Cover image of Đắc Nhân Tâm (Bản FULL tại Voiz FM - Ứng dụng Sách nói & Podcast chất lượng cao)

Đắc Nhân Tâm (Bản FULL tại Voiz FM - Ứng dụng Sách nói & Podcast chất lượng cao)

Đắc nhân tâm – How to win friends and Influence People của Dale Carnegie là quyển sách nổi tiếng nhất, bán chạy nhất và có tầm ảnh hưởng nhất của mọi thời đại. Tác phẩm đã được chuyển ngữ sang hầu hết... Read more

Podcast cover

Phần I - Chương 1: Muốn lấy mật đừng phá tổ ong

Phần I - Chương 1: Muốn lấy mật đừng phá tổ ong

Đắc nhân tâm – How to win friends and Influence People  của Dale Carnegie là quyển sách nổi tiếng nhất, bán chạy nhất và... Read more

10 Jul 2020

26mins

Podcast cover

Phần I - Chương 2 : Bí Mật Lớn Nhất Trong Phép Ứng Xử

Phần I - Chương 2 : Bí Mật Lớn Nhất Trong Phép Ứng Xử

Phần I - Chương 2 : Bí Mật Lớn Nhất Trong Phép Ứng Xử

10 Jul 2020

Podcast cover

Phần I - Chương 3: Ai Làm Được Điều Dưới Đây, Người Đó Sẽ Có Cả Thế Giới

Phần I - Chương 3: Ai Làm Được Điều Dưới Đây, Người Đó Sẽ Có Cả Thế Giới

Phần I - Chương 3: Ai Làm Được Điều Dưới Đây, Người Đó Sẽ Có Cả Thế Giới

10 Jul 2020

Podcast cover

Phần II - Chương 4: Thành Thật Quan Tâm Đến Người Khác

Phần II - Chương 4: Thành Thật Quan Tâm Đến Người Khác

Phần II - Chương 4: Thành Thật Quan Tâm Đến Người Khác

10 Jul 2020

Most Popular Podcasts

Podcast cover

Phần II - Chương 5: Cách Đơn Giản Để Tạo Ấn Tượng Tốt Đẹp

Phần II - Chương 5: Cách Đơn Giản Để Tạo Ấn Tượng Tốt Đẹp

Phần II - Chương 5: Cách Đơn Giản Để Tạo Ấn Tượng Tốt Đẹp

10 Jul 2020

Podcast cover

Phần II - Chương 6: Để Mọi Việc Luôn Được Suông Sẻ

Phần II - Chương 6: Để Mọi Việc Luôn Được Suông Sẻ

Phần II - Chương 6: Để Mọi Việc Luôn Được Suông Sẻ

10 Jul 2020

Podcast cover

Phần II - Chương 7: Để Trở Thành Người Giao Tiếp Khéo Léo

Phần II - Chương 7: Để Trở Thành Người Giao Tiếp Khéo Léo

Phần II - Chương 7: Để Trở Thành Người Giao Tiếp Khéo Léo

10 Jul 2020

Podcast cover

Phần II - Chương 8: Thu Hút Sự Quan Tâm Của Người Khác

Phần II - Chương 8: Thu Hút Sự Quan Tâm Của Người Khác

Phần II - Chương 8: Thu Hút Sự Quan Tâm Của Người Khác

10 Jul 2020

Podcast cover

Phần II - Chương 9: Để Người Khác Yêu Thích Bạn Ngay Lập Tức

Phần II - Chương 9: Để Người Khác Yêu Thích Bạn Ngay Lập Tức

Phần II - Chương 9: Để Người Khác Yêu Thích Bạn Ngay Lập Tức

10 Jul 2020

Podcast cover

Phần III - Chương 10: Không Tranh Cãi !

Phần III - Chương 10: Không Tranh Cãi !

Phần III -  Chương 10: Không Tranh Cãi !

10 Jul 2020

“Podium: AI tools for podcasters. Generate show notes, transcripts, highlight clips, and more with AI. Try it today at https://podium.page”