsingenjör och BIM-ledare aktiv i Stockholmsregionen.Han brinner för att sprida kunskap om BIM och vill med podden öppna upp för kunskapsutbyte och diskussioner.Podden är också ett bevis på att det går att bryta utanförskap och en destruktiv livsstil.Adam Mohammadi menar att BIM, Byggnadsinformationsmodellering, är framtiden och vill få fler att prata om det.

32mins

22 Dec 2018