Cover image of Snacka om brott

Snacka om brott

En podd från Brå - Kunskapscentrum för rättsväsendet.

Warning: This podcast data isn't working.

This means that the episode rankings aren't working properly. Please revisit us at a later time to get the best episodes of this podcast!

Ranked #1

Podcast cover

Barn och unga som begår brott - hur förebygger vi kriminalitet och stöttar unga i riskzon att lämna en kriminell livsstil?

Barn och unga som begår brott - hur förebygger vi kriminalitet och stöttar unga i riskzon att lämna en kriminell livsstil?

Samverkan mellan till exempel skola, socialtjänst, polis, kommun är en viktig framgångsfaktor i arbetet med att förebygg... Read more

2 Mar 2023

32mins

Ranked #2

Podcast cover

Afrofobiska hatbrott

Afrofobiska hatbrott

Hatbrott mot afrosvenskar kan ske på en mängd olika platser och tidpunkter. Det påverkar afrosvenskars vardag och risker... Read more

19 Dec 2022

29mins

Similar Podcasts

Ranked #3

Podcast cover

Nationella trygghetsundersökningen 2022

Nationella trygghetsundersökningen 2022

Vilka typer av brott uppger flest att de utsätts för? Vilka brott är det man oroar sig mest för? Hur står det till med f... Read more

12 Oct 2022

11mins

Ranked #4

Podcast cover

Att köpa sex är olagligt – är arbetet mot prostitution effektivt nog?

Att köpa sex är olagligt – är arbetet mot prostitution effektivt nog?

Den svenska sexköpslagstiftningen infördes för drygt 20 år sedan. Då var Sverige det första land i världen som gjorde de... Read more

13 Sep 2022

42mins

Most Popular Podcasts

Ranked #5

Podcast cover

Kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete – är kommunerna redo?

Kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete – är kommunerna redo?

Under 2023 kan kommuner enligt lag få ansvar att förebygga brott. Syftet är att ge förutsättningar för effektivt brottsf... Read more

13 Sep 2022

43mins

Ranked #6

Podcast cover

Hot, våld och trakasserier mot politiker – ett hot mot demokratin?

Hot, våld och trakasserier mot politiker – ett hot mot demokratin?

Var fjärde förtroendevald i riksdag, kommun och region uppger att de utsatts för trakasserier, hot eller våld, men få po... Read more

13 Sep 2022

43mins

Ranked #7

Podcast cover

GVI – kan strategin minska grovt våld i kriminella miljöer?

GVI – kan strategin minska grovt våld i kriminella miljöer?

Gruppvåldsintervention, GVI, är en strategi för att reducera utvecklingen av grovt och dödligt våld kopplat till krimine... Read more

13 Sep 2022

43mins

Ranked #8

Podcast cover

Sexköpsbrott mot barn – ett allvarligt brott mot redan utsatta unga

Sexköpsbrott mot barn – ett allvarligt brott mot redan utsatta unga

Många av de barn som utnyttjas genom köp av sexuell handling, även kallat sexköpsbrott mot barn, befinner sig redan i sv... Read more

1 Jun 2022

27mins

Ranked #9

Podcast cover

Drygt 20 år sedan kriminaliseringen av sexköp – hur arbetar rättsväsendet idag?

Drygt 20 år sedan kriminaliseringen av sexköp – hur arbetar rättsväsendet idag?

Det här poddavsnittet tar sin utgångspunkt i Brås rapport om köp av sexuella tjänster. Vilka är det som köper och säljer... Read more

25 May 2022

26mins

Ranked #10

Podcast cover

Ungas våld i parrelationer

Ungas våld i parrelationer

Det här avsnittet av Brås podd handlar om våld i ungas parrelationer, och om den rapport som Brå publicerade under höste... Read more

15 Mar 2022

38mins

“Podium: AI tools for podcasters. Generate show notes, transcripts, highlight clips, and more with AI. Try it today at https://podium.page”