Cover image of SBS Norwegian - SBS Norsk
(2)
News

SBS Norwegian - SBS Norsk

Updated 1 day ago

News
Read more

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Norwegian program, including news from Australia and around the world. - Hør intervjuer, radiodokumentarer og saker fra de norske miljøet i Australia fra SBS Radio Norsk, inkludert nyheter fra Australia og verden.

Read more

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Norwegian program, including news from Australia and around the world. - Hør intervjuer, radiodokumentarer og saker fra de norske miljøet i Australia fra SBS Radio Norsk, inkludert nyheter fra Australia og verden.

iTunes Ratings

2 Ratings
Average Ratings
0
0
2
0
0

iTunes Ratings

2 Ratings
Average Ratings
0
0
2
0
0
Cover image of SBS Norwegian - SBS Norsk

SBS Norwegian - SBS Norsk

Latest release on Nov 23, 2017

Read more

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Norwegian program, including news from Australia and around the world. - Hør intervjuer, radiodokumentarer og saker fra de norske miljøet i Australia fra SBS Radio Norsk, inkludert nyheter fra Australia og verden.

Rank #1: Norwegian fjords and experiences - Norske fjorder og opplevelser

Podcast cover
Read more
When an Australian want to visit Scandinavia, Norwegian fjords and experiences are high on the list of what they want to include in their trip- - Når australiere ønsker å besøke Skandinavia står norske fjorder og opplevelser høyt på ønskelista.

Sep 21 2017

3mins

Play

Rank #2: Centre says Australia could easily triple refugee intake - Flyktningesenter sier at Australia lett kan triple sitt flyktningeinntak

Podcast cover
Read more
The Asylum Seeker Resource Centre says Australia could easily triple its humanitarian and refugee intake. The remarks come as events have been held across the country to mark World Refugee Day.  - Asylum Søker Resource Center sier Australia enkelt kan tredoble sitt humanitære og flyktninginntak. Kommentarene kommer idet det har blitt holdt arrangementer over hele Australia for å markere verdens flyktningedag.

Jun 22 2017

2mins

Play

Rank #3: Growing anxiety about housing affordability - Økende bekymring over å ha råd til bolig

Podcast cover
Read more
Public anxiety about housing affordability is at an all-time high.Can the federal budget help those on low incomes, refugees and recent arrivals who are on public housing waiting lists?  - Folk er stadig bekymret over om der har råd til en bolig idet boligprisene har steget til sitt høyeste nivå noensinne.Kan det føderale budsjettet hjelpe de med lav inntekt, flyktninger og nylige ankomne som er på venteliste for offentlig bolig?

May 24 2017

6mins

Play

Rank #4: The state of Australia's sexual health - Realiteten om Australia seksuelle helse

Podcast cover
Read more

A new report into Australia's sexual health shows an increase in gonorrhea, a sexually transmitted infection that was once extremely rare in Australia.

There has also been a huge increase in HIV within the Indigenous community with many health experts supporting national implementation of a new HIV medication.

-

En ny rapport om Australias seksuelle helse viser en økning i gonoré, en seksuelt overført infeksjon som en gang var ekstremt sjelden i Australia. Det har også vært en stor økning i HIV i urfolkssamfun med mange helsepersonell som støtter nasjonal implementering av en ny HIV-medisinering.

Nov 08 2017

3mins

Play

Rank #5: Concerns over record-low wages growth - Bekymringer over lav lønnsvekst

Podcast cover
Read more
Wages growth remains at a record low, while consumer confidence has taken a turn for the worse following the Federal Budget.Those are the findings from the latest ABS data and the cost of living is rising faster than wages.  - Lønnsveksten forblir på rekordlavt nivå, mens forbrukertilliten har forverret seg etter fremleggelsen av det føderale budsjettet.Det kommer frem i de siste tallene det australske statistikkbyret og levekostnadene stiger raskere enn lønningene.

May 18 2017

4mins

Play

Rank #6: Our need for language learning - Vårt behov for språkopplæring

Podcast cover
Read more
Australia is more multicultural than ever.But the number of us learning languages is falling, with schools teaching less language classes than before.  -

Australia er mer flerkulturelt enn noensinne. Men antallet av oss som lærer språk faller, og skoler har ferre språkklasser enn tidligere.

Aug 16 2017

3mins

Play

Rank #7: Film review: The King's Choice - Filmanmeldelse: Kongens nei

Podcast cover
Read more

The King's Choice is the centrepiece for the Scandinavian Film Festival which is happening all over Australia at the moment. I called Preben Rongve who is a professional actor trained in Paris, to ask why The King's Choice is so popular.

-

Kongens nei er hoveattraksjonen for the Scandinavian Film Festival som går av stabelen nå over hele Australia. Sivert Eimhjellen ringte Preben Rongve som er skuespiller utdannet i Paris for å høre hvorfor filmen har slått gjennom i utlandet.  

Jul 13 2017

6mins

Play

Rank #8: Australian Scouts in Norway! - Australske Speidere i Norge!

Podcast cover
Read more
Almost a hundred Aussies has made the journey to Bodø to experience scouting - Norwegian style! Sivert spoke with Bjørn, the organiser of the event and Samantha from Sydney. - Nesten hundre australiere har ankommet Bødo på Norges nasjonale speiderleir. Sivert snakket med Bjørn som er arrangør og Samatha fra Sydney,

Jul 06 2017

7mins

Play

Rank #9: Intervju med Gine paa norsk - Ung og lovende; skuespiller, forfatter og mor..

Podcast cover
Read more

Gine from Young and Promising is talking to SBS Norwegian

-

Gine Cornelia Pedersen forteller om et travelt liv og mange kreative prosjekter i ilden. Hun er nå aktuell på SBS OnDemand i TV-serien Unge Lovende..

Jun 01 2017

8mins

Play

Rank #10: Singing bringing benefits to dementia sufferers - Sang gir fordeler til demente

Podcast cover
Read more
A group of Australians living with dementia, along with their carers, is benefiting from the healing powers of music. Each week, they all meet to raise their voices in song with the help of two music therapists. -

En gruppe australiere som lever med demens, drar sammen med sine omsorgspersoner, nytte av musikkens helbredende krefter. Hver uke møtes de for å heve sine stemmer i sang ved hjelp av to musikkterapeuter.

Aug 31 2017

7mins

Play

Rank #11: Screen time for children far beyond national guidelines - Skjermtid for barn ligger langt over nasjonale anbefalinger

Podcast cover
Read more
New research from Royal Children's Hospital in Melbourne shows the vast majority of children far exceed the national guidelines of no more than two hours of screen time a day. And it shows owning a smartphone or tablet has become the norm for children of all ages. The study finds one in three preschoolers now have their own smart devices.  -

Ny forskning fra Royal Children's Hospital i Melbourne viser det store flertallet av barn ligger langt over de nasjonale retningslinjene på ikke mer enn to timers skjermtid per dag. Og den viser at å eie en smarttelefon eller et nettbrett har blitt normen for barn i alle aldre. Studien finner at en av tre barnehager nå har sine egne smarte enheter.

Jun 22 2017

3mins

Play

Rank #12: Across Australia for a good cause - Australia på tvers for en god sak

Podcast cover
Read more

A ten year old idea led Jan to recruit Bjørn and Agne for a trip of a lifetime and a fundraiser for the cancer society.

-

En ti år gammel ide fikk Jan til å overtale Bjørn og Agne til å bli med på en helt spesiell tur og en innsamlingsaksjon for Kreftforeningen.

Nov 02 2017

9mins

Play

Rank #13: Norway proposes Burqa-ban in schools - Burqa-forbud vurderes i Norge

Podcast cover
Read more
Norway is considering to ban the full-face veil in schools this year. Sivert discussed with Dr Raihan Ismail from the ANU's Centre for Arab and Islamic studies. -

Det vurderes forbud mot burqa og niqab i norske skoler. Sivert ringte Dr Raihan Ismail for a høre om dette dette diskriminerer mot muslimer eller om dette er nødvendig.

Jul 13 2017

17mins

Play

Rank #14: Culture news from Norway 1 June 2017 - Kulturnytt fra Norge 1. juni 2017

Podcast cover
Read more
Film director Svend Wam died on 7 May, aged 71. He was best known for his films with Petter Vennerød, and Wam & Vennerød became known for their particular style in the 70s and 80s. The drama series Nobel was nominated two most prizes during the Norwegian TV awards, but the third season of the teen series Skam won most, with four awards. The relationship between the characters Even and Isak has received particularly positive attention.The weather in Norway is its usual self - very varied and unpredictable.   - Filmregissør Svend Wam døde 7. mai, 71 år gammel. Han er mest kjent for filmene han lagde med Petter Vennerød, og Wam & Vennerød ble kjent for sin særegne stil på 70- og 80-tallet.Dramaserien Nobel ble nominert til flest priser under Gullruten, men det var tredje sesong av ungdomsserien Skam som vant flest, med fire. Særlig forholdet mellom figurene Even og Isak har fått positiv oppmerksomhet. Været i Norge er som det pleier - svært variert og uforutsigbart.

Jun 01 2017

8mins

Play

Rank #15: How to vote in Norwegain election from Australia - Slik forhåndsstemmer du fra Australia

Podcast cover
Read more
How to vote accroding to the Norwegian embassy -

I september er det stortingsvalg i Norge, men man trenger heldigvis ikke dra hele veien hjem for å bruke stemmeretten sin.

Jun 08 2017

5mins

Play

Rank #16: Small business calls on governments to fix soaring power prices - Småbedrifter ber regjeringen fikse stigende strømpriser

Podcast cover
Read more
Small businesses are calling for action on electricity prices as rising costs cut more and more deeply into their profits. - Små bedrifter ber om handling når det gjelder strømprisene da økende kostnader kutter mer og dypere inn i fortjenesten.

Aug 24 2017

4mins

Play

Rank #17: Iran presidential election could be tight one - Presidentvalget i Iran kan bli tett

Podcast cover
Read more
Voters will essentially choose between President Hassan Rouhani's policy of engagement with the West and cleric Ebrahim Raisi in Iran's presidential election tomorrow. The campaigns of both have launched a social-media free-for-all, unprecedented in Iranian political history.  - Velgerne vil i hovedsak velge mellom president Hassan Rouhanis politikk for engasjement med Vesten eller den geistelige Ebrahim Raisi i Irans presidentvalg i morgen. Bagge har lansert vidtrekkende sosiale medie kampanjer som er uten sidestykke i iransk politisk historie.

May 18 2017

4mins

Play

Rank #18: Scandivian Film Festival 2017 - Scandivian Film Festival 2017

Podcast cover
Read more
Elysia Zeccola, director of the Scandinavian Film Festival tells us what it is about Northern film that appeals to Australians and why Norways' The King's Choice is the centerpiece of of the festival. - Elysia Zeccola, direktør for the Scandinavian Film Festival som går av stabelen i juli, forteller oss hva det er med nordisk film som appellerer til Australiere.

Jun 29 2017

10mins

Play

Rank #19: Housing more unaffordable, shows latest national survey - Kostnader til bolig øker, viser ny nasjonal forskning

Podcast cover
Read more
Young people are living with their parents longer; those that aren't are suffering greater mortgage stress. - Unge mennesker bor lenger sammen med foreldrene sine; de som ikke gjør det lider av større boliglånstress.

Aug 03 2017

3mins

Play

Rank #20: Refugee school student program awarded for excellence - Skole berømmet for sitt vellykete integreringsprogram

Podcast cover
Read more
A Sydney school has been recognised for its innovative program to help refugee students thrive.Chester Hill High School's "Refugee Welcome Program" helps students, some of whom have suffered unimaginable hardship in their home countries, prepare for high school, via its Intensive English Centre.   -

En Sydney skole har blitt anerkjent for sitt innovative program for å hjelpe elever med flyktningbakgrunn å trives.Chester Hill High Schools "Flyktninger Velkommen Program" hjelper elever, hvorav noen har hatt det ufattelig vanskelig i hjemlandet, å forberede seg på videregående skole, via skolens intensive engelsksenter.

Sep 14 2017

4mins

Play

Last interview with previous host Mads Andersen - Et siste intervju med tidligere radiovert Mads

Podcast cover
Read more

Previous host for the Norwegian program talks about what he remembered from the time he sat behind the microphone, and what he is up to know.

-

Forrige radiovert for SBS Norsk, Mads Andersen, prater med oss en siste gang om sin tid bak spakene, og hva han holder på med nå.

Nov 23 2017

8mins

Play

The last of many interviews with the Ambassador - Det siste av mange fine intervjuer med ambassadøren

Podcast cover
Read more

Since Ambassador Unni Kløvstad arrived in Australia, we've done many interviews with her. This time we reflect back on the whole period, and there has been many great memories from the first interview until the end of the program.

-

Siden ambassadør Unni Kløvstad ankom Australia, har jeg gjort mange intervjuer med henne. I dette siste intervjuet ser vi tilbake på hele perioden, og det har vært mange gode minner fra første intervju helt til nå og slutten på programmet.

Nov 23 2017

11mins

Play

Musikkdronningen på SBS Norsk - Musikkdronningen på SBS Norsk

Podcast cover
Read more

I over et år mellom to programledere satt Lene Skaug i SBS Norsk sitt studio og spilte musikk. Et av de musikalske høydepunktene det året var når Alexander Rybakk vant Melodi Grand Prix med Fairytale.

-

I over et år mellom to programledere satt Lene Skaug i SBS Norsk sitt studio og spilte musikk. Et av de musikalske høydepunktene det året var når Alexander Rybakk vant Melodi Grand Prix med Fairytale.

Nov 23 2017

5mins

Play

Eva was the first host on SBS Norwegian - Eva var den første radioverten på SBS Norsk

Podcast cover
Read more

Eva was reading the news when SBS Norwegian started as a part of the Scandinavian hours on SBS Radio.

-

Eva leste nyhetene når SBS Norsk startet som en del av den skandinaviske timen på SBS Radio.

Nov 23 2017

7mins

Play

Is there a role for women in the military? - Er det en rolle for kvinner i militæret?

Podcast cover
Read more

Is there a difference in men and women's ability in the armed forces and how has masculinity played a role in recruiting men to military service?

-

Er det en forskjell på menn og kvinners evner i forsvaret og hvordan har maskulinitet spilt en rolle i å rekrutere menn til militørtjeneste?

Nov 21 2017

8mins

Play

The state of Australia's sexual health - Realiteten om Australia seksuelle helse

Podcast cover
Read more

A new report into Australia's sexual health shows an increase in gonorrhea, a sexually transmitted infection that was once extremely rare in Australia.

There has also been a huge increase in HIV within the Indigenous community with many health experts supporting national implementation of a new HIV medication.

-

En ny rapport om Australias seksuelle helse viser en økning i gonoré, en seksuelt overført infeksjon som en gang var ekstremt sjelden i Australia. Det har også vært en stor økning i HIV i urfolkssamfun med mange helsepersonell som støtter nasjonal implementering av en ny HIV-medisinering.

Nov 08 2017

3mins

Play

UN climate - 2017 er ventet å bli et av de tre varmeste årene noensinne

Podcast cover
Read more

Weather forecasters are predicting 2017 will be one of the hottest on record, even without a boost from an El Niño.

It's also been marked by an unusually high number of extreme weather events, which scientists warn will continue unless greenhouse gases are reduced.

-

Meterologer forutsier at 2017 vil bli et av av de varmeste årene noensinne, selv uten en effekt fra El Niño.
Året har også blitt preget av en uvanlig høy mengde ekstremevær, noe forskere advarer om, vil fortsette med mindre mengden drivhusgasser blir redusert.

Nov 08 2017

3mins

Play

Across Australia for a good cause - Australia på tvers for en god sak

Podcast cover
Read more

A ten year old idea led Jan to recruit Bjørn and Agne for a trip of a lifetime and a fundraiser for the cancer society.

-

En ti år gammel ide fikk Jan til å overtale Bjørn og Agne til å bli med på en helt spesiell tur og en innsamlingsaksjon for Kreftforeningen.

Nov 02 2017

9mins

Play

Paying for university in Australia - Studiefinansiering i Australia

Podcast cover
Read more

Australia is one of the most expensive countries in the world when it comes to higher education.

It's no surprise that 90 per cent of its eligible students take up a loan to pay for university.

There are different types of loans, as well as scholarships, to assist students with their fees.

-

Australia er et av de dyreste landene i verden når det gjelder høyere utdanning.
Det er ingen overraskelse at 90 prosent av sine berettigede studenter tar opp et lån for å betale for universitetsutdannelsen.
Det er ulike typer lån, samt stipend, for å hjelpe studentene med sine studiekostnader.

Nov 02 2017

5mins

Play

Climbing Uluru banned from 2019 - Klatring på Uluru blir forbudt fra 2019

Podcast cover
Read more

Traditional owners have announced that climbing Uluru will be banned from late 2019.

Tourism bodies are among those that have welcomed the decision.

-

Tradisjonelle eiere har annonsert at klatring på Uluru vil bli stengt fra slutten av 2019.
Uluru tiltrekker seg hundre tusenvis av besøkende hvert år, men fra oktober 2019 blir klatring av fjellet forbudt.

Turistorganisasjoner er blant de som har ønsket beslutningen velkommen.

Nov 02 2017

2mins

Play

Kenya's election set to proceed despite fears of violence - Valget i Kenya vil bli gjennomført trass i frykt for voldeligheter

Podcast cover
Read more

A re-run of Kenya's presidential elections is to set to proceed as planned later today (thur) despite opposition resistance. It follows a failed bid to delay the new elections when only two of the seven Supreme Court judges showed up for a hearing.

-

En andre gjennomføring av presidentvalget i Kenya er ventet å fortsette som planlagt torsdag til tross for motstand fra opposisjonen. Det følger et mislykket forsøk på å forsinke det nye valget da bare to av de syv høyesterettdommerne møtte for høringen.

Oct 26 2017

3mins

Play

Thailand observes five-day funeral for long-time king - Thailand avholder en fem dager lang begravelse for avdøde kong Bhumibol Adulyadej

Podcast cover
Read more

A lavish, five-day funeral for the late King Bhumibol Adulyadej has enveloped Thailand, marking a year since his death. Mourners have travelled from as far away as Australia to take part in the observances. And senior members of the royal family have attended Buddhist religious ceremonies as one of the focal points of the mourning.

-

En overdådig, fem-dagers begravelse for den avdøde kong Bhumibol Adulyadej (poo-mee-PAHN an-doon-yah-DAY) blir markert over hele Thailand, idet det er et år siden hans død. Sørgende har reist fra så langt unna som Australia for å ta del i markeringene. Og eldre medlemmer av den kongelige familien har deltatt på buddhistiske religiøse seremonier som et av de sentrale elementene i sorgen.

Oct 26 2017

3mins

Play

Happy, but says the work isn't over yet - Jubelen sto i taket

Podcast cover
Read more

Donna og Cecilie visiting in studio

-

Donna og Cecilie fra kampanjen Ja, til dobbelt statsborgerskap feiret så det kunne høres i Oslo.

Oct 13 2017

14mins

Play

What's happening at the Friends of Norway, Melbourne's AGM - Hva skjer på årsmåtet til Friends of Norway in Melbourne

Podcast cover
Read more

Friends of Norway in Melbourne are having their annual meeting this week. Sivert called to ask what will be on the agenda.

-

Friends of Norway in Melbourne har sitt årsmøte denne helgen, og Sivert ringte for å høre hva som sto på agendaen.

Oct 04 2017

4mins

Play

SBS radio services changing to reflect Australia's changing needs - SBS Radio sine tjenester endres for å reflekter Australias endrede behov

Podcast cover
Read more
Seven new languages, including Rohingya, Tibetan and Telugu, will receive their own SBS language programs while others are being discontinued after a review of the services.  -

Syv nye språk, inkludert Rohingya, tibetansk og telugu, vil få sine egne språkprogrammer på SBS mens andre språk vil bli kuttet etter en gjennomgang av tjenestene. Endringene er rettet mot å gjenspeile de utviklende behovene til befolkningen i Australia i dag.

Sep 22 2017

7mins

Play

Norwegian fjords and experiences - Norske fjorder og opplevelser

Podcast cover
Read more
When an Australian want to visit Scandinavia, Norwegian fjords and experiences are high on the list of what they want to include in their trip- - Når australiere ønsker å besøke Skandinavia står norske fjorder og opplevelser høyt på ønskelista.

Sep 21 2017

3mins

Play

Multicultural and multi-faith groups urge a YES vote on same-sex marriage - Etniske- og religiøse grupper oppfordrer til en JA-stemme om ekteskapslikestilling

Podcast cover
Read more
Multicultural and multi-faith groups have gathered to formally launch their push for a "Yes" vote on same-sex marriage. Many nationalities were represented but not all newly arrived Australians are in favour of changing existing laws.  - Flerkulturelle og religiøse-grupper har samlet seg for å formelt lansere sin kampanje for en "Ja" -stemme om likekjønnet-ekteskap. Mange nasjonaliteter var representert, men ikke alle nyankomne australiere er i favør av å endre eksisterende lover.

Sep 21 2017

3mins

Play

New banking technology challenges the visually impaired - Ny bankteknologi er en utfordring for synshemmede

Podcast cover
Read more
Australia's new ten dollar banknote has officially entered circulation, and with it comes new features to assist the vision-impaired. But some are concerned about the decline of businesses using the banknote over newer electronic payment methods.  - Australias nye ti dollar seddel har offisielt kommet inn i sirkulasjon, og med det kommer nye funksjoner for å hjelpe synshemmede. Men noen er bekymret for nedgangen i bedrifter som bruker seddelen over nyere elektroniske betalingsmåter.

Sep 21 2017

3mins

Play

US may have to 'totally destroy' North Korea: Trump - USA kan måtte komme til å totalt ødelegge Nord Korea sier Trump

Podcast cover
Read more
Donald Trump has long had the ability to stun an audience, and his first address at the United Nations General Assembly did just that.From calling the US-Iran deal an "embarrassment" to threatening North Korea with total destruction, there was no confusing the intentions of the plain-speaking U-S President.  - Donald Trump har lenge hatt evnen til å overraske et publikum, og hans første tale på FNs generalforsamling gjorde nettopp det.Fra å kalle USA-Iran-avtalen "flau" til å true Nord-Korea med total ødeleggelse, var det ingen forvirrende hensikt med den snakkesalige U-S president.Donald Trumps trussel mot Nord-Korea var streng, den var direkte, og den var utvetydig.

Sep 21 2017

4mins

Play

Scandinavians are very pragmatic.. - Skandinaver er pragmatiske..

Podcast cover
Read more
..and integrate well where they move in Australia or around the worl, according to Danish ambassador to Australia Tom Nørring -

..og intergrerer seg vel når flytter fra hjemlandet sitt til Australia eller andre steder av verden, sier den danske ambassadøren til Australia tom Nørring

Sep 20 2017

4mins

Play

iTunes Ratings

2 Ratings
Average Ratings
0
0
2
0
0