Cover image of SBS Norwegian - SBS Norsk
(2)
News

SBS Norwegian - SBS Norsk

Updated 9 days ago

News
Read more

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Norwegian program, including news from Australia and around the world. - Hør intervjuer, radiodokumentarer og saker fra de norske miljøet i Australia fra SBS Radio Norsk, inkludert nyheter fra Australia og verden.

Read more

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Norwegian program, including news from Australia and around the world. - Hør intervjuer, radiodokumentarer og saker fra de norske miljøet i Australia fra SBS Radio Norsk, inkludert nyheter fra Australia og verden.

iTunes Ratings

2 Ratings
Average Ratings
0
0
2
0
0

iTunes Ratings

2 Ratings
Average Ratings
0
0
2
0
0
Cover image of SBS Norwegian - SBS Norsk

SBS Norwegian - SBS Norsk

Latest release on Nov 23, 2017

The Best Episodes Ranked Using User Listens

Updated by OwlTail 9 days ago

Rank #1: Film review: The King's Choice - Filmanmeldelse: Kongens nei

Podcast cover
Read more

The King's Choice is the centrepiece for the Scandinavian Film Festival which is happening all over Australia at the moment. I called Preben Rongve who is a professional actor trained in Paris, to ask why The King's Choice is so popular.

-

Kongens nei er hoveattraksjonen for the Scandinavian Film Festival som går av stabelen nå over hele Australia. Sivert Eimhjellen ringte Preben Rongve som er skuespiller utdannet i Paris for å høre hvorfor filmen har slått gjennom i utlandet.  

Jul 13 2017

6mins

Play

Rank #2: Centre says Australia could easily triple refugee intake - Flyktningesenter sier at Australia lett kan triple sitt flyktningeinntak

Podcast cover
Read more
The Asylum Seeker Resource Centre says Australia could easily triple its humanitarian and refugee intake. The remarks come as events have been held across the country to mark World Refugee Day.  - Asylum Søker Resource Center sier Australia enkelt kan tredoble sitt humanitære og flyktninginntak. Kommentarene kommer idet det har blitt holdt arrangementer over hele Australia for å markere verdens flyktningedag.

Jun 22 2017

2mins

Play

Rank #3: Growing anxiety about housing affordability - Økende bekymring over å ha råd til bolig

Podcast cover
Read more
Public anxiety about housing affordability is at an all-time high.Can the federal budget help those on low incomes, refugees and recent arrivals who are on public housing waiting lists?  - Folk er stadig bekymret over om der har råd til en bolig idet boligprisene har steget til sitt høyeste nivå noensinne.Kan det føderale budsjettet hjelpe de med lav inntekt, flyktninger og nylige ankomne som er på venteliste for offentlig bolig?

May 24 2017

6mins

Play

Rank #4: Concerns over record-low wages growth - Bekymringer over lav lønnsvekst

Podcast cover
Read more
Wages growth remains at a record low, while consumer confidence has taken a turn for the worse following the Federal Budget.Those are the findings from the latest ABS data and the cost of living is rising faster than wages.  - Lønnsveksten forblir på rekordlavt nivå, mens forbrukertilliten har forverret seg etter fremleggelsen av det føderale budsjettet.Det kommer frem i de siste tallene det australske statistikkbyret og levekostnadene stiger raskere enn lønningene.

May 18 2017

4mins

Play

Rank #5: Our need for language learning - Vårt behov for språkopplæring

Podcast cover
Read more
Australia is more multicultural than ever.But the number of us learning languages is falling, with schools teaching less language classes than before.  -

Australia er mer flerkulturelt enn noensinne. Men antallet av oss som lærer språk faller, og skoler har ferre språkklasser enn tidligere.

Aug 16 2017

3mins

Play

Rank #6: The state of Australia's sexual health - Realiteten om Australia seksuelle helse

Podcast cover
Read more

A new report into Australia's sexual health shows an increase in gonorrhea, a sexually transmitted infection that was once extremely rare in Australia.

There has also been a huge increase in HIV within the Indigenous community with many health experts supporting national implementation of a new HIV medication.

-

En ny rapport om Australias seksuelle helse viser en økning i gonoré, en seksuelt overført infeksjon som en gang var ekstremt sjelden i Australia. Det har også vært en stor økning i HIV i urfolkssamfun med mange helsepersonell som støtter nasjonal implementering av en ny HIV-medisinering.

Nov 08 2017

3mins

Play

Rank #7: Intervju med Gine paa norsk - Ung og lovende; skuespiller, forfatter og mor..

Podcast cover
Read more

Gine from Young and Promising is talking to SBS Norwegian

-

Gine Cornelia Pedersen forteller om et travelt liv og mange kreative prosjekter i ilden. Hun er nå aktuell på SBS OnDemand i TV-serien Unge Lovende..

Jun 01 2017

8mins

Play

Rank #8: Singing bringing benefits to dementia sufferers - Sang gir fordeler til demente

Podcast cover
Read more
A group of Australians living with dementia, along with their carers, is benefiting from the healing powers of music. Each week, they all meet to raise their voices in song with the help of two music therapists. -

En gruppe australiere som lever med demens, drar sammen med sine omsorgspersoner, nytte av musikkens helbredende krefter. Hver uke møtes de for å heve sine stemmer i sang ved hjelp av to musikkterapeuter.

Aug 31 2017

7mins

Play

Rank #9: Screen time for children far beyond national guidelines - Skjermtid for barn ligger langt over nasjonale anbefalinger

Podcast cover
Read more
New research from Royal Children's Hospital in Melbourne shows the vast majority of children far exceed the national guidelines of no more than two hours of screen time a day. And it shows owning a smartphone or tablet has become the norm for children of all ages. The study finds one in three preschoolers now have their own smart devices.  -

Ny forskning fra Royal Children's Hospital i Melbourne viser det store flertallet av barn ligger langt over de nasjonale retningslinjene på ikke mer enn to timers skjermtid per dag. Og den viser at å eie en smarttelefon eller et nettbrett har blitt normen for barn i alle aldre. Studien finner at en av tre barnehager nå har sine egne smarte enheter.

Jun 22 2017

3mins

Play

Rank #10: Culture news from Norway 1 June 2017 - Kulturnytt fra Norge 1. juni 2017

Podcast cover
Read more
Film director Svend Wam died on 7 May, aged 71. He was best known for his films with Petter Vennerød, and Wam & Vennerød became known for their particular style in the 70s and 80s. The drama series Nobel was nominated two most prizes during the Norwegian TV awards, but the third season of the teen series Skam won most, with four awards. The relationship between the characters Even and Isak has received particularly positive attention.The weather in Norway is its usual self - very varied and unpredictable.   - Filmregissør Svend Wam døde 7. mai, 71 år gammel. Han er mest kjent for filmene han lagde med Petter Vennerød, og Wam & Vennerød ble kjent for sin særegne stil på 70- og 80-tallet.Dramaserien Nobel ble nominert til flest priser under Gullruten, men det var tredje sesong av ungdomsserien Skam som vant flest, med fire. Særlig forholdet mellom figurene Even og Isak har fått positiv oppmerksomhet. Været i Norge er som det pleier - svært variert og uforutsigbart.

Jun 01 2017

8mins

Play

Rank #11: Across Australia for a good cause - Australia på tvers for en god sak

Podcast cover
Read more

A ten year old idea led Jan to recruit Bjørn and Agne for a trip of a lifetime and a fundraiser for the cancer society.

-

En ti år gammel ide fikk Jan til å overtale Bjørn og Agne til å bli med på en helt spesiell tur og en innsamlingsaksjon for Kreftforeningen.

Nov 02 2017

9mins

Play

Rank #12: Australian Scouts in Norway! - Australske Speidere i Norge!

Podcast cover
Read more
Almost a hundred Aussies has made the journey to Bodø to experience scouting - Norwegian style! Sivert spoke with Bjørn, the organiser of the event and Samantha from Sydney. - Nesten hundre australiere har ankommet Bødo på Norges nasjonale speiderleir. Sivert snakket med Bjørn som er arrangør og Samatha fra Sydney,

Jul 06 2017

7mins

Play

Rank #13: Iran presidential election could be tight one - Presidentvalget i Iran kan bli tett

Podcast cover
Read more
Voters will essentially choose between President Hassan Rouhani's policy of engagement with the West and cleric Ebrahim Raisi in Iran's presidential election tomorrow. The campaigns of both have launched a social-media free-for-all, unprecedented in Iranian political history.  - Velgerne vil i hovedsak velge mellom president Hassan Rouhanis politikk for engasjement med Vesten eller den geistelige Ebrahim Raisi i Irans presidentvalg i morgen. Bagge har lansert vidtrekkende sosiale medie kampanjer som er uten sidestykke i iransk politisk historie.

May 18 2017

4mins

Play

Rank #14: How to vote in Norwegain election from Australia - Slik forhåndsstemmer du fra Australia

Podcast cover
Read more
How to vote accroding to the Norwegian embassy -

I september er det stortingsvalg i Norge, men man trenger heldigvis ikke dra hele veien hjem for å bruke stemmeretten sin.

Jun 08 2017

5mins

Play

Rank #15: Small business calls on governments to fix soaring power prices - Småbedrifter ber regjeringen fikse stigende strømpriser

Podcast cover
Read more
Small businesses are calling for action on electricity prices as rising costs cut more and more deeply into their profits. - Små bedrifter ber om handling når det gjelder strømprisene da økende kostnader kutter mer og dypere inn i fortjenesten.

Aug 24 2017

4mins

Play

Rank #16: Housing more unaffordable, shows latest national survey - Kostnader til bolig øker, viser ny nasjonal forskning

Podcast cover
Read more
Young people are living with their parents longer; those that aren't are suffering greater mortgage stress. - Unge mennesker bor lenger sammen med foreldrene sine; de som ikke gjør det lider av større boliglånstress.

Aug 03 2017

3mins

Play

Rank #17: Refugee school student program awarded for excellence - Skole berømmet for sitt vellykete integreringsprogram

Podcast cover
Read more
A Sydney school has been recognised for its innovative program to help refugee students thrive.Chester Hill High School's "Refugee Welcome Program" helps students, some of whom have suffered unimaginable hardship in their home countries, prepare for high school, via its Intensive English Centre.   -

En Sydney skole har blitt anerkjent for sitt innovative program for å hjelpe elever med flyktningbakgrunn å trives.Chester Hill High Schools "Flyktninger Velkommen Program" hjelper elever, hvorav noen har hatt det ufattelig vanskelig i hjemlandet, å forberede seg på videregående skole, via skolens intensive engelsksenter.

Sep 14 2017

4mins

Play

Rank #18: News from Norway 1 June 2017 - Nytt fra Norge 1. juni 2017

Podcast cover
Read more
Tidligere politioverbetjent Eirik Jensen er siktet for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet i en spesiell rettssak som har vart i flere måneder. Dommen ventes i september.Joshua French ble løslatt fra fengsel i Kongo, og kom nylig hjem til Norge.Rosenborg feiret 100-årsdagen med historisk fotballkamp, og laget ligger fortsatt på toppen av tabellen. Edvald Boasson Hagen vant både Tour des Fjords og Tour of Norway. Stavanger Oilers vant serien og NM, mens det norske ishockeylandslaget måtte nøye seg med en 11. plass i VM.   - Former police superintendent Eirik Jensen is accused of corruption and drug offences in an unusual lawsuit lasting several months. The sentence is expected in September.Joshua French was released from prison in Congo, and recently returned to Norway.The football team Rosenborg celebrated its 100th birthday with a historic match, and the team is still on top of the ladder. Edvald Boasson Hagen won both Tour des Fjords and Tour of Norway. Stavanger Oilers won the ice hockey series and the national championship, while the Norwegian national team had to settle with an 11th place in the world cup.

Jun 01 2017

7mins

Play

Rank #19: News from Norway 31 August 2017 - Nytt fra Norge 31. august 2017

Podcast cover
Read more
The parliamentary election in Norway is on 11 September, and the opinion polls reveal that there could be a close race between the Conservative Party and Labour. -

Det er stortingsvalg i Norge 11. september, og meningsmålingene før valget viser at det kan bli veldig jevnt mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Samtidig er det mange partier som ligger rundt sperregrensa på fire prosent.  

Aug 31 2017

13mins

Play

Rank #20: Scandivian Film Festival 2017 - Scandivian Film Festival 2017

Podcast cover
Read more
Elysia Zeccola, director of the Scandinavian Film Festival tells us what it is about Northern film that appeals to Australians and why Norways' The King's Choice is the centerpiece of of the festival. - Elysia Zeccola, direktør for the Scandinavian Film Festival som går av stabelen i juli, forteller oss hva det er med nordisk film som appellerer til Australiere.

Jun 29 2017

10mins

Play