Cover image of Pigion: Highlights for Welsh Learners
(12)
Education

Pigion: Highlights for Welsh Learners

Updated 1 day ago

Education
Read more

Y darnau gorau o raglenni BBC Radio Cymru gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. BBC Radio Cymru highlights for Welsh learners.

Read more

Y darnau gorau o raglenni BBC Radio Cymru gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. BBC Radio Cymru highlights for Welsh learners.

iTunes Ratings

12 Ratings
Average Ratings
10
1
0
1
0

Ffantastig!

By GreenwickPress - Nov 04 2012
Read more
Great for Welsh learners. I recommend putting it on and just trying to keep up with the syllables they're saying. It is really good for listening practice.

iTunes Ratings

12 Ratings
Average Ratings
10
1
0
1
0

Ffantastig!

By GreenwickPress - Nov 04 2012
Read more
Great for Welsh learners. I recommend putting it on and just trying to keep up with the syllables they're saying. It is really good for listening practice.
Cover image of Pigion: Highlights for Welsh Learners

Pigion: Highlights for Welsh Learners

Latest release on May 28, 2020

The Best Episodes Ranked Using User Listens

Updated by OwlTail 1 day ago

Rank #1: Podlediad Awst 18fed-24ain

Podcast cover
Read more
Greta Hughes, Dr Meic Stephens, mynd trwy fag Ilid Ann Jones a sgwrs Ifan a Lowri Evans.

Aug 28 2018

11mins

Play

Rank #2: Podlediad Dysgu Cymraeg - 4ydd o Chwefror 2019

Podcast cover
Read more
Nerys Bowen, Super Furry Animals, Pobol y Cwm, Valériane Leblond a The Beatles.

Feb 04 2019

14mins

Play

Rank #3: Podlediad i ddysgwyr Gorffennaf 15fed - 21ain

Podcast cover
Read more
Cysylltiad y Mabinogion a Game of Thrones, dyfodol economi Ynys Mon a hoff ganeuon serch

Jul 24 2017

10mins

Play

Rank #4: Podlediad i ddysgwyr Gorffennaf 1af - 7fed

Podcast cover
Read more
Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Ian Morris Tynal Tywyll, Eisteddfod Llangollen a Roy Noble.

Jul 10 2017

9mins

Play

Rank #5: Podlediad Dysgu Cymraeg Chwefror 23ain - Mawrth 1af

Podcast cover
Read more
Robin Lyn, Awen Roberts, perm Linda'r Hafod, Einir Dafydd, Richard Tudor a Llinos Davies.

Mar 04 2019

13mins

Play

Rank #6: Podlediad Gorffennaf 28ain - Awst 3ydd

Podcast cover
Read more
Howell Thomas, nofel Llwyd Owen, Meilir Emrys, Edwin Humphreys ac Andrew White.

Aug 06 2018

14mins

Play

Rank #7: Podlediad Dysgu Cymraeg - 26ain o Dachwedd 2019

Podcast cover
Read more
Medwyn Williams, Reslo, Ysgol Gymraeg Llundain, Bach Bach, Beti a Lynne, a Cath Ayres.

Nov 26 2019

16mins

Play

Rank #8: Podlediad i Ddysgwyr - Medi 1af - 7fed 2018

Podcast cover
Read more
Elin Fflur a IVF, Patagonia, Golwg yn 30, ceiniogau coll, trawsblaniad, Rhydian Marc

Sep 10 2018

17mins

Play

Rank #9: Pigion i ddysgwyr Mehefin 10fed - 16eg 2017

Podcast cover
Read more
Iona a Shan, Pupur a Halen, Disgo Rhys Mwyn a Dyfrig a Ieuan Harris yn Ne Affrica

Jun 19 2017

10mins

Play

Rank #10: Podlediad Dysgu Cymraeg - 11eg o Chwefror 2019

Podcast cover
Read more
Y darnau gorau o raglenni Radio Cymru ar gyfer dysgwyr Cymraeg.

Feb 11 2019

15mins

Play

Rank #11: Podlediad Dysgu Cymraeg Rhagfyr 1af - 7fed

Podcast cover
Read more
Gwen Ellis, Noel James, Cinio Nadolig Figan, Caerdydd yn brifddinas a The Wizard of Oz.

Dec 11 2018

15mins

Play

Rank #12: Podlediad Dysgu Cymraeg Ebrill 20fed - 26ain

Podcast cover
Read more
Carwyn Elis, Ceri Phillips, Owain Llwyd, Gabriella Jukes, Caryl Bryn a Dani Shlick.

Apr 30 2019

15mins

Play

Rank #13: Podlediad Mawrth 24ain - 30ain

Podcast cover
Read more
Dilwyn Morgan, Eden, Dafydd Iwan a tinnitus, colli golwg, gweilch Glaslyn a David Coleman

Apr 04 2018

14mins

Play

Rank #14: Podlediad i ddysgwyr Rhagfyr 9fed - 15fed

Podcast cover
Read more
Tudur Owen yn drymio, Eric Jones a Lowri Morgan, cofio Huw Jones, Rhys Morris Califfornia

Dec 18 2017

11mins

Play

Rank #15: Podlediad Dysgu Cymraeg Gorffennaf 13eg - 19eg

Podcast cover
Read more
Enw Betws y Coed, David Jones, Sean Fletcher, Lynn Davies, Cleif Harpwood, rheolau Saboth

Jul 30 2019

13mins

Play

Rank #16: Podlediad i ddysgwyr Ionawr 7fed - 12fed

Podcast cover
Read more
Beti George a gofalwyr Dementia, Alex Humphreys, Shrek Steffan Hari a Angharad May

Jan 15 2018

10mins

Play

Rank #17: Matt Spry a'i westeion yn trafod dysgu Cymraeg

Podcast cover
Read more
Matt Spry, Dysgwr y Flwyddyn 2018, sy’n sgwrsio gyda mewnfudwyr o wlad Pwyl, Yr Almaen, Arfordir Ifori a Lloegr, sydd wedi dysgu Cymraeg.

Oct 14 2019

52mins

Play

Rank #18: Podlediad Chwefror 17eg - 23ain

Podcast cover
Read more
Gwenno Rees a Phatagonia, Ioan Talfryn, Catrin Williams yn hwylfyrddio a Mair Tomos Ifans

Feb 26 2018

8mins

Play

Rank #19: Podlediad i ddysgwyr Gorffennaf 29ain - Awst 4ydd

Podcast cover
Read more
Sioned Wyn Morgan a Geraint Lloyd, Caneuon gwleidyddol gyda Dr Elin Royles a Josh Harris

Aug 13 2017

11mins

Play

Rank #20: Podlediad Dysgu Cymraeg - Gorffennaf 29ain - Awst 4ydd 2019

Podcast cover
Read more
Nofio, Dafydd Apolloni, Ruth Herbert Lewis, Jeremy Miles a Faciwîs.

Aug 06 2019

15mins

Play