Cover image of Utvecklingspodden - kittlande samtal om skolutveckling
(1)
Education
Kids & Family
Education for Kids

Utvecklingspodden - kittlande samtal om skolutveckling

Updated 24 days ago

Education
Kids & Family
Education for Kids
Read more

I samtal synliggörs olika insatser och arbeten för att skapa den bästa tänkbara lärmiljön för barn och elever i våra förskolor och skolor. Utvecklingspodden produceras av enheten utvecklingsstöd vid Buf, barn och ungdomsförvaltningen i Karlstad.

Read more

I samtal synliggörs olika insatser och arbeten för att skapa den bästa tänkbara lärmiljön för barn och elever i våra förskolor och skolor. Utvecklingspodden produceras av enheten utvecklingsstöd vid Buf, barn och ungdomsförvaltningen i Karlstad.

iTunes Ratings

1 Ratings
Average Ratings
1
0
0
0
0

iTunes Ratings

1 Ratings
Average Ratings
1
0
0
0
0
Cover image of Utvecklingspodden - kittlande samtal om skolutveckling

Utvecklingspodden - kittlande samtal om skolutveckling

Latest release on Oct 16, 2018

Read more

I samtal synliggörs olika insatser och arbeten för att skapa den bästa tänkbara lärmiljön för barn och elever i våra förskolor och skolor. Utvecklingspodden produceras av enheten utvecklingsstöd vid Buf, barn och ungdomsförvaltningen i Karlstad.

Trivsel och full fart på Västerstrandsskolans raster – #65

Podcast cover
Read more

Rast! Alla har vi väl en egen bild av vad det innebär på en skola men få tänker sig nog vad vi möter på Västerstrandsskolan en fredagsförmiddag i oktober. Alla (!) ute på konstgräsplanen i full aktivitet i en mängd olika aktiviteter, skratt, hejarrop och dans till musiken som hörs över hela skolgården. Hur har de lyckats med det här?`

I dagens kittlande samtal möter vi Tino Skovlund, som tillsammans med Magnus Johansson, samordnar en rastverksamhet med rörelse, lek, trygghet och gemenskap. Elever turas om att dela ut bollar, klubbor, filtar, styltor och andra prylar att aktiviera sig med om eleverna inte vill delta i de förberedda stationerna som leds av elever utbildade till trivselledare.
Tino återkommer ofta till rasten som ett utmärkt tillfälle för fritidspedagogen att möta och coacha eleverna. Världens bästa yrke som han själv säger.

Att i en podd ge en rättvis beskrivning av en rastverksamhet är svårt så här får du höra om tankarna och viljan bakom utvecklingsarbetet som rör hela skolan. För att se bilder och filmer från Västerstrandsskolan rekommenderas ett besök på skola.karlstad.se/vasterstrandsskolanrastaktiviteter eller att söka upp dem på Facebook. Där finns även kontaktuppgifter för tex framtida studiebesök.

Programledare: Ola Henningsson, verksamhetsutvecklare

http://skola.karlstad.se/utvecklingspodden/wp-content/uploads/sites/601/2018/10/ep65.mp3

Oct 16 2018

28mins

Play

eTwinnning för stora och små (projekt) i Europa – #64

Podcast cover
Read more

Att genomföra projekt med skolor i Europa inte behöver vara stort och krångligt. Att tillsammans med eleverna få kontakt och utbyte med andra är enkelt och mycket roligt, berättar Anna Niklasson, vår eTwinningambasadör.

eTwinning är en gratisresurs som erbjuder Europas lärare ett online-nätverk, där en eller flera partner genomför pedagogiska samarbeten. Digitala arbetssätt är central och blir en naturlig del av undervisningen.
Efter registrering på eTwinningportalen, etwinning.net finns massor av projektförslag att ta del av och kanske ansluta till.

I detta poddavsnitt får vi höra mer om eTwinning och Anna ger råd på hur du kan börja, vad som är klokt att tänka på och framför allt, hur roligt det är och vad mycket det ger, både för lärare och elever.

eTwinning – öppna ditt klassrum mot Europa

I Karlstad har vi förmånen att ha en egen eTwinning-ambassadör vars uppgift är att informera och hjälpa alla som vill komma i gång med projekt. Anna Niklasson jobbar till vardags som lärare på Stodeneskolan och har genom åren samlat på sig erfarenheter av olika former av EU-projekt. I Childrens literature, ett Erasmus+ projekt, samarbetade Stodenskolan med skolor från fyra länder under 2014-2016. Kontakta gärna Anna för besök på er skola eller förskola, hon kommer gärna ut till er och berättar mer. anna.niklasson@karlstad.se

Programledare: Ola Henningsson

http://skola.karlstad.se/utvecklingspodden/wp-content/uploads/sites/601/2018/09/ep64.mp3

Sep 17 2018

22mins

Play

Samtal om lärmiljöer och arbetsmiljö – #63

Podcast cover
Read more

Personalen på Karlstads förskolor samlades för en gemensam kickoff på CCC i mitten av augusti. Vi träffar tre förskollärare för att prata om lärmiljöer och arbetsmiljö, som var dagens tema.

Medverkande i programmet från vänster: Marcus Juberg – Dirigentens förskola, Kajsa Andersson – Daggkåpans förskola, Emmy Sollien – Skåre förskola.

Programledare var Tobias Berger, Pedagog Värmland.

http://skola.karlstad.se/utvecklingspodden/wp-content/uploads/sites/601/2018/08/ep63.mp3

Aug 21 2018

16mins

Play

Tydliggörande pedagogik – #62

Podcast cover
Read more

Att fortsätta göra som vi alltid gjort eller plocka upp spegeln och fundera på vad barnen uppfattar av det vi säger och gör, att lära sig nya verktyg för att skapa goda relation och en trygg, lärorik och utmanande lärmiljö. Det är något av det dagens samtal handlar om när vi möter Miriam Cedervad, Zakrisdals förskola, och Annika Andersson från Jakobsbergsskogens förskola. I projektform skapar dessa förskolor tillsammans med Vitsippans förskola, en egen utbildning inom det vida begreppet tydliggörande pedagogik.

Programledare är Ola Henningsson

http://skola.karlstad.se/utvecklingspodden/wp-content/uploads/sites/601/2017/02/ep62.mp3

Feb 20 2017

25mins

Play

Bokbryggan fyller 30 år! – #61

Podcast cover
Read more

Att främja barns språk via barnlitteratur och skapande verksamhet är Bokbryggans syfte. Samtidigt ges pedagogerna inspiration och stöd för att arbeta med den årliga boken ur flera olika perspektiv. Christina Neu, barnboksbibliotekarie och Annette Carlsson, samordnare vid Buf för Bokbrygan berättar här om arbetet som når och har nått så många genom åren. Med tiden har verksamheten delats upp på Lilla bokbryggan, för 1-4 åringar, och Stora bokbryggan som vänder sig till 5-8 åringar. Erbjudande går ut till både kommunal-  och enskild verksamhet och de som väljer att följa med på äventyret får utöver tillgång till årets boken även inspirationskvällar, författarbesök och ett avslutande arrangemang tillsammans med andra barn och pedagoger.

http://skola.karlstad.se/utvecklingspodden/wp-content/uploads/sites/601/2017/01/ep61.mp3

skola.karlstad.se/sprak

Mer information om Bokbryggan

Svenska Barnboksakademins Eldsjälspris 2012 – Bokbryggan i Karlstad

Jan 30 2017

22mins

Play

Digitaliseringens möjligheter, del 2 – #60

Podcast cover
Read more

Halvvägs in i projektet Digitaliseringens möjligheter träffar vi lärarna Sofie Nilsson och Nina Widoff samt rektor Amelie Wahlström i ett samtal om vad goda digitala förutsättningar innebär för lärarna och för eleverna. Resan skulle kort kunna beskrivas som ”från teknik till lärande” där de idag fokuserar på att skapa en god lärmiljö anpassad för gruppen, inte på plattor, datorer, interaktiva tavlor och digitala läromedel i sig.Men att hitta digitala verktyg för specifika syften och att lära sig dem tar tid. Det kollegiala lärandet är därför centralt samt hur detta kan organiseras. Det kräver tid att vägleda, tipsa, lära och samtala om hur olika digitala verktyg kan stödja och utveckla undervisningen.

Digitaliseringens möjligheter är ett treårigt projekt där Vålbergsskolan, som en av fem skolor i Sverige, tillsammans med Samsung, ATEA och Gleerups och forskare från Örebro Universitet fokuserar just på detta för skolan och eleverna.

http://skola.karlstad.se/utvecklingspodden/wp-content/uploads/sites/601/2017/01/ep60.mp3

Programledare är Ola Henningsson.

Här hittar du del 1, från projektet start. 

Jan 09 2017

25mins

Play

Vad säger vi till föräldrarna om barnen? Inte det vi tror att vi gör. #59

Podcast cover
Read more

På Jakobsbergsskogens förskola uppmärksammade personalen att föräldraenkäten, KBU, visade på skillnader i hur föräldrar till pojkar och flickor uppfattade informationen om vad som hänt under dagen.

Här får vi höra Annika Andersson, på avdelningen Hallonet, berätta om hur ett grundligt arbete med likabehandlingsplanen. Personalen upptäckte nämligen att de inte gjorde så som de trodde att de gjorde, att det korta mötet med föräldrar vid hämtning behövde förbättras. Lyssna till hur de gjorde upptäckter både när det gällde hur informationen gavs och om hur de kunde synliggöra vad som egentligen skedde.

http://skola.karlstad.se/utvecklingspodden/wp-content/uploads/sites/601/2016/12/ep59.mp3

Programledare är Annette Carlsson, genuspedagog och Ola Henningsson, verksamhetsutvecklare.

Dec 19 2016

20mins

Play

Att få chansen att lära sig ta ansvar – elever i åk 9, Ventus #58

Podcast cover
Read more

Här möter vi de oerhört medvetna eleverna Elin, Agnes och Viktor som berättar om hur de upplever och ser på skola och lärande i arbetslaget Ventus vid Norrstrandsskolan. De berättar om hur de får träna sig att, och ta eget ansvar, vad som gör en skola riktgt bra och om att ha idrott varje dag. Det senare handlar om Friskus, ett beforskat projekt tillsammans med sin idrottslärare. 

http://skola.karlstad.se/utvecklingspodden/wp-content/uploads/sites/601/2016/12/ep58.mp3

Programledare är Ola Henningsson.

Dec 12 2016

25mins

Play

Ämnesövergripande, skolan som en helhet hos Ventus – #57

Podcast cover
Read more

Arbetslaget Ventus på Norrstrandsskolan utmanar eleverna och ger dem möjlighet att ta ansvar för sitt lärande. I dagens samtal hör vi Thomas Eriksson, Erika Gavling, Katrin Wrange och Sara von Wachenfeldt berätta om hur de försöker samarbeta så mycket som går för att ge eleverna en bra helhet och som en del i det har de varje termin ämnesövergripande temaarbeten. Men även i veckoplaneringen av elevernas arbetsuppgifter märks deras syn på skolan och lärande. 

Vi kommer i tre avsnitt att möta lärare och elever i Ventus och samtala om deras syn på skolan och lärande. I detta det första avsnittet möter vi alltså lärare och i nästa avsnitt möter vi tre elever ur åk 9 för att höra om hur de ser på skolan, lärare, lärande, ansvar och andra delar i sin skolvardag. Vi kommer även få höra dem berätta om sin upplevelse av att delta i ett hälsoprojekt där de har idrott varje dag. Ett forskningsprojekt tillsammans med deras lärare Mikael Lindström. Samtalet med honom avslutar triologin men det avsnittet kommer först nästa år då han kunnat studera elevernas terminsbetyg kopplat till daglig rörelse.

http://skola.karlstad.se/utvecklingspodden/wp-content/uploads/sites/601/2016/12/ep57.mp3

Programledare är Ola Henningsson.

Dec 05 2016

25mins

Play

När Skolinspektionen kommer på besök #56

Podcast cover
Read more

Från ”Oj!” till ”Jo!”. Rektor Rune Jakobsson och förstelärare Marit Norlund berättar här om Kvarnbergsskolans resa från beskedet att de skulle inspekteras till det att rapporten kom. Som en av 34 utvalda skolor 2015 genomfördes en granskning av undervisningen i svenska och svenska som andra språk i årskurserna 4-6. 

Nu så här i efterhand är de tacksamma för att de fått ett erkännande för kvalitén och hjälp med fokusering på svenskämnet samt dialogen om detta på skolan. Samtidigt kan de tänka tillbaka på klassrumsbesöken och le med tanke på att de, självklart, genomförs i den vardag som skolan lever i. Alla lektionsbesök blir inte som planerat.

Återkopplingen Kvarnbergsskolan fick pekade på flera punkter där de ger eleverna en mycket god undervisning men även tre utvecklingsområden; att tydliggöra undervisningens mål och hur övningarna är kopplad till dessa, att utveckla strukturerade samtal kring texter samt att utvecklas rutiner kring utvärdering av undervisningen. Utvecklingsarbetet med dessa genomförs nu och samtidigt, som den del i granskningen, har huvudmannen, förvaltningen, uppdraget att ta till sig erfarenheter från Kvarnbergsskolan och sprida dessa till andra skolor.

Programledare är Tobias Berger och Ola Henningsson

http://skola.karlstad.se/utvecklingspodden/wp-content/uploads/sites/601/2016/11/ep56.mp3

Nov 28 2016

20mins

Play

ESD i den finska läroplanen #55

Podcast cover
Read more

Varför, och hur, har lärande för hållbar utveckling (ESD) fått en så central roll i den nya finska läroplanen? Irmeli Halinen, som var huvudansvarig för framtagandet och implementeringen av läroplanen, berättar här på ett mycket tydligt och konkret sätt hur de i Finland ser på ESD och hur utvecklingsarbetet därför genomfördes utifrån ett helhetstänk, med forskningsförankring, på olika nivå, med transperens och delaktighet och där arbetet gavs tid. 

Internationella utbyten ger möjligheter utöver det vanliga. Vid Learning Teachers Networks konferens i Tallin fick Daniel Olsson möjligheten till denna intervju med Irmeli Halinen.

http://skola.karlstad.se/utvecklingspodden/wp-content/uploads/sites/601/2016/10/ep55.mp3

Oct 17 2016

17mins

Play

Att leda samtal på internationell nivå #54

Podcast cover
Read more

I detta avsnitt möter vi Ingegerd Norder och Susanne Mellskog samt Torbjörn Wrange som alla deltog och hade pass vid The Learning Teacher Network i Tallin. Hur är det att inte bara delta utan även leda samtal på denna nivå? Hur uppfattar lärare och andra inom professionen deras berättelse och de funderingar och frågor som det har? Vad ger det mer, vad får de med sig hem till det egna klassrummet eller verksamheten?

http://skola.karlstad.se/utvecklingspodden/wp-content/uploads/sites/601/2016/10/ep54.mp3

Oct 10 2016

19mins

Play

Att delta i internationella samtal, The Learning Teacher Network #53

Podcast cover
Read more

Vi pratar ofta om vikten av att delta i samtalet, om att inte bara lyssna utan även vara aktiv i samtalet på lokalnivå, via nätet och till och med på internationell nivå. The Learning Teacher Network är en arena för det senare där Karlstad varit aktiva under många år. Inte så konstigt då ordförande, och initiativtagaren är Magnus Persson vid Barn och ungdomsförvaltningen. Vid den årliga konferensen låg fokus på ESD, Education for Sustainable Development, eller lärande för hållbar utveckling.

Här får vi höra Magnus berätta om möten mellan ”vanliga” lärare, lärarutbildare och professorer där samtalet handlar om vad som sker i klassrummet men även om vad som händer och beslutas om på global nivå inom ESD.

Mot slutet av detta avsnittet får vi även höra Daniel Olssons recention av konferensen i Tallin. Hur fokus allt mer är på väg mot implementering och genomförande, om samtalet för att Empower the teacher of tomorrow.

I kommande avsnitt får vi möta pedagoger från Karlstad som deltog som föreläsare i Tallin.

http://skola.karlstad.se/utvecklingspodden/wp-content/uploads/sites/601/2016/10/ep53.mp3

Några begrepp och förkortningar som nämns i avsnittet:

ESD
Education for Sustainable Development, där vi i Sverige talar om Lärande för Hållbar Utveckling.

The Sustainable Development Agenda (Agenda 2030)
FN:s nya globala miljö- och utvecklingsagenda, innehåller 17 övergripande som är universella, sammanlänkade och ömsesidigt beroende och kopplar samman länder och aktörer världen över, från lokal till global nivå.

Quality Education
Nummer 4 av de 17 ovan nämnda är inriktad på kvalitativ utbildning.

Oct 03 2016

19mins

Play

Elrör som dörröppnare #52

Podcast cover
Read more

Att hitta ”dörröppnare”, att skapa nyfikenhet och kreativitet samt få alla att lyckas är viktigt för Ingrid Linder, musiklärare vid Råtorpsskolan. I samtalet får vi hör om hur nyfikenheten lett henne in på musikskapande med enkla platsrör. Eleverna spelar fokuserat tillsammans och kopplar samman begreppen med uppkomna behov. 

Programledare är Ola Henningsson.

Elrör 20 mm i diameter

http://skola.karlstad.se/utvecklingspodden/wp-content/uploads/sites/601/2016/09/ep52.mp3

Sep 12 2016

19mins

Play

Sommarpodd med Ulrika Lindenäs – ep 51

Podcast cover
Read more

Det är bra snurr på de blå lådorna och NTA-utbildningen i Karlstad. Här får vi höra Ulrika Lindenäs, utomhuspedagog och NTA-samordnare, berätta om hur verksamheten höjt elevernas nyfikenheten och kunskaper samt lärarnas efterfrågan på än fler utbildningar.

http://skola.karlstad.se/utvecklingspodden/wp-content/uploads/sites/601/2016/08/ep51.mp3

Aug 22 2016

12mins

Play

Sommarpodd med Nina Holm – ep 50

Podcast cover
Read more

Bland räknebollar och spökregn – Nina Holm berättar om minnesvärda upplevelser från första året som utomhuspedagog vid Karlstads naturskola för förskolan. Alla sinnen är med i ett platsbaserat lärande. 

http://skola.karlstad.se/utvecklingspodden/wp-content/uploads/sites/601/2016/08/ep50.mp3

Mer information om Naturskolan – skola.karlstad.se/naturskolan, Facebook

Aug 15 2016

10mins

Play

Sommarpodd med Ola Henningsson, del 2 – ep 49

Podcast cover
Read more

Laddad med påtår funderar Ola Henningsson vidare kring förhoppningar och förväntningar på skolan och lärarna. Förväntningar måste stå i relation till förutsättningar. Hur är de när det gäller digitalt i Karlstad? Vad kan vi förvänta oss? Vad kommer den nationella IT-strategin att innebära? 

http://skola.karlstad.se/utvecklingspodden/wp-content/uploads/sites/601/2016/08/ep49.mp3

Aug 08 2016

19mins

Play

Sommarpodd med Ola Henningsson – ep 48

Podcast cover
Read more

Vi är mitt uppe i sommaren och kanske ledighet. Hur förhåller vi oss till det som sker? Är det med förhoppningar eller förväntningar? Vad kan vi ha förväntningar på och i så fall vad krävs i så fall.

Ola Henningsson, verksamhetsutvecklare med specialområdet digitala verktyg funderar kring förväntningar och förutsättningar.

http://skola.karlstad.se/utvecklingspodden/wp-content/uploads/sites/601/2016/08/ep48.mp3

Aug 01 2016

16mins

Play

Sommarpodd med Maria Holm – ep 47

Podcast cover
Read more

Maria Holm, chef för utvecklingsstöd vid barn och ungdomsförvaltningen, pratar i detta avsnitt om innebörden av skolans demokratiuppdrag och hur viktigt det är.

http://skola.karlstad.se/utvecklingspodden/wp-content/uploads/sites/601/2016/07/ep47.mp3

Jul 17 2016

12mins

Play

Sommarpodd med Annika Thyberg – ep 46

Podcast cover
Read more

”Tjejer kan inte fysik!” Matematikutvecklaren Annika Thyberg pratar om vikten av att se potentialen i varje individ och skapa förutsättningar för utveckling.

http://skola.karlstad.se/utvecklingspodden/wp-content/uploads/sites/601/2016/07/ep46.mp3

Jul 11 2016

7mins

Play

iTunes Ratings

1 Ratings
Average Ratings
1
0
0
0
0