Cover image of Luyện Nghe Tiếng Anh - English listening practice

Luyện Nghe Tiếng Anh - English listening practice

Tổng hợp những bài luyện nghe Tiếng Anh ngắn dễ hiểu được thiết kế phù hợp với người mới bắt đầu. Tất cả các bài nghe được thu âm bởi thầy Callum Nguyen [facebook.com/callum.nguyen]. Bạn có thể học th... Read more

Podcast cover

Valentine's Day

Valentine's Day

Bài nghe được thu âm bởi Nguyễn Cảnh Tuấn Ghé thăm www.nguyencanhtuan.com để học thật nhiều kiến thức Tiếng Anh nhé! VAL... Read more

13 Feb 2022

6mins

Podcast cover

Tinnitus [www.nguyencanhtuan.com]

Tinnitus [www.nguyencanhtuan.com]

TINNITUS (CHỨNG Ù TAI) Tinnitus is when you experience (trải nghiệm, trải qua) ringing or other noises (tiếng ồn) in one... Read more

12 Jan 2022

5mins

Similar Podcasts

Podcast cover

Why we need to sort garbage

Why we need to sort garbage

Song credit: It's the way that you make me feel - Steps Why do We Need to Sort Garbage In the U.S., the average person g... Read more

8 Jan 2022

8mins

Podcast cover

Topic: How to win friends and influence people [nguyencanhtuan.com]

Topic: How to win friends and influence people [nguyencanhtuan.com]

How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie is a self-help classic ( cuốn sách tự lực kinh điển) that reads... Read more

5 Dec 2021

6mins

Most Popular Podcasts

Podcast cover

Online shopping

Online shopping

Advantages of Online Shopping Shopping online ( Mua sắm online)  has quite a few benefits ( có khá nhiều lợi ích) , espe... Read more

23 Oct 2021

2mins

Podcast cover

Luyện nói hay Episode 1 [www.nguyencanhtuan.com]

Luyện nói hay Episode 1 [www.nguyencanhtuan.com]

Xin chào các bạn, mình là Callum Nguyen. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau luyện nói, mình sẽ chỉ cho các bạn 1 số mẹo... Read more

11 Sep 2021

14mins

Podcast cover

Spelling - Đánh vần chữ Tiếng Anh [www.nguyencanhtuan.com]

Spelling - Đánh vần chữ Tiếng Anh [www.nguyencanhtuan.com]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y OK, BÂY GIỜ CHÚNG TA SẼ THỬ GHI LẠI NHỮNG CÁI TÊN ĐƯỢC ĐÁNH VẦN SAU ĐÂ... Read more

5 Sep 2021

8mins

Podcast cover

Benefits of friendship [www.nguyencanhtuan.com]

Benefits of friendship [www.nguyencanhtuan.com]

BENEFITS OF FRIENDSHIP Friendships can enrich (làm giàu, làm đủ đầy) your life in many ways. Good friends teach you abou... Read more

3 Sep 2021

2mins

Podcast cover

Happiness [www.nguyencanhtuan.com]

Happiness [www.nguyencanhtuan.com]

Happiness is a state of mind (trạng thái tinh thần) and the feeling expressed (cảm xúc được thể hiện) when things are go... Read more

2 Sep 2021

1min

Podcast cover

Social networking sites [www.nguyencanhtuan.com]

Social networking sites [www.nguyencanhtuan.com]

The popularity (sự phổ biến) of Social Networking sites has rapidly (nhanh chóng) increased over the past few years. Soc... Read more

31 Aug 2021

2mins

“Podium: AI tools for podcasters. Generate show notes, transcripts, highlight clips, and more with AI. Try it today at https://podium.page”