Cover image of Stori Tic Toc
(1)
Kids & Family

Stori Tic Toc

Updated 2 months ago

Kids & Family
Read more

Cyfres o straeon i blant bychain. A series of stories for young children.

Read more

Cyfres o straeon i blant bychain. A series of stories for young children.

iTunes Ratings

1 Ratings
Average Ratings
1
0
0
0
0

iTunes Ratings

1 Ratings
Average Ratings
1
0
0
0
0
Cover image of Stori Tic Toc

Stori Tic Toc

Latest release on Mar 15, 2020

The Best Episodes Ranked Using User Listens

Updated by OwlTail 2 months ago

Rank #1: Siriol

Podcast cover
Read more
Dewch i wrando ar stori Siriol, sy'n ysu i gael tegan meddal a ffôn fel ei ffrindiau. Huw reads a story about Siriol, who wants a squashy toy and a phone like her friends.

Mar 24 2019

5mins

Play

Rank #2: Y Blaidd Dŵr

Podcast cover
Read more
Mae Bryn y Brithyll a'i ffrindiau yn gwybod yn iawn nad ydyn nhw i fod i nofio'n agos at y Pwll Dwfn ond un drwg ydy Dilys, mae hi wastad yn denu'r criw i drafferthion. A dyna sut mae'r ffrindiau yn dod wyneb yn wyneb â'r Blaidd Dŵr.

Apr 01 2018

4mins

Play

Rank #3: Sgrechian

Podcast cover
Read more
Cyfres o straeon o bob math i'r plant lleia. A series of stories for the younger audience.

Feb 18 2018

5mins

Play

Rank #4: Gemma a'r Hances Hud

Podcast cover
Read more
Cyfres o straeon o bob math i'r plant lleia. A series of stories for the younger audience.

Feb 04 2018

4mins

Play

Rank #5: Owi a'i Broblem Odli

Podcast cover
Read more
Mae Owi wrth ei fodd yn gwneud pob math o bethau yn yr ysgol, heblaw am farddoni ac odli. Owi enjoys all kinds of things at school, but doesn't like composing poetry and rhyming.

Jun 16 2019

5mins

Play

Rank #6: Lleucu

Podcast cover
Read more
Stori am Lleucu'r Lleuad sy'n hoffi gwenu, a bachgen bach sydd arno ofn mynd i'w wely. A story for infants.

May 05 2019

5mins

Play

Rank #7: Huw Bob Lliw

Podcast cover
Read more
Mae Caradog y Coblyn yn genfigennus o Huw Bob Lliw, sy'n lliwio popeth yn y byd. A story about Huw Bob Lliw, whose job is to colour everything in the world.

May 12 2019

5mins

Play

Rank #8: Penri Pen yn y Cymylau

Podcast cover
Read more
Pam nad yw Aled yn cofio ei freuddwydion yn y bore? Mae Mr Pen yn y Cymylau yn gwybod! A story for infants about Aled, who can never remember his dreams in the morning.

Jan 27 2019

5mins

Play

Rank #9: Y Ffrind Ffyddlon

Podcast cover
Read more
Stori i blant bach, yn cael ei darllen gan un o gymeriadau Cyw.

Dewch i wrando ar stori am falwoden a broga yn helpu ei gilydd am eu bod yn ffrindiau.

Jan 12 2020

4mins

Play

Rank #10: Aled a'r Trysor

Podcast cover
Read more
Bob haf, mae Aled yn treulio ei wyliau ar Ynys Môn gyda Taid.

Mae Taid yn adrodd stori iddo bob nos cyn iddo fynd i gysgu, am ei hanes yn dal pysgod anferth, stormydd gwyllt ar y môr, neu hoff stori Aled am y Royal Charter.

Apr 15 2018

5mins

Play

Rank #11: Tedi Drwg

Podcast cover
Read more
Dewch i wrando ar stori am Cadi a Tedi, sydd eisiau chwarae cyn mynd i'r gwely. Cadi and Tedi want to play before bedtime.

Jun 09 2019

5mins

Play

Rank #12: Nain Cacan

Podcast cover
Read more
Llongyfarchiadau i Efa Fflur Williams ar ennill cystadleuaeth Tic Toc i ddod o hyd i gymeriad newydd.

Mae'r stori yma am Nain Cacan. Hi ydi hoff nain pawb yn y pentref, ond mae'n sâl. Sut mae gwneud iddi deimlo'n well?

Feb 11 2018

5mins

Play

Rank #13: Moi y Mochyn Mentrus

Podcast cover
Read more
Stori am Moi y mochyn mentrus a'i frawd bach Osian, bob amser mor ofalus. A story for infants.

Apr 26 2019

5mins

Play

Rank #14: Tigo a Bobo yr Wmffifflwffs

Podcast cover
Read more
Sali Mali sy'n darllen y stori am Tigo a Bobo o blaned yr Wmffifflwffs yn teithio i'r Ddaear i weld Cadi, eu ffrind gorau, ar ddiwrnod ei phen-blwydd. Beth all fynd o'i le?

Jun 03 2018

5mins

Play

Rank #15: Malan a Trystan a Brech yr Ieir

Podcast cover
Read more
Er bod Malan yn y gwely gyda brech yr ieir, mae Beti'r iâr yn dod i'w gweld hi. Even though Malan is in bed with chicken pox, Beti the hen comes to see her.

Dec 17 2018

5mins

Play

Rank #16: Alun yr Wylan

Podcast cover
Read more
Mae Alun yr wylan wrth ei fodd yn dwyn pysgod a sglodion pawb ar draeth Llansgodynsglodyn, ond un diwrnod mae'n dysgu nad yw gormod o sglodion yn eich gwneud yn hapus.

Mar 04 2018

4mins

Play

Rank #17: Siop Sgidiau Siôn

Podcast cover
Read more
Mae Siôn yn caru pob math o 'sgidiau. Welis, bwts, sandalau. Pob esgid yn y byd. Ar ôl i bawb yn ei ddosbarth gwneud hwyl am ei ben, mae'n cael syniad sy'n siwr o newid meddyliau pawb am ei 'sgidiau.

Mar 11 2018

5mins

Play

Rank #18: Nos Da Mabon

Podcast cover
Read more
Huw sy'n adrodd hanes Mabon a'i dad yn paratoi i ddarllen stori cyn cysgu. A story for infants about Mabon and his dad getting ready to read a story before going to sleep.

Feb 07 2019

5mins

Play

Rank #19: Henri a Gu

Podcast cover
Read more
Mae Henri wrth ei fodd yn mynd am drip gyda'i famgu, a wastad yn cael diwrnod cyffrous. A series of stories for the young. Henri always enjoys trips with his grandmother.

Mar 25 2018

5mins

Play

Rank #20: Mali a'r Môr

Podcast cover
Read more
Mae Mali yn mwynhau gwylio rhaglenni am fywyd y môr, ond ofn mynd i nofio yn y pwll. Mali enjoys watching programmes about sea life, but is too scared to go swimming in the pool.

May 06 2018

4mins

Play