OwlTail

Cover image of Mektubat - Risale-i Nur Külliyati

Mektubat - Risale-i Nur Külliyati

Bu eser bir Kur'an tefsiri olan Risale-i Nur'un, Ihsan Atasoy tarafindan seslendirilmis yayinidir. Risale-i Nur Nedir ve Nasil Bir Tefsirdir? Kur’an’in hakikatlerini müspet ilim anlayisina uygun bir tarzda izah ve ispat eden Risale-i Nur Külliyati, her insan için en mühim mesele olan "Ben neyim? Nereden geliyorum? Nereye gidecegim? Vazifem nedir? Bu mevcudat nereden gelip nereye gidiyorlar? Mahiyet ve hakikatleri nedir?" gibi suallerin cevabini vazih ve kat'î bir sekilde, çekici bir üslup ve güzel bir ifade ile beyan edip ruh ve akillari tenvir ve tatmin ediyor.

Popular episodes

All episodes

The best episodes ranked using user listens.

Podcast cover

Mektubat - Yirmi Altinci Mektup, Ikinci Mebhas

Bediuzzaman Said Nursi

25 Dec 2011

Rank #1

Podcast cover

Mektubat - Yirmi Sekizinci Mektup

Bediuzzaman Said Nursi

25 Dec 2011

Rank #2

Similar Podcasts

Podcast cover

Mektubat - Altinci Mektup

Bediuzzaman Said Nursi

27 Dec 2011

Rank #3

Podcast cover

Mektubat - On Besinci Mektup

Bediuzzaman Said Nursi

27 Dec 2011

Rank #4

Most Popular Podcasts

Podcast cover

Mektubat - On Birinci Mektup

Bediuzzaman Said Nursi

27 Dec 2011

Rank #5

Podcast cover

Mektubat - Yirmi Sekizinci Mektup, Besinci Mesele

Bediuzzaman Said Nursi

25 Dec 2011

Rank #6

Podcast cover

Mektubat - On Altinci Mektup

Bediuzzaman Said Nursi

27 Dec 2011

Rank #7

Podcast cover

Mektubat - On Üçüncü Mektup

Bediuzzaman Said Nursi

27 Dec 2011

Rank #8

Podcast cover

Mektubat - On Ikinci Mektup

Bediuzzaman Said Nursi

27 Dec 2011

Rank #9

Podcast cover

Mektubat - Yirmi Altinci Mektup

Bediuzzaman Said Nursi

25 Dec 2011

Rank #10

Podcast cover

Mektubat - On Besinci Mektup, Üçüncü Sualiniz

Bediuzzaman Said Nursi

27 Dec 2011

Rank #11

Podcast cover

Mektubat - Onuncu Mektup

Bediuzzaman Said Nursi

27 Dec 2011

Rank #12

Podcast cover

Mektubat - On Altinci Mektub'un Zeyl'i

Bediuzzaman Said Nursi

27 Dec 2011

Rank #13

Podcast cover

Mektubat - On Altinci Mektup - Dördüncü Nokta

Bediuzzaman Said Nursi

27 Dec 2011

Rank #14

Podcast cover

Mektubat - On Yedinci Mektup

Bediuzzaman Said Nursi

27 Dec 2011

Rank #15

Podcast cover

Mektubat - On Dokuzuncu Mektup

Bediuzzaman Said Nursi

27 Dec 2011

Rank #16

Podcast cover

Mektubat - On Dokuzuncu Mektup - Mu’cizât-i Ahmediye (a.s.m.)

Bediuzzaman Said Nursi

27 Dec 2011

Rank #17

Podcast cover

Mektubat - On Dokuzuncu Mektup - Dördüncü Nükteli Isaret

Bediuzzaman Said Nursi

27 Dec 2011

Rank #18

Podcast cover

Mektubat - On Dokuzuncu Mektup - Besinci Nükteli Isaret

Bediuzzaman Said Nursi

27 Dec 2011

Rank #19

Podcast cover

Mektubat - On Dokuzuncu Mektup, Üçüncü Nükte

Bediuzzaman Said Nursi

26 Dec 2011

Rank #20